Oko w oko z Adobe Photoshop CS2 - Ksi™garnia internetowa ...pdf. Przedmowa Oko w oko, czyli...

download Oko w oko z Adobe Photoshop CS2 - Ksi™garnia internetowa ...pdf. Przedmowa Oko w oko, czyli â€‍jak

of 37

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Oko w oko z Adobe Photoshop CS2 - Ksi™garnia internetowa ...pdf. Przedmowa Oko w oko, czyli...

Wydawnictwo Helionul. Chopina 644-100 Gliwicetel. (32)230-98-63e-mail: helion@helion.pl

PRZYKADOWY ROZDZIAPRZYKADOWY ROZDZIA

IDZ DOIDZ DO

ZAMW DRUKOWANY KATALOGZAMW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSIEKKATALOG KSIEK

TWJ KOSZYKTWJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMW INFORMACJEO NOWOCIACH

ZAMW INFORMACJEO NOWOCIACH

ZAMW CENNIKZAMW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIAFRAGMENTY KSIEK ONLINEFRAGMENTY KSIEK ONLINE

SPIS TRECISPIS TRECI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Oko w oko z AdobePhotoshop CS2Deke McClellandTumaczenie: Piotr CielakISBN: 83-246-0244-5Tytu oryginau: Adobe Photoshop CS2 One-on-OneFormat: B5, stron: 464

Photoshop CS 2 to kolejna wersja doskonaego programu graficznego cieszcego si zasuon popularnoci wrd grafikw, projektantw i poligrafw. Za pomoc Photoshopa mona wykona niemal wszystko, co jest zwizane z obrbk obrazwi przygotowaniem ich do druku lub publikacji w internecie. W nowej wersji Photoshopa dopracowano i tak doskonae ju narzdzia oraz dodano kilka nowych.Ogrom moliwoci aplikacji moe przytacza pocztkujcych uytkownikw.Dla nich doskona pomoc moe okaza si odpowiednio przygotowany kurs.

Oko w oko z Adobe Photoshop CS 2 to taki wanie kurs. Autor Deke McClelland wykorzysta swoje dowiadczenie i przygotowa 12 lekcji, w ktrych poznasz wszystkie najistotniejsze funkcje Photoshopa CS 2. Wykonujc zawarte w ksice przykady, przekonasz si, e obrbka grafiki i cyfrowych fotografii jest atwiejsza, ni mona si tego spodziewa. W kolejnych lekcjach opanujesz podstawy obsugi programui korzystania z jego narzdzi, stopniowo przechodzc do coraz bardziej zaawansowanych zagadnie. Kad lekcj wykonasz we wasnym tempie, ilustracjei materiay z CD-ROM-u uatwi Ci przyswojenie materiau, a test znajdujcy si na kocu kadej z lekcji pomoe Ci utrwali poznane wiadomoci.

Interfejs uytkownika Zarzdzanie plikami za pomoc programu Bridge Korekcja jasnoci i kolorystyki obrazu Narzdzia zaznaczania Kadrowanie i skalowanie obrazu Retusz i edycja grafiki Tworzenie i stosowanie masek Wyostrzanie i rozmywanie Korzystanie z warstw Style i efekty warstw Przygotowanie do druku i drukowanie

Zosta profesjonalist, uczc si od najlepszych

http://helion.plhttp://helion.pl/zamow_katalog.htmhttp://helion.pl/katalog.htmhttp://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=okpcs2http://helion.pl/emaile.cgihttp://helion.pl/cennik.htmhttp://helion.pl/online.htmmailto:helion@helion.plhttp://helion.pl/ksiazki/okpcs2.htmhttp://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0596100965/helion-20

V

SPIS TRECI

Przedmowa Oko w oko, czyli jak to dziaa? IX

Lekcja 1. O otwieraniu obrazkw i zarzdzaniu plikami 3

Czym jest Photoshop? 4

Otwieranie obrazu 5

Zarzdzanie obrazkami 11

Zastosowanie metadanych 20

Wsadowa zmiana nazw 27

Drukowanie miniatur 30

Lekcja 2. O wiatach, pcieniach i cieniach 37

Jaskrawo i kontrast 38

Korekcja poziomu jaskrawoci 46

Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia 64

Lekcja 3. O rwnowadze kolorw 71

Czym jest barwa i nasycenie? 72

Korygujemy przebarwienia fotografii 74

Barwa i odcie 82

Kolorowanie obrazu w skali szaroci 85

Korygowanie zdj w formacie Camera Raw 92

Lekcja 4. O zaznaczaniu 113

Wyodrbnianie fragmentu zdjcia 114

Zaznaczanie kolorowych obszarw za pomoc rdki 116

Narzdzia do tworzenia zaznacze o geometrycznych ksztatach 125

Zaznaczanie nieregularnych ksztatw 134

Krelenie precyzyjnych linii krzywych 146

VI Spis treci

Lekcja 5. O kadrowaniu, prostowaniu i skalowaniu 157

Przeksztacenia caego obrazu 158

Kolejno czynnoci 159

Automatyczne kadrowanie i prostowanie 160

Prostowanie przekrzywionej fotografii 163

Posugiwanie si narzdziem Crop (Kadrowanie) 169

Skalowanie obrazu 176

Lekcja 6. O malowaniu, edycji i uzdrawianiu 185

Mistrzowska semka i jeszcze trzy 186

Trzy sposoby edytowania obrazu 187

Kolorowanie zeskanowanego rysunku 189

Wypenianie i teksturowanie 200

Przyciemnianie, rozjanianie, gbka i smuenie 211

Uzdrawianie i atanie 225

Lekcja 7. O tworzeniu i zastosowaniu masek 241

Spjrzmy na wiat oczami Photoshopa 241

Polecenie Color Range 244

Poprawianie zaznaczenia w trybie Quick Mask 252

Wydzielanie obiektu z ta zdjcia 263

Tworzenie maski od zera 272

Maska wkracza do akcji 282

Lekcja 8. Ostro i filtry obrazu 291

Ostro jest iluzj 292

Wyostrzanie obrazu 293

Filtr Vanishing Point (Punkt zbiegu) 307

Swobodne znieksztacanie obrazka 322

Lekcja 9. O kompozycjach wielowarstwowych 333

Zalety i wady warstw 334

W jaki sposb zarzdza warstwami? 336

Ukadanie i edycja warstw 337

Importowanie, przeksztacanie i deformowanie warstw 346

Maski, odcinanie i zaawansowane opcje mieszania warstw 363

Kompozycje warstw 377

VIISpis treci

Lekcja 10. O napisach i ksztatach 387

Wektorowy duet 388

Tworzenie i formatowanie napisw 390

Rysowanie i edycja ksztatw 410

Wyginanie i deformowanie tekstu 423

Lekcja 11. O stylach i efektach warstw 435

Cudowny wiat dynamicznych efektw graficznych 436

Efekty warstw a warstwy korekcyjne 439

Dodawanie efektw warstw 440

Kontury i powiaty 448

Naladowanie odbi za pomoc stylu Bevel and Emboss (Faza i paskorzeba) 454

Rozwizywanie problemw z efektami warstw 462

Tworzenie i konfigurowanie warstw korekcyjnych 471

Obiekty inteligentne 485

Lekcja 12. O drukowaniu i plikach wyjciowych 497

Drukowanie w domu, a masowe powielanie na maszynach drukarskich 498

Przestrzenie RGB i CMYK 499

Drukowanie na drukarce atramentowej 501

Przygotowanie materiau CMYK dla drukarni 513

Drukowanie kilku obrazkw na jednym arkuszu 525

Skorowidz 535

37

PHOTOSHOP jest obrazkowym Szewcem Dratewk. Jego podstawowym zadaniem jest przywracanie do stanu uywalnoci sta-rych, znoszonych fotografii, z ich cyfrowymi odpowiednikami wygnie-cionych noskw i znoszonych podeszew. Podobnie jak z butami, tak i tutaj nie kade zdjcie mona naprawi; niektre s nieodwracalnie uszkodzone ju w momencie opuszczenia fabryki. Wikszo zdj ma w sobie jednak wicej ycia, ni mgby si spodziewa. I jeli kto-kolwiek moe to ycie z nich wydoby, to jeste to wanie Ty i Twj niezawodny pomocnik Photoshop (rysunek 2.1).

