Micha‚ Anio‚ w›r³d z™b³w - FH GRABOWSKI sp. z o.o.fh- .protezy...

download Micha‚ Anio‚ w›r³d z™b³w - FH GRABOWSKI sp. z o.o.fh- .protezy szkieletowe, protezy cz™›ciowe

of 9

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Micha‚ Anio‚ w›r³d z™b³w - FH GRABOWSKI sp. z o.o.fh- .protezy...

Micha Anio wrd zbw

2

Sztuczne zby s stosowane ju od wielu dziesicioleci. Na pocztku wytwarzano je z mineraw, a w ostatnich 50 latach w europie zachodniej najczciej z tworzyw sztucznych. W zwizku z powyszym rwnie ksztaty zbw nie zmieniy si drastycznie w tych ostatnich 50 latach. Wrcz przeciwnie, konkurenci podpatrywali si wzajemnie i powielali te ksztaty i formy zbw, ktre dobrze si sprzedaway. Po czci zostay rwnie zby z mineraw powielane, w czci jzykowej troch ulepszone i tak oto powstaway zby z tworzyw sztucznych. Dodatkowym mankamentem w produkcji zbw z tworzyw sztucznych byy formy, w ktrych produkowano zby. Z biegiem lat zuyway si one, przez naprawy i politury staway si gadsze, przez co zby miay coraz to bardziej podobn i nudn struktur zewntrzn. Do pocztku lat 80-tych nie odgryway te problemy wikszej roli, poniewa w innych dziedzinach protetyki dentystycznej byo jeszcze wiele nierozwizanych, waniejszych problemw. Jakod mas ceramicznych i wypeniaczy musiaa zostad ulepszona. Dopiero w ostatnich 15 20 latach udao si te problemy zdecydowanie polepszyd. W tym okresie zostay wykreowane wspaniae materiay ceramiczne do wyrobu protez staych (mostkw), jak rwnie tworzywa sztuczne do uzupenieo i wypenieo hartowane wiatem, ktre stanowi bezporedni konkurencj dla zbw z tworzyw sztucznych. Technika dentystyczna w gabinetach dentystycznych rwnie si polepszya. W dziedzinie protez czciowych coraz rzadziej stosowano protezy klamrowe, a na ich miejsce zaczy wchodzid protezy ankrowane lub skomplikowane mocowania zatrzaskowo przesuwne. I tak oto doszo do tego, e w laboratoriach dentystycznych wykonywano skomplikowane prace w dziedzinie protez staych, a protezy wyjmowane byy bardzo proste. Do prac zoonych i drogich wypracowywano zby pojedynczo w laboratoriach, co odbijao si bezporednio na cenach tych prac. W obrbie zbw bocznych pracowano z zbami pseudo-anatomicznymi o wikszej lub mniejszej jakoci. Problemy te zainspiroway fachowcw w firmie Merz Dental GmbH i tak oto jednoczenie z dwoma innymi producentami zaprezentowano na wystawie IDS 1995 w Kolonii w peni anatomiczne zby boczne integral, nazwane Michaem Anioem wrd zbw z tworzyw sztucznych. Zby integral zafascynoway nie tylko swoim wygldem zewntrznym, lecz rwnie caoksztatem systemu. Profesor Siebert z uniwersytetu berlioskiego przeprowadzi badania na ponad 1000 pacjentach, ktrych uzbienie skatalogowa. Te prace doprowadziy do wydania opracowania, ktre umoliwio opracowanie formy, wielkoci i wygldu zbw bocznych integral w pracowni laboratoryjnej pana Ulrika Moenkmeyera w Sulzbach. Myl przewodni w trakcie prac fabrykacyjnych byo stworzenie jednej formy/ksztatu, jednake w trzech wielkociach (L,M oraz S). Przewaga tego rozwizania polega na tym, e technik moe swoje dowiadczenie zdobyte przy ustawieniu zbw integral wykorzystywad rwnie przy pracach na innych wielkociach, zby maj te same ksztaty. Zby integral maj szerok szyjk, co pozwala na schowanie wszelkiego rodzaju uchwytw i zamocowao pod zbem. Na pocztku mylano, e zby integral bd si idealnie nadaway do protez czciowych, jednak szybko si okazao, e te zby wspaniale speniaj swoje zadania w protezach cakowitych. Znani protetycy zaczli eksperymentowad z tym zbem i stwierdzili jednogonie, e Integral mona ustawiad kad metod ( Gerber, APF, Lauritzen ). Szstki i sidemki integral posiadaj swobod centryczn sigajc ok. 0,7 mm jak rwnie trzypunktowy kontakt zbw grnych z dolnymi. Powierzchnie policzkowe i jzykowe tych zbw zapewniaj nienagann artykulacj i przyczyniaj si do polepszenia samoczynnego czyszczenia si zbw. Najbardziej ciekawym zbem integral jest grna czwrka. Wykazuje ona nie tylko przekrcon wypukod, lecz rwnie bardzo dug powierzchni, stron policzkow. Przy ustawieniu go do dolnej czwrki wyglda on jak kie, co powoduje czasem irytacj. To jest jednak celowe, poniewa zalenie od sytuacji mona go podszlifowad i np. przy prowadzeniu protezy na siekaczach i kach uzyskuje si dodatkowy punkt wsparcia, co polepsz stabilizacj protezy. Wane przy metodzie Gerbera.

