Kondratow Aleksander - Zaginione Cywilizacje

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  477
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Kondratow Aleksander - Zaginione Cywilizacje

 • 1

  ALEKSANDER KONDRATOW

  ZAGINIONE CYWILIZACJE

  1988

  Pamici moich Rodzicw,

  Michaia Awdiejewicza Kondratowa

  i Tamary Dmitriewny Chodorowej

  na znak solidarnoci z Narodem Polskim

  powicam

 • 2

  SPIS RZECZY

  Przedmowa do wydania polskiego 3

  Odkrycie nowych wiatw 4

  W poszukiwaniu Atlantydy 13

  Tajemnica Sfinksa 27

  ladami Synw Soca 54

  Dary Wschodu 75

  Trzecia kolebka 101

  Tajemnica pod siedmioma pieczciami 119

  Wyspa Minotaura 137

  Grecja przed Grekami 157

  Zadziwiajcy dysk z Phaistos 186

  Kim jestecie, Hetyci? 205

  Etruskowie - zagadka numer jeden 244

  Europa jeszcze nie odkryta 274

  Czarna Atlantyda 293

  Trzecie odkrycie Ameryki 311

  Tajemnice kraju Hotu-matuy 333

  Poznanie tajemnic 365

 • 3

  PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

  W r. 1971 ukazao si w przekadzie polskim pierwsze wydanie moich Zaginionych

  cywilizacji. Wydanie pite rni si od poprzednich w sposb zasadniczy.

  W oryginale Zaginione cywilizacje powstay przed pitnastoma laty Jest oczywiste, e

  w tym czasie dokonano nowych odkry archeologicznych, pogbiono wiedz o dawnych

  jzykach Wyniki tych odkry znalazy swoje miejsce w wydaniu obecnym. Uznaem za

  konieczne powikszy objto ksiki, powici oddzielne rozdziay takim cywilizacjom,

  jak minojska, hetycka, etruska. Znacznemu poszerzeniu ulegy rozdziay omawiajce pisma

  staroytne, a zwaszcza najbardziej zagadkowy tekst naszej planety - dysk zapisany

  hieroglifami, znaleziony w Phaistos na Krecie.

  Mam nadziej, e rozszerzone i na nowo opracowane wydanie mojej ksiki spotka

  si w Polsce z takim samym ciepym przyjciem, jak wariant poprzedni.

  Aleksander Kondratow

  Leningrad, 28.01.1980

 • 4

  ODKRYCIE NOWYCH WIATW

  ZIEMIA MA KSZTAT KUFRA...

  Ziemia ma ksztat kufra... - z powag twierdzi Kosmas Indikopleustes (tj. Pywajcy

  do Indii). Okreli on ld jako prostokt podzielony dokadnie na trzy czci: Europ, Azj

  i Afryk. Prostokt ten otaczaj wody Oceanu wiata, za ktrym istnieje jeszcze jedna ziemia,

  tylko mniejsza. Na niej znajduje si Raj, z ktrego pyn pod oceanem, na nasz grzeszn

  wielk ziemi, cztery due rzeki: Nil, Eufrat, Tygrys i Ganges. Ziemi otaczaj krysztaowe

  mury, na ktrych spoczywa niebo podobne do przykrywajcego wieka. Na noc soce

  zachodzi za gr lec na dalekiej pnocy ziemi.

  Kosmas Indikopleustes, kupiec bizantyjski, by w Turcji, Egipcie, a moe i na

  Cejlonie. Wierzy jednak nie swoim oczom, ale Biblii. Na przekr wasnemu dowiadczeniu

  usiowa dopasowa to, co widzia, do biblijnego opisu budowy wszechwiata. Przez dugie

  lata dzieo Kosmasa* byo rdem wiedzy o wiecie i zamieszkujcych go ludach.

  Czas jednak mija, a z nim ulegay zmianom wyobraenia o wiecie.

  Przez dugi okres uboga Europa spogldaa zawistnie na bogaty arabski wschd,

  a kupcy Genui, Wenecji czy innych miast dawno ostrzyli sobie zby na bogactwo i zyski

  przedsibiorczych kupcw arabskich, ydowskich, syryjskich czy tunezyjskich. Znalaz si

  powd do wyrwnania rachunkw. Pod panowaniem nikczemnych muzumanw

  znajdowaa si Jerozolima z Grobem Paskim. Rozpoczyna si okres wypraw krzyowych.

  Na miejsce bredni o ludziach z uszami jak przecierada, o zotozbych rybach

  rosncych na drzewach i innych cudach Wschodu przychodzi prawdziwa wiedza.

  Czas pynie. Rozszerzaj si granice wiata. Energiczni kupcy Wenecji i Genui

  odbywaj dalekie i niebezpieczne podre, przywo do Europy wiadomoci straszliwe

  i zadziwiajce. wiat okazuje si wielki, rozciga si tysice kilometrw na wschd

  i poudnie od centrum wiata Jerozolimy**. Na bezkresnych przestrzeniach Azji

  rodkowej jest miejsce na niejedn chrzecijask Europ.

  * Mowa o Topographia Christiana. (Przypisy bez dodatkowych oznacze pochodz od

  tumacza.)

  * * Na podstawie Biblii Kosmas utrzymuje, e ziemia jest paska, ze rodkiem w Jerozolimie,

  zamknita sklepieniem niebieskim. wiat przypomina zatem Mojeszow Ark Przymierza.

 • 5

  KRWAWY BRZASK

  Europa zrzuca okowy rozdrobnienia feudalnego. Krlowie ograniczaj wszechwadz

  ksit i hrabiw, biskupw i opatw. Pomaga im w tym drobna szlachta i formujca si

  buruazja.

  Wkraczamy w czasy nowoytne.

  Jedna za drug wychodz w morze karawele portugalskiego ksicia Henryka

  o przydomku eglarz. Niebezpieczna i przeraajca jest droga na poudnie wzdu

  niegocinnych wybrzey Afryki. Ogromnym sukcesem, i to dopiero po kilku prbach, stao

  si okrenie osawionego przyldka Nie*, uchodzcego wedug antycznej legendy za koniec

  wiata. Kosztowne to byy wyprawy, tote ksi nie cieszy si popularnoci w Portugalii.

  Ale oto przychodzi z dalekich brzegw Afryki wiadomo, ktra od razu zamkna

  krytykom usta, a Henryka obdarzya imieniem nowego Aleksandra Macedoskiego.

  Martwa pustynia przeistacza si w okolice zaludnione - gosia po swym powrocie

  w r. 1441 wyprawa kapitana Nuo Tristo, a mieszkacy Lizbony mieli nie lada sensacj,

  ogldajc czarnych niewolnikw z wenistymi wosami, rnicych si wyranie od

  ciemnoskrych Maurw. Zdarzenie to rozpoczyna haniebny okres handlu niewolnikami.

  Po dwu latach Tristo przywozi now parti niewolnikw, ktrych sprzedaje

  w Lizbonie po wysokiej cenie. W nastpnym roku po zyskowny ywy towar wyrusza

  Lanarote, ktry otrzyma od Henryka eglarza licencj na handel w Afryce. W morze

  wychodzi sze okrtw.

  Bg, Pan nasz, nagradzajcy wedug zasug dobre uczynki, zapragn, aby za trudy

  w Jego subie otrzymali oni zadouczynienie i schwytali Murzynw, mczyzn, kobiet

  i dzieci sto szedziesit pi gw, nie liczc tych, ktrzy zmarli lub ktrych zabito - pisa

  kronikarz wspczesny Henrykowi eglarzowi.

  Wielu historykw Zachodu otoczyo imi ksicia Henryka aureol witoci. Jego

  usta nie znay smaku wina i nigdy nie dotkny ust kobiety. Nikomu z obraajcych go nie

  zdarzyo si usysze w odpowiedzi obelgi - rozczulajco pisze na przykad historyk

  niemiecki Oskar Peschel. Oddajmy jednak gos kronikarzowi Azurarze:

  Ojcze Niebieski! Bagam Ci, nie daj zom moim wzruszy mego sumienia,

  albowiem kae mi paka z aoci nad cierpieniem nie ich (Murzynw) religia, ale ich ludzka

  natura...

  * Cape de No, pooony gdzie w okolicy Rwnika.

 • 6

  Jakie serce mogoby by tak nieczue, aby nie zostao poruszone uczuciem alu na widok

  tych ludzi? Niektrzy, opuciwszy gowy, z oczyma penymi ez, spogldali na siebie; inni

  jczeli aonie, inni uderzali si po twarzy i tarzali po ziemi, kto tam zawodzi, jak nakazuje

  obyczaj jego kraju podczas pogrzebu. I chocia nie rozumielimy ich mowy, jej dwiki

  wyraay w peni cay ich smutek. I eby jeszcze bardziej pogbi ich cierpienia, zjawili si

  ci, ktrych zadaniem by rozdzia jecw; aby utworzy pi partii, zaczli ich rozdziela,

  przyszo do tego, e rozczano ojcw z synami, mw z onami, braci z siostrami. Nie

  zwracano uwagi ani na przyja, ani na pokrewiestwo, kady stawa tam, gdzie chcia los...

  kiedy ju jecw jako ustawiono, dzieci, widzc swych ojcw w innej grupie, wyryway si

  do nich wszelkimi siami; matki obejmoway swoje dzieci i kady si z nimi na ziemi,

  przyjmoway uderzenia nie baczc na bl, byleby tylko ich nie odda.

  Na to niebywae widowisko przybyli mieszkacy miasta i okolicznych wsi. Obecny

  by i ksi Henryk ze swym dworem. Jeeli jednak prosty lud ogarno na ten widok tak

  silne wzburzenie, e kierujcych rozdzielaniem (Murzynw) ogarn przestrach, ten wzr

  chrzecijanina i humanisty chodno spoglda z wierzchowca na nikczemny podzia zdobyczy.

  I nie zwlekajc pasowa Lanarotea na rycerza nagradzajc go szczodrze za wyjtkowe

  zasugi. Tak pisze Azurara.

  DROGA MORSKA DO INDII

  Apetyt wzrasta w miar jedzenia. Ekspedycja Lanarotea liczya sze okrtw.

  W nastpnym roku wypywa do Afryki ju dwadziecia sze - caa flotylla.

  Coraz dalej i dalej na poudnie egluj portugalskie okrty w poszukiwaniu zota

  i czarnej koci soniowej - niewolnikw. Odkryto wybrzee Gwinei, ujcie Nigru i Kongo.

  W 1488 r. Bartolomeo Diaz dociera do Przyldka Dobrej Nadziei (Diaz nazwa go

  Przyldkiem Burz - Cabo Tormentoso - a dopiero Jan II zmieni nazw na t, jak znamy

  dzisiaj, w nadziei odnalezienia poszukiwanej drogi do Indii) i widzi, e brzeg tutaj zawraca

  na pnocny wschd w kierunku Etiopii, stwarzajc wielk nadziej na odkrycie Indii.

  Pragnienia tego Diaz nie zaspokoi. Wyczerpana zaoga potrzebowaa odpoczynku,

  zawrcono do kraju. Ale ju dziesi lat pniej trzy okrty pod flag admiralsk Vasco da

  Gamy odbijaj od brzegw Portugalii z rozkazem dotarcia do Indii.

  Okrty opywaj Przyldek Dobrej Nadziei i pyn wzdu brzegu Afryki wschodniej,

  chwytaj po drodze tubylcw natychmiast poddajc ich torturze, aby wskazali drog do

  Indii.

 • 7

  Portugalczykom szczcie dopisao. W Malindi przyby na pokad najlepszy pilot

  nawigator tych czasw, Arab Achmed ibn Madid. Pod jego sprawnym kierownictwem

  okrty Vasco da Gamy przybijaj 20 maja 1498 r. do brzegw dalekich i przedziwnych Indii.

  Odlegy dotd i nieosigalny Wschd - tu za burt! Marzenie spenione. Rozpoczyna

  si nowa krwawa karta zdobyczy kolonialnych, mordw, grabiey. O, gdybym ja wiedzia,

  co bdzie pniej! - woa ibn Madid. Nawet portugalski wicekrl Indii przyzna, e

  Portugalczycy wkroczyli do Indii z mieczem w jednej rce i krucyfiksem w drugiej.

  Potwierdza to historyk portugalski Alfons Raabe. Pierwszych konkwistadorw Indii para

  naprzd, jak si wydaje, dza zota, ktra nieuchronnie pociga za sob dz krwi. Czym

  mogy przeciwstawi si rozdrobnione na wrogie sobie ksistewka Indie, majc za

  przeciwnikw zachannych na zdobycz, okrutnych i fanatycznych Portugalczykw, dla

  ktrych grabie bya zjawiskiem normalnym, a zabjstwo poganina - dobrym uczynkiem?

  Portugalia kieruje swoje okrty nie tylko do Indii, spoglda podliwym wzrokiem

  take i na inne kraje Wschodu. W 1507 roku flotylla pod dowdztwem Alfonsa

  dAlbuquerque pojawia si w Zatoce Perskiej, rabuje i pali osiedla. Albuquerque poleca

  obcina jecom nosy, mczyznom oprcz tego prawe rce, a kobietom - uszy.

  Portugalczykom udaje si wkrtce, z pomoc tajnych agentw, zawadn wanym portem,

  Malakk, skd wywo okoo trzech i p tony zota.

  Hiszpanie przenikaj na Archipelag Indonezyjski i znajduj drog do Wysp

  Korzennych - Molukw. Gorczka zota pcha ich dalej - do brzegw Chin, Japonii, Nowej

  Gwinei, Australii, a za nimi postpuje mier i zniszczenie.

