Odf report-destruction-of-independent-journalism-in-ukraine-pl 1

Click here to load reader

 • date post

  05-Sep-2014
 • Category

  Business

 • view

  89
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Odf report-destruction-of-independent-journalism-in-ukraine-pl 1

 • www.odfoundation.eu Na skutek wydarze zwizanych z masowymi protestami na Ukrainie, w cigu dwch miesicy (stycze i luty 2014 roku ) zgin jeden dziennikarz, a okoo 130 zostao rannych i doznao urazw o rnym stopniu cikoci
 • www.odfoundation.eu 2 Spis treci 1. Wstp.. 3 str. 2. Przestpstwa przeciwko dziennikarzom w Kijowie 4 str. 2.1. mier Vyacheslava Veremiya 4 str. 2.2. Aresztowania i zatrzymania dziennikarzy.. 4 str. 2.3. Pobicia i strzelanie do dziennikarzy. 5 str. 3. Przestpstwa przeciwko dziennikarzom w regionach Ukrainy .. 7 str. 4. ledztwa w sprawach przestpstw popenionych przeciwko dziennikarzom w czasie trwania masowych protestw na Ukrainie .. 10 str. 5. Wnioski i zalecenia ...... 11 str. Zacznik Nr 1 .... 13 str.
 • www.odfoundation.eu 3 1. Wstp W okresie rewolucyjnych wydarze na Ukrainie mona byo zaobserwowa trzy gwne fazy narastania konfliktu pomidzy demonstrantami a wadz: 30.11.2013-01.12.2013 rozpdzenie studentw na placu Niezalenoci oraz brutalne pobicie demonstrantw obok budynku Administracji Prezydenta Ukrainy. 19.01.2014 22.01.2014 starcia na ulicy Hruszewskiego i pierwsze oficjalne doniesienia na temat zabitych w wyniku star. 18.02.2014 20.02.2014 szturm na placu Niepodlegoci i masowa pacyfikacja demonstrantw w centralnej czci Kijowa. Kadej z tych faz towarzyszya przemoc wobec dziennikarzy strzelano do nich broni pneumatycznej i palnej, bito, wielu zostao poszkodowanych na skutek wybuchw granatw hukowych i uycia gazu zawicego. W efekcie jeden dziennikarz zgin, ponad dwustu zostao rannych. W wikszoci przypadkw sia wobec pracownikw mediw zostaa uyta celowo, po to, eby utrudni wykonywanie im pracy zawodowej i uniemoliwi skadanie relacji na temat biecych wydarze. Pomimo dojcia na Ukrainie do wadzy si demokratycznych, przestpstwa popenione przeciwko dziennikarzom nie zostay w caoci wyjanione, a winni nie zostali ukarani. Poprzedni raport [1] by powicony dziennikarzom, ktrzy zostali poszkodowani w okresie od 30.11.2013 do 01.12.2013. W biecym raporcie przytaczane s informacje, ktre dotycz represji wobec dziennikarzy w dwch ostatnich ostrych fazach konfliktu w styczniu i lutym 2014 roku. rdo: 1. Open Dialog Foundation // The point of no return for Ukraine: Failure to sign the agreement with the EU and oppression of civil protesters and journalists discredited Ukrainian authorities - http://old.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Euromaidan_Report_ENG.pdf
 • www.odfoundation.eu 4 2. Przestpstwa przeciwko dziennikarzom w Kijowie 2.1. mier Vyacheslava Veremiya W nocy z 18.02.2014 r. na 19.02.2014 r., w centrum Kijowa, 32-letni dziennikarz gazety Vesti, Vyacheslav Veremiy zosta miertelnie ranny. Pn noc (okoo 00:30, 19.02.2014) Vyacheslav razem z koleg Alekseyem Lymarenko wracali takswka do domu. Na jednym ze skrzyowa w centralnej czci miasta samochd zatrzyma si na wiatach. Wtedy bya tam dua grupa modych ludzi w kominiarkach z kijami bejsbolowymi (tituszki [1]). Vyacheslav Veremiy siedzc w samochodzie sprbowa nagrywa ich przy pomocy telefonu komrkowego. Kiedy modzi ludzie to zauwayli, rzucili si na samochd, zaczli rozbija go kijami i obrzuca granatami hukowymi. Takswkarz, Vyacheslav Veremiy i Aleksey Lymarenko zostali wycignici z samochodu a nastpnie zaczto ich bi. Jeden z napastnikw strzeli Vyacheslavowi w pier. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie, dziennikarz zosta hospitalizowany, jednak w szpitalu zmar na skutek zbyt duej utraty krwi [2]. Miesic wczeniej, 20.01.2014, Vyacheslav zosta ranny w oko (czciowo straci wzrok) w czasie star na ulicy Hruszewskiego. W zwizku ze mierci Vyacheslava Veremiya zostaa wszczta sprawa karna z art. 115 kk Ukrainy (Zabjstwo umylne). W dniu 02.04.2014 poinformowano o zatrzymaniu pierwszego podejrzanego o zabjstwo dziennikarza. Jego nazwisko na razie nie zostao podane do wiadomoci. Jak poinformowano w Ministerstwie Spraw Wewntrznych, zatrzymanym okaza si 40 letni mieszkaniec obwodu donieckiego, mieszkajcy w cigu ostatnich 11 lat w Kijowie. Mczyzna zarabia na ycie kierujc grup sportowcw wiadczcych usugi ochroniarskie. Obecnie podejrzany przebywa w areszcie [3]. 2.2. Aresztowania i zatrzymania dziennikarzy W zwizku z udziaem w masowych zamieszkach (art. 294 kk Ukrainy) na ulicy Hruszewskiego w Kijowie zostao zatrzymanych i aresztowanych 4 dziennikarzy Mariyan Gavryliv, Andrey Loza, Vladimir Karagyaur i Anton Kudinov - wszyscy byli reporterami i relacjonowali przebieg biecych wydarze. Pniej sd zmieni im rodek zapobiegawczy z aresztu tymczasowego na areszt domowy. Odnotowane zostay rwnie inne przypadki aresztowa dziennikarzy w czasie wykonywania przez nich swoich obowizkw zawodowych, ale wkrtce byli oni zwalniani. Na przykad, rano 20.01.2014 milicja zatrzymaa grup filmow agencji informacyjnej Radio Svoboda. Dwch dziennikarzy (Igor Iskhakov i Dmitriy Barkar) zbliyo si do barierek ochronnych ustawionych przez organy cigania na ulicy Hruszewskigo. Zostali oni pobici i wsadzeni do winiarki. Jednemu z dziennikarzy udao si przy pomocy SMS-a powiadomi o zatrzymaniu, w zwizku z czym udao si nagoni zdarzenie i dziennikarzy wkrtce zwolniono [4]. Przez funkcjonariuszy Berkuta zosta te pobity i zatrzymany rosyjski dziennikarz Andrey Kiselev. Dziki interwencji oficjalnych osb z Federacji Rosyjskiej, dziennikarza zwolniono [5].
 • www.odfoundation.eu 5 2.3. Pobicia i strzelanie do dziennikarzy Liczne fakty uycia siy przez funkcjonariuszy milicji w stosunku do dziennikarzy zostay utrwalone na zdjciach fotograficznych i wideo. ak oto, 19.01.2014 podczas prowadzenia bezporedniej transmisji reporter (i jednoczenie operator) spilno.tv Anatoliy Lazarenko zosta postrzelony w rk przez funkcjonariuszy milicji z broni pneumatycznej [6], [7]. Tego samego dnia dziennikarz Radio Svoboda Igor Iskhakov, sfilmowa przy pomocy kamery wideo, jak celujc strzela w niego milicjant, w czasie gdy on filmowa toczce si wydarzenia [8]. Analogiczne przypadki zostay zanotowane rwnie nastpnego dnia, 20.01.2014. Milicjanci ostrzelali operatorw 5 Kanau Ivana Nakonechnego [9] i Yuriya Usyka [10], ktrzy filmowali wydarzenia na ulicy Hruszewskiego. Na zapisach wideo wyranie wida, jak milicjanci strzelaj celujc w dziennikarzy. Charakter obrae jakich doznali dziennikarze na skutek uycia broni pneumatycznej rwnie wiadczy, e strzay zostay oddane celowo. Midzy innymi zanotowano przypadki strzelania w gow na przykad, dziennikarz