3

Wyprodukowane w Niemczech

Merz Dental GmbH

Dzisiejsza Merz Dental GmbH z siedzib w Ltjenburg powstaa w 1999 r. z poczenia dwch spek-crek przedsibiorstwa farmaceutyczno-kosmetycznego Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Unternehmen z Frankfurtu nad Menem: istniejcej od 1952 roku Zahnfabrik Werchan Dental GmbH oraz Merz Dental GmbH. Firma ta, posiadajca swoj siedzib w Szlezwiku-Holsztynie moe korzystad z ponad 80-letniego dowiadczenia w dziedzinie medycyny i techniki stomatologicznej. Obroty rzdu 15 mln euro, 150-osobowy personel, federalna sied sprzeday i nowoczesne linie produkcyjne stawiaj j w czowce przodujcych w Niemczech przedsibiorstw brany stomatologicznej.

Materia OMP-N - wicej ni jakod

Organic Modified Polymer - Network

OMP-N to polimer o strukturze wzajemnie przenikajcych si sieci, dziki czemu uzyskuje si jednorodny skad wszystkich warstw z polimetakrylanw metylu (PMMA). Polimer OMP-N skada si z mocno usieciowanych polimerw i nie zawiera adnych nieorganicznych materiaw wypeniajcych. Wskutek tego powstaje zwarty, jednorodny materia, w ktrym wszystkie obszary maj identyczne waciwoci.

Sukcesy tej innowacyjnej firmy wi si nie tylko z cigym stosowaniem i ulepszaniem wysokich standardw w zakresie jakoci oferowanych produktw Made in Germany, lecz s rwnie uzalenione od duej elastycznoci produkcji i wysokiego udziau wasnego w procesie wytwarzania sztucznych zbw. Firma redniej wielkoci wspaniale potwierdza swoje nowatorstwo na polu produkcji sztucznych zbw wg zasady The Modern Art of Teeth przez opracowanie pierwszego penoanatomicznego zba przedniego i bocznego integral na bazie trjwymiarowo usieciowanego tworzywa IPN (sied polimerowa penetrowana wewntrznie), opatentowany system form zbowych CBI oraz korony artegral ImCrown prefabrykowane pod wzgldem ksztatu i koloru zbw dla urzdzeo CAD/CAM stosowanych w gabinetach i laboratoriach.

Innowacja, kompetencja i cisy partnerski kontakt z klientami stanowi podstawy codziennej pracy pracownikw Merz Dental. Firma gwarantuje doskonae sukcesy dziki jakoci, bezpieczeostwu i serwisowi, potwierdzonym certyfikatem zgodnoci z normami DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 13485.