  MEKSYK, JUKATAN, ANDY

  W tym samym mniej wicej czasie w innym rejonie wiata, w Ameryce, w imi Pana

  naszego Jezusa Chrystusa i w imi bstwa-zota, rozpoczyna si podobnie krwawa

  i okrutna rozprawa. Hiszpanie pojawili si w Nowym wiecie z krzyem w rce

  i nienasycon dz zota w sercu - pisa wiadek hiszpaskiego podboju Ameryki.

  W pierwszych latach po odkryciu Ameryki dza zota bya zaspokojona

  w niewielkim stopniu. Zdobywcy trafiali pocztkowo tylko na ubogie plemiona indiaskie.

  Czy mona byo porwna bogactwo tego kraju z Indiami, grabionymi przez

  Portugalczykw? Wkrtce jednak zaspokojono t nienasycon dz zota. Hiszpanie

  dowiaduj si o bogatych pastwach Majw i Aztekw. W lutym 1519 r. uzbrojony oddzia

  z Hernando Cortezem na czele wyprawia si w celu zawadnicia bogactwami Indian pod

 • 8

  hasem: Bogu, krlowi, sobie i swoim przyjacioom.

  Hiszpanie lduj na Pwyspie Jukataskim. Dziki broni palnej i koniom (Indianie

  uwaali jedcw za co nadprzyrodzonego, a rumaka i jedca za jedn istot) zwyciaj.

  Oddzia Corteza kieruje si w gb Meksyku, w kierunku stolicy pastwa Aztekw -

  Tenochtitlanu (obecnie miasto Meksyk). U bram miasta uzbrojonych przybyszw powita

  wadca Aztekw Montezuma. Nie wiedzielimy, co powiedzie, nie wierzylimy wasnym

  oczom. Po jednej stronie na ldzie, rzd duych miast, po drugiej - rzd innych, a jezioro

  pene kanu... oto leao przed nami wielkie miasto Meksyk, a nas - nas byo mniej ni

  czterystu! - pisa Bernal Diaz.

  Wkrtce Montezuma zostaje uwiziony jako zakadnik, a w jego imieniu krajem

  rzdz Hiszpanie. Nakadaj daniny, daj zota i drogocennych kamieni. Wybucha

  powstanie. Montezuma prbuje powstrzyma powstacw, ale zostaje miertelnie ranny.

  Milcz, niegodziwcze, babo urodzona, by tka i prz, te psy trzymaj ciebie w niewoli, ty

  tchrzu! - woaj z tumu; nadlatuj kamienie i strzay. Umierajc, Montezuma odmawia

  przyjcia chrzecijastwa.

  Hiszpanie wycofuj si z Tenochtitlanu tracc wszystkie dziaa, prawie ca bro

  paln i konie. Klska ich byaby zupena, gdyby nie pomoc... Indian. Aztekowie byli

  znienawidzeni przez podbite plemiona, dla ktrych Hiszpanie stali si sojusznikami

  przeciwko uciskowi pastwa Montezumy. Cortez otrzymuje dziesi tysicy wojownikw,

  z ktrymi atakuje Tenochtitlan. Rosn siy Hiszpanw i ich sprzymierzecw. Stolica

  Aztekw zostaje odcita od reszty wiata. W miecie panuje gd, a gdy jeszcze Hiszpanie

  niszcz system rur doprowadzajcych wod - pragnienie. Ale opr trwa. Kiedy Hiszpanie

  zajli ostatni dzielnic miasta, ujrzeli, e bya ona przepeniona trupami lecymi wszdzie:

  w domach, kanaach, na brzegu jeziora; miejscami byo ich tak wiele, e leay jeden na

  drugim jak polana drzew... Polegli prawie wszyscy doroli mczyni, nie tylko z miasta, ale

  i okolic.

  Po zajciu pastwa Aztekw Hiszpanie wdzieraj si na teren pastwa Majw.

  Szczujc na siebie rne wrogie sobie miasta i plemiona, towarzysz Corteza, Pedro

  de Alvarado, zdobywa tereny dzisiejszej Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui. Francisco

  de Montejo wdziera si w gb Jukatanu, trzeba byo jednak dwch dziesicioleci, by udao

  si zama opr Majw. Na uroczystym auto-da-fe ojciec Diego de Landa spali ostatnie

  ocalae z grabiey pomniki kultury Majw: rzeby, inkrustowane naczynia i pisane

  hieroglifami rkopisy. Bogactwa Meksyku, witynie i paace, pene zota i kosztownoci,

  przycigay coraz to nowych chtnych, dnych upu. Ximenes de Quesada zdobywa kraj

 • 9

  Chibcha-Muysca (dzisiejsza Kolumbia), rabuje indiaskie grobowce, w ktrych znajduje

  wicej zota ni w jakimkolwiek kraju Ameryki. Francisco Pizarro, byy winiopas, a pniej

  wicekrl Peru, wykorzystuje paacowe konflikty, podbija imperium Inkw. Podobnie jak

  w Meksyku ma miejsce rabunek, a powstania Indian s krwawo tumione. W poowie XVI w.

  wadza Hiszpanii rozciga si na ogromnym terytorium - od pnocnej czci Meksyku

  i Florydy po poudniow cz kontynentu amerykaskiego.

  Hiszpanie wytpili okoo pitnastu milionw Indian. Afryk kosztowa handel

  Murzynami sto milionw ludzi. Ta ponura dziaalno bya dzieem nie tylko Hiszpanii

  i Portugalii, do nich przyczyy si i inne rzdy szukajce kolonii zamorskich: Holandia,

  Francja, Anglia.

  Pyn lata. Holandia, pniej Anglia przejmuj bero wadczyni mrz. Odpada

  z konkurencji Hiszpania i Portugalia. Rzd brytyjski rozszerza kolonialne posiadoci - znw

  leje si krew. Malaje i Nowa Zelandia, Australia i Kanada, Poudniowa Afryka, Indie... Kul

  i wdk, si i kamstwem angielski kapitalizm toruje sobie drog do przewodzenia wiatu.

  Gin samoistne kultury Indian Ameryki Pnocnej, mieszkacw wysp Oceanii, kontynentu

  afrykaskiego. Stare gwinejskie miasto Benin zostaje barbarzysko zbombardowane

  i rozgrabione. W nierwnej walce pada pastwo Zulusw. Po dugich wojnach Maorysom

  zostaje tylko skpy skrawek kraju, ktry kiedy nalea do nich w caoci - Nowej Zelandii.

  Doszcztnie wyniszczono ludno Tasmanii, katastrofalnie wymieraj autochtoni kontynentu

  australijskiego.

  Tego, co omina grabie pastwowa, nie omina grabie prywatnie dokonywana

  przez piratw, handlarzy niewolnikw, poszukiwaczy zota i innych awanturnikw. Na

  mniejsz skal, natomiast z wiksz dokadnoci, kontynuuj ponure dzieo rozpoczte przez

  Portugalczykw. W r. 1862 peruwiascy handlarze niewolnikw porywaj wiksz cz

  mieszkacw Wyspy Wielkanocnej, wymierzajc tym samym miertelny cios samoistnej

  kulturze wyspy. Misjonarze dokonuj reszty. Kto nie zgin od kuli, gin od innych

  zdobyczy cywilizacji - epidemii, pijastwa, chorb wenerycznych. Zaginy dawne religie,

  stare tradycje - chrzecijastwo byo niezrozumiae, moralno biaego czowieka -

  moralnoci bandyty. Py zapomnienia przysypuje dawne kultury, dawne ycie...

  Kultura europejska jedyna w wiecie. Tylko chrzecijastwo owiecio

  nieszczsnych dzikusw. Europa wydobya ndznych i biednych pogan z wiecznego mroku

  i ciemnoty. Historia wiata - to historia Europy.

  Od podobnej frazeologii pczniay podrczniki, pod takimi hasami niszczono nie

  tylko pogaskie idole i diabelskie napisy, ale te kulturaln odrbno i niezawiso

 • 10

  polityczn caych narodw.

  ODKRYCIE NOWYCH WIATW

  Zanim jeszcze nastpi zmierzch kolonializmu, w wiadomoci ludzi krok za krokiem

  ujawniaa si wielka prawda: chrzecijastwo nie jest jedynie prawdziw religi, a Europa

  kolebk kultury, lecz zaledwie malek wysepk w archipelagu cywilizacji. Nowi

  Kolumbowie - archeolodzy, historycy, lingwici, ponownie odkryli Ameryk i Afryk, Azj

  i Oceani.

  Archeologiczne znaleziska nowych wiatw zaczy si w okresie wielkich odkry

  geograficznych. Odrodzenie budzi zainteresowanie zabytkami staroytnoci, co prawda tylko

  antykiem, hoduj temu poeci i ksita, dyplomaci, a nawet Ojcowie Kocioa -

  kardynaowie i papiee. Natomiast zupenie nie znan ksig dla ludzi Renesansu pozostaje

  historia ludw pierwotnych, jak rwnie historia innych pozaeuropejskich cywilizacji. Jednak

  ju w XVII w. pojawiaj si w sferze zainteresowa mionikw staroytnoci cenne

  znaleziska kultury egipskiej, perskiej, etruskiej. Wyprawa Napoleona do Egiptu, odczytanie

  przez genialnego Champolliona hieroglifw, odkrycie wspaniaych pomnikw kultury

  w dolinie Nilu - wszystko to prowadzi do powstania nowej dyscypliny naukowej - egiptologii.

  Podstaw tej nauki stanowi dwunastotomowa praca Lepsiusa, uczonego niemieckiego,

  Pomniki z Egiptu i Etiopii* ilustrowana dziewiciuset tablicami.

  Mniej wicej w tym samym czasie powstaje nastpna nauka zajmujca si nie znanym

  Europejczykom wiatem staroytnego Midzyrzecza. Dotychczasowe rda mwice

  o potnej niegdy Niniwie, stolicy Asyrii, i matce miast, Babilonie, to Biblia, dziea

  Herodota i Berosa, kapana chaldejskiego. rda te uchodziy za niezbyt pewne, gdy wiele

  gupstw paple Herodot i inni pisarze ozdabiajc swoje wiadomoci zmyleniem, jak gdyby

  jakim motywem muzycznym, rytmem czy przypraw - pisa Strabon. W XIX wieku

  zmylenie stao si prawd: ruiny Niniwy i Babilonu, miast, o ktrych mwi Biblia, zostay

  odkryte przez archeologw. Po pewnym czasie odkopano na terenie Midzyrzecza miasta

  jeszcze starsze oraz pisma dawniejsze ni wite ksigi ydw.

  Doda mona, e i historia Europy zacza si wczeniej ni podaje to biblijna data

  stworzenia wiata. Henryk Schliemann, kupiec-milioner i archeolog-amator, odkrywa nie

  znany dotd wiat Grecji przedhomeryckiej, kultur egejsk, prardo kultury antycznej.

  * Karl Richard Lepsius, Denkmler aus gypten und thiopien, 1849-1859.

 • 11

  Badania rozpoczte przez Schliemanna kontynuuje Artur Evans. Odkopuje na Krecie

  legendarny paac w Knossos oraz inne zabytki kultury, ktra, jak mwi Evans, jest

  zjawiskiem wyjtkowym - nie ma nic z Grecji, nic z Rzymu.

  opata archeologa zanurza si coraz bardziej w gb wiekw. Czowiek zamieszkiwa

  Europ pi, dziesi i sto tysicy lat temu. Dalecy prapradziadowie czowieka zamieszkiwali

  Azj milion lat przed nasz er, a Afryk - ponad ptora miliona.

  A znw archeologowie pracujcy na kontynencie amerykaskim odkrywaj, e ruiny

  miast zburzonych przez Hiszpanw stoj na gruzach miast jeszcze starszych, zbudowanych

  setki lat przed Kolumbem; te z kolei s spadkobiercami jeszcze dawniejszych kultur.

  W Indiach i na Jawie, w Kambody i w Tybecie znaleziono wspaniae gmachy i witynie,

  zadziwiajce rzeby i malarstwo. Wspzawodnicz z nimi zabytki sztuki i architektury

  odkryte w Afryce - monumentalne budowle Zimbabwe w Afryce Poudniowej i zadziwiajce

  rzeby z brzu na Wybrzeu Gwinejskim.

  Zagadkowe posgi zagubionej na Oceanie Spokojnym Wyspy Wielkanocnej i nie

  mniej tajemnicze kamienne monolity Stonehenge w Anglii; cyklopia Brama soca

  w grach Ameryki Poudniowej i kilometrowej dugoci wstga wspaniaych rzeb jawajskiej

  wityni. Taras wityni Baalbek w Libanie, zbudowany z kamienia o wadze 500 ton

  i 20 m dugoci, kilkutonowe gowy kamienne znalezione w Meksyku, ocalae cudem od

  ognia inkwizycji rkopisy Majw i tajemniczy dysk z napisem w ksztacie spirali,

  odnaleziony na Krecie; rkopisy znad Morza Martwego opowiadajce o Mistrzu

  Sprawiedliwym, a sporzdzone przed narodzeniem Chrystusa i wielorcy bogowie i demony

  Indii o licznych twarzach; bogowie-zwierzta Starego Egiptu i zagadkowy Quetzalcoatl,

  Pierzasty w, ktremu hod skadali dawni Meksykanie...

  Przeszo Europy to tylko may wycinek historii wiata; Chrystus jest zaledwie

  jednym z przedstawicieli w niezliczonym poczcie bogw - prawdy te stay si oczywiste

  natychmiast po pierwszych sukcesach archeologii.

