PAN TADEUSZ

27
PAN TADEUSZ Czyli Ostatni zjazd na litwie

description

PAN TADEUSZ. Czyli Ostatni zjazd na litwie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PAN TADEUSZ

Page 1: PAN TADEUSZ

PAN TADEUSZ

Czyli Ostatni zjazd na litwie

Page 2: PAN TADEUSZ

Adam Bernard Mickiewicz urodzony

24 grudnia 1798 w Zaosiu koło

Nowogródka na Litwie. Był najwybitniejszym

twórcą okresu romantyzmu, poetą,

publicystą oraz działaczem

politycznym. Był jednym z założycieli

patriotycznego Towarzystwa Filomatów (Miłośników Nauki), za co został skazany i w

latach 1823-1824 uwięziony w klasztorze Bazylianów w Wilnie.

Page 3: PAN TADEUSZ

Zima miejska (1818, debiutancki wiersz Mickiewicza)

Oda do młodości (1820) Ballady i romanse (1822) Grażyna (1823) Dziady , część II i IV (1823) Sonety krymskie (1826) Konrad Wallenrod (1828) Reduta Ordona (1831) Dziady , część III (1832) Księgi narodu polskiego Księgi pielgrzymstwa polskiego (1832) Pan Tadeusz (1834) Liryki lozańskie (1839-1840)

NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁA MICKIEWICZA :

Page 4: PAN TADEUSZ

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem – poemat Adama Mickiewicza wydany w 1834r. w Paryżu; rękopis dzieła przechowywany jest w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.Ta epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej powstała w latach 1832-34 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Rękopis poematu znajduje się w Ossolineum we Wrocławiu wraz ze specjalną ozdobną szkatułką do jego przechowywania, z mahoniu i kości słoniowej, zamówioną przez Stanisława Tarnowskiego i wykonaną w 1873 przez lwowskiego artystę Józefa Brzostowskiego.Pierwsze wydanie "Pana Tadeusza" na ziemiach polskich ukazało się w Toruniu w 1858 r. w drukarni miejskiej dzierżawionej przez Ernsta Lambecka.Czas akcji: pięć dni z roku 1811 (księgi I-X) i dwa dni z roku 1812 (księgi XI i XII) – przybycie Napoleona na bitwę

Page 5: PAN TADEUSZ

Według przyjaciela Adama Mickiewicza, Józefa Bohdana Zaleskiego, pomysł "poematu sielskiego" narodził się już w 1831 roku podczas pobytu wieszcza w Wielkopolsce.

Page 6: PAN TADEUSZ

Księgi :• Księga I – Gospodarstwo (na początku Inwokacja)• Księga II – Zamek• Księga III – Umizgi• Księga IV – Dyplomatyka i łowy• Księga V – Kłótnia• Księga VI – Zaścianek• Księga VII – Rada• Księga VIII – Zajazd• Księga IX – Bitwa• Księga X – Emigracja. Jacek• Księga XI – Rok 1812• Księga XII – Kochajmy się• Objaśnienia poety• Epilog

Page 7: PAN TADEUSZ

Pierwsze okładki jednego z

najwspanialszych dzieł Adama Mickiewicza

Page 8: PAN TADEUSZ

Geneza nazwy Pana Tadeusza

Pełny tytuł epopei Adama Mickiewicza to Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia

szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

Tadeusz - postać drugoplanowa - został umieszczony w tytule utworu dla zaakcentowania,

że nowy kształt Polski związany jest z postępowaniem najmłodszego pokolenia (decyzja

Tadeusza i Zosi o zniesieniu pańszczyzny), następuje zmierzch sarmackiej Rzeczypospolitej.

Tadeusz otrzymał ponadto imię po Kościuszce - przywódcy powstania chłopskiego, wyznawcy

demokratycznych haseł.

Page 9: PAN TADEUSZ

W poemacie Mickiewicza człowiek jest nie tylko częścią społeczności, lecz również częścią przyrody, z którą żyje w zgodzie. Utwór stanowi bowiem pochwałę staropolskiego życia wiejskiego, któremu patronuje tu m. in. Jan Kochanowski - już w Inwokacji nawiązującej do fraszki Kochanowskiego Na zdrowie - zarówno jako piewca wsi, jak i twórca polskiego języka poetyckiego. Soplicowo przypomina chwilami Czarnolas, pojawia się też nieodłączna lipa czarnoleska. Wartości życia na wsi - wśród natury - są tu zarazem przeciwstawione bezładowi miasta.

Page 10: PAN TADEUSZ

Akcja utworu rozgrywa się na Litwie w szlacheckim majątku Sędziego, zwanym Soplicowem. Według topografii Soplicowo mieściło się kilkadziesiąt kilometrów na południe od powiatowego miasta, Nowogródka. Tak bynajmniej wynika z pierwszych ksiąg dzieła. Z kolei księga XI wskazuje, że Soplicowo mieściło się przy trakcie wiodącym na północny – wschód. Tamtędy właśnie w 1812 roku przeszły oddziały legionów polskich pod dowództwem generała Dąbrowskiego, który jako postać zostaje wprowadzony do dwóch ostatnich ksiąg. 

