© Copyright for Polish edition by Aleksander Buczny Data ... · PDF file5 NAJLEPSZYCH...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of © Copyright for Polish edition by Aleksander Buczny Data ... · PDF file5 NAJLEPSZYCH...

Copyright for Polish edition by Aleksander Buczny & ZloteMysli.pl

Data: 31.05.2008

Darmowa publikacja, dostarczona przez

Wydawnictwo Zote Myli

Tytu: 5 najlepszych listw handlowych

Autor: Aleksander Buczny

Korekta: Anna Popis-Witkowska

Skad: Teresa Kopp

Niniejsza publikacja moe by kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana

tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s

jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy.

Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote

Myli.

Dystrybucja w Internecie, za zgod Autora

Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Sp. z o.o.

ul. Daszyskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeone.

All rights reserved.

mailto:[email protected]://www.ZloteMysli.pl/wykorzystajtopl,1/http://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/?c=regulaminhttp://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/?c=regulaminhttp://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/http://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/

SPIS TRECI

WSTP................................................................................................4LIST NUMER 1NEWSWEEK.......................................................................................6LIST NUMER 2THE WALL STREET JOURNAL................................................................20LIST NUMER 3POPULAR MECHANICS.........................................................................32LIST NUMER 4AMERICAN EXPRESS..............................................................................52LIST NUMER 5PREVENTION MAGAZINE......................................................................62

5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

Wstp str. 4

WstpWstp

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko!

Zapraszam Ci do zapoznania si z picioma najskuteczniejszymi listami

promocyjnymi, jakie kiedykolwiek stworzono.

To s listy, ktre byy na tyle ciekawe i przekonujce, e zostay zauwa-

one i przeczytane. Nie tylko zostay przeczytane, ale zmusiy czytelni-

kw do dziaania, czyli do wydania pienidzy.

Wszystkie zostay stworzone w Stanach Zjednoczonych i w zwizku z tym

musiay zda o wiele trudniejszy test ni teksty reklamowe tworzone na

przykad u nas. Tam po prostu klienci otrzymuj o wiele wicej

korespondencji reklamowej.

Przeczytaj dokadnie kady z nich, a zauwaysz, e s stworzone wedug

sprawdzonego i bardzo skutecznego schematu. Jeli nauczysz si wyko-

rzystywa go w swoich listach albo tekstach reklamowych, to moesz by

pewien, e bd bardzo skuteczne.

Oto trzy najwaniejsze zasady pisania skutecznych tekstw reklamowych

i promocyjnych:

1.Dobry tekst reklamowy musi mie nagwek

To musi by wyjtkowy nagwek, ktry jest w stanie silnie uchwyci

uwag czytelnika i sprawi, e zacznie czyta tekst z zainteresowaniem.

Dobry nagwek moe sprawi, e procent odpowiedzi na Twj list

wzronie kilkukrotnie.

Jeli chcesz pozna zasady pisania skutecznych nagwkw, zapraszam

Ci do skorzystania z mojej publikacji pod tytuem Najskuteczniejsze

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

http://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/

5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

Wstp str. 5

nagwki reklamowe oraz jak je pisa samodzielnie, ktry moesz

otrzyma, korzystajc z nagrania szkolenia Magia Perswazji wstp,

dostpnego na stronie http://magiaperswazji.pl/magia.html

2.Musi w klarowny i przekonujcy sposb pokazywa, co czytelnik zyska

To niesamowite, jak czsto listy reklamowe opisuj rne niesamowite

elementy produktu czy usugi, procedury, jakie s stosowane w fir-

mie... Niestety, wikszo czytelnikw nie ma wcale ochoty czyta na

ten temat. Podstawowe pytanie, jakie wikszo czytelnikw stawia

tekstowi promocyjnemu, brzmi: Co ja bd mia z tego, e przeczytam

ten tekst?. Spraw, aby Twj tekst odpowiada na to pytanie.

3.Musi wzywa do dziaania

Rwnie zaskakujce jest, e tak wiele firm wydaje olbrzymie pienidze

na atrakcyjne ulotki i materiay reklamowe, ktre prezentuj ofert, ale

nie kocz si adnym poleceniem dziaania. Wielu ludzi zwrci na nie

uwag, ale nic potem nie zrobi.

W zwizku z tym na samym kocu tekstu naley umieci konkretne po-

lecenie: Zamw teraz! Zadzwo teraz! Zaloguj si teraz! Wylij formularz

teraz!

Kady z cytowanych poniej tekstw jest pokazany trzy razy.

Najpierw moesz przeczyta jego polskie tumaczenie, nastpnie moesz

przeczyta jego tumaczenie wraz z moimi komentarzami (czerwon

czcionk), a na kocu moesz zobaczy, jak wyglda ten list w oryginale.