  Kt stworzy te cywilizacje, czyja rka wyciosaa z kamienia imponujce witynie

  i paace, posgi i paskorzeby? By moe pochodzenie ich zwizane jest z jednym

  orodkiem? Myl taka mimo woli zrodzia si u pierwszych Kolumbw i Kopernikw

  zaginionych kultur. I chyba najtrafniej wyrazi j Walery Briusow, poeta, znawca jzykw

  i historii staroytnej:

  U podwalin wszystkich najstarszych kultur naley szuka jakiego jednego wpywu,

  ktry moe w sposb prawdopodobny wyjani zachodzce midzy nimi znamienne

  podobiestwa. Poza wczesn staroytnoci naley szuka niewiadomej X, nie znanego

 • 12

  jeszcze nauce wiata kultury, ktry jako pierwszy da impuls rozwojowi wszystkich znanych

  nam cywilizacji. Egipcjanie, Babiloczycy, Hellenowie, narody Egei, Rzymianie byli

  naszymi mistrzami, nauczycielami naszej wspczesnej cywilizacji. Kt zatem by ich

  nauczycielem? Komu przyzna moemy zaszczytne imi nauczyciela nauczycieli? Tradycja

  wskazuje na Atlantyd.

  Atlantyda... Zatopiony kontynent o wysokiej kulturze, zagadka, ktra od setek lat

  pobudza wyobrani romantykw i wywouje ironiczny umiech sceptykw, daje straw

  rozmylaniom filozofw i natchnienie pisarzom i poetom, przyciga uwag powanych

  badaczy i uzbraja posannikw mistycznych sekt w rodzaju Zakonu Rosenkreuzerw*

  czy Stowarzyszenia Teozoficznego, rodzi wiele ksiek i artykuw, w ktrych zwolennicy

  istnienia Atlantydy - atlantolodzy - prbuj zrekonstruowa t kultur, ycie, sztuk,

  wierzenia, religi mieszkacw zatopionego kraju. Ukazuj si rwnie recenzje krytyczne,

  odrzucajce hipotezy atlantologw o istnieniu Atlantydw, jak rwnie ich wysokiej kultury.

  Do grona atlantologw naleeli i nale uczeni, zwykli amatorzy-entuzjaci, artyci-

  pisarze, malarze, kompozytorzy, poeci: minister owiaty z czasw Mikoaja I, znawca

  staroytnoci, Abraham Norow i znakomity poeta XX w. Walery Briusow; jeden

  z pierwszych badaczy kultur przedkolumbowej Ameryki, opat Brasseur de Bourbourg i autor

  powieci fantastycznych Jules Verne; uczony-encyklopedysta jezuita Athanasius Kircher

  i etnograf-afrykanista Leo Frobenius; oceanograf Rene Malaise i pisarz Artur Conan-Doyle;

  humanista woski Girolamo Fracastoro, szkocki etnograf Lewis Spence, radziecki poeta

  Mikoaj Zaboocki i okultysta Scott Elliot; znany archeolog-historyk B. Bogajewski,

  zaoycielka Towarzystwa Teozoficznego H. Bawatska i koryfeusz radzieckiej geologii

  akademik W. Obruczew... - to tylko niektrzy z atlantologw, ktrych pogldy oczywicie s

  rne, z wyjtkiem jednego - stwierdzenia istnienia Atlantydy.

  Wedug sw samych atlantologw historia poszukiwa zatopionego kontynentu

  powinna by czytana jak zapierajca dech powie sensacyjna z jej odkryciami, faszywymi

  wnioskami, nieoczekiwanymi znaleziskami i rozczarowaniem. Na temat Atlantydy napisano

  ju ca mas ksiek... Wszystkie one w istocie swej nawizuj do jedynego prarda -

  historii, o ktrej mwi przed okoo dwoma i p tysicem lat w swoich Dialogach Arystokles

  znany nam jako Platon.

  * lub Ry i Krzya. Mowa o organizacji masoskiej stworzonej jakoby przez Christiana Rosenkreuzera.

 • 13

  W POSZUKIWANIU ATLANTYDY

  DIALOG TIMAIOS

  Kritias z dialogu Platona Timaios opowiedzia zadziwiajc histori... ...Posuchaj,

  Sokratesie. Opowie bardzo dziwna, ale ze wszech miar prawdziwa. Opowiada j kiedy

  Solon, najmdrzejszy spord siedmiu mdrcw... Jest - powiada - w Egipcie, w delcie, ktr

  opywa rozszczepiony u gry strumie Nilu, powiat, zwany Saityckim. W tym powiecie

  najwikszym miastem jest Sais... Solon mwi, e gdy tam przyjecha, bardzo go tam zaczto

  szanowa. Do, e zacz si rozpytywa o dawne czasy tych kapanw, ktrzy najwicej

  byli z tym obznajomieni, bo sam nic o tym po prostu nie wiedzia i nie znalaz adnego

  innego Hellena, ktry by o tym wiedzia cokolwiek...

  ...Na to jeden bardzo stary kapan powiedzia: - Oj, Solonie, Solonie!... Nie wiecie, e

  w waszej ziemi mieszka najpikniejszy i najlepszy rodzaj ludzi, od ktrego pochodzisz i ty,

  i cae wasze dzisiejsze pastwo... Istniao swojego czasu, Solonie, przed najwikszym

  potopem pastwo, ktre dzi jest pastwem ateskim, wielka potga militarna, i w ogle

  prawa miao znakomite... ...Pisma nasze mwi, jak wielk niegdy pastwo wasze zamao

  potg, ktra gwatem i przemoc sza na ca Europ i Azj. Sza z zewntrz, z Morza

  Atlantyckiego. Wtedy to morze tam byo dostpne dla okrtw. Bo miao wysp przed

  wejciem, ktre wy nazywacie Supami Heraklesa. Wyspa bya wiksza od Libii i od Azji

  razem wzitych. Ci, ktrzy wtedy podrowali, mieli z niej przejcie do innych wysp.

  A z wysp bya droga do caego ldu, lecego naprzeciw, ktry ogranicza tamto prawdziwe

  morze... Ot na tej wyspie, na Atlantydzie, powstao wielkie i podziwu godne mocarstwo

  pod rzdami krlw, wadajce nad ca wysp i nad wieloma innymi wyspami i czciami

  ldu staego. Oprcz tego, po tej stronie, tutaj oni panowali nad Libi a do granic Egiptu

  i nad Europ a po Tyrreni. Wic ta caa potga zjednoczona prbowaa raz jednym

  uderzeniem ujarzmi wasz i nasz kraj i ca okolic Morza rdziemnego. Wtedy to, Solonie,

  objawia si wszystkim ludziom potga waszego pastwa: jego dzielno i sia. Wasze

  pastwo stano na czele wszystkich, zachowao rwnowag ducha, rozwino sztuki wojenne

  i ju to na czele Hellady, ju te odosobnione, bo inni je opucili z koniecznoci, w skrajne

  niebezpieczestwo popado, jednak pokonao najedcw i wznioso pomnik zwycistwa; nie

  pozwolio ujarzmi tych, ktrzy jeszcze nie byli ujarzmieni, i nam wszystkim, ktrzy

  zamieszkujemy po tej stronie Supw Heraklesa, zachowao wolno, nie zazdroszczc jej

 • 14

  nikomu. Pniej przyszy straszne trzsienia ziemi i potopy i nadszed jeden dzie i jedna noc

  okropna - wtedy cae wasze wojsko zapado si pod ziemi, a wyspa Atlantyda tak samo

  zanurzya si pod powierzchni morza i znikna...*

  DIALOG KRITIAS

  W innym dialogu Platona, Kritias, znajdujemy opis Atlantydy.

  ...Jak si poprzednio o przydziaach bogw mwio, e podzielili midzy siebie ca

  ziemi, i taki przydzia by raz wikszy, a nieraz i mniejszy, i urzdzili sobie witynie

  i ofiary, tak te i Posejdon dosta w udziale wysp Atlantyd i osadzi tam potomkw swoich

  z jednej kobiety miertelnej w jakiej takiej okolicy wyspy. Od brzegu morza a do rodka

  caej wyspy bya rwnina. Najpikniejsza miaa by ze wszystkich rwnin i zadowalajcej

  bya wartoci... Synem Posejdona (wg legendy) by Atlas, od ktrego pochodzi nazwa wyspy

  - Atlantyda i okrajce j Atlantyckie Morze.

  ...Atlasa rd by zreszt liczny i sawny... Bogactwo posiadali tak olbrzymie, jakiego

  ani przedtem nigdy w adnym krlestwie nie byo, ani te kiedykolwiek pniej atwo nie

  powstanie. Byli zaopatrzeni we wszystko, czego byo potrzeba w miecie i w reszcie kraju.

  Wiele dbr przychodzio do nich z zewntrz, bo mieli wadz, a najwicej ich dostarczaa

  wyspa sama dla zaspokojenia potrzeb yciowych... jakie tylko wonnoci dzisiaj ziemia rodzi

  gdziekolwiek, korzenie i zioa, i drzewa... oprcz tego... i zboa, ktre nam za poywienie

  su... i to drzewo, ktre napj i pokarm, i olej wydaje... wszystko to wtedy wydawaa ta

  wyspa, bdca jeszcze pod socem, wyspa wita, pikna i przedziwna - w obfitoci

  nieprzebranej. Wic oni to wszystko brali z ziemi i budowali witynie i paace krlw,

  i porty, i arsenay, i ca reszt swojej ziemi urzdzili w ten sposb...**

  W dalszej czci Kritiasa omwiony jest ustrj Atlantydy, paac krlewski bdcy

  jednoczenie wityni, porty, kanay, zabudowania zatopione w jedn okropn noc.

  Katastrofa ta, w wyniku ktrej Atlantyda zgina (a zarazem i wojsko rywali - Ateczykw),

  wydarzya si przed dziewiciu tysicami lat.

  Kritias nie zosta ukoczony: Platon nagle zmar. Oprcz Dialogw znakomitego

  filozofa nie ma adnych starych rde na temat Atlantydy.

  * Platon, Timaios, prze. W. Witwicki, Lww-Warszawa 1909 i 1960. ** Platon, Kritias, prze. W. Witwicki, Lww-Warszawa 1909 i 1960.

 • 15

  Umysy krytyczne, w tym Arystoteles, ucze Platona, nie day wiary historii

  opowiedzianej w Dialogach. Jednak autorytet Platona by wystarczajco wielki, a opis

  Atlantydy tak realistyczny, e wielu uczonych w staroytnoci uznao t histori za

  prawdziw. Pliniusz Starszy, Posejdonios, Strabon, Diodor Sycylijski, jak rwnie inni

  geografowie i historycy pisz o Atlantydzie komentujc Dialogi Platona. Proklos, yjcy

  w V w. filozof, wspomina o niejakim Krantorze, Greku, ktry widzia w Egipcie zapis

  o Atlantydzie. Pniej sprawa ta popada w zapomnienie. Nadchodzi obskuranckie

  i fanatyczne redniowiecze. Prace wielkich staroytnych filozofw zostaj zapomniane albo

  s jako pogaskie niszczone.

  Od czasu do czasu kr jednak po zachodniej Europie wiadomoci o jakich

  tajemniczych wyspach na Atlantyku, wrd morza ciemnoci, jak go nazywano w wiekach

  rednich. Wyspy te s ni to ziemi obiecan, ni to wysp bogosawionych. Niedostpne

  dla zwykego miertelnika, jak widma znikaj z oczu nadpywajcych eglarzy. Dopiero wraz

  z odkryciem Ameryki zagadka Atlantydy wypywa z mroku zapomnienia.

  JUKATAN CZY SPITSBERGEN

  Zachodni drog do Indii odkry Kolumb - tak oficjalnie podano i tak zreszt uwaa

  on sam. Przed eglarzami zacza si jednak stopniowo rysowa inna prawda, wielka

  i nieoczekiwana: po tamtej stronie Atlantyku nie le znane ju Indie i kraje Wschodu, lecz

  nie zbadany Nowy wiat. Zagadkowy, tajemniczy, peny bajecznych bogactw... do grabiey

  ktrych przystpili hiszpascy konkwistadorzy. Stare miasta, witynie, twierdze niszczone

  byy ogniem i mieczem. Zdobywcy, zajci rabunkiem i wojn, pochodami w poszukiwaniu

  nowych bogactw, nie bardzo mieli czas myle o tym, kto jest grabiony, skd si wzi ten

  nowy nieznany wiat.

  Myl ta natomiast zacza zaprzta niektre umysy w Europie. Z kadym rokiem

  i dziesicioleciem powikszay si kontury nieznanej ziemi za oceanem, na mapie pojawiay

  si nowe pastwa i miasta. Relacja Platona o potnym pastwie Atlantydw i Nowy wiat za

  Supami Heraklesa czyy si ze sob w naturalny sposb. Nic wic w tym dziwnego, e

  takiego porwnania dokona ju w r. 1530 Girolamo Fracastoro, woski poeta, lekarz i filozof.

  Po piciu latach do tej samej myli doszli, niezalenie od siebie, dwaj hiszpascy kronikarze

  Oviedo y Valds i Augustin de Zrate. Jeszcze pniej ich rodak Francisco Lpez de Gomara

  w dziele Oglna historia Indii i podboju Meksyku wydanym w poowie XVI w. ju z ca

 • 16

  pewnoci dowodzi, e wysokie kultury Indian to resztki kultury Atlantydy.

  Oczywicie, nie wszyscy s w tym zgodni. Jos de Acosta, kronikarz hiszpaski,

  zdecydowanie odrzuca pogldy swoich kolegw. Biskup Diego de Landa, ktry przebywa

  wiele lat w kraju Majw, z drwin pisze o hipotezach Gomary. Ale ostateczny cios zadali

  zwolennikom Atlantydy w Ameryce sami atlantolodzy.

