Odf report-massacre-in-odessa-pl

Click here to load reader

 • date post

  05-Sep-2014
 • Category

  Career

 • view

  164
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Odf report-massacre-in-odessa-pl

www.odfoundation.eu Odeska tragedia kolejny krok w planach Rosji majcy na celu zdestabilizowanie sytuacji na Ukrainie. W wyniku zaplanowanych prowokacji w miecie doszo do konfrontacji pomidzy proukraiskimi aktywistami a ekstremistami. Zgino 48 osb, ponad 200 zostao rannych www.odfoundation.eu 2 Spis treci: 1. Wstp . 3 str. 2. Uzbrojeni prorosyjscy ekstremici zaatakowali pokojowy marsz zwolennikw Jednej Ukrainy .. 4 str. 3. Odeska milicja dziaaa po stronie prorosyjskich ekstremistw . 6 str. 4. Suba Bezpieczestwa Ukrainy: prowokacje w Odessie byy zaplanowane przez rosyjskie suby specjalne.......................................................................................... 11 str. 5. Wnioski 12 str. www.odfoundation.eu 3 1. Wstp W lad za miastami wschodniej Ukrainy fala prowokacji i przemocy dotara na poudnie kraju. 02.05.2014 w wyniku zaplanowanej prowokacji, w Odessie doszo star pomidzy ukraiskimi aktywistami a prorosyjskimi ekstremistami. W efekcie zgino 48 osb, ponad 200 zostao rannych. W odeskiej siedzibie zwizkw zawodowych, w niezwykle zagadkowych okolicznociach mier poniosy 42 osoby. Wedug wstpnych danych 32 z nich udusiy si wdychajc opary chloroformu. Okoliczno ta pozwala twierdzi, e miao miejsce zaplanowane masowe zabjstwo, ktrego celem byo zdyskredytowanie proukraiskich aktywistw. Odpowiedzialno za te wydarzenia ponosi odeska milicja i lokalne organy wadzy, ktre miay moliwo, lecz nie zapobiegy starciom. O zorganizowanie prowokacji Kijw oskara rosyjskie suby specjalne oraz byych ukraiskich urzdnikw, blisko zwizanych z Viktorem Yanukovychem, a mianowicie: Serhiya Arbuzova i Aleksandra Oleksandr Klymenko. Wadze Ukrainy deklaruj pragnienie przeprowadzenie obiektywnego ledztwa w sprawie tragicznych wydarze w Odessie, lecz mimo to, gwnym zleceniodawcom i organizatorom, podobnie jak wczeniej, udaje si unikn odpowiedzialnoci. Tym samym wadze w kraju demonstruj cakowity brak gotowoci do przeciwstawienia si ekstremizmowi i separatyzmowi na terenie poudniowo-wschodniej Ukrainy. Jedynym sposobem uniknicia jeszcze wikszej liczby ludzkich ofiar po obu stronach, s bardziej stanowcze dziaania demokratycznych krajw w zakresie udzielenia pomocy Ukrainie. www.odfoundation.eu 4 2. Uzbrojeni prorosyjscy ekstremici zaatakowali pokojowy marsz zwolennikw Jednej Ukrainy Do star w Odessie doszo po tym, jak spokojnie maszerujca kolumna ukraiskich aktywistw zostaa napadnita przez prorosyjskich ekstremistw (300-400 osb). W kolumnie aktywistw skadajcej si z ponad 1000 osb znajdowali si kibice sportowi, mieszkacy miasta, aktywici miejscowego Euromajdanu, ktrzy maszerowali przez miasto wzywajc do jednoczenia si kraju. Napastnicy byli uzbrojeni w paki, siekiery i granaty hukowe, niektrzy mieli bro paln. W czasie lokalnych star na gwnych ulicach miasta zostao zabitych kilku (wedug rnych danych od 3 do 4) zwolennikw Jednej Ukrainy, co doprowadzio do dalszej eskalacji konfrontacji. Wobec liczebnej przewagi ukraiscy aktywici zdoali odeprze atak napastnikw, po czym sami ruszyli do natarcia. Cz z prowokatorw zabarykadowaa si w siedzibie zwizkw zawodowych (Dom Zwizkw Zawodowych znajdujcy si w ssiedztwie odeskiego Antymajdanu [1]). Z budynku strzelano z broni palnej do zwykych ludzi i proukraiskich aktywistw, rzucano w nich te koktajlami Mootowa. Z tego powodu w budynku wybuch poar, co doprowadzio do mierci ponad 40 osb (przede wszystkim na skutek zatrucia tlenkiem wgla), ponad 120 osb zostao rannych w rnym stopniu. Zgodnie ze wstpnymi wnioskami ekspertw, poar w siedzibie zwizkw zawodowych powsta na skutek rzucania koktajlami Mootowa z samego budynku [2]. Wiadomo, e w czasie star wok budynku, koktajlami Mootowa rzucano po obu stronach. Przy czym rda poaru znajdoway si nie tylko na parterze i pierwszym pitrze, ale te na 3 pitrze, dokd proukraiscy aktywici nie zdoaliby ju dorzuci substancji zapalajcych [3]. Jedno z nagra wideo przedstawiajce te wydarzenia [4], wiadczy o tym, e poar w siedzibie zwizkw zawodowych wybuch od wewntrz, co moe wiadczy, e doszo do umylnego podpalenia budynku lub zapalenia na skutek nieostronoci. W wyniku tragicznych wydarze w Odessie 02.05.2014 mier ponioso 48 osb. Obecnie znane s nazwiska 45 zabitych, ciaa pozostaych trzech ofiar na razie pozostaj niezidentyfikowane. Wrd zabitych znajduje si deputowany Rady Miejskiej z ramienia Partii Regionw Vyacheslav Markin, ktry aktywnie popiera odeski Antymajdan, oraz dziennikarz Dmitriy Ivanov, wczeniej pracujcy jako prezenter dla kilku odeskich regionalnych stacji telewizyjnych [5]. 15.05.2014 roku, naczelnik Zarzdu Gwnego MSW w obwodzie odeskim Ivan Katerenchuk, na konferencji prasowej poinformowa o niektrych wynikach ledztwa przeprowadzonego w sprawie masowego zabjstwa ludzi w Odessie 02.05.2014 roku. Zgodnie z ogoszonymi danymi, rany postrzaowe zostay stwierdzone u 6 z 48 zabitych osb (wszyscy zostali zabici w czasie star na gwnych ulicach miasta, podczas ostrzeliwania pokojowego proukraiskiego przemarszu przez ekstremistw). W gronie zabitych podczas poaru w siedzibie zwizkw zawodowych (42 osoby) u nikogo nie stwierdzono ran postrzaowych 32 osoby zginy na skutek zatrucia tlenkiem wgla, jeszcze 10 zgino skaczc z grnych kondygnacji budynku. Eksperci nie znaleli ladw specjalnego gazu lub substancji wybuchowych. Wrd zabitych 02.05.2014 roku w Odessie nie byo cudzoziemcw. Wszyscy zabici, za wyjtkiem dwch osb, byli mieszkacami Odessy i obwodu odeskiego [6]. Wedug relacji Ivana Katerenchuka, w siedzibie zwizkw zawodowych zostaa odnaleziona bro i butelki z substancjami zapalajcymi, ktre zostay tam dostarczone w przeddzie tragicznych wydarze. Przy czym naley doda, i odeska milicja wiedziaa o tym fakcie, ale go zignorowaa [7]. Na konferencji prasowej 19.05.2014 roku naczelnik Gwnego Zarzdu ledczego MSW Ukrainy Vitaliy Sakal poinformowa, e eksperci znaleli w siedzibie zwizkw zawodowych lady chloroformu. W mieciach i sadzy, ktre zostay zabezpieczone podczas ogldzin pomieszcze Domu Zwizkw Zawodowych, zostaa stwierdzona taka substancja, jak chloroform. Jest ona wszystkim znana: wykorzystuje si j podczas operacji chirurgicznych. Ale skd si tam wzia, www.odfoundation.eu 5 teraz to ustalamy [8], - powiedzia Vitaliy Sakal. Jest prawdopodobne, e ludzie znajdujcy si wewntrz budynku mogli zgin wanie na skutek wdychania tego gazu. Jeli ta wersja si potwierdzi, to bdzie znaczyo, e masowe zabjstwo ludzi w siedzibie zwizkw zawodowych zostao popenione celowo, aby oskary ich o mier proukraiskich aktywistw, i w ten sposb sprowokowa fal przemocy oraz zdestabilizowa sytuacj w miecie. rda: 1. Antymajdan miejsce spotka i wiecw siy antyrzdowych i prorosyjskich aktywistw. 