Nieco dalej poznasz rne sposoby poprawienia wygldu fotografii, stosowane w takiej kolejnoci, w jakiej dadz one najlepszy moliwy efekt. Prosz wybaczy nadmiar kursywy, ale chciaem podkreli t bardzo istotn cz zdania. Oprcz informacji, ktre pozwol Ci maksy-malnie wykorzysta poten-cja poszczeglnych narzdzi Photoshopa, zajm si te bo-wiem jeszcze jedn, nieczsto poruszan kwesti w jakiej sytuacji i kolejnoci powinno uywa si odpowiednich na-rzdzi. Kada zmiana naka-da si na poprzedni, dlatego kolejno poszczeglnych operacji moe mie kluczowe znaczenie.

W tej lekcji poznasz narzdzia do korekcji jaskrawoci i kon-trastu obrazu. W nastpnej zaj-miemy si kolorami. W kolej-nych nauczysz si prostowa, kadrowa, wyostrza i kory-gowa obrazy na wiele innych sposobw. Jeli poddasz foto-grafi opisywanym zabiegom w kolejnoci sugerowanej podczas nastpnych lekcji, to przyrzekam, e efekt kocowy wypadnie najlepiej, jak to mo-liwe. Sowo zawodowca.

O WIATACH, PCIENIACH I CIENIACH

Rysunek 2.1.

Ta sama fotografia, po korekcji barw w Photoshopie (w sumie, szewc by mu nie zaszkodzi)

Zdjcie buta przed retuszem

38 Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Podczas tej lekcji zajmiemy si jednymi z najlepszych polece do korekcji jasnoci i kontrastu obrazu, jakie Photoshop ma do zaoferowania. Bd to polecenia Levels (Poziomy), Curves (Krzywe) oraz Shadow/Highlight (Cie/wiato). Przyjrzy-my si te narzdziom automatycznej korekcji koloru i kon-trastu w postaci trzech polece Auto. Dowiesz si te:

Jak automatycznie poprawi jasno i kontrast fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 40

Jak rcznie skorygowa wygld wiate, cieni i pcieni przy uyciu polecenia Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 46

Jak wykorzysta polecenie Curves (Krzywe) do zdefiniowania wasnego podziau charakterystyki tonalnej obrazu na zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 56

Jak naprawi fotografi zrobion z uyciem lampy byskowej i zwikszy szczegowo cieni i zwikszy szczegowo cieni . . . . . strona 64

W SKRCIE

Przed rozpoczciem wicze upew-nij si, e skopiowae pliki nie-zbdne do ich wykonania z do-czonej do ksiki pyty CD. Podczas tej lekcji bdziemy korzysta z ma-teriaw umieszczonych w folderze Lekcja 02.

Materiay pomocnicze

Jaskrawo i kontrastJeli kiedykolwiek wiczye na siowni, to trener zapewne zaleca Ci najpierw rozgrzewk i trening najwikszych partii mini, a dopie-ro pniej przystpienie do bardziej precyzyjnie ukierunkowanych wicze. Wcale nie chc przez to powiedzie, e jestem ekspertem w dziedzinie kulturystyki, wrcz przeciwnie uwaam, e wyjcie lodw z zamraarki stanowi wystarczajco powany wysiek fizycz-ny, by usprawiedliwi pochonicie caej porcji. Chciaem tylko obra-zowo podkreli, e niekiedy naley zastosowa technik od ogu do szczegu, a w wersji dla mionikw kultury fizycznej od przysiadw i wyciskania sztangi do wicze mini brwi i nosa.

Ta sama zasada dotyczy edycji obrazu. Naley zacz od najpo-waniejszych zmian, a nastpnie zagbi si w szczegy. Naj-wiksze zmiany to te, ktre wymagaj zaanga