10. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska - Wzmocniona rzeczywistość

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  5.963
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 10. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska - Wzmocniona rzeczywistość

 1. 1. Agnieszka Rasmus-ZgorzelskaWzmocnionarzeczywistoD wikimedia commonsenn Coil to wcigajca japoska dajcego wtaki stan wiadomoci, wktrymkreskwka science fiction, przedsta- zmniejsza si lub zanika poczucie fizycznejwiajca przygody grupy dzieci why-odrbnoci wasnego ciaa albo pojawiabrydowej, p realnej, p cyfrowej, wraenie fizycznego przeniesienia ze wiatarzeczywistoci fikcyjnego miasta Daikoku, wroku rzeczywistego wwirtualny. Mog tego do-2026. Daikoku jest orodkiem szybko rozwijajcej wiadczy uytkownicy gier komputerowych,si technologii Augmented Reality (AR, rzeczywisto symulatorw czy multimedialnych instalacji.rozszerzona), ktra polega na czeniu wreal- Serial Denn Coil, ktry zadebiutowa w2007nym czasie wirtualnych treci zobrazem wiata roku, pokazuje zagroenia zwizane ztechno-widzianym przez kamer urzdzenia, na przykad logi AR trudnoci ze wiadomym oddziele-smartfonu, tak by powstaa iluzja naturalnegoniem cyfrowego bytu od fizycznego ciaa. Czywspistnienia tych dwch rzeczywistoci. Boha-cyborgizacja mzgu uytkownika technologiiterowie serialu dziki podczonym do internetuAR nie jest jednak wycznie fantazj twrcwokularom widz swoje miasto wzbogacone ocy- kultury popularnej iproblemem egzotycznymfrowe obiekty ipostaci. Prowadz walk ze zemwe wspczesnym wiecie, wktrym niespenapochodzcym zwirtualnego wiata, poszukujdwadziecia procent populacji uywa smart-porwanych dzieci izwierzt, s stale zanurzenifonw itylko okoo trzydziestu procent mawmieszanej rzeczywistoci itylko czasem pod- dostp do internetu?nosz na moment szka, by sprawdzi, do ktrejrzeczywistoci obiekt naley?AR istnieje jednak naprawd, rwnolegle do otaczajcej nas rzeczywistoci, rozwija siZjawisko zanurzenia immersion wargonie szybko iza jaki czas moe si sta elemen-komputerowym oznacza wprowadzenie ogl-tem codziennoci, tak jak teraz komunikacja Treci naoone na obraz rzeczywistoci. Poyteczne dane czy apogeum szumu informacyjnego?
 2. 2. Urban Augmented Reality Miejska Rzeczywisto Rozszerzona, czyli holenderski system informacji na temat architektury istniejcej, dawnej iplanowanej, dziaajcy ju wkilku miastach Holandii. Do cignicia na smartfona. Aplikacje rozszerzonej rzeczywistoci zwik- szaj take atrakcyjno gier komputerowych. Pierwszym zbrzegu przykadem moe by gra FireFighter 360, wktrej nakierowujc telefon na przestrze miasta, moemy podpala miotaczem ognia wybrane obiekty, anastpnie je gasi. AR jest te czsto wykorzystywana wtzw. strzelankach igrach typu RPG (role playing game) wprowadzajcych fikcyjne postaci na rzeczywiste ulice. Dla architektw iprojektantw AR wydaje si narzdziem tyle obiecujcym, ile kosztow- nym iwci wymagajcym dopracowania. Przykadowo, bdca wci wfazie koncepcji aplikacja Canon MR (mixed reality) ma pomc nai projektowa samochody. Dziki niej po wo- eniu specjalnych okularw mona obejrzeprzez telefon, ktry na pocztku przecie tena ogldan rzeczywisto zdjcia budynkwtrjwymiarowy obraz przyszego produktuposiadali tylko nieliczni. Mechanizm AR od niezaistniaych albo dopiero projektowanych.umieszczony wprzestrzeni, jego wntrze czykilku dekad jest wykorzystywany wwojsko-Pionierem wtej dziedzinie jest Holender- symulacj opywania pojazdu przez powie-woci, wurzdzeniu zwanym wywietlaczem ski Instytut Architektury (The Netherlandstrze. Problemem jest to, e obraz naoonyprzeziernym. Za pomoc specjalnego projek- Architecture Institute NAI) zRotterdamuna rzeczywisto drga, azaprogramowanietora informacje wywietlane s na przedniejzaplikacj UAR, dostpn wkilku miastachwirtualnej makiety obiektu jest czasochonneszybie kokpitu samolotu. Podobn funkcj Holandii iangaujc uytkownikw wdoda-ikosztowne. Rwnie architektom proponujema peni urzdzenie do nawigacji samocho- wanie zdj iinformacji. WWarszawie dziaasi aplikacje uatwiajce prac umoliwia-dowej Virtual Cable, na razie bdce wfazie aplikacja Warszawa44, dostarczajca archi- jce na przykad ogldanie trjwymiarowejkoncepcji. Zamiast zerka na niewielki ekran walnych zdj iinformacji omiecie zczasumakiety projektu po nakierowaniu tabletuurzdzenia GPS, kierowca zobaczy czerwonpowstania warszawskiego, aod niedawnana wntrze budynku czy zaprezentowanienitk prowadzc do celu wywietlan wprosttake aplikacja prowadzca po miejscach zwi- klientowi objedajcemu teren inwestycjina szybie, nad drog.zanych zJanuszem Korczakiem. nieistniejcego jeszcze domu wrealnym kon- tekcie. Warto takich aplikacji jest jak dotdJednak dopiero wraz zpojawieniem si mo-Technologi AR chtnie wykorzystuje si sander veenhofbilnych urzdze podczonych do internetu wreklamie, nakadajc wirtualne treci naiwyposaonych wGPS, kamer, yroskop,materialne billboardy czy udostpniajcczujniki ruchu smartfonw oraz tabletwfilmiki, ktre mona zobaczy wtelefonie po technologia AR moga zosta zsukcesem zeskanowaniu kodu QR, na przykad zopako-skomercjalizowana. Najczciej pojawia si wania produktu. Spektakularnym przykademwaplikacjach lokalizujcych punkty wmie- jest N Building znajdujcy si wdzielnicycie, na przykad najblisz stacj metra czyzakupowej Tokio budynek zinteraktyw-restauracj. Przewodnik miejski wtechnologiin fasad pokryt wielkim kodem. Po jegoAR uruchomiono na przykad wKatowicach. zeskanowaniu na smartfon aduj si infor-Dla turystw chccych si dowiedzie wicejmacje wywietlane na budynku, ktre monaoarchitekturze powstaj aplikacje nakadajce obejrze wycznie na wywietlaczu telefonu. Layar Safari City Route (2010), projekt AR autorstwa Sandera Veenhofa i Victora de Vriesa. Dziki aplikacji AR na ulicach Eindhoven pojawiaj si nosoroce, hipopotamy oraz sonie.
 3. 3. N Building wTokio ma drugie, cyfrowe ycie. Banery reklamowe iinformacje handlowe pojawiaj si wsmartfonie nakierowanym na elewacj, zamiast wisie na niej wpostaci gigantycznej pachty. wprzestrzeni galerii mona byo na przykadta Harvardu, Grega Trana. Twierdzi on, e zobaczy ducha Damiena Hirsta, robicego zo- niematerialne treci naoone na rodowisko to zniczego, ktry uprzednio pojawisi zaarchitektoniczne, uzyskawszy skal ikontekst, spraw tej samej grupy cyfrowych kuratorw mog oddziaywa na nas wzasadzie fizycznie, wlondyskim Tate Modern, na retrospektywie nie bdc sztucznym, uniwersalistycznym artysty. Wroku 2011 Manifest.AR wstawia wiatem wirtualnym, lecz nowym paradygma- kilka wirtualnych pawilonw na weneckie tem reagujcym iograniczonym do kon- Biennale Sztuki, arok wczeniej zorganizo- kretnego miejsca. Zatem nie chodzi ju otak waa nieproszon wystaw wnowojorskiej proste do wyobraenia zastosowanie AR jak MoMie. Jedno zhase grupy brzmi: Rzeczy-nakadanie wizerunku przyszej inwestycji na wisto rozszerzona to street art XXI wieku. rusztowanie nieukoczonego