  Skd wiadomo, pytali, e Platon opisa akurat Ameryk pod mianem swojej

  Atlantydy? Zwaszcza e mwi on wprost, i Atlantyda zapada si w morze w cigu jednej

  okropnej nocy, a Nowy wiat jest caluteki! Nie ma przecie adnych wskazwek, aby

  uzna kontynent amerykaski za Atlantyd.

  Byli i tacy, ktrzy uwaali, e platoska Atlantyda to daleka i mao znana

  Skandynawia. Jezuita Athanasius Kircher dokona rekonstrukcji zatopionego kontynentu,

  a nawet sporzdzi map Atlantydy; zakada on, e pooenie jej winny wyznacza Wyspy

  Kanaryjskie, Azorskie i Flannan, ktre wydaj si jak gdyby grzbietami gr zatopionej

  Atlantydy.

  Wiek XVIII przynis nowe hipotezy i warianty pooenia legendarnego kontynentu.

  Przyjaciel Woltera, opat Baily, zakada pooenie Atlantydy na terenie Morza Arktycznego

  w rejonie Spitsbergenu, a nie na Atlantyku. Uwaa on, e w tych dawnych czasach klimat by

  duo cieplejszy ni obecnie. Kiedy klimat si ozibi i lodowce zaczy wypiera Atlantydw

  z ich ojczyzny, zmuszeni zostali oni do opuszczenia wyspy i udali si na wschd, ldujc

  w ujciu Obu. Std skierowali si do Mongolii, Chin, Indii, Persji, Egiptu, Palestyny,

  przynoszc wszdzie swoj wysok kultur.

  Buffon, uczony francuski, umiejscowi Atlantyd na pkuli poudniowej, zakadajc,

  e mae wysepki w pobliu Afryki - Wniebowstpienia i w. Heleny - stanowi ostatnie

  okruchy staroytnego i gonego kraju, o ktrym mwi Platon. Poszukiwania Atlantydy

  przybray naprawd wiatowy rozmach - od Meksyku do Spitsbergenu i Wyspy w. Heleny.

  EGEA

  Wiek XIX przynis nowe, co prawda ju nie tak fantastyczne hipotezy. Abraham

  Norow, rosyjski uczony i podrnik, doszed do wniosku, e Atlantyda zajmowaa cay obszar

  Morza rdziemnego, od Cypru do Sycylii, ktry pokrywa si z wymiarami podanymi przez

  Platona: 3000 stadiw dugoci i 2000 szerokoci.

  Tez Norowa podtrzyma A. Karnoycki, inny uczony rosyjski, wnoszc jedynie

  pewne ucilenia. Umiejscowi on Atlantyd nie midzy Cyprem i Sycyli, lecz na wyspach

 • 17

  Morza Egejskiego. Uzasadni t tez tym, e Supy Heraklesa - jego zdaniem - nie

  znajdoway si w Bosforze, lecz przy zachodnim ujciu Nilu. Twierdzi on, e przecie i Sais,

  skd pochodz wiadomoci Platona o legendzie Atlantydy, i Heraklea, miasto zaoone

  wedug legendy przez samego Heraklesa, le std niedaleko. Dlatego te Atlantyd naley

  umiejscawia w centrum kultury wiata staroytnego, midzy Azj Mniejsz, Syri, Libi

  i Grecj. Wobec tego - twierdzi - sprawa dotyczy nie Atlantydy, ale Egei, ldu lecego we

  wschodniej czci Morza rdziemnego, ktrego pozostaociami s drobne wysepki Morza

  Egejskiego oraz Cypr i Kreta.

  Tezy Norowa i Karnoyckiego znalazy, wydawaoby si, potwierdzenie w pracach

  wykopaliskowych Henryka Schliemanna i Artura Evansa. Na Krecie odkryto wiadectwa

  wysokiej kultury, przewyszajcej greck: zadziwiajce freski i wazy, tabliczki gliniane

  zapisane tajemniczymi znakami, wielkie paace i witynie, sigajce swym pochodzeniem

  w gbok staroytno, wzniesione dawno przed epok heroiczn Iliady Homera.

  Czy kultura Krety nie jest kultur Atlantydw? Na t moliwo wskaza ju w 1909 r.

  profesor angielski Frost. On i jego zwolennicy uwaali, e Dialogi Platona zawieraj wierny

  opis kreteskich paacw, portw, a wspaniae rysunki na naczyniach i freskach dawnych

  mieszkacw Krety su jako swego rodzaju ilustracje Dialogw.

  Jeszcze trway wykopaliska na Krecie, jeszcze nie odczytano zagadkowych znakw

  pisma, kiedy z Afryki dobieg radosny okrzyk: Odkryem Atlantyd!

  AMAZONIA CZY KAUKAZ?

  ZATOKA GWINEJSKA CZY MORZE CZERWONE?

  Na pocztku naszego stulecia w tropikach Afryki prowadzi badania Leo Frobenius.

  W kraju Joruba, na obszarze dzisiejszej zachodniej Nigerii, znalaz terakotowe rzeby oraz

  gow boga morza Olokuna wykonan w brzie, sporzdzone z zadziwiajc zrcznoci.

  W okresie pniejszym odkryto ruiny staroytnego Ife. Cyklopie kamienne budowle miay

  mury pokryte pytami terakotowymi i zdobione miedzi.

  Frobenius stwierdzi, e bg morza Olokun to na pewno Posejdon, a skadajcy hod

  Jorubowie s potomkami Atlantydw, poniewa ubieraj si podobnie w ciemnoniebieskie

  szaty.

  ...Cudowne drzewo, ktre napj i pokarm, i olej wydaje... - to palma; nadto

  wydobywa si tutaj mied i yj sonie, o ktrych wspomina Platon. Zdaniem Frobeniusa,

  religia, sztuka, rzemioso staroytnych mieszkacw Ife i ich nastpcw posiadaj swoj

 • 18

  analogi na pnocy - w rejonie Morza rdziemnego i stanowi jedn cao kulturow,

  uzasadniajc istnienie wsplnej cywilizacji - atlantyckiej.

  Pierwsze zabytki wielkiej cywilizacji Ife odkry Frobenius w r. 1910. Trzy lata pniej

  Pierre Termier, profesor geologii, czonek Akademii Francuskiej, wygosi w Instytucie

  Oceanograficznym wykad, z ktrego wynikao, e Atlantyda Platona spoczywa na dnie

  Oceanu Atlantyckiego. Aczkolwiek brzegi Oceanu Atlantyckiego wydaj si obecnie trwae

  i tysickrotnie spokojniejsze ni naraone na wstrzsy tektoniczne brzegi Oceanu Spokojnego

  - wywodzi Termier - cae dno Atlantyku uksztatowao si prawdopodobnie niedawno; przed

  ruchami tektonicznymi obszaru Wysp Azorskich wystpoway i inne zapadliska, ktrych

  rozmiary przekraczaj najmielsze wyobraenie.

  Termier przytacza argumenty z dziedziny geologii, uzasadniajce tez, e na

  Atlantyku istniaa dua wyspa lub nawet kontynent, unicestwiony w geologicznej katastrofie,

  uzna e fakt ten nie budzi adnych wtpliwoci. Powstaje pytanie, czy yli w tym czasie

  ludzie, ktrzy mogliby przekaza o tym wiadomoci w swoich wspomnieniach? Zdaniem

  Termiera istnieje tylko ten problem. Na razie wic mionicy piknych legend maj pene

  prawo wierzy w Platosk histori o Atlantydzie.

  Jeeli istnia na Atlantyku kontynent, to jego ladem winny by Wyspy Azorskie,

  Kanaryjskie i Madera. I jeli pastwo Atlantydw rzeczywicie istniao, to na wyspach tych

  moemy znale pozostaoci wielkiej kultury. Co do tego, e bya ona wielka, nikt

  z atlantologw nie mia adnej wtpliwoci. Przecie w tym czasie, w ktrym pozostaa

  ludzko ya na etapie epoki kamiennej, Atlantydzi, jeli wierzy Platonowi, byli ju

  narodem o wysokiej cywilizacji.

  Zdaniem wielu atlantologw wanie Atlantydzi skolonizowali Ameryk i przynieli

  wysok cywilizacj do Starego wiata, a wic do Egiptu, Midzyrzecza, Indii i Chin.

  Przynieli nie tylko swoj kultur, lecz i swoich bogw. Bstwa Fenicjan, Hindusw,

  Skandynaww, Majw, antycznych Grekw to w istocie bstwa Atlantydw. C tam

  bogowie! Waniejsze zdobycze ludzkoci, jak umiejtno wytopu metali, sztuka pisania

  i wiele innych - rwnie pochodz od Atlantydw.

  Czy zatem wyspy Atlantyku nie kryj resztek wielkiej kultury? eglarze XIV w. nie

  znaleli na Maderze i Azorach nic prcz jastrzbi i szczurw. Na Wyspach Kanaryjskich

  natomiast napotkali Guanczw, zadziwiajcy nard - jak twierdzili atlantolodzy. Uznano

  ich zatem za bezporednich potomkw Atlantydw, poniewa znali pismo, symbole

  astronomiczne, kult zmarych, sztuk balsamowania, urzdzenia uytecznoci publicznej,

  posiadali zamiowanie do pieni, muzyki, wicze zapaniczych wykonywanych uroczycie

 • 19

  w wita narodowe.

  Nie tak atwo mona sprawdzi te opinie, gdy Guanczowie zostali wytpieni przez

  Hiszpanw ju duo wczeniej. Na razie kompletowano wiadomoci z relacji czternasto-

  i pitnastowiecznych kronikarzy, ktrzy widzieli Guanczw i poznali ich kultur,

  publikowano na temat Atlantydy nowe prace. Zatopiony kontynent przeniesiono z Atlantyku

  na Morze Pnocne. Tylko tam znajdowaa si Platoska Atlantyda, twierdzi Spanuth,

  badacz niemiecki. Amerykanin Mitchell Hedge umieci j na Morzu Karaibskim. Std

  z Atlantydy (a dokadniej z Antylw, jako e Antyle u Hedgea s pozostaociami

  zatopionego ldu) wysoka cywilizacja rozprzestrzenia si na teren Egiptu, Meksyku i Peru.

  Inni z kolei atlantolodzy umieszczali zaginiony kontynent na Kaukazie. Zdaniem Paniagvy

  Atlantyda leaa na Morzu Azowskim, gdy Supy Heraklesa to nic innego jak Cienina

  Kerczeska ze wityni powicon Heraklesowi. Fessenden twierdzi na podstawie danych

  geologicznych, e na pnoc od Kaukazu znajdowao si wielkie morze, ktrego czci jest

  dzisiejsze Morze Kaspijskie i Czarne. Na Kaukazie istniaa w tym czasie wysoka kultura,

  podobna w wielu przejawach do staroegipskiej. Przed dwunastoma tysicleciami wody tego

  pnocnokaukaskiego morza przebiy wyjcie w kierunku wd Morza rdziemnego i na

  swojej drodze zniszczyy wysok cywilizacj. Historia ta znajduje swe odbicie w Platoskiej

  legendzie.

  W rok po relacji Fessendena, w r. 1926, pojawia si praca radzieckiego uczonego

  Bogajewskiego, zawierajca tez, e istnieje cisy zwizek midzy Atlantyd Platona

  a histori staroytn Afryki pnocnej i jest rzecz oczywist, e wiele rnych

  i sprzecznych legend i opowieci dotaro w formie ludowych poda do tych kapanw z Sais,

  z ktrymi rozmawia Solon. Zdaniem Bogajewskiego, na Atlantyku - przed Cienin

  Gibraltarsk - leaa wielka wyspa bdca odamkiem kontynentu afrykaskiego, na ktrej

  wystpowaa wysoka i oryginalna kultura, ktrej lady mona i dzisiaj napotka u Tuaregw.

  Przecie wanie na Saharze odkryto wspaniae rysunki skalne oraz synn libijsk Wener

  - staroytny grobowiec krlowej Libijczykw (mumia kobiety, obsypana drogocennymi

  przedmiotami, upikszona zotem - jak poday gazety po jej odkryciu w r. 1925).

  W tyme r. 1925 wyruszy na poszukiwanie miast Atlantydy znany badacz Ameryki

  Poudniowej Fawcett. I to nie w gb Sahary, nie na Kaukaz, nie na Morze Karaibskie czy

  Czarne, ale w kierunku niezbadanych dungli paskowyu Mato-Grosso, w samo serce

  tropikalnych puszcz Amazonii. Przecie legendy Indian z uporem powtarzay, e tam,

  w gbinie nieprzebytych gstwin, ukrywaj si biali ludzie yjcy w staroytnym miecie.

  Fawcett by przekonany, e ci legendarni ludzie s potomkami Atlantydw, miasto natomiast

 • 20

  ich ostatnim schronieniem na naszej planecie. Ludzko dosownie zacza trapi okropna

  zagadka, mroczna tajemnica Atlantydy - jak pisali dziennikarze. I rzeczywicie, z kadym

  rokiem wzrasta potok hipotez, artykuw i ksiek na ten temat. Ju do r. 1920 opublikowano

  tysic siedemset prac naukowych i utworw literackich. W Sorbonie powstao

  Stowarzyszenie Studiowania Atlantydy. Wielu badaczy zajmuje si serio rekonstrukcj

  kultury atlantyckiej, porwnuje kultury narodw, ktre zachoway cechy kultury

  atlantyckiej, staroytnych Egipcjan, Majw, Etruskw, Baskw, Guanczw, Inkw, Jorubw

  i innych.

  Tymi cechami, zdaniem atlantologw, by kult Soca, mumifikacja zwok, pismo

  hieroglificzne (a take alfabetyczne), hodowanie bogu morza, budownictwo piramid,

  dwunastomiesiczny kalendarz, ofiary z dziewic-kapanek, obrbka metali, budowle

  z wielkich blokw kamienia...

  Dokonywana wielokrotnie przez atlantologw analiza tekstu Timaiosa i Kritiasa

  skonia wikszo z nich do postawienia wniosku, e Supy Heraklesa usytuowane s

  niewtpliwie nad Cienin Gibraltarsk, a sama Atlantyda znajduje si tam, gdzie obecnie

  rozpociera si Ocean Atlantycki. Wyspy Azorskie i Kanaryjskie oraz Mader naley uwaa

  za resztki zatopionego ldu.

  Czy zaoenie to jest trafne? Odpowied na to pytanie moe da geologia,

  oceanografia, przedstawiciele nauk o ziemi. I wikszo z nich skania si ku tezie, i

  rzeczywicie fale Atlantyku pokrywaj zatopiony kiedy ld.

  Szwedzka ekspedycja oceanograficzna, przeprowadzajca na okrcie Albatros

  wiercenia na dnie Atlantyku, wykrya tam niezwykle due warstwy planktonu. By -

  sodkowodny! Oznacza to, e na dnie sonego oceanu byo niegdy sodkowodne jezioro.

  Od uj rzek Afryki i Ameryki, wpadajcych do Atlantyku, cign si daleko w ocean

  podwodne kaniony. Oznacza to, e rzeki te byy kiedy dusze i pyny po ldzie

  znajdujcym si obecnie na dnie oceanu.

  Wielka ilo informacji dostarczonych przez rne dziedziny nauki mwi o tym, e na

  dnie Atlantyku spoczywa zatopiony kiedy ld. Ale czy istnieje tutaj jakikolwiek zwizek

  z Atlantyd?

  Wielu geologw, jak na przykad nie yjcy W.A. Obruczew, znany oceanograf

  i gorcy zwolennik Atlantydy dr Ren Malaise i wielu innych badaczy uwaa, e na pewno

  tak. Ksika N.F. yrowa Atlantyda. Podstawowe zagadnienia atlantologii, wydana

  w r. 1964, prawie na czterystu stronach podaje informacje uzasadniajce, e legenda Platona

  mwi wanie o ldzie, ktry znajduje si obecnie na dnie Atlantyku.

 • 21

  Jednak dua cz geologw i oceanografw zdecydowanie sprzeciwia si takiej

  identyfikacji. Ksika yrowa spotkaa si z krytyk radzieckiego czasopisma Przyroda.

  Nie mniej negatywny stosunek do czenia geologicznej i platoskiej Atlantydy

  reprezentuj uczeni amerykascy.

  Legend o Platoskiej Atlantydzie przyjli za prawd niektrzy romantyczni

  geologowie i archeolodzy jedynie na podstawie danych dotyczcych wzniesienia

  rodatlantyckiego; grzbiet ten - twierdzi amerykaski geolog F. Shepard - powsta jednak tak

  dawno, i brak jest wiarygodnych dowodw na to, i znajdowa si on ponad wod w okresie

  poprzedzajcych nas wielu milionw lat.

  Dr M. Ewing, amerykaski oceanolog, wyraa powane wtpliwoci, czy istnieje

  jakikolwiek zwizek tego wielkiego podwodnego masywu znajdujcego si obecnie na dnie

  Atlantyku z legendarn, zaginion Atlantyd opisan przez Platona.

  Dokadniej ten punkt widzenia wyrazi A.L. Janszyn: Nie posiadamy wakich

  dowodw historycznych istnienia ldu w centrum dzisiejszego Atlantyku. Posiadamy

  natomiast powane dowody wiadczce o tym, e niewtpliwie istniejcy tutaj kiedy ld

  zapad si bardzo dawno, a wic nie moga to by Atlantyda, o ktrej opowiada Platon.

  CZY OPOWIE PLATONA ZASUGUJE NA WIAR

  Jeszcze bardziej negatywny stosunek do problemu Atlantydy wyraa wikszo

  przedstawicieli humanistyki. Archeolodzy i etnografowie amerykascy uwaaj prowadzenie

  dyskusji o Atlantydzie w czasopismach naukowych za przejaw zego tonu. J. Thompson,

  znany angielski specjalista z dziedziny historii odkry geograficznych, uwaa, e ludziom

  staroytnoci mona bardziej wybaczy wiar w opowie Platona ni nam ulegajcym

  mistyfikacji autorw utopii. Solidaryzuje si z nim wikszo historykw literatury

  studiujcych dzieje literatury antycznej. W ich mniemaniu Dialogi s po prostu utworem

  literackim, w ktrym historia Atlantydy wystpuje jako ciekawa bajka, wymylona przez

  wielkiego filozofa w celu propagandy jego socjalno-politycznych pogldw.

  Wielki filozof staroytnoci nie by historykiem i nie zapisywa legend i poda, jak to

  czynili Herodot czy Tacyt.

  Dialogi Timaios i Kritias opowiadajce o Atlantydzie stanowi jeden cykl z trzecim

  dialogiem - Pastwem. W tym ostatnim opowiedziana jest, z powoaniem si na Sokratesa,

  historia czowieka imieniem Er. w Er, z pochodzenia Ormianin, opowiedzia Sokratesowi

  o swojej mierci w bitwie i o tym, jak trafi do wiata pozagrobowego (w dialogu znajduje si

 • 22

  dokadny opis tego wiata), a nastpnie powrci do wiata ywych. W nastpnym za

  dialogu, Timaios, mwi si, z powoaniem na Solona i kapanw egipskich, o Atlantydzie

  i walce Ateczykw z Atlantydami.

  Sokrates i Solon wspomniani s nie bez przyczyny. Sokrates uchodzi za najwikszy

  autorytet Hellady, a Solona uwaano za najmdrszego z siedmiu mdrcw. W Timaiosie

  gwny nacisk pooono nie na histori Atlantydw, ale na opowie o pastwie ateskim,

  ktre byo zdolne da odpr potnym przybyszom. Pastwo to powstae przed

  dziewicioma tysicami lat (tzn. okoo dwunastu tysicleci temu w stosunku do czasu

  obecnego) odpowiada dokadnie organizacji pastwa idealnego, o ktrym marzy i ktrego

  ide propagowa Platon.

  I Atlantydzi, i walczce z nimi pastwo ateskie opisani s dokadnie i wiarygodnie.

  Dialogi Pastwo, Timaios i Kritias posiadaj wzajemny zwizek, dyskutuj w nich te same

  osoby. W Pastwie zawarty jest reporta ze wiata pozagrobowego, w Timaiosie opis

  pastwa ateskiego o historii liczcej dziewi tysicleci, walczcego z Atlantyd, w Kritiasie

  opisana Atlantyda - a wszystko z jednakow dokadnoci, z odsyaczami do rde

  i autorytetw.

  Przyjrzyjmy si rwnie realiom opisu tego pozagrobowego wiata. Czy mg Er

  istotnie tam podrowa? Co do tego nikt nie ma wtpliwoci. Z faktw historycznych

  i geologicznych wynika, e idealne pastwo ateskie, istniejce ju dziewi tysicy lat przed

  Platonem, jest rwnie wymysem. Pojawienie si na terytorium Grecji czowieka okrela si

  obecnie na pite tysiclecie p.n.e. Miejsce dzisiejszych Aten zajmowao nie adne potne

  miasto, a jedynie stanowiska ludzi epoki kamiennej. Bardziej krytycznie nastawieni

  atlantolodzy uwaaj, e opowiadanie o wojnie Ateczykw z Atlantydami jest jedynie

  patriotyczn fantazj (tak sdzi np. yrow).

  Zatem i realia wiata pozagrobowego, i Ateny walczce z Atlantydami s

  propagandowym wymysem Platona. Ale opis zatopionego kontynentu? Jeeli bajk jest

  wiadomo o tym, e Ateny istniay ju przed dziewicioma tysicami lat, to dlaczego nie

  uwaa za bajk istnienia samych Atlantydw? - pisze w recenzji z ksiki yrowa (Atlantyda

  - wydanie 1957 r.) radziecki historyk i jzykoznawca J. W. Knorozow. - Jeeli podany

  w Dialogach opis Grecji jest podem fantazji, to niby dlaczego opis Atlantydy mamy uwaa

  za prawdopodobny? Jeli nie wierzy, e wojska ateskie zapady si pod ziemi, to dlaczego

  trzeba wierzy, e w jedn okropn noc zapada si w morze Atlantyda?

 • 23

  PROBLEM TRUDNY DO WYJANIENIA...

  Czy opowiadanie Platona jest wzite z powietrza, czy te podbudowane jest

  znajomoci jakichkolwiek realnych faktw? Ju pierwszy tumacz Dialogw na jzyk

  rosyjski, Karpow, zauway, i jeli nie zaoymy, e wiele faktw podanych przez Platona

  posiada podstawy w rodzaju jakich rde historycznych, to zmuszeni bdziemy przypuci,

  i znakomity staroytny filozof posiada dar niewiarygodnej przenikliwoci.

  Istotnie, Platon wspomina o tajemniczym pimie, ktre nie jest znane wspczesnym

  mu Grekom. Przez dugi czas nikt tej wiadomoci nie bra serio. Ale oto w kocu ubiegego

  wieku archeolodzy odkrywaj na terenie Grecji kultur wczeniejsz ni staroytno

  klasyczna i znajduj zagadkowe napisy. Odczyta je udao si dopiero w pidziesitych

  latach obecnego stulecia i okazao si, e s one napisane po grecku!

  Egipt, miasto Sais, witynia bogini Neit. Taki adres rde legendy o Atlantydzie

  wskazuje Platon. Jeeliby rzeczywicie istniaa w Egipcie taka legenda, to zdaniem wielu

  egiptologw trudno byoby wskaza na lepsze miejsce jej przechowania.

  Sais byo duym orodkiem kultu bogini Neit, przedstawiajcej kobiet z ukiem

  i strzaami. Zwracano si do niej jako do tej, ktra wskazuje drog, tzn. prowadzi faraona

  drog zwycistw. Bardzo stare teksty egipskie opowiadaj o bogini, ktr nazywaj ojcem

  ojcw i matk matek. Od najwczeniejszych czasw obraz Neit zwizany jest z wod: jako

  crka Nilu przedstawiana jest czsto w parze z Suchosem, bogiem o krokodylej gowie.

  Wielu egiptologw uwaa, e Neit pochodzi z Libii. Jej znakiem tatuowali si

  Libijczycy, a jeden z tekstw egipskich (co prawda nie bardzo stary) mwi wprost o jej

  libijskim pochodzeniu. A przecie plemiona Libijczykw zamieszkiway tereny caej

  pnocno-zachodniej Afryki a do brzegw Atlantyku. Czy zatem jaka legenda z tych

  okolic nie moga dotrze do Sais i pozosta w archiwach kapanw bogini Neit?

  Platon podaje w Timaiosie, e zagroenie Egiptu przez Atlantydw nastpio

  z zachodu. I rzeczywicie, Egipcjanom wypado odpiera silny nacisk przybyszw z zachodu,

  tzw. ludw morza, ktre w sojuszu z Libijczykami napieray na ziemie kraju piramid.

  Wtpliwe jest, czy ludy morza byy legendarnymi Atlantydami: po pierwsze, przyszli oni

  tutaj okoo piciuset-szeciuset lat przed Platonem, a nie przed dziewiciu tysicami, i po

  drugie, pojciem ludzie morza staroytni Egipcjanie okrelali Etruskw, Achajw,

  Karyjczykw i inne znane nauce ludy.

  Na dobr spraw i nazwy Atlantydzi nie wymyli sam Platon. W rozdziale

  powiconym ludom Libii wspomina o Atlantydach Herodot. Atlantydzi, jego zdaniem,

 • 24

  mieszkaj w grach Atlasu. Ale Herodot nie wspomina ani sowem o zatopionej Atlantydzie,

  o ktrej w p wieku pniej mwi Dialogi Platona.

  ZAGADKA CZEKA NA ROZWIZANIE

  Trudno chyba spotka kulturalnego czowieka, ktry by nie czyta o Atlantydzie.

  Powicili jej swoje utwory Conan-Doyle i Walery Briusow, Pierre Benoit i Aleksy Tostoj.

  A i obecnie pojawiaj si symfonie i ptna malarskie, wiersze i opowiadania, ktrych

  tematem jest Atlantyda.

  Legenda Platona staa si bodcem pobudzajcym uczonych do powanych studiw

  dna Atlantyku, problemu pochodzenia kontynentw i oceanw, badania dungli amazoskiej

  i historii starych kultur amerykaskich. Spr o Atlantyd, spr, ktrego historia liczy sobie

  ju prawie dwa i p tysiclecia, by przyczyn, ktra spowodowaa podjcie bada

  w zakresie archeologii, etnografii, historii kultury i sztuki oraz innych dyscyplin. Odday one

  nauce przysug.

  1. Wielki Sfinks i piramida Cheopsa.

 • 25

  Mimo to do tej pory nie znaleziono ani jednego zabytku, ani jednego ziarenka, ktre

  by naprowadzio na lad zatopionego kontynentu. Gdyby udao si znale cho jedn

  budowl, jedn statu, jedn jedyn tabliczk z atlantyckim napisem, zadziwiaby ona

  ludzko, byaby cenniejsza dla nauki ni cae zoto Peru, wszystkie zabytki Egiptu, wszystkie

  gliniane ksigi wielkich bibliotek Midzyrzecza. S to sowa Ignatiusa Donellyego, autora

  gonej ksiki Atlantyda. wiat sprzed potopu, ktra osigna w krtkim czasie okoo

  dwudziestu wyda. Donelly wyrazi nadziej, i by moe nie minie stulecie, kiedy

  kosztownoci, pomniki, bro i sprzty Atlantydy ozdobi znaczniejsze muzea wiata,

  a w bibliotekach uka si przekady atlantyckich inskrypcji, ktre rzuc nowy snop wiata

  na przeszo ludzkoci i na wszystkie wielkie problemy, przed ktrymi w niewiedzy

  zatrzymali si myliciele naszych czasw.