4

owalny trjktny kwadratowy

Zakres zastosowania

Wszystkie rodzaje protez ruchomych, w ktrych znajduj zastosowanie sztuczne zby.

nadbudowa protetyczna w kombinowanych protezach stao-ruchomych,

konstrukcja hybrydowa w uzupenieniach protetycznych opartych na implantach,

protezy nakadkowe,

protezy cakowite,

protezy szkieletowe,

protezy czciowe z tworzywa sztucznego,

protezy tymczasowe.

Ksztaty zbw przednich w systemie CBI

Zby INTEGRAL wykonane zostay w opatentowanym systemie CBI.

U wikszoci innych producentw ksztaty zbw oparte s na tradycyjnym podziale wedug LEE, BALTERSA, HRAUFA, WILDA i KRETSCHMERA.

Wyej wymienione koncepcje pomijaj morfologi naturalnych ksztatw zbw eoskich i mskich. W celu spenienia wymagao pacjenta ksztat sztucznego zba powinien byd maksymalnie zbliony do ksztatu zba naturalnego. W celu realizacji tego zaoenia prof. dr SIEBERT (Freie Universitt Berlin) wsplnie z Merz Dental przeprowadzi badanie kliniczne morfologii naturalnych zbw przednich u osb z penym uzbieniem.

OMP-N bez wypeniaczy nieorganicznych lidodatkowych

wkien odporny na rozpuszczalniki, odporny na pkanie bardzo odporny na cieranie odporny na wysok temperatur

nawet do ok. 300C przyjazny tkankom, nie wywouje uczuleo doskonale wie si chemicznie

z materiaem podoa protezy, bardzo dobra obrabialnod, dua obcialnod, odpornod chemiczna, odpornod na powstawanie pytki nazbnej, stabilnod barwy

Tradycyjny polimer innych firm.

5

Ksztaty zbw przednich w opatentowanym systemu CBI

Badanie kliniczne prof. dr SIEBERTA - Freie Universitt Berlin

pobranie wycisku od 1000 osb z penym uzbieniem,

opisanie kadego zba wg jego ksztatu, wielkoci, powtarzajcych si cech z uwzgldnieniem cech szczeglnych,

utworzenie katalogu wg kryteriw morfologicznych,

modelowanie przez Mistrza Techniki Dentystycznej U. MNKMEYERA z zamiarem stworzenia pierwszego w peni anatomicznego zba z tworzywa sztucznego o ksztacie wiernym naturze.

Na podstawie wynikw badania Profesora Sieberta opracowano trzy podstawowe ksztaty zbw przednich: Ksztat C podkrelona szyjka, wyrazisty, mski Ksztat B podkrelona czd rodkowa korony, odpowiedni dla obu pci, harmonijny, neutralny Ksztat I podkrelony brzeg sieczny, wdziczny, kobiecy, elegancki Rozmiary zbw: S = Small - may, M = Medium - redni, L = Large - duy Rozmiary specjalne: XS = extra small - bardzo may, LL = extra large - bardzo duy

Przejrzyste i ekonomiczne skadowanie

moliwod czenia zbw rnych rozmiarw i ksztatw,

podkrelenie kw lub siekaczy,

zastosowanie w maych i duych ukach zbowych,

indywidualne dopasowanie do klas ANGLE. Naturalna estetyka i funkcjonalnod

w peni anatomiczne ksztaty,

uformowanie szyjkowe umoliwia odpowiednie do wieku modelowanie dzise bez powstawania czarnych trjktw midzyzbowych,

wszystkie naturalne ruchy s odtwarzalne, rwnie przy ciasnym umieszczeniu zbw,

pasuj do zbw naturalnych oraz do indywidualnych, wielowarstwowych mostkw ceramicznych, anatomicznie gadka struktura powierzchni, odwzorowujca szkliwo,

naturalna opalescencja uzyskana poprzez zastosowanie wielu warstw,

piciowarstwowe zby przednie,

dostpne we wszystkich klasycznych kolorach Vita (A1-D4) oraz 4 odcieniach bieli (BL1-BL4).

zb zb innego naturalny producenta

zb zb innego naturalny producenta

6