5 najlepszych-listow-handlowych

Click here to load reader

 • date post

  22-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  291
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 5 najlepszych-listow-handlowych

 • Copyright for Polish edition by Aleksander Buczny & ZloteMysli.pl

  Data: 31.05.2008

  Darmowa publikacja, dostarczona przez

  Sucham i Czytam

  Tytu: 5 najlepszych listw handlowych

  Autor: Aleksander Buczny

  Korekta: Anna Popis-Witkowska

  Skad: Teresa Kopp

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana

  tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s

  jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody

  Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem

  Wydawnictwa Zote Myli.

  Dystrybucja w Internecie, za zgod Autora

  Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Sp. z o.o.

  ul. Daszyskiego 5

  44-100 Gliwice

  WWW: www.ZloteMysli.pl

  EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  All rights reserved.

 • SPIS TRECI

  WSTP...............................................................................................4LIST NUMER 1NEWSWEEK.......................................................................................6LIST NUMER 2THE WALL STREET JOURNAL...............................................................20LIST NUMER 3POPULAR MECHANICS........................................................................32LIST NUMER 4AMERICAN EXPRESS..............................................................................52LIST NUMER 5PREVENTION MAGAZINE.....................................................................62

 • 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

  Wstp str. 4

  WstpWstp

  Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko!

  Zapraszam Ci do zapoznania si z picioma najskuteczniejszymi listami

  promocyjnymi, jakie kiedykolwiek stworzono.

  To s listy, ktre byy na tyle ciekawe i przekonujce, e zostay zauwa-

  one i przeczytane. Nie tylko zostay przeczytane, ale zmusiy czytelni-

  kw do dziaania, czyli do wydania pienidzy.

  Wszystkie zostay stworzone w Stanach Zjednoczonych i w zwizku

  z tym musiay zda o wiele trudniejszy test ni teksty reklamowe two-

  rzone na przykad u nas. Tam po prostu klienci otrzymuj o wiele wicej

  korespondencji reklamowej.

  Przeczytaj dokadnie kady z nich, a zauwaysz, e s stworzone wedug

  sprawdzonego i bardzo skutecznego schematu. Jeli nauczysz si wyko-

  rzystywa go w swoich listach albo tekstach reklamowych, to moesz

  by pewien, e bd bardzo skuteczne.

  Oto trzy najwaniejsze zasady pisania skutecznych tekstw reklamo-

  wych i promocyjnych:

  1.Dobry tekst reklamowy musi mie nagwek

  To musi by wyjtkowy nagwek, ktry jest w stanie silnie uchwyci

  uwag czytelnika i sprawi, e zacznie czyta tekst z zainteresowaniem.

  Dobry nagwek moe sprawi, e procent odpowiedzi na Twj list

  wzronie kilkukrotnie.

  Jeli chcesz pozna zasady pisania skutecznych nagwkw, zapraszam

  Ci do skorzystania z mojej publikacji pod tytuem Najskuteczniejsze

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

 • 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

  Wstp str. 5

  nagwki reklamowe oraz jak je pisa samodzielnie, ktry moesz

  otrzyma, korzystajc z nagrania szkolenia Magia Perswazji wstp,

  dostpnego na stronie http://magiaperswazji.pl/magia.html

  2.Musi w klarowny i przekonujcy sposb pokazywa, co czytelnik zyska

  To niesamowite, jak czsto listy reklamowe opisuj rne niesamowite

  elementy produktu czy usugi, procedury, jakie s stosowane w fir-

  mie... Niestety, wikszo czytelnikw nie ma wcale ochoty czyta na

  ten temat. Podstawowe pytanie, jakie wikszo czytelnikw stawia

  tekstowi promocyjnemu, brzmi: Co ja bd mia z tego, e przeczytam

  ten tekst?. Spraw, aby Twj tekst odpowiada na to pytanie.

  3.Musi wzywa do dziaania

  Rwnie zaskakujce jest, e tak wiele firm wydaje olbrzymie pienidze

  na atrakcyjne ulotki i materiay reklamowe, ktre prezentuj ofert,

  ale nie kocz si adnym poleceniem dziaania. Wielu ludzi zwrci na

  nie uwag, ale nic potem nie zrobi.

  W zwizku z tym na samym kocu tekstu naley umieci konkretne po-

  lecenie: Zamw teraz! Zadzwo teraz! Zaloguj si teraz! Wylij formu-

  larz teraz!

  Kady z cytowanych poniej tekstw jest pokazany trzy razy.

  Najpierw moesz przeczyta jego polskie tumaczenie, nastpnie mo-

  esz przeczyta jego tumaczenie wraz z moimi komentarzami (czerwo-

  n czcionk), a na kocu moesz zobaczy, jak wyglda ten list w ory-

  ginale.

  Aleksander Buczny

  0 604 584 08

  www.magiaperswazji.pl

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

 • 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

  List numer 1Newsweek str. 6

  List numer 1List numer 1NewsweekNewsweek

  To jest klasyczny przykad listu, w ktrym pena uwaga jest skierowana

  na czytelnika.

  W licie uyto sowa you, czyli ty, ponad 50 razy. Zwr uwag, jak

  rzadko pada w nim wyraz ja.

  Produkt nie jest nadzwyczajny nie uczyni nikogo szczuplejszym ani

  bogatszym. W zwizku z tym autor zastosowa strategi opozycji wobec

  najbardziej popularnych technik promocji, jakie s stosowane.