  Na razie sowo decydujce ma geologia. Jeeli uda si udowodni w sposb oczywisty

  i nie do podwaenia, e osiadanie ldu na Atlantyku miao miejsce za pamici ludzkoci,

  wwczas przed uczonymi stanie konieczno przejrzenia od nowa stronic starej i najstarszej

  historii ludzkoci. Jeeli jednak dowody z rwn si bd przemawia za tym, e ld na

  Atlantyku pogry si na dugo przed pojawieniem si ludzi, wwczas trud atlantologw

  przyjdzie przekaza do lamusa i przyzna suszno Arystotelesowi, wedle ktrego Atlantyd

  stworzy ten sam czowiek, ktry j zgubi.

  Bodaj najlepiej wspczesny stan wiedzy o Atlantydzie wyrazi Thor Heyerdahl. Na

  razie nie istnieje aden dowd - ani historyczny, ani biologiczny, ani archeologiczny -

  wiadczcy na korzy legendy o Atlantydzie... Rwnie jednak byoby nienaukowe

  kategoryczne odrzucenie moliwoci istnienia zaludnionego, pogronego w Atlantyku

  kontynentu, jak dugo nie udowodnimy, e po pojawieniu si czowieka kontynent taki nigdy

  nie istnia. Mionikom romantycznych marze o zatopionej Atlantydzie wolno zatem

  poddawa si fantazji. Ale wszystko, co mog na razie zrobi w stosunku do krytykw, to

  powiedzie: Nie obalilicie jeszcze istnienia Atlantydy.

  W dole wida byo istotnie jakie miasto zniszczone, zrujnowane, zwalone, zapade

  dachy domw, witynie w gruzach, porozwalane sklepienia, obalone kolumny; we

  wszystkim zna byo jeszcze masywne proporcje architektury bardzo zblionej do

  toskaskiej; w oddali widniay szcztki kolosalnego akweduktu; tu - obmurowana wynioso

  akropolu z wznoszcymi si resztkami niby Partenonu, tam - pozostaoci nabrzea, jak

  gdyby jaki antyczny port na wybrzeu nie istniejcego ju oceanu, udzielajcy niegdy

  schronienia statkom handlowym i wojennym; w dali wida byo dugie szeregi zwalonych

  murw, szerokie, opustoszae ulice...

 • 26

  Ile to ju razy ten pontny obraz nci wzrok marzycieli i romantykw. Jak bardzo

  chciaoby si to w kocu ujrze na jawie, a nie na kartkach powieci fantastycznej.* Jeeli

  z dna Atlantyku rzeczywicie zostanie wydobyty cho jeden przedmiot, przynaleny

  atlantyckiej kulturze, wiadectwo Platona i wszystkie fakty przemawiajce za nim nabior

  siy dowodw i w rzdzie z egiptologi, asyriologi, amerykanistyk i innymi naukami pojawi

  si atlantologia naukowa, dyscyplina powicona zaginionej kulturze Atlantydy.

  * Jules Verne, 20 000 mil podmorskiej eglugi, prze. B. Kielski, Warszawa 1962.

 • 27

  TAJEMNICA SFINKSA

  TAJEMNICZE HIEROGLIFY

  Grecy staroytni byli narodem dociekliwym. Nic te dziwnego, e od bardzo dawna

  uwag ich przycigay gigantyczne egipskie piramidy, ogromny Sfinks, wyciosany w skale,

  potne posgi oraz znaki wyobraajce ludzi, zwierzta, roliny, planety niebieskie, sprzt

  domowy, narzdzia, instrumenty, budowle i dziwaczne stwory pludzkie - pzwierzce.

  Znaki te ju w czasach antycznych otrzymay nazw hieroglifw - witego pisma.

  Grecy nie interesowali si jzykami obcymi, uwaajc je za barbarzyskie, hieroglify

  za tak bardzo rniy si od znanych Grekom liter, i ju w czasach antyku utara si opinia,

  e pismo to nie moe by dostpne osobom bez wice, kryje ono tajemnice kapanw

  egipskich, ktrzy posiadali wielk wiedz z dziedziny zjawisk astronomicznych, ale byli to

  ludzie skryci i nie skonni do podzielenia si sw wiedz z innymi i ukryli ci barbarzycy

  wielk cz swej wiedzy uywajc tego zagadkowego pisma. Na przykad u Apulejusza

  czytamy, e dziwne pismo egipskie ukrywa w krtkich sowach cay sens i ca tre

  witych tajemnic i modlitw. W ksigach tych byy wszelkiego rodzaju wyobraenia

  zwierzt, podajce w skrtach sowa tajemnej mowy, byy znaki powlone i kolistociami

  zakrtne, i widlastymi kreskami splecione, i tak przed ciekawoci profanw uchronione.*

  Podobny pogld reprezentowali i inni pisarze staroytni. Przykadem, jak si wydaje,

  moe by opasy, dwutomowy traktat, napisany przez kapana egipskiego Horapollona

  w IV w. Traktat ten zawiera wyjanienie wielu hieroglifw, ktrych, zdaniem autora,

  Egipcjanie nie czytali w sposb taki, jak my czytamy litery czy sylaby, lecz interpretowali

  i z reguy bya to interpretacja symboliczna: nie sposb domyli si znaczenia hieroglifu na

  podstawie jego wygldu. Na przykad hieroglif przedstawiajcy zajca naleao czyta nie

  zajc, lecz otwieranie, poniewa zwierz to ma oczy zawsze otwarte. Hieroglif

  przedstawiajcy g naley czyta syn, poniewa ptak ten jest znany z wielkiej mioci do

  swych pisklt. Horapollon twierdzi, i aby przekaza pojcie rok Egipcjanie rysuj

  palm, gdy to drzewo jest jedynym, ktre rodzi jedn ga przy wschodzie ksiyca i w ten

  sposb dwanacie palmowych gazi skada si na jeden rok.

  * Apulejusz, Metamorfozy albo Zoty osio, prze. E. Jdrkiewicz, Warszawa 1958.

 • 28

  Oto jeszcze kilka podanych przez Horapollona przykadw interpretacji hieroglifw.

  Chcc pokaza czowieka uczciwego wobec wszystkich rysuj oni piro strusia, gdy

  posiada on jednakowe pira ze wszystkich stron w odrnieniu od innych ptakw.

  Okrelajc niemot, pisz liczb 1095, ktra jest potrojonym okresem roku, poniewa

  rok skada si z 365 dni; dziecko, ktre nie nauczy si w tym czasie mwi, uwaaj za

  pozbawione daru mowy.

  Takie mtne i symboliczne wyjanienia odpowiaday w zupenoci duchowi

  tajemniczoci, ktry osnuwa Egipt w wiadomoci ludzi antyku, a pniej redniowiecza,

  Odrodzenia, a nawet czasw nowoytnych. Jak zauway W. Struwe, kapan Horapollon

  z Nikopolis stworzy gst zason mistycyzmu nad egipskim pismem hieroglificznym. Kto

  tylko prbowa przenikn tajemnic tego pisma, uznawa za fakt niepodwaalny, e

  hieroglifw nie mona czyta, mona jedynie interpretowa sens rysunku. Tak drog poszed

  jezuita Athanasius Kircher, uczony yjcy w XVII w. w Rzymie. I dzisiaj stoj w Rzymie na

  niektrych placach egipskie obeliski pokryte hieroglifami. Byy one wywiezione z Egiptu

  przez rzymskich najedcw, pniej ulegy zapomnieniu, dopiero w epoce Odrodzenia na

  polecenie papiey umieszczono je na placach ku chwale niezwycionego krzya - ich

  szczyty ozdobiono krzyem i godem papieskim.

  Athanasius Kircher wyda obszern prac powicon przekadowi inskrypcji

  egipskich i interpretacji poszczeglnych hieroglifw. Jak si pniej okazao, wszystkie

  interpretacje i tumaczenia byy wytworem fantazji, wobec ktrej blady pene gbokiej myli

  wyjanienia Horapollona. Na przykad wyraz autokrator zosta odczytany jako: twrc

  urodzaju i wszelkiej rolinnoci jest Ozyrys, ktrego twrcz si czerpie z nieba dla swojego

  krlestwa w. Mofta, wyrazy Ozyrys mwi wyjani Kircher zdaniem: ycie rzeczy po

  zwycistwie nad Tyfonem, wilgotno w przyrodzie dziki czujnoci Anubisa. Grup za

  hieroglifw, przekazujc imi Cezar Domicjan August Kircher wyjania tak mdrym

  i zagmatwanym zdaniem aciskim, i mwic sowami Champolliona trudno je

  przetumaczy w obawie, by nie uroni myli Kirchera, jeli przyjmiemy, i zawar on j

  w swoich sowach.

  Trud Kirchera w dziele odczytania hieroglifw okaza si daremny. My natomiast

  moemy obecnie sami rozszyfrowa prace Kirchera i wskaza, skd wzi on znaczenia

  znakw. Na przykad hieroglif przedstawiajcy oko (i rzeczywicie odczytywany jak

  rzeczownik oko lub czasownik czyni, robi) Kircher odczytywa jako czujno

  Anubisa, znak symbolizujcy wod (czytany jak n) odczytywa jako wilgotno

  w przyrodzie itp. Tak wic zawsze mamy u Kirchera nie waciwe odczytanie znakw, lecz

 • 29

  ich interpretacj w postaci pojedynczych wyrazw i caych zda. Mimo to Kircher wnis

  istotny wkad w dzieo odczytania hieroglifw - tyle tylko, e nie swoimi przekadami, lecz

  wskazwk, i jedynie jzyk koptyjski moe pomc przenikn tajemnic starego pisma kraju

  piramid.

  Pojcie kopt wywodzi si z jzyka arabskiego, w ktrym wyraz Kibt oznacza

  Egipcjanina. Tak zaczli nazywa mieszkacw doliny Nilu Arabowie-muzumanie.

  Poniewa pewna cz mieszkacw Egiptu przyjo chrzecijastwo, okrelenie Kibt

  oznaczao take Egipcjanina-chrzecijanina. Stopniowo Egipcjanie przyjmowali islam

  i zaczli uywa jzyka arabskiego. Natomiast chrzecijanie egipscy zachowali nie tylko

  religi, lecz i stary jzyk koptyjski wywodzcy si ze staroegipskiego. Sfera jego

  wystpowania bya si rzeczy ograniczona, tak e zachowa si on jedynie w religii i jej

  obrzdach. Wspczeni Koptowie, tj. Egipcjanie-chrzecijanie, porozumiewaj si po

  arabsku i jedynie kapani rozumiej teksty napisane jzykiem koptyjskim.

  Athanasius Kircher by pierwszym, ktry poj, e jzyk koptyjski jest kluczem do

  jzyka starych hieroglifw. I w istocie sta si pierwszym koptologiem, inicjatorem studiw

  nad jzykiem koptyjskim w Europie. Kircher wydaje (cilej - tumaczy z arabskiego

  i koptyjskiego) gramatyk i sownik koptyjski, pniej ukazuj si prace innych filologw

  europejskich powicone jzykowi koptyjskiemu, ktre odegray powan rol przy

  odczytaniu egipskich hieroglifw. Nastpio to jednak ju znacznie pniej, w czasach

  Champolliona. Natomiast w w. XVII i XVIII prace Kirchera nie tylko nic nie wyjaniy, lecz

  przyday hieroglifom jeszcze wikszej tajemniczoci.

  Jednej ze swych ksiek Kircher da tytu Egipski Edyp sugerujc czytelnikowi, e jej

  autorem jest Edyp, ktry wreszcie rozwiza tajemnic hieroglifw. Pojawiaj si nowi

  Edypowie, ktrzy do tajemnic egipskich dodaj jeszcze tajemnice koptyjskie. Gony

  awanturnik i cudotwrca, znany pod pseudonimem hrabiego Cagliostro, podaje si za

  Wielkiego Kopta wprowadzonego we wszystkie tajemnice staroytnych kapanw.

  W XVIII w. hrabia Saint-Germain, osobisto nie mniej znana, zapewnia, e jest...

  wspczesnym dawnych Egipcjan, jako e od dnia jego urodzin upyno okoo dwch tysicy

  lat. Francuz de Guignes sdzi, e staroytne pisma chiskie powinny umoliwi nam

  interpretacj zabytkw Egiptu, poniewa Egipcjanie i Chiczycy to jeden nard, a zatem

  staroytny sownik chiski jest dla nas sownikiem egipskim.

  Pojawiaj si hipotezy (a do w. XVIII wcznie) goszce, e religia Egipcjan - to

  stara religia judajska, a hebrajski by tym jzykiem, ktrym mwiono w Egipcie w czasach,

  gdy ydzi pod przewodem Mojesza porzucili ten kraj po czterechsetletnim w nim

 • 30

  przebywaniu. I oto w inskrypcjach hieroglificznych zaczynaj si pojawia psalmy Dawida

  i rozdziay z Biblii, przy czym znaki rysunkowe przyjmuje si za litery przekazujce sylaby

  jzyka hebrajskiego.