Aleksander Buczny

0 604 584 08

www.magiaperswazji.pl

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

http://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/http://www.magiaperswazji.pl/http://magiaperswazji.pl/magia.html

5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

List numer 1Newsweek str. 6

List numer 1List numer 1NewsweekNewsweek

To jest klasyczny przykad listu, w ktrym pena uwaga jest skierowana

na czytelnika.

W licie uyto sowa you, czyli ty, ponad 50 razy. Zwr uwag, jak

rzadko pada w nim wyraz ja.

Produkt nie jest nadzwyczajny nie uczyni nikogo szczuplejszym ani

bogatszym. W zwizku z tym autor zastosowa strategi opozycji wobec

najbardziej popularnych technik promocji, jakie s stosowane.

List daje do zrozumienia, e jeli jeste zwyczajny, to ta oferta nie

jest dla Ciebie.

Ponadto w licie zastosowano zasad negatywnej wiarygodnoci. Zaczyna

si od tego, czego na pewno si z niego nie dowiesz.

List koczy si siln ofert. Trudno jest j odrzuci.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

http://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/

5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

List numer 1Newsweek str. 7

Drogi Czytelniku!

Jeli lista, na ktrej znajdowao si Twoje imi, moe by jakimkolwiek

wyrnikiem, to w takim razie nie jest to pierwsza ani ostatnia oferta

prenumeraty, jak otrzymujesz. Szczerze mwic, Twoje wyksztacenie

oraz przychody wyrniaj Ci spord wikszoci ludzi i czyni Ci inte-

resujcym klientem dla rnych ofert, poczwszy od czasopism, a sko-

czywszy na funduszach inwestycyjnych.

Bez wtpienia syszae ju wszystko, jeli chodzi o obietnice i oferty

specjalne. Nie bd wic przedstawia tutaj jeszcze jednej z nich.

Nie zamierzam te obraa Twojej inteligencji.

Jeli wykupisz prenumerat Newsweeka, to zapewne nie staniesz si

szybko bogaty. Nie rzucisz na kolana swoich znajomych celnymi uwagami

i citymi ripostami po przeczytaniu pierwszego

numeruNewsweeka (Twoje umiejtnoci konwersacyjne wzbogac si

dziki lepszemu poznaniu tego, co kieruje naszym wiatem, i to

wszystko. Dowcip i inteligencja nie s darami, ktre daj czasopisma).

Jeli wic w trakcie prenumeraty osigniesz zaskakujcy sukces w jakiej

dziedzinie, to bdziesz mg podzikowa jedynie samemu sobie i

swojemu szczciu, na pewno nie Newsweekowi.

Co w takim razie da Ci Newsweek?

Odpowied zaley od tego, jakim typem czowieka jeste. Jeli nie inte-

resuje Ci, co dzieje si poza Twoimi codziennymi sprawami... Jeli

szybko zniechcasz si, gdy temat rozmowy wykracza poza Twj dom,

Twj samochd albo Twoje ambicje... Jeli zupenie nie dbasz o to, co

dzieje si w Waszyngtonie albo na Wall Street, w Londynie albo w Mo-

skwie, to zapomnij o Newsweeku. To nie Twoja sprawa.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny

http://www.zlotemysli.pl/wykorzystajtopl,1/

5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny

List numer 1Newsweek str. 8

Jeli jednak jeste typem osoby, ktra chciaaby nada za midzyna-

rodowymi wydarzeniami, badaniami kosmosu i badaniami nuklearnymi

albo sztuk, ale nie jeste w stanie powici na te tematu dugich go-

dzin... Jeli szczerze interesuje Ci, co dzieje si z innymi przedstawi-

cielami rasy ludzkiej... Jeli uwaasz, e masz swj udzia w decyzjach,

jakie s podejmowane w Waszyngtonie, na Wall Street, w Londynie albo

w Moskwie...

...to Newsweek moe by najlepsz inwestycj, jakiej dokonasz na

najblisze tygodnie.

Za jedyne 11 centw tygodniowo jako prenumerator Newsweeka spra-

wisz, e Twoje zainteresowanie sprawami tego wiata bdzie zaspokaja-

ne przez dwustu czoowych reporterw. Kadego tygodnia poznasz naj-

bardziej znaczce informacje, jakie opisuj w swoich korespondencjach.

Dostaniesz fakty. Bez adnej stronniczoci. Bez adnych znieksztace.

Szanujemy Twoje prawo do wasnej opinii.

Jeli chodzi o informacje ze sceny politycznej, w najbliszym czasie

przeczytasz o nastpujcych tematach:

JOHNSON Jak rzdowy projekt wydatkw Great Society wpywa na

krajow ekonomi?

POLITYKA ZAGRANICZA Jakie rozwizanie jest moliwe w Wietnamie?

Jaka jest rola buddystw, armii oraz Vietkongu?

SPRAWY BIECE Nasze stanowisko wobec Chin. Krajowy kryzys praw

jednostki, edukacji, wojna z ubstwem! Jakie rozwizania s najlepsze?

Bdziesz na bieco z wydarzeniami na scenie wiatowej. Dowiesz si,