Luk Tech Dry Double Clutch Pl Pl

download Luk Tech Dry Double Clutch Pl Pl

of 44

 • date post

  29-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Luk Tech Dry Double Clutch Pl Pl

 • Zestaw LuK z podwjnym, suchym sprzgem 7-biegowa skrzynia biegw OAM w samochodach Audi, Seat,Skoda i Volkswagen

  TechnikaDiagnostyka uszkodzeDemonta i monta

 • 2 Strona

  1 Czym jest skrzynia biegw z podwjnym suchym sprzgem? 3

  2 Budowa i funkcja ukadu podwjnego sprzga suchego 4

  2.1 Podwjne sprzgo 5

  2.1.1 Podstawowa zasada dziaania 5

  2.1.2 Budowa 6

  2.1.3 Funkcja 7

  2.2 Dwumasowe koo zamachowe 8

  2.3 Ukad Zasprzglajcy 9

  3 Diagnostyka uszkodze ukadu podwjnego sprzga 10

  3.1 Oglne wskazwki dot. kontroli ukadu sprzga 10

  3.2 Kontrola stanu zuycia 1

  3.3 Kontrola wizualna 11

  3.4 Szumy 11

  3.5 Problemy z rozczaniem i polizgiem sprzga 11

  3.6 Diagnoza 11

  3.7 Opisy uszkodze 12

  4 Opis i zawarto zestawu LuK RepSet 2CT 13 5 Opis i zawarto walizki z narzdziem specjalnym LuK 14

  6 Demonta i monta podwjnego sprzga 16

  6.1 Wskazwki dot. naprawy 17

  6.2 Krtki opis przebiegu naprawy 18

  6.3 Demonta podwjnego sprzga 19

  6.4 Demonta ukadu zasprzglajcego 24

  6.5 Monta i regulacja ukadu zasprzglajcego 26

  6.6 Monta podwjnego sprzga 34

  7 Przypisanie pojazdw 40

  Spis treci

 • 3Technika

  1 Czym jest skrzynia biegw z podwjnym suchym sprzgem?

  Od kilku lat koncern Volkswagen stosuje w produkcji seryjnej po-jazdw skrzyni biegw z podwjnym suchym sprzgem (DCT). Od roku 2003 wersj 6-biegow z podwjnym mokrym sprzgem montuje si w rnych modelach tego producenta samochodw. Now 7-biegow skrzyni biegw DCT z podwjnym sprzgem suchym stosuje si od roku 2008 w modelach z wariantami silni-ka z momentem obrotowym do 250 Nm.

  Opracowujc nowoczesne koncepcje budowy skrzyni biegw naley czy zalety i walory automatycznej i mechanicz-nej skrzyni biegw. I tak automatyczne skrzynie biegw oferuj przykadowo komfort, automatyczne przecza-nie i jazd bez szarpni. Mechaniczne skrzynie biegw cechuj takie podane waciwoci jak jazda spor-towa, komfort jazdy i niskie zuycie paliwa. Obydwa warianty przekadni 6-biegowej i 7-biegowej skrzyni biegw cz te dwie zalety. S to skrzynie biegw ktre dziki dwm niezalenym rwnolegym prze-kadniom umoliwiaj w peni zautomatyzowan zmian biegw bez szarpni. Nie ma pedau sprzga, a zamiast tradycyjnej dwigni zmiany biegw zostaa wbudowana dwignia wybieraka z funkcj Tiptronic.

  Tak dziaa skrzynia biegw z podwjnym suchym sprzgem:Obydwa systemy, zarwno w wykonaniu suchym jak i mokrym s wyposaone w dwie przekadnie i dwa sprzga. Kade z tych sprzgie obsuguje jedn z przekadni, co umoliwia wzajemne sprzganie i przeczanie, a tym samym jazd bez szarpni.W przekadni 6-biegowej stosuje si mokre sprzgo podwj-ne. Jest ono zanurzone w oleju przekadni. Najwiksz zale-t tego wariantu jest schadzanie, poniewa odprowadzanie ciepa odbywa si dziki olejowi przekadniowemu. Inne pozytywne waciwoci to zajmowanie nieduej przestrzeni i przenoszenie wikszych momentw obrotowych. Dlatego te warianty podwjnego sprzga w wykonaniu mokrym stosuje si najczciej w pojazdach o duych zakresach momentw obrotowych. Wad s jednak straty pocigowe spowodowane przez sprzgo pracujce w oleju, due pompy hydrauliczne oraz zajmujce duo czasu naprawy.Podwjne sprzgo suche w 7-biegowej skrzyni biegw DCT znajduje si w obudowie skrzyni biegw. Nie pracuje w oleju a dziki temu nie ma adnych strat pocigowych, co przyczy-

  nia si do osignicia lepszego wsp-czynnika sprawnoci i mniejszego

  zuycia paliwa w porwnaniu do wykonania mokrego. atwiej

  mona wykona potencjalne naprawy.

  Poniej jeszcze raz przegld wszystkich zalet ