Adobe Photoshop CS2 PL

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  566
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Adobe Photoshop CS2 PL

Chapter 1: Prawa autorskie1PESD[OJL

VZULPXOJLB 2005 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeone.Podrcznik uytkownika Adobe Photoshop CS2 dla systemw Windows i MacintoshTen podrcznik, jak rwnie opisane w nim oprogramowanie jest dostarczany na mocy licencji i moe by uywany lub kopiowany w oparciu o postanowienia tej licencji. Poza sytuacjami dozwolonymi przez postanowienia licencji, zabronione jest powielane, przechowywanie w systemie dostpu lub transmisja jakiejkolwiek czci niniejszej publikacji, w dowolnej formie i dowoln metod, elektroniczn, mechaniczn, w drodze nagrania lub w inny sposb, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Adobe Systems Incorporated. Zawarto tego podrcznika chroniona jest prawami autorskimi, nawet jeli nie jest rozprowadzana z oprogramowaniem zawierajcym licencj uytkownika. Zawarto tego podrcznika udostpniana jest tylko w celach informacyjnych, moe ulec zmianie bez powiadomienia i nie moe by interpretowana jako zobowizanie ze strony firmy Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nie przyjmuje adnej odpowiedzialnoci ani zobowiza z tytuu bdw lub niedokadnych informacji, jakie mog pojawi si w tym podrczniku. Prosz pamita, e grafika lub zdjcia, ktre uytkownik zechce umieci w swoim projekcie mog by chronione prawami autorskimi ich twrcw. Nieupowanione uycie takiego materiau we wasnej pracy moe stanowi naruszenie praw autorskich jego waciciela. Prosz pamita o uzyskaniu wszystkich niezbdnych zezwole od posiadacza praw autorskich.Wszelkie odniesienia do nazw firm w zaczonych szablonach maj cel wycznie demonstracyjny i nie odnosz si do jakichkolwiek istniejcych organizacji.Adobe, logo Adobe, Acrobat, Acrobat Capture, Adobe Dimensions, Adobe Gamma, Adobe Premiere, After Effects, FrameMaker, GoLive, Illustrator, ImageReady, InDesign, logo OpenType, PageMaker, Photomerge, Photoshop, PostScript, Streamline oraz Version Cue s zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.Microsoft, OpenType oraz Windows s znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation wUSA i innych krajach. Apple, AppleTalk, ColorSync, LaserWriter, Mac i Macintosh s znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Kodak jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Eastman Kodak.Elementy sprawdzania pisowni dla tego produktu zostay utworzone w oparciu o technologi Proximity Linguistic Technology. Proximity Hyphenation System 1989 Wszelkie prawa zstrzeone Proximity Technology, Inc. Proximity oraz Linguibase s zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Proximity Technology Inc. Ten produkt zawiera oprogramowanie firmy Apache Software Foundation (www.apache.org). Ten produkt zawiera oprogramowanie BISAFE i/lub TIPEM utworzone przez firm RSA Data Security, Inc. Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Eric Young (eay@cryptosoft.com). Oprogramowanie to jest w czci efektem pracy Independent JPEG Group. 1994 Hewlett Packard Company. Czci kodowe s na licencji firmy Apple Computer, Inc. zgodnie z postanowieniami Apple Public Source License Version 2. Wersja kodu rdowego, kod objty licencj oraz licencja s dostpne na stronie www.opensource.apple.com/apsl.Kolory wywietlane w oprogramowaniu lub w dokumentacji uytkownika mog nie by zgodne ze standardem PANTONE. Aby uzyska dokadny kolor, naley odnie si do aktualnych publikacji PANTONE (PANTONE Color Publications). PANTONE i inne znaki handlowe Pantone, Inc. s wasnoci frmy Pantone, Inc. Pantone, Inc., 2003. Panton, Inc. jest wacicielem praw autorskich danych koloru oraz oprogramowania na ktre licencj otrzymuje Adobe Systems Incorporated, zezwala ona na dystrybucj tylko do uytku wraz z programem Adobe Photoshop. Dane koloru i oprogramowanie PANTONE nie mog by kopiowane na inny dysk lub do pamici w sytuacji innej ni jako cz pracy w programie Adobe Photoshop.Uwaga do uytkownikw z organizacji rzdowych USA: Niniejsze oprogramowanie i dokumentacja stanowi "przedmioty komercyjne" zgodnie z definicj tego terminu w 48 C.F.R. 2.101, skadajce si z "komercyjnego oprogramowania komputerowego"oraz "komercyjnej dokumentacji komputerowej" zgodnie ze, stosownie, 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202. Zgodnie ze, stosownie 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjna dokumentacja komputerowa s licencjonowane dla uytkownikw z organizacji rzdowych USA (a) tylko jako przedmioty komercyjne oraz (b) tylko z tymi prawami, ktre s przyznawane wszystkim innym uytkownikom na mocy warunkw i postanowie wyszczeglnionych w standardowej umowie komercyjnej Adobe do tego oprogramowania. Nieopublikowane prawa zarezerwowane na mocy prawa Stanw Zjednoczonych. Adobe zgadza si zastosowa do wszelkiego prawodawstwa rwnego prawa, wczajc w to, kiedy to ma zastosowanie, ustalenia Executive Order 11246, z poprawkami, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212) oraz Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973 z poprawkami, oraz regulacje 41 CFR Parts 60-1 do 60-60, 60-250 i 60-741. Klauzula i ustalenia akcji afirmatywnej znajdujce si w powyszych regulacjach powinny by doczone do niniejszej umowy.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. iSpis treciRozdzia 1: WprowadzenieInstalacja i rejestracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Adobe Help Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Korzystanie z Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Wskazwki i wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Nowoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Rozdzia 2: SamouczkiSamouczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Rozdzia 3: Obszar roboczyPodstawowe informacje o obszarze roboczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Palety i menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Narzdzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Praca z plikami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Ogldanie obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Miarka, siatka i linie pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Dostosowywanie obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Preferencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Przywracanie danych i cofanie operacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Pami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Rozdzia 4: Adobe BridgePodstawy programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Pliki i foldery w programie Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Centrum Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Wykonywanie automatycznych zada w programie Bridge . . . . . . . . . . 97Metadane w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Uywanie Version Cue z programem Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Rozdzia 5: Adobe Stock PhotosAdobe Stock Photos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Zdjcia przegldowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Kupowanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Konta Stock Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Rozdzia 6: Adobe Version CuePosugiwanie si Adobe Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Praca z projektami Version Cue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Praca z plikami w rodowisku Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Odczanie si od projektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Usuwanie plikw, folderw i projektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Wersje w rodowisku Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149iiWarianty Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Edytowanie i synchronizowanie plikw offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Narzdzie Version Cue Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Tworzenie i edytowanie projektw w Version Cue Administration. . 167Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych za pomoc narzdzia Version Cue Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Uytkownicy i uprawnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Wywietlanie dziennikw, raportw i informacji o przestrzeni roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Recenzje PDF w rodowisku Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Rozdzia 7: Podstawowe operacje na obrazkachObrazki bitmapowe i grafika wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Wielk