Konsument przysz‚o›ci patrzy na ›wiat przez urz…dzenia mobilne | Mobile |...

download Konsument przysz‚o›ci patrzy na ›wiat przez urz…dzenia mobilne | Mobile | TMT Predictions 2016

of 23

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Technology

 • view

  2.341
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Konsument przysz‚o›ci patrzy na ›wiat przez urz…dzenia mobilne | Mobile |...

 • May czy duy ekran -jak Polacy konsumuj nowoczesne technologie?

  Warszawa, 9 marca 2016 r.

  Prognozy rozwoju nowych technologii w Polsce wyniki i wnioski analizy trendw XV edycji raportu Deloitte TMT Predictions 2016.

 • 2016 Deloitte Polska 2

  Agenda

  O badaniu Deloitte TMT Predictions 2016

  Rynek uywanych smartfonw

  Tradycyjne vs. nowoczesne formy komunikowania si

  Pokolenie Z i nowoczesne technologie

  Kondycja brany kin w Polsce i na wiecie

 • 2016 Deloitte Polska 3

  O badaniach Deloitte

  TMT Predictions 2016Pitnasta odsona raportu Deloitte - Global TMT Predictions prezentuje perspektywy na najblisze 12 18 miesicy w dziedzinie sektora technologii, mediw i telekomunikacji na wiecie.

  BADANIA WSPIERAJ CE

  Global Mobile Consumer Survey 2015Midzynarodowe badanie Deloitte dotyczce uytkownikw telefonw komrkowych na wiecie . W 2015 roku w badaniu wzio udzia blisko 50,000 respondentw z 31 krajw. Dane zacytowane w tej prezentacji s oparte na prbie 2,000 polskich konsumentw w wieku 18-59 lat.

  Badanie Deloitte przeprowadzone we wsppracy z Fu ndacj Projekt Mokotw Ankieta przeprowadzona na grupie ponad szeciuset gimnazjalistw z trzech polskich miast (Poznania, Supska i Warszawy). Celem projektu byo sprawdzenie jak pokolenie Z korzysta z nowoczesnych technologii i odbiera media.

 • 2016 Deloitte Polska 4

  Rosncy rynek uywanych smartfonw

 • 2016 Deloitte Polska 5

  Rynek wart 17 mld dolarw, o ktrym moglicie nawet nie sysze

  120 milionw

  17 mld dolarw

  Wedug szacunkw Deloitte, w 2016 roku uytkownicy na wiecie sprzedadz bezporednio lub wymieni na nowe

  uywanych przez siebie smartfonw generujc tym samym ponad

  Stanowi to wzrost o 40 mln sztuk i 6 mld dolarw czyli okoo 50% w porwnaniu do 2015 r.

  Porwnujc rynek uywanych smarfonw do caego rynku smartfonw: tempo wzrostu rynku uywanych urzdze

  powinno by 4-5 razy szybsze ni dla caego rynku,

  w 2016 r. szacuje si, e zostanie sprzedane 1,6 mld smartfonw, co odpowiada wzrostowi o ok. 11 % rok do roku. W tym, okoo 7 % bd to urzdzenia uywane (w 2015 r. byo to okoo 5%).

  7%cakowitej sprzeday smartfonw(w szt.)

  Co mo e wpywa na ch sprzeda y smartfona?

  atwo sprzeday (np. online)

  Warto rezydualna

  Ch posiadania najnowszego modelu

 • 2016 Deloitte Polska 6

  Patrzc na Polsk, widzimy szereg czynnikw sprzyjajcych wzrostowi rynku uywanych smartfonw, ale

  Sprzeda firmom recyklingowym oraz online Sprzeda/wymiana u producenta/operatora telekomunikacyjnego

  red

  nia

  Sin

  gapu

  r

  US

  A

  UK

  Japo

  nia

  Indi

  e

  Nie

  mcy

  Hol

  andi

  a

  Fra

  ncja

  His

  zpan

  ia

  Kan

  ada

  Pol

  ska

  Tur

  cja

  Aus

  tral

  ia

  Mek

  syk

  Bra

  zylia

  Chi

  ny

  Nor

  weg

  ia

  Wo

  chy

  Ros

  ja

  Fin

  land

  ia

  Okoo 11% dorosych uytkownikw smartfonw w Polsce stwierdzio w poowie 2015 r., e sprzedao swoje poprzednie urzdzenie:

  w kanale online 8%,

  w sklepach stacjonarnych 3%. 41% respondentw (w wieku 18-59 lat) korzystajcych ze smartfona zadeklarowao, e ma tendencj do kupowania najnowszych urzdze

  jeli dany model naprawd im si podoba, a 6% kupuje najnowsze urzdzenie jak tylko pojawi si ono na rynku. 43% miao zamiar kupi smartfona w kolejnych 12-stu miesicach. Ponadto, operatorzy komrkowi w Polsce zaczynaj wprowadza programy, w ramach ktrych zamiast wyrzuca lub odkada na pk,

  moemy, np. wymieni uywany telefon w rozliczeniu za nowy. To wszystko powinno sprzyja wzrostowi liczby uywanych urzdze, ktre mog trafi na rynek wtrny w Polsce. Naley jednak zwrci uwag na fakt, e w innych krajach na wiecie, takich jak, np. USA, Singapur czy Wielka Brytania, blisko lub ponad

  2 razy wicej osb ni w Polsce sprzedaje lub wymienia uywane telefony.

  Co zrobia /e ze swoim starym telefonem komrkowym podczas wymiany na nowy?

  rdo: Global Mobile Consumer Survey z poowy 2015 r.; wyniki dla uytkownikw smartfonw

 • 2016 Deloitte Polska 7

  zdecydowana wikszo polskich uytkownikw smartfonw decyduje si na jego zostawienie lub przekazanie innemu czonkowi rodziny lub przyjacielowi

  inne

  wyrzuciam/em

  sprzedaam/em w sklepie stacjonarnym

  sprzedaam/em w sieci

  oddaam/em innemu czonkowi rodziny, bd przyjacielowi

  zostawiam/em na zapas

  0% 10% 20% 30% 40% 50%

  rd: Global Mobile Consumer Survey z poowy 2015 r.; wyniki dla uytkownikw smartfonw w wieku 18-59 lat

  A 80% uytkownikw smartfonw w Polsce, przy zakupie/wymianie na nowy telefon komrkowy, stary zostawia na zapas lub oddaje innemu czonkowi rodziny/ przyjacielowi lub po prostu wyrzuca.

  Co zrobia /e ze swoim starym telefonem komrkowym podczas wymiany na nowy?

 • 2016 Deloitte Polska 8

  Jak si komunikujemy coraz wicej transferu danych, cho tradycyjne rozmowy maj si dobrze

 • 2016 Deloitte Polska 9

  26%uytkownikw smartfonw na rynkach rozwinitych nie bdzie wykonywao tradycyjnych pocze telefonicznych podczas danego tygodnia.

  W 2016 r. powinna wzrosn liczba uytkownikw niewykonujcych tradycyjnych pocze telefonicznych w cigu tygodnia (tzw. data exclusives)Wedug szacunkw Deloitte, w 2016 roku

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  2012

  2013

  2014

  2015

  Uytkownicy data exclusives

  rdo: Global Mobile Consumer Survey na wybranych rynkach rozwinitych w latach 2012-2015

  W 2016 szacujemy wzrost uytkownikw data exclusives z 22% w 2015 r. do 26%. Stanowi to take ponad dwukrotny wzrost wzgldem roku 2012.

  Nie oznacza to jednak, e uytkownicy data exclusives rezygnuj z komunikacji. Zastpuj oni jej tradycyjne formy, bardziej nowoczesnymi.

  Ponadto, patrzc na okres 2012 2015, liczba minut powiconych na rozmowy gosowe w sieciach komrkowych wzrosa.

  Wic to dostpno alternatywnych metod komunikacji oraz proporcje ich wykorzystania przez uytkownikw ulegy zmianie. Innymi sowy, coraz bardziej korzystamy z usug komunikacyjnych opartych na transmisji danych.

 • 2016 Deloitte Polska 10

  Take w Polsce ronie popularno form komunikacji opartych o transmisj danych wrd uytkownikw smartfonw, lecz

  W poowie 2015 roku tylko okoo trzy czwarte dorosych uytkownikw smartfonw w Polsce w wieku 18-34 lat stwierdzio, e w ostatnim tygodniu wykonao lub odebrao standardow rozmow telefoniczn.