  Ukazuj si prace zawierajce stwierdzenia, e pismo egipskie jest w ogle

  niemoliwe do odczytania, poniewa hieroglify to waciwie liczne symbole odnoszce si

  jedynie do astronomii, kalendarza i prac polowych, wzgldnie po prostu ornament, ktry

  kapani egipscy podawali dociekliwym Grekom za pismo im jedynie dostpne. Profesor

  niemiecki Samuel S. Witte doszed do wniosku, e zarwno staroytne obeliski, jak

  i piramidy nie s dzieem rk ludzkich, ale... tworem przyrody powstaym w rezultacie

  wybuchw wulkanicznych, napisy za s rezultatem dziaania pewnego gatunku limakw

  toczcych kamie!

  Jednake nie naley traktowa prac uczonych XVII i XVIII w. wycznie jako fantazji

  i bredni. Nawet w pracy Horapollona zawarte jest ziarno prawdy, liczne cytowane przez niego

  znaki zostay odczytane prawidowo. Na przykad hieroglif wyobraajcy g rzeczywicie

  naley odczytywa jako syn (cho oczywicie nie dlatego, e ptak ten jest znany z wielkiej

  mioci do swych pisklt, lecz po prostu na skutek zbienoci brzmienia tych wyrazw

  w jzyku egipskim). De Guignes mimo wszystkich fantazji na temat Chiczykw i Egipcjan

  prawidowo okreli znaczenie owalnych ramek (kartuszy) okalajcych niektre grupy

  hieroglifw - suyy one jako wyrnik imion faraonw. Do tego samego wniosku doszed

  rwnie uczony duski G. Zoega. Mona wic stwierdzi, e w pracach uczonych,

  prekursorw waciwego odczytania pisma egipskiego, znale mona prawidowe

  i interesujce myli, obserwacje i wnioski. Giny one jednak wrd lunych, zbudowanych

  w oparciu o puste idee konstrukcji (w rodzaju wsplnego pochodzenia Egipcjan

  i Chiczykw) i niczym nieograniczonego fantazjowania. Po pierwsze dlatego, e poziom

  nauk by w w. XVII-XVIII niski: tak naprawd to nie mona w tym czasie mwi ani

  o jzykoznawstwie, ani o archeologii, ani o historii jako prawdziwych naukach - narodziy si

  one pniej, dopiero w w. XIX. Po drugie - uczeni nie posiadali punktu odniesienia,

  tj. choby jednego tekstu egipskiego, ktremu towarzyszyby tekst rwnolegy, napisany

  znanym pismem w znanym jzyku. I dopiero na przeomie XVIII i XIX w. udao si znale

  ten punkt odniesienia.

  W poowie lipca 1799 r. w czasie ekspedycji wojskowej Napoleona do Egiptu na

  lewym brzegu zachodniej odnogi Nilu znaleziono czarn, bazaltow pyt pokryt pismem.

  By to synny kamie z Rosetty, na ktrym, mwic obrazowo, wyrs gmach egiptologii,

  wzniesiony w ubiegym i obecnym stuleciu. Oto jak w kamie zosta opisany w oficjalnym

 • 31

  raporcie wysanym przez wadze wojskowe do Kairu (znaleziska dokonano w czasie robt

  ziemnych przy budowie fortu):

  Napis grny, ktrego znaczna cz zostaa odamana, zawiera czternacie wierszy

  hieroglifw, biegncych od strony lewej ku prawej, a wic nie w kierunku przyjtym przez

  jzyki wschodnie, lecz w kierunku waciwym dla naszych jzykw europejskich.

  Napis rodkowy, pod czci hieroglificzn, jest najpeniejszy. Skada si z trzydziestu

  dwch wierszy pisma alfabetycznego, pisanych w kierunku odwrotnym w stosunku do tekstu

  grnego, a jego charakter nie jest znany.

  Napis dolny, umieszczony bezporednio pod dwoma poprzednimi, jest tekstem

  greckim, napisanym literami archaicznymi. Skada si ten tekst z pidziesiciu czterech

  wierszy, ktrych ostatnia partia jest niepena na skutek odamania jednego rogu.

  Ju tekst tego pierwszego meldunku, sporzdzonego przez francuskiego oficera armii

  Napoleona, wskazuje, i jego autorzy byli wiadomi ogromnego znaczenia znaleziska.

  Wszystkie trzy teksty przekazuj jedn i t sam tre, a tekst najniszy wykonano literami

  greckimi w jzyku greckim. Oznaczao to, e opierajc si na znanym tekcie mona podj

  prb poszukania klucza do dwch pozostaych, napisanych pismami nieznanymi, a w tym

  i hieroglifami egipskimi. Nic te dziwnego, e genera J.-F. Menou rozkaza bezzwocznie

  przeoy tekst grecki wyryty na kamieniu, a ukazujcy si w Egipcie Courrier de lEgypte

  wyraa nadziej, e kamie z Rosetty da wreszcie klucz do pisma hieroglificznego.

  Tekst rodkowy napisany by nie pismem syryjskim, jak sdzono wczeniej, lecz

  pewnym rodzajem pisma egipskiego zwanego obecnie demotycznym. Tre grecka zawieraa

  stwierdzenie, e tekst wyryto w kamieniu witymi, ludowymi i helleskimi literami. Od

  dawna pisarze antyczni nazywali hieroglify pismem witym, oznacza to, e drugie z pism

  byo ludowym, czyli z grecka demotycznym. Poniewa cz rodkowa kamienia zostaa

  najmniej uszkodzona, a jej znaki swym rysunkiem przypominay pisma wschodnie, uczeni

  rnych krajw zajli si przede wszystkim pismem demotycznym. Najwiksze sukcesy

  osignli: Francuz Sylwester de Sacy i Szwed Johann Dawid Akerblad.

  W tekcie greckim spotykamy imiona wasne (Ptolemeusz i inni). Nasuwa si

  wniosek, e imiona te powtarza si winny i w tekcie demotycznym, i hieroglificznym, jako

  e tre wszystkich trzech tekstw jest jednakowa. Aby je odszuka w tekcie demotycznym,

  de Sacy posuy si... cyrklem. Z jego pomoc ustali proporcje midzy pidziesicioma

  czterema wierszami tekstu greckiego i trzydziestoma dwoma - demotycznego i w ten sposb

  znalaz punkty waciwe - miejsca w wierszach, w ktrych wystpoway imiona i w greckim,

  i w demotycznym zapisie. Kiedy znaleziono imiona, udao si je rozoy na poszczeglne

 • 32

  znaki i goski, tzn. okreli sposb czytania alfabetu, ktrym pisano w tekcie demotycznym

  imiona Ptolemeusza, Aleksandra i inne.

  Akerblad kontynuowa badania de Sacyego. Odszuka nie tylko imiona, lecz poda

  sposb czytania paru wyrazw egipskich. Za punkt odniesienia posuyy mu z jednej

  strony wyrazy koptyjskie, a z drugiej - znaki alfabetyczne suce przekazowi imion

  wasnych.

  Jednake cz hieroglificzna tekstu pozostawaa tajemnic ukryt pod siedmioma

  pieczciami. De Sacy doszed do wniosku, e sukces podobnych bada jest wynikiem raczej

  szczliwego zbiegu okolicznoci ni skutkiem wytrwaej pracy, ktry zmusza czasami

  przyjmowa iluzj za rzeczywisto. Podobny wniosek natchn oczywicie nowych

  Edypw do poszukiwa szybkich, bez wnikliwej pracy. Hrabia Palin napisa w cigu

  tygodnia broszur powicon hieroglifom kamienia z Rosetty. Caa praca nad tym

  odszyfrowaniem trwaa, jak stwierdzi sam autor, jedn noc! Palin popieszy zreferowa

  i poda do wiadomoci czytelnikw myli, jakie zrodziy si u niego, skoro tylko otrzyma

  wymieniony zabytek, odszyfrowany przeze w cigu jednej bezsennej nocy. W ten sposb

  chcia si ustrzec pomyek nieuchronnych przy dugich rozmylaniach. Jako podstaw tej

  metody badania tekstw egipskich zaproponowa Palin oprcz bezsennej nocy przepisanie

  przy uyciu chiskich hieroglifw Psalmw Dawida. Komentarze s, jak si to mwi,

  zbyteczne.

  Odczytywanie znalazo si w lepym zauku... na szczcie tylko na krtko. W maju

  1814 r. w Brytyjskim Krlewskim Towarzystwie Antykwariuszy zapoznano si z listem

  Thomasa Younga, z nowymi propozycjami pozwalajcymi na przerzucenie mostu midzy

  czci demotyczn i hieroglificzna kamienia z Rosetty. Poprzednio uwaano, e

  pimiennictwo ludowe powstao przy uyciu znakw alfabetycznych, podczas gdy wite

  znaki przekazuj nie goski, lecz wyrazy i pojcia. Young wykaza, e tak nie jest. Pismo

  demotyczne to po prostu uproszczony wariant hieroglifiki, a nie odrbne pismo. I jeli uda si

  nam znale brakujce ogniwa midzy pismem uproszczonym i hieroglifik, to bdziemy

  w stanie dokona przekadu odwrotnego caego tekstu napisanego pismem uproszczonym na

  czytelne hieroglify i w ten sposb porwna je z mnstwem innych zabytkw.

  Grecki tekst kamienia z Rosetty pomg przemkn tajemnic pisma ludowego.

  Young zaproponowa, eby z pomoc pisma demotycznego sprbowa rozwiza zagadk

  pisma hieroglificznego. I swymi pracami udowodni, e droga ta jest zachcajca. Udao mu

  si okreli prawidowo znaczenie ponad siedemdziesiciu hieroglifw lub grup hieroglifw,

  odnale imiona Ptolemeusza i Bereniki, oznaczone hieroglifami, i rozoy je na goski

 • 33

  i znaki, znale sposb odczytania hieroglifw alfabetycznych, podobnie jak uczyni to

  de Sacy z imionami w czci demotycznej tekstu.

  Wydawaoby si, e klucz zosta znaleziony: naleao teraz na podstawie znajomoci

  ustalonych hieroglifw alfabetycznych wyszukiwa poszczeglne wyrazy i odczyta je

  z pomoc jzyka koptyjskiego. Ale nader niewiarygodna wydawaa si myl, i reguy pisma

  literowego odnosz si do hieroglifw!

  Byo ich przecie kilkaset - w adnym jzyku wiata nie istnieje taka liczba gosek.

  A Horapollon, Kircher i inni wybitni naukowcy stwierdzali, e znaki pisma egipskiego

  przekazuj nie goski, lecz wyrazy i pojcia. De Sacy i Akerblad bdnie sdzili, e pismo

  demotyczne jest cakowicie alfabetyczne. Young wykaza ich bd, ale wpad w drug

  skrajno - przyj, e Egipcjanie nie posiadali alfabetu ani w pimie uproszczonym,

  demotycznym, ani w hieroglificznym.

  A przecie samemu Youngowi udao si ustali szereg znakw alfabetycznych

  okrelajcych imiona Ptolemeusza i Bereniki! Young tak to wyjania: ulegajc wpywom

  Grekw, staroytni mieszkacy doliny Nilu zapoyczyli od nich ide alfabetu, a za litery

  przyjli rysunkowe hieroglify. Pisali jednak nimi wyrazy nie swoje - egipskie, lecz imiona

  greckie. W tekcie kamienia z Rosetty imiona Ptolemeusza i Bereniki otoczone s owalnymi

  ramkami-kartuszami. wiadczy to, zdaniem Younga, e w danym przypadku hieroglify

  zastosowano umownie w charakterze liter. Poza ramkami w tekcie egipskim mog one by

  czytane zupenie inaczej, nie bdc ju literami, lecz znakami na okrelenie wyrazw lub

  poj. I nie mog ju suy za klucz do hieroglifw.

  Nie uda si szybko odczyta hieroglifw - taki by wniosek Thomasa Younga...

  Na szczcie by to wniosek bdny.

  WIELKI SUKCES CHAMPOLLIONA

  Thomas Young by czowiekiem o niespotykanych zdolnociach. W cigu dwch lat

  nauczy si czyta biegle w swym ojczystym jzyku - angielskim, a majc lat czternacie zna

  francuski, acin, arabski, woski, grecki, staro-grecki, perski. Powici si jednak nie

  naukom humanistycznym, lecz medycynie: by lekarzem-praktykiem, wykada teori

  w St. Georges Hospital. Rwnoczenie zaj si fizyk i sta si jednym z twrcw falowej

  teorii wiata. Styk fizyki i biologii, dwch nauk, ktre znakomicie opanowa, pozwoliy

  Youngowi opracowa szereg wnioskw w zakresie fizjologii zmysu wzroku. Ponadto zdoa

  wnie cenny wkad w dziedzin akustyki, a dla relaksu opanowa do mistrzostwa

 • 34

  kaligrafi. Jednak i tego byo mu za mao; posiad i inn sztuk - chodzenia na linie i mg

  konkurowa z zawodowymi linoskoczkami. Wreszcie, jak ju wiemy, dokona istotnego

  kroku przy odczytywaniu egipskich hieroglifw. Ale nie zdoa do koca rozwiza zagadki

  Sfinksa - dokona tego inny geniusz - Champollion.

  W odrnieniu od Younga Champollion nie by czowiekiem tak wielostronnym. Jak

  sam przyznawa, zetknwszy si w wieku lat jedenastu z zabytkami staroegipskimi

  zawierajcymi hieroglify, ju wtedy powzi decyzj ich odczytania. I cae swoje ycie

  powici temu celowi, studiujc jzyki wschodnie, przede wszystkim koptyjski, poszukujc

  informacji o Egipcie w pracach pisarzy antycznych, kopiujc drobiazgowo kad znan mu

  inskrypcj hieroglificzn, analizujc i porwnujc w cigu wielu lat teksty egipskie - tak

  dugo, pki jego wysiki nie zostay wynagrodzone.

