Codename Panzers Cold War Poradnik Gry On Line

download Codename Panzers Cold War   Poradnik Gry On Line

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

pdf

Transcript of Codename Panzers Cold War Poradnik Gry On Line

  • 1. Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Codename: PanzersZimna Wojna autor: Jacek Stranger Haas (c) 2009 GRY-OnLine S.A. Producent InnoGlow, Wydawca Atari / Infogrames, Wydawca PL CD Projekt. Prawa do uytych w tej publikacji tytuw, nazw wasnych, zdj, znakw towarowych i handlowych, itp.nale do ich prawowitych wacicieli.

2. Codename: Panzers Zimna Wojna Poradnik GRY-OnLineSpis treciWprowadzenie __________________________________________________ 3 Cenne wskazwki________________________________________________ 4 Akt 1 _________________________________________________________ 7Misja 1 Stampede__________________________________________________________ 7Misja 2 Counterpush ______________________________________________________ 19Misja 3 Unto the Breach ___________________________________________________ 31Misja 4 The Great Divide___________________________________________________ 44Misja 5 Promises to Keep __________________________________________________ 56 Akt 2 ________________________________________________________ 67Misja 1 End of the Line ____________________________________________________ 67Misja 2 Storm Front _______________________________________________________ 78Misja 3 White Star Rising __________________________________________________ 87Misja 4 Crimson Tide _____________________________________________________ 100Misja 5 Thus Spoke Zarathustra ___________________________________________ 110Misja 6 Turning a Blind Eye _______________________________________________ 124Misja 7 Operation Guildsman ______________________________________________ 136 Akt 3 _______________________________________________________ 151Misja 1 Caravans ________________________________________________________ 151Misja 2 Invasive Procedures ______________________________________________ 161Misja 3 Knocking on Heavens Door ________________________________________ 177 Akt 4 _______________________________________________________ 193Misja 1 The Spoils of Autumn______________________________________________ 193Misja 2 Victory is a B Letter Word__________________________________________ 207Misja 3 High Noon on Ground Zero _________________________________________ 222Wydawnictwo GRY-OnLine S.A. ul. Krlewska 57, 30-081 Krakwtel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 (c) 2002-2009 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl Strona: 2 3. Codename: Panzers Zimna Wojna Poradnik GRY-OnLineWprowadzenie Witaj w nieoficjalnym poradniku do trzeciej czci serii Codename: Panzers, zatytuowanej Zimna Wojna. Poradnik ten skada si przede wszystkim z bardzo obszernego opisu przejcia wszystkich osiemnastu etapw tej stosunkowo wymagajcej strategii czasu rzeczywistego. Do opisu kadej misji doczyem mapk, wyszczeglniajc wszystkie najwaniejsze strefy. Duo miejsca powiciem take na przedstawienie najbardziej skutecznych taktyk eliminacji si wroga. W kocowej czci poradnika znajduje si ponadto krtki dzia z poradami dla mniej dowiadczonych graczy.W poradniku zastosowaem kilka oznacze, odwoujcych si do informacji z doczonych map. Pogrubion czcionk oznaczyem wydarzenia powizane z celami misji. Kolor niebieski uyty zosta do oznaczania jednostek i konstrukcji sojuszniczych, a kolor czerwony jednostek i konstrukcji wroga. Trzecim z uytych kolorw jest za zielony, symbolizujcy najwaniejsze punkty strategiczne na mapie.Jacek Stranger Haas Strona: 3 4. Codename: Panzers Zimna Wojna Poradnik GRY-OnLine Cenne wskazwki PiechotaDostpne typy oddziaw szczegowo omwione zostay w instrukcji obsugi gry, tak wic ja skupi si gwnie na przedstawieniu wad i zalet poszczeglnych specjalizacji. Z piechoty bdziesz korzysta gwnie w pocztkowej fazie wikszoci misji. Co wicej, niektre etapy nie pozwol Ci wybra z poziomu magazynu czogw ani transporterw opancerzonych, zmuszajc Ci do przemierzania mapy na piechot do czasu zajcia odpowiednich konstrukcji, wypenienia postawionych celw czy po prostu odnalezienia porzuconych przez wroga maszyn.Zdecydowanie najczciej przyjdzie Ci korzysta z oddziaw wyposaonych w pistolety maszynowe. To naturalnie najsabsza odmiana tych jednostek, niemniej nie naley ich lekceway, poniewa w grupie mog wywoa niemae zamieszanie. W miar moliwoci w dalszej fazie rozgrywki warto dy do rekrutowania oddziaw uywajcych karabinw maszynowych oraz MG. W tym drugim przypadku polecam jednak oddelegowywa onierzy do zada obronnych, gdy to wanie w takich okolicznociach najlepiej si sprawdz.Prdzej czy pniej Twoje oddziay zmuszone zostan do stawienia czoa wrogim pojazdom opancerzonym. W takim przypadku pistolety i karabiny maszynowe s praktycznie bezuyteczne. Na znaczeniu zyskaj natomiast oddziay wyposaone w bazooki. Polecam korzysta z ich usug, zwaszcza e nie bd one zabieray