  Co nie dziwi, liczba takich osb rosa z wiekiem, lecz nawet wrd uytkownikw midzy 45 a 59 rokiem ycia jedynie 85% osb zadeklarowao korzystanie ze standardowych pocze gosowych w ostatnich 7 dniach.

  Ponadto, blisko 30% dorosych Polakw, czciej ni w 2014 r. komunikowao si z wykorzystaniem SMS i innych form wiadomoci (Instant Messaging), e-mail oraz sieci spoecznociowych.

  Jednak naley zwrci uwag, e a 40% respondentw badania Global Mobile Consumer Survey w 2015 r. korzystajcych ze smartfona, zadeklarowaa, e czciej ni przed rokiem korzysta z tradycyjnych rozmw gosowych.

  Osoby, ktre zadeklaroway, e w cigu ostatniego tygodnia wykonay lub odebray standardow rozmow telefoniczn

  75% 73% 79%85%

  18-24 25-34 35-44 45-59 grupawiekowa

  40%

  29% 29% 29% 28%

  Roz

  mow

  ag

  osow

  a

  E-m

  ail

  SM

  S

  Sie

  cisp

  oec

  zno

  ciow

  e

  Kom

  unik

  ator

  IM

  Procent osb deklaruj cych, e korzystao z danej formy komunikacyjnej cz ciej ni przed rokiem

  rdo: Global Mobile Consumer Survey z poowy 2015 r.; wyniki dla uytkownikw smartfonw w wieku 18-59 lat

 • 2016 Deloitte Polska 11

  standardowe poczenia gosowe nadal s jedn z wiodcych form komunikacji w Polsce

  A 78% dorosych uytkownikw smartfonw nadal twierdzi, e w cigu ostatniego tygodnia wykonao lub odebrao poczenie gosowe.

  Patrzc na najpopularniejsze usugi komunikacyjne wrd dorosych uytkownikw smartfonw w Polsce, s to, w kolejnoci:

  SMS Rozmowa telefoniczna E-mail MMS Sieci spoecznociowe Komunikatory internetowe (Instant Messaging)

  Uytkownicy smartfonw deklaruj take, e wdroenie technologii 4G/LTE wpyno na czstsze wykorzystanie przez nich form komunikacji opartych o transmisj danych.

  Naley si take spodziewa, e rosnca popularno komunikacji z wykorzystaniem transmisji danych, ktr obserwujemy u osb dorosych moe by jeszcze bardziej widoczna u dzieci i nastolatkw, ktre zaczynajc korzysta z usug telefonii komrkowej, maj dostp do szerokiego wachlarza rnych form komunikacji oraz nie s obarczone przyzwyczajeniem do rozmw telefonicznych.

  Ponadto, patrzc z technologicznego punktu widzenia, oprcz opisywanych trendw, rosnca liczba wdroe VoLTE/ VoWiFi na wiecie, w tym dziaania polskich operatorw w tym kierunku, bd sprzyjay wzrostowi usug komunikacyjnych w oparciu o transmisj danych.

  59%

  46%

  19%

  17%

  13%

  E-mail

  Sieci spoecznociowe

  Wiadomoci IM

  Rozmowy gosowe VoIP

  Rozmowy wideo

  Od momentu rozpocz cia korzystania z 4G/LTE, z jakich usug cz ciej korzystasz w sieci komrkowej?

  36%

  47%

  49%

  52%

  78%

  87%

  Komunikatory IM

  Sieci spoecznociowe

  MMS

  E-mail

  Rozmowa gosowa

  SMS

  Podczas ostatniego tygodnia, w jaki sposb komunikowaa /e si z innymi?

  rdo: Global Mobile Consumer Survey z poowy 2015 r.; wyniki dla uytkownikw smartfonww wieku 18-59 lat

 • 2016 Deloitte Polska 12

  Jak pokolenie Z korzysta z nowoczesnych technologii

 • 2016 Deloitte Polska 13

  Dostpno smartfonw wrd pokolenia Z jest wysza ni w pozostaych grupach wiekowych

  WYNIKI BADA* DELOITTE POKAZU