  Jean Franois Champollion urodzi si 23 grudnia 1790 r. na poudniu Francji,

  w miasteczku Figeac, w rodzinie zamonego ksigarza. W wieku lat piciu dokona

  z powodzeniem pierwszego odczytania. Ot z wypowiedzi jego matki wiadomo, e zna

  na pami modlitwy zawarte w mszale; porwnujc tekst ustny z pisanym chopiec

  okreli znaczenie kadej litery alfabetu - i samodzielnie nauczy si czyta i pisa. Nastpnie

  przychodzi kolej na jzyki staroytne europejskie i wschodnie: starogrecki, acin,

  starohebrajski, arabski, aramejski. O ile jednak may Thomas Young uczy si jzykw niejako

  dla sportu, to maemu Champollionowi przywieca inny cel: jak najwicej dowiedzie si

  o Egipcie. Ju w wieku lat dwunastu studiuje dokadnie informacje o tym kraju, zawarte

  w pracach pisarzy antycznych, i zestawia je ze sob. Bdc w liceum rozpoczyna prace nad

  monumentaln publikacj LEgypte sous les pharaons (Egipt za faraonw), za ktr po

  ukoczeniu liceum, w wieku lat siedemnastu, zostaje czonkiem Akademii w Grenoble.

  Mody czowiek przenosi si do Parya i tam kontynuuje nauk u de Sacyego

  i innych znanych orientalistw tego okresu. Interesuje si sanskrytem, dialektem awestyjskim

  i pahlawijskim. Ale ca uwag koncentruje na koptyjskim, ktry opanowa tak, e mg

  mwi po koptyjsku sam z sob. Rwnolegle studiuje i kopiuje teksty egipskie, a pojawia

  si ich w Europie coraz wicej.

  W licie do starszego brata z 30 sierpnia 1808 r. Champollion pisze o swych

  pierwszych krokach w poznawaniu pisma egipskiego; udaje mu si okreli znaczn cz

  znakw alfabetu demotycznego, i to niezalenie od de Sacyego, Akerblada i Younga. Po dwu

  latach (znw niezalenie od Younga) dochodzi do wniosku, e podobne znaki-litery mog

  rwnie wystpowa wrd hieroglifw - przy ich uyciu pisane s imiona cudzoziemskie.

  Inskrypcja z Rosetty zawiera przecie imiona greckie (Aleksander i inne) i nie mona ich,

 • 35

  zdaniem Champolliona, wyrazi w czci pisanej hieroglifami, gdyby nie posiaday one

  waciwoci przekazywania fonetyki.

  Ale oto mody uczony dokonuje odkrycia, ktre posuwa wiedz o pimie egipskim

  jeszcze o krok naprzd. Young sdzi, e ogniwa wice pismo uproszczone (demotyczne)

  i hieroglify s nazbyt sabe. Champollion odkrywa trzeci posta pisma staroytnych

  Egipcjan - pismo hieratyczne, tak dugo oczekiwane brakujce ogniwo. Okazao si, e

  Egipcjanie posiadali jeden system pisma i w zalenoci od potrzeby stosowali bd pismo

  hieroglificzne, bd hieratyczne, bd demotyczne.

  Niektrzy egiptolodzy porwnuj pisma hieroglificzne z naszym pismem

  drukowanym, hieratyczne - z pismem odrcznym, a demotyczne - ze stenografi. Porwnanie

  obrazowe, ale niezupenie cise. Poniewa pismo hieroglificzne pojawio si w Egipcie jako

  pierwsze, oznacza to, e z niego rozwino si pismo hieratyczne, a pniej demotyczne

  (najstarsze teksty napisane przy uyciu tej odmiany datowane s na koniec VIII w. p.n.e. i s

  o dobre dwa i p tysica lat modsze od hieroglificznych). Ale mimo tak duej rnicy

  czasowej wszystkie te trzy postacie pisma mogy by uytkowane jednoczenie. Na przykad

  w inskrypcjach witynnych stosowano hieroglify, a przy pisaniu na papirusie - pismo

  hieratyczne wzgldnie demotyczne. Forma zewntrzna znakw hieroglificznych,

  hieratycznych i demotycznych bya zrnicowana, natomiast istota wewntrzna pisma, jego

  system - jeden i ten sam. A poniewa w pimie demotycznym, co do tego nie ma adnych

  wtpliwoci, istniej znaki alfabetyczne, to musz one wystpowa rwnie i w hieroglifach -

  taka bya logika wniosku Champolliona. Naleao teraz znale dowody, konkretne fakty,

  poszukujc rysunku jednego i tego samego znaku wyraonego pismem hieroglificznym,

  hieratycznym i demotycznym.

  Zestawiajc skrupulatnie znaki trzech postaci pisma, Champollion ustala system

  zgodnoci midzy znakami pisma demotycznego i hieratycznego z jednej strony,

  a hieratycznego i hieroglificznego - z drugiej. Teraz mg ju tekst napisany znakami

  demotycznymi czy pismem hieratycznym przetransponowa na rysunkowe znaki

  hieroglificzne. W ten sposb uczony zbliy si do gwnej tajemnicy Sfinksa - hieroglifw.

  Niezalenie od Younga, znalaz w kartuszu tekstu kamienia z Rosetty imi Ptolemeusza,

  a nastpnie rozoy je na czci skadowe i uczyni to znacznie dokadniej ni uczony

  angielski.

  Po dugich i mudnych poszukiwaniach otrzyma Champollion kopi inskrypcji

  z obelisku egipskiego, znalezionego w pobliu postumentu, na ktrym wyciosano inskrypcj

  greck z imionami Ptolemeusza i Kleopatry. Naleao oczekiwa, e rwnie wrd

 • 36

  hieroglifw obelisku znajd si znaki przekazujce te krlewskie imiona zamknite w owal

  kartuszy. Ksztat imienia Ptolemaios by znany dziki tekstowi kamienia z Rosetty. Obok

  Ptolemeusza figurowao drugie imi, w ktrym wystpoway hieroglify przekazujce dwiki

  ptlo (wchodzce w skad imienia Ptolemaios). Wkartuszu Ptolemeusza hieroglif w ksztacie

  lwa przekazywa dwik l i umieszczony by na czwartym miejscu, w drugim kartuszu ten

  sam hieroglif sta na miejscu drugim, tzn. przekazywa dwik l w imieniu Kleopatry... Te

  dwa lwy przynios zwycistwo trzeciemu - zawoa Champollion, przeczuwajc blisko

  sukcesu. By to bowiem dowd nie tylko prawidowego odczytania imienia Kleopatry, lecz

  moliwo znalezienia sposobu czytania innych hieroglifw, nie znanych dotd: k, r, itd.

  Imi Ptolemaios pozwolio rozszyfrowa siedem hieroglifw. Champollion zna zatem ju

  dwanacie hieroglifw.

  Uczony przystpi do analizy figurujcego w tekcie kamienia z Rosetty imienia

  Aleksandra, co przynioso odczytanie hieroglifw n, s i in. Analiza imienia Berenika,

  rwnie obwiedzionego kartuszem, pozwolia odczyta hieroglif przekazujcy znak

  fonetyczny b. Nowe imiona przynosz znajomo nowych znakw - w ten sposb ustali

  Champollion znaczenie dwudziestu czterech znakw pisma hieroglificznego.

  Mimo to Sfinks milcza! Champollion nie mg udowodni, e znaki alfabetyczne

  stosowano w zwykym zapisie jzyka egipskiego, a nie tylko po to, by przekaza imiona

  cudzoziemskie. Young, jak wiemy, by przekonany, e Egipcjanie zapoyczyli od Grekw

  alfabet w celu zapisywania imion greckich. Natomiast znaki alfabetyczne we waciwym

  tekcie egipskim posiadaj zupenie inne ni w przypadku imion znaczenie - nie liter, lecz

  caych poj.

  Pocztkowo Champollion by takiego samego zdania, przy czym, jak sam przyzna,

  z uporem szedem t faszyw drog do momentu, kiedy oczywiste fakty ukazay egipskie

  pismo hieroglificzne w zupenie innym wietle i jeli tak mona powiedzie, zmusiy mnie do

  uznania fonetycznego znaczenia licznych grup hieroglifw, zawartych w inskrypcjach,

  zdobicych zabytki wszystkich epok.

  C to byy za fakty? Przede wszystkim matematyczne, statystyczne. W dniu swoich

  urodzin 23 grudnia 1821 r. Champollion dokona znamiennego podsumowania. Tekst

  hieroglificzny kamienia z Rosetty zawiera 1419 hieroglifw. Natomiast odpowiedni tekst

  grecki nie przekracza 486 wyrazw. Wynika std nieuchronny wniosek: liczba wyrazw

  i liczba hieroglifw rniy si, a zatem te ostatnie nie przekazuj poszczeglnych wyrazw

  czy poj, jak to uwaano wczeniej. Hieroglify powtarzaj si w tekcie. Jeli liczy tylko

  rne znaki, jest ich w czci hieroglificznej jedynie 166. Ale i teraz nie odpowiadaj liczbie

 • 37

  wyrazw tekstu greckiego. A zatem jest to nowy dowd, e hieroglif niekoniecznie

  przekazuje wyraz czy pojcie.

  Wakiego argumentu na rzecz znakw alfabetycznych dostarczyy teksty

  demotyczne. Mona w nich, jak wskaza Champollion i jego poprzednicy, znale zapis

  alfabetyczny nie tylko imion obcych, lecz i wyrazw, bliskich koptyjskim, tj. wanie

  egipskich. A przecie pismo hieroglificzne i demotyczne to nie rne systemy pisma, lecz

  jedynie warianty tego samego pimiennictwa. Stao si oczywiste, e znaki alfabetu

  hieroglificznego, podobnie jak i demotycznego, powinny mie zastosowanie i w przekazie

  wyrazw egipskich.

  Wreszcie w rce Champolliona wpadaj litografie z rysunkami zabytkw i inskrypcji

  wykonanych w bardzo dawnych czasach, kiedy o adnym wpywie greckim nie mogo by

  mowy. Jeli uda si przeczyta przy pomocy znakw alfabetycznych zamknite kartuszami

  imiona faraonw, bdzie to potwierdzeniem, e Egipcjanie stosowali znaki alfabetyczne nie

  tylko do zapisu imion cudzoziemskich, lecz i dla przekazania wyrazw, swojego jzyka.

  Rankiem 14 wrzenia 1822 r. zaczyna Champollion studiowa kartusz wyryty

  w skaach wityni Abu Simbel. Zawiera on cztery znaki, przy czym dwa ostatnie si

  powtarzaj. Pierwszy hieroglif przedstawia krg lub dysk. W kartuszu drugim zawarta jest

  podobna inskrypcja skadajca si z czterech znakw, ale pierwszy hieroglif przedstawia nie

  dysk, lecz posta ludzk z dyskiem na gowie. Prawdopodobnie jest to posta boga Soca,

  a dysk w pierwszym kartuszu jest symbolicznym wizerunkiem tego boga. Z utworw pisarzy

  staroytnych wiemy, e bg-Soce nosi u Egipcjan nazw Ra; w jzyku Koptw Soce

  wymawia si jak re. Oznacza to, e pierwszy znak moe brzmie ra lub re.

  Dwa ostatnie hieroglify byy ju znane od dawna - spotykano je w imionach

  Ptolemaios i Aleksander. Czytano je niewtpliwie jako s, a ich podwojenie czytano jako ss.

  W ten sposb czytano trzy z czterech hieroglifw: Ra - (znak nieznany) - s-s. Pozostao

  odczyta drugi hieroglif. Ale i ten by znany z tekstu kamienia z Rosetty! Wystpowao tam

  poczenie tego hieroglifu ze znanym ju znakiem s; wyraao ono pojcie rodzi,

  narodziny, rodzony, ktre po koptyjsku czytano jako mise. W licznych pismach

  wschodnich, sucych dla przekazu jzykw semickich - arabskiego, syryjskiego, fenickiego

  i innych - bardzo czsto nie oznacza si samogoski. I Champollion susznie zaoy, e

  rwnie pismo egipskie ignorowao samogoski. Koptyjskiemu mise w pisowni egipskiej

  powinno odpowiada poczenie spgosek m i s, tj. ms. A wic drugi znak w kartuszu

  naleao czyta jako m.

  Teraz mona byo przeczyta ca inskrypcj. Ramss. Midzy dwoma ostatnimi

 • 38

  s moga by opuszczona samogoska e. Tak wic imi w kartuszu brzmi Ramzes. Ten

  potny faraon by Champollionowi, autorowi dwutomowej pracy Egipt za faraonw, dobrze

  znany. Czyby wic hieroglify w kartuszu przekazyway imi Ramzesa?

  Rozgorczkowany Champollion zaczyna przeglda inne kartusze, poszukujc

  nowych imion. Oto ma przed sob bardzo krtk inskrypcj, wszystkiego trzy hieroglify. Dwa

  ostatnie znaki s znane: jeden to m, drugi - s. Pozostaje znak pierwszy wyobraajcy ibisa

  stojcego na specjalnej podstawie. W Egipcie - i o tym Champollion dobrze wiedzia - ibis

  by uwaany za ptaka witego, uosobienie boga-Ksiyca. Znane te byo imi tego boga:

  i w przekazie greckim, i w jzyku koptyjskim brzmiao Tot. Imi w kartuszu mona byo

  zatem odczyta jako Totms, tj. Totmes lub Tutms (Tutmozis). A sawa faraona Tutmozisa

  moga konkurowa ze saw wielkiego Ramzesa!

  I Champollion, przeczytawszy imiona faraonw, ktrych ycie i dziaalno dzieli

  otcha wiekw nie tylko od naszych dni, lecz i od czasw wynalezienia alfabetu przez

  Grekw, uwiadamia sobie znaczenie dokonanego