obiektu. Mowa Wmanifecie czytamy rwnie: AR tworzyraczej oczasowym wydzielaniu przestrzeni Wspistniejce Przestrzenne Rzeczywistoci,za pomoc wizualnej bariery, kwestii visual wktrych Wszystko jest moliwe Wszdzie! privacy, optycznym powikszaniu wntrza, [] fizyczno iwirtualno jest zjednoczona wywietlaniu wprzestrzeni biura informacji wnow Przestrze Pomidzy. Wtej przestrze-dla pracownikw, zamieszczaniu na zewntrz- ni Tworzymy1.nej cianie galerii ukadu pomieszcze czy witaniu przez budynek wchodzcych do niego Wzbogacenie przestrzeni galeryjnej oobiek- ludzi po rozpoznaniu ich twarzy. Docelowym ty wirtualne nie poszerza jednak naszegoetapem, zdaniem autora opracowania, jest dowiadczania sztuki onowe treci. Ot, jednoczesne projektowanie materialnych icy- yuki omori wczymy telefon iwidzimy prac artystycznfrowych skadnikw architektury. komentujc inne, ale na ekranie zamiast na cianie obok. Nowoci jest raczej partyzanckiDowiadczanie wntrza budynku zhybrydo- charakter interwencji eby umieci wirtu-wym labiryntem pomieszcze moe przypra- wycznie marketingowa, wprojektowaniu alnie obiekt wprzestrzeni galerii, nie trzebawi opomieszanie zmysw, chocia dopki AR nie zastpi na razie precyzyjnych wylicze pyta opozwolenie kuratorw. Wystarczy wirtualne obiekty czy jest to nieistniejcy programw komputerowych.okreli wsprzdne przedmiotu za pomoc pokj, karykatura Damiena Hirsta zjego pie- GPS izamieci jego wizerunek na serwerzenidzmi czy logo najbliszego pubu ogldamy Narzdziami AR zaczynaj si interesowadostpnym dziki aplikacji. Duo bardziej intry-na ekranie telefonu lub iPada, rozdzielno take artyci. Midzynarodowa grupa Mani- gujce wydaje si zastosowanie AR warchitek- dwch wiatw wydaje si trudna do prze- fest.AR od dwch lat wamuje si do galerii turze, sztuka wgalerii jest bowiem przezna-oczenia. Czyhajce na uytkownika immersion idokonuje wirtualnych interwencji. Wyjtko-czona dla chtnych inie dotyczy codziennoci,jest jednak tu za rogiem, skoro komputerowi wo atrakcyjna dla grupy bya zorganizowananatomiast wzbogacenie tkanki architekto-giganci wrodzaju Google ju ogaszaj wpro- latem 2012 roku wHayward Gallery wlondy- nicznej wbiurowcu, budynku mieszkalnym wadzenie na rynek okularw internetowych. skim South Bank Centre ekspozycja Invisible:czy przestrzeni miejskiej moe zmieniJestemy coraz bliej Daikoku, aokulary Art about the Unseen. Czonkowie Manifest.ARdowiadczanie architektury przez wszystkich s przykadem komputera do noszenia na kopii strony internetowej galerii uzupenili jej uytkownikw. Jednym zciekawszychwearable computer miniaturowego urzdzenia oryginalny tekst kuratorski zdaniem: Specjal-projektw analizujcych moliwe scenariu- elektronicznego umieszczonego gdzie pod ko- na niezaproszona obecno grupy rzeczywisto-sze rozwoju takich transarchitektonicznych, szul, stale dziaajcego, podczonego do sieci ci rozszerzonej Manifest.AR to prace najbar- fizyczno-wirtualnych przestrzeni wrealnymibdcego wcigej interakcji zuytkowni- dziej ekscytujcych wspczesnych artystwkontekcie jest praca dyplomowa studen- kiem. To rodzaj protezy, przeduenia naszego zdziedziny niewidzialnej sztuki. Po zaado- ciaa, ktrego futurystyczn, ale przecie nie waniu na smartfon odpowiedniej aplikacji1 www.manifestar.info (dostp: 15 lipca 2012), tum. A. R.-Z. niemoliw wersj moe si sta komputer autoportret 3 [38] 2012 | 72
 4. 4. Mediating Mediums to projekt dyplomowy amerykaskiego studenta GregaTrana, ktry przepowi