Pavel Ivanov zosta postrzelony w gow 4 razy. Dmitriy Vlasov trzykrotnie zosta postrzelony przez funkcjonariuszy milicji w okolic pachwiny. Naley zaznaczy, e zgodnie z resortow instrukcj funkcjonariuszy milicji, otwieranie ognia z broni pneumatycznej przy uyciu kul gumowych jest moliwe tylko w przypadku zbiorowego naruszenia zasad porzdku publicznego, lecz z odlegoci nie mniejszej ni 40 metrw oraz w doln cz ciaa [11]. Ciekawe, e w wikszoci przypadkw, strzelano i bito operatorw lub reporterw filmowych, a wic tych pracownikw mediw, ktrzy bezporednio utrwalali biece wydarzenia. Oprcz tego, e ich bito, niszczono im sprzt, odbierano karty pamici, zmuszano do usuwania zapisanych materiaw. Wszystko to wiadczy o tym, e dziennikarzy wiadomie i celowo pozbawiano moliwoci utrwalania biecych wydarze. W dniu 20.01.2014 ruch pod nazw Stop cenzurze wystpi z owiadczeniem, z ktrym skrytykowano fakty uycia przemocy wobec dziennikarzy na Ukrainie i zwrcono si z apelem do midzynarodowej spoecznoci o dokonanie ingerencji w sytuacj. Wydarzenia w centrum Kijowa w dzielnicy rzdowej stay si ostatecznie kwintesencj tego, co dziao si na Ukrainie z dziennikarzami w ostatnich latach. Pobicia, niszczenie sprztu, strzelanie i zatrzymania, eby nie byo nagra wideo, zdj i ludzi w kraju, ktrzy widz i znaj prawd Tutaj na Ukrainie, my nawet nie czekamy na usprawiedliwienia obecnej wadzy przecie nie byo adnej kary dla onierzy biorcych udzia w wydarzeniach, poczynajc od 30 listopada (2013 roku red.) [12], stwierdzono w owiadczeniu. W odpowiedzi na skargi dziennikarzy, bye kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewntrznych Ukrainie owiadczyo, e Informacje (o strzelaniu w Kijowie do dziennikarzy gumowymi kulami) mona traktowa jako prowokacj. Rzeczywicie jest kilku poszkodowanych dziennikarzy, ktrzy zwracali si do szpitali z prob o udzielenie pomocy. Zostali oni ranni na skutek wybuchu petard, wiec dymowych, granatw oguszajcych, kamieni [13]. W dniu 28.01.2014 ukraiscy dziennikarze w kuluarach Rady Najwyszej Ukrainy przeprowadzili pokojow akcj majc na celu udzielenie poparcia dla swoich kolegw, w trakcie ktrej prezentowali oni deputowanym z Partii Regionw zdjcia przedstawiajce dziennikarzy poszkodowanych w wyniku dziaa milicji. Deputowana z Partii Reginw Yelena Bondarenko oznajmia, e dziennikarze przebywajc w strefie dziaa bojowych powinni by gotowi, by ryzykowa swoim yciem. Myl, e dla was to nie jest tajemnica, e jeli trwaj dziaania bojowe, zawsze s poszkodowani. Niestety dziennikarz w takich warunkach te nie jest chroniony.
 • www.odfoundation.eu 6 Przypomnijcie sobie naszych dziennikarzy, ktrzy zginli w zapalnych punktach konfliktw... Dziennikarze umieraj wszdzie. Niestety, ta lista nie jest jeszcze zamknita [14], powiedziaa Bondarenko dziennikarzom. rda: 1. Tituszki zbiorowy termin na okrelenie modych ludzi, wykorzystywanych na Ukrainie w celach politycznych w charakterze najemnikw do organizowania prowokacji, bjek, innych akcji z uyciem siy fizycznej. 2. Vesti // Kto zabi Vyacheslava Veremiya - http://vesti.ua/kiev/38419-kto-ubil-nashego-druga-i-kollegu-vjacheslava- veremija 3. Espreso.tv // Zatrzymany zosta jeden z czonkw bandy, ktra zabia dziennikarza gazety Vesti - http://espreso.tv/news/2014/04/02/zatrymano_odnoho_z_uchasnykiv_bandy_scho_vbyla_zhurnalista_hazety_vesty 4. Ogo //Dzi