wikszej liczby punktw limitu jednostek, a jedynie odrobin droej kosztoway (punkty prestiu). O jednostki te warto te dba, by moliwie jak najwicej z nich awansowao na najwyszy poziom dowiadczenia.Snajperzy na pierwszy rzut oka mog wyda si mao przydatni, ale ich rola w niektrych misjach jest nieoceniona. Jednostki te polecam przede wszystkim wykorzystywa do rekonesansu, zapobiegajc tym samym zaskoczeniu sojuszniczych oddziaw przez jednostki przeciwnika. Przemawia za tym to, e snajperzy bez Twojej ingerencji mog aktywowa swego rodzaju kamufla. Jest to skuteczna i pewna ochrona przed wykryciem przez siy wroga, ale pamita musisz o trzech ograniczeniach unikaniu szybko przemieszczajcych si maszyn wroga, nie zbliania si do standardowych jednostek przeciwnika oraz trzymaniu si z dala od wrogich snajperw. Ci ostatni jako jedyni s skuteczni w odkrywaniu pozycji dowodzonych jednostek. W niektrych misjach snajperw moesz te wykorzystywa do organizowania skutecznej obrony. W tym celu najlepiej zajmowa z ich udziaem urawie, wiee, latarnie morskie i inne wysokie konstrukcje. Wane jest to eby jednostki te funkcjonoway jedynie w formie wsparcia. Nie licz wic, e snajperzy w pojedynk ochroni Twoje konstrukcje przed atakami si wroga.Kolejne dwie specjalizacje wydaj si by mniej przydatne. Nie polecam korzysta z oddziaw wyposaonych w miotacze ognia. Przemawia za tym przede wszystkim to, e porwnywalny efekt mona uzyska wyposaajc swoje czogi w odpowiedni komponent. Oddziay z miotaczami s take jednymi z droszych. O ile w przypadku pojedynczych jednostek rnice nie s jeszcze znaczce, o tyle w przypadku rekrutacji 3-4 oddziaw urastaj do powanych rozmiarw. Druga z mniej przydatnych specjalizacji to oddziay modzierzowe. Jednostki te przydatne staj si dopiero w kocowych misjach gdy bdzie Ci zaleao na zrwnywaniu z ziemi wrogich bunkrw i umocnie. W przeciwnym wypadku warto polega na czogach, ni niepotrzebnie wydua czas trwania misji.Na koniec pozostali nam medycy i inynierowie. Ci pierwsi obowizkowo powinni wchodzi w skad armii, przy zaoeniu, e kontrolujesz inne jednostki piechoty. onierze s szczeglnie naraeni na ataki ze strony wroga, tak wic niezwykle istotne jest to eby mogli by na bieco leczeni. Za kadym razem proponuj decydowa si na co najmniej dwa oddziay medykw. Nie tylko pozwoli Ci to skutecznie leczy sojusznikw, ale take zapobiegnie ich utracie, gdy medycy bd si mogli wzajemnie leczy. Jeli za chodzi o inynierw, korzystanie z ich usug jest w wikszoci przypadkw uzalenione od specyfiki misji. Ja radzibym mie zawsze przy sobie co najmniej jeden taki oddzia, choby z uwagi na moliwo naprawiania sojuszniczych jednostek i uzupeniania ichStrona: 4 5. Codename: Panzers Zimna Wojna Poradnik GRY-OnLine zapasw. Inynierw nie wystawiaj do gwnych walk, a trzymaj ich w pobliu medykw, najlepiej w tej samej grupie.W przypadku piechoty wybr dodatkowych umiejtnoci nie jest tak pokany jak ma to miejsce wrd czogw, niemniej z dostpnych akcji nie warto rezygnowa. Do najbardziej przydatnych umiejtnoci warto zaliczy moliwo stawiania niewielkich konstrukcji obronnych, zalenych od typu jednostki. Polecam budowa wiee stranicze i bunkry, ale tylko wtedy gdy zaley Ci na ochranianiu danej strefy. Moe to wynika z zaoe misji lub chci uchronienia konstrukcji przez atakami si przeciwnika. Nie zapominaj o umiejtnociach medykw i inynierw, gdy stawiane przez nich namioty s w stanie usprawni proces leczenia jednostek i naprawiania maszyn. Warto take wspomnie o granatach, ktre staj si szczeglnie przydatne podczas rozgrywania star z udziaem piechoty wroga.Pojazdy opancerzone i jednostki specjalneRnego rodzaju pojazdy opancerzone powinny by najczciej wykorzystywanym przez Ciebie skadnikiem armii. Warto doda, e o ile pocztkowe poziomy mog Ci nieco rozpieszcza w kwestii skutecznego zarzdzania maszynami, to kolejne etapy stanowi spory przeskok poziomu trudnoci rozgrywki. Musisz przede wszystkim mie na uwadze to, e jednostki te bd mogy by bardzo atwo zniszczone. Dotyczy to w szczeglnoci sabo opancerzonych lekkich czogw oraz transporterw opancerzonych. Co wicej, w kocwce na bardziej ryzykowne akcje powiniene pozwala sobie jedynie w sytuacji dowodzenia cikimi czogami.O ile w przypadku piechoty kada jednostka pobieraa tak sam liczb punktw limitu jednostek, o tyle w przypadku czogw sytuacja prezentuje si zgoa odmiennie. Nie ma jednego sprawdzonego zestawu, ktry powiniene wysya na kad misj, ale warto zwrci uwag na kilka oglnych wytycznych. W pocztkowych misjach gry proponuj korzysta gwnie z czogw lekkich oraz maszyn redniej wielkoci. Nie radz natomiast kontrolowa jeepw czy innych tego typu jednostek, bo wraz z ich zniszczeniem zgin te onierze, ktrzy paradoksalnie mogliby duej przey bez wsparcia w postaci rodka transportu. W kolejnych misjach gry stopniowo waniejsze stanie si opieranie siy ataku na takich maszynach jak chociaby M-48 Patton. W kocwce Twoja armia powinna za skada si gwnie z najpotniejszych odmian czogw, ktre s w stanie wytrzyma pow