Miejscem akcji jest ograniczona przestrzeń. W jej centrum znajduje się dwór Soplicowo. Niedaleko jest stary zamek Horeszków, w którym odbywają się uczty,karczma Jankiela, w której ksiądz Robak rozmawia ze szlachtą oraz Dobrzyn – miejsce zamieszkania szlachty zaściankowej. Z treści utworu wiadomo, że w okolicy Soplicowa jest młyn, dwa stawy, kaplica i prastary matecznik. Całość jest otoczona lasami i borami, polami i łąkami. 

Page 11: PAN TADEUSZ

Czas akcji podany jest już w tytule dzieła: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 – 1812. Czas akcji można określić precyzyjnie. W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu pięciu dni. Od piątkowego popołudnia, kiedy do domu wraca Tadeusz, do wtorkowej nocy, podczas której umiera Jacek Soplica. Takie ścisłe określenie ram czasowych jest możliwe dzięki temu, że w niedzielę po mszy odbywają się łowy na niedźwiedzia. W ten sposób można określić kolejność zdarzeń przypadających na poszczególne dni:

a) piątek: przyjazd Tadeusza, wieczerza,b) sobota: polowanie i grzybobranie,c) niedziela: polowanie na niedźwiedzia,d) poniedziałek: najazd na Soplicowo i bitwa z Moskalami,e) wtorek: spowiedź Jacka Soplicy, wyjazd części szlachty, w tym także Tadeusza.

Page 12: PAN TADEUSZ

BOHATEROWIE :Jacek Soplica (ksiądz Robak) – ojciec Tadeusza Soplicy, zabójca Stolnika, przybiera tożsamość mnicha i planuje powstanie przeciw Moskalom,Tadeusz Soplica – tytułowy bohater epopei, dwudziestoletni chłopak, syn Jacka Soplicy,Zosia – córka Ewy Horeszkówny, zakochana w Tadeuszu Soplicy,Sędzia Soplica – gospodarz Soplicowa, brat Jacka, zagorzały patriota,Telimena – opiekunka Zosi, mieszkanka Petersburga,Hrabia – adwersarz sędziego w sporze o zamek po Horeszkach, daleki krewny tego rodu. Sędzia kwestionuje jego prawa do zamku mówiąc "On Horeszkom dziesiąta woda na kisielu" (księga VI, werset 169).Gerwazy Rębajło – klucznik Horeszków (służył jeszcze Stolnikowi),Protazy – woźny Soplicowa,Jankiel – Żyd

Page 13: PAN TADEUSZ

„Pan Tadeusz”-ekranizacja Andrzeja WajdyFilm jest adaptacją epopeji

Adama Mickiewicza. Odejście od oryginału zaznacza się m.in. w warstwie językowej, choć postaci nadal mówią wierszem. Dialogi, opracowane przez Piotra Wereśniaka, są skrócone i zagęszczone. Znikły liczne opisy przyrody, tak charakterystyczne dla "Pana Tadeusza". Zastąpił je obraz. "Pan Tadeusz" jest utworem poetyckim, przeznaczonym do czytania, ale w żadnym z dzieł polskiej literatury nie widać tylu obrazów przyrody, ludzi i zdarzeń, jak tutaj. Zmieniła się też kolejność wydarzeń przedstawionych przez Mickiewicza w poemacie.

Page 14: PAN TADEUSZ

W ekranizacji zagrali tacy aktorzy jak:

Bogusław Linda (Ksiądz Robak / Jacek Soplica)

Page 15: PAN TADEUSZ

Marek Kondrat (Hrabia)

Page 16: PAN TADEUSZ

Grażyna Szapołowska (Telimena)

Page 17: PAN TADEUSZ

Daniel Olbrychski (Gerwazy)

Page 18: PAN TADEUSZ

Michał Żebrowski (Tadeusz Soplica)

Page 19: PAN TADEUSZ

Alicja Bachleda-Curuś (Zosia)

Page 20: PAN TADEUSZ

Słynne cytaty Adama Mickiewicza z Pana Tadeusza :

„Litwo! ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobieWidzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

„Zaiste! nic tak uczuć w sercach nie rozpala,Jako kiedy się serce od serca oddala.

Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

„Niech słowo 'kocham' jeszcze raz z ust twych usłyszę,Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę”

Page 21: PAN TADEUSZ

„Ach! ach! Majorze, dzisiaj żyjem, jutro gnijem,To tylko nasze, co dziś zjemy i wypijem!”

„Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,

W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.”

„Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział”

„Polak, chociaż stąd między narodami słynny,Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny...”

Page 22: PAN TADEUSZ
Page 23: PAN TADEUSZ
Page 24: PAN TADEUSZ
Page 25: PAN TADEUSZ

KONIEC

Page 26: PAN TADEUSZ

Bibliografia:• http://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Tadeusz• http://cytaty.eu/zrodlo/pantadeusz.html• http://pl.wikipedia.org/wiki/

Adam_Mickiewicz• http://pan_tadeusz.lektury.gazeta.pl/

lektury/1,89132,5053154,Adam_Mickiewicz___najwazniejsze_dziela.html

• http://www.filmweb.pl/Pan.Tadeusz• http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/

157422

Page 27: PAN TADEUSZ

AUTORZY:Uczniowie klasy I D

Z rocznika 2010-2013Rafał Cacaj Robert HałajMichał GaworŁukasz Cupiał