  List daje do zrozumienia, e jeli jeste zwyczajny, to ta oferta nie

  jest dla Ciebie.

  Ponadto w licie zastosowano zasad negatywnej wiarygodnoci. Zaczy-

  na si od tego, czego na pewno si z niego nie dowiesz.

  List koczy si siln ofert. Trudno jest j odrzuci.

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

 • 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

  List numer 1Newsweek str. 7

  Drogi Czytelniku!

  Jeli lista, na ktrej znajdowao si Twoje imi, moe by jakimkolwiek

  wyrnikiem, to w takim razie nie jest to pierwsza ani ostatnia oferta

  prenumeraty, jak otrzymujesz. Szczerze mwic, Twoje wyksztacenie

  oraz przychody wyrniaj Ci spord wikszoci ludzi i czyni Ci inte-

  resujcym klientem dla rnych ofert, poczwszy od czasopism, a sko-

  czywszy na funduszach inwestycyjnych.

  Bez wtpienia syszae ju wszystko, jeli chodzi o obietnice i oferty

  specjalne. Nie bd wic przedstawia tutaj jeszcze jednej z nich.

  Nie zamierzam te obraa Twojej inteligencji.

  Jeli wykupisz prenumerat Newsweeka, to zapewne nie staniesz si

  szybko bogaty. Nie rzucisz na kolana swoich znajomych celnymi uwaga-

  mi i citymi ripostami po przeczytaniu pierwszego numeruNewsweeka

  (Twoje umiejtnoci konwersacyjne wzbogac si dziki lepszemu po-

  znaniu tego, co kieruje naszym wiatem, i to wszystko. Dowcip i intelig-

  encja nie s darami, ktre daj czasopisma). Jeli wic w trakcie

  prenumeraty osigniesz zaskakujcy sukces w jakiej dziedzinie, to b-

  dziesz mg podzikowa jedynie samemu sobie i swojemu szczciu, na

  pewno nie Newsweekowi.

  Co w takim razie da Ci Newsweek?

  Odpowied zaley od tego, jakim typem czowieka jeste. Jeli nie inte-

  resuje Ci, co dzieje si poza Twoimi codziennymi sprawami... Jeli

  szybko zniechcasz si, gdy temat rozmowy wykracza poza Twj dom,

  Twj samochd albo Twoje ambicje... Jeli zupenie nie dbasz o to, co

  dzieje si w Waszyngtonie albo na Wall Street, w Londynie albo w Mo-

  skwie, to zapomnij o Newsweeku. To nie Twoja sprawa.

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

 • 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

  List numer 1Newsweek str. 8

  Jeli jednak jeste typem osoby, ktra chciaaby nada za midzyna-

  rodowymi wydarzeniami, badaniami kosmosu i badaniami nuklearnymi

  albo sztuk, ale nie jeste w stanie powici na te tematu dugich go-

  dzin... Jeli szczerze interesuje Ci, co dzieje si z innymi przedstawi-

  cielami rasy ludzkiej... Jeli uwaasz, e masz swj udzia w decyzjach,

  jakie s podejmowane w Waszyngtonie, na Wall Street, w Londynie albo

  w Moskwie...

  ...to Newsweek moe by najlepsz inwestycj, jakiej dokonasz na

  najblisze tygodnie.

  Za jedyne 11 centw tygodniowo jako prenumerator Newsweeka spra-

  wisz, e Twoje zainteresowanie sprawami tego wiata bdzie zaspokaja-

  ne przez dwustu czoowych reporterw. Kadego tygodnia poznasz naj-

  bardziej znaczce informacje, jakie opisuj w swoich koresponden-

  cjach.

  Dostaniesz fakty. Bez adnej stronniczoci. Bez adnych znieksztace.

  Szanujemy Twoje prawo do wasnej opinii.

  Jeli chodzi o informacje ze sceny politycznej, w najbliszym czasie

  przeczytasz o nastpujcych tematach:

  JOHNSON Jak rzdowy projekt wydatkw Great Society wpywa na

  krajow ekonomi?

  POLITYKA ZAGRANICZA Jakie rozwizanie jest moliwe w Wietnamie?

  Jaka jest rola buddystw, armii oraz Vietkongu?

  SPRAWY BIECE Nasze stanowisko wobec Chin. Krajowy kryzys praw

  jednostki, edukacji, wojna z ubstwem! Jakie rozwizania s najlepsze?

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

 • 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

  List numer 1Newsweek str. 9

  Bdziesz na bieco z wydarzeniami na scenie wiatowej. Dowiesz si,

  jak ludzie Kremla radz sobie z rosncym niezadowoleniem w swoich

  pastwach satelickich i jak przeciwdziaaj zakusom Chin, ktre chc

  zdominowa obz pastw socjalistycznych... Jak Europa Zachodnia roz-

  wija si gospodarczo i zdobywa zagraniczne rynki... Jak narasta chaos

  i zamieszki w Afryce i Poudniowej Azji.

  Dotrzymasz te kroku najbardziej ekscytujcym wydarzeniom zwiza-

  nym z badaniami nuklearnymi i podbojem kosmosu. Bez wzgldu na to,

  czy bdziesz czyta o ldowaniu na ksiycu, czy o nowych koncepcjach

  wykorzystania fuzji atomowej, dowiesz si kluczowych faktw do-

  wies