2. Portal informacyjny Radio Svoboda // Przyczyn poaru w Domu Zwizkw Zawodowych w Odessie mogy by rzucone z gry koktajle Mootowa MSW. - http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html 3. Televizionnaya Sluzhba Novostey TSN // Dom Zwizkw Zawodowych w Odessie podpalili sami separatyci. - http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.html 4. YouTube // Nagranie wideo z poaru w Domu Zwizkw Zawodowych. - https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw 5. Portal Informacyjny Kommentarii // W Domu Zwizkw Zawodowych w Odessie zgin dziennikarz. - http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html 6. Portal Informacyjny Dumskaya.net // Naczelnik odeskiego obwodowego USW nie potwierdza informacji, e wrd zabitych 2-go maja znajduj si mieszkacy Naddnieprza. - http://dumskaya.net/news/nachalnik- odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/ 7. Portal Informacyjny Ukrainskaya Pravda // MSW: w Domu Zwizkw Zawodowych zostaa znaleziona bro, gazu nie byo. - http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/ 8. Portal informacyjny "Ukrainskaya Pravda" // MSW podao prawdopodobn przyczyn mierci ludzi w odeskim Domu Zwizkw Zawodwych http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025770/?attempt=1 www.odfoundation.eu 6 3. Odeska milicja dziaaa po stronie pro rosyjskich ekstremistw Jedn z gwnych przyczyn, ktra doprowadzia do starcia pomidzy proukraiskimi aktywistami a prowokatorami, jest bierna postawa odeskiej milicji. W niektrych przypadkach milicjanci otwarcie wystpowali po stronie prorosyjskich ekstremistw. Aktualnie ledczym udao si ju ustali, e niektrzy z funkcjonariuszy odeskiej milicji bezporednio uczestniczyli w zaopatrywaniu w amunicj radykaw, ktrzy strzelali do ludzi w Odessie 02.05.2014 roku. Nazwiska tych milicjantw nie zostay podane do wiadomoci publicznej, lecz zostali oni zwolnieni z milicyjnych szeregw i jest prowadzone przeciwko nim ledztwo [1]. Oprcz tego o udzia w organizowaniu prowokacji w miecie podejrzewa si byych komendantw odeskiej milicji (midzy innymi, byego zastpc komendanta Zarzdu Gwnego MSW w obwodzie odeskim (Dmitriy Fuchedzhi). Oglnie rzecz biorc, charakter rozwoju wydarze w Odessie 02.05.2014 roku wiadczy o tym, e organy cigania w miecie miay moliwo zapobiegnicia masowym starciom, ale tego nie uczyniy. O przejciu przez miasto pokojowego marszu popierajcego jedno Ukrainy byo wiadomo wczeniej i organy cigania miay obowizek zapewnienia bezpieczestwa w trakcie tej imprezy. Ju od samego rana 02.05.2014 roku w centrum miasta zacza si zbiera dua grupa uzbrojonych prowokatorw. W zwizku z tym, aby zapewni bezpieczestwo, celowym byo wydanie zakazu dla przeprowadzenia proukraiskiego przemarszu, lub chociaby cignicie do centrum miasta wystarczajcej iloci si milicji dla zapewnienia porzdku publicznego. Nie zrobiono ani jednego, ani drugiego. Mona zakada, e milicja wiedziaa o przygotowywanych prowokacjach i z rozmysem do nich dopucia. Uzbrojeni prowokatorzy napadli na pokojowy pochd proukraiskich aktywistw, ktrzy w efekcie zostali zmuszeni by si broni. Wszystko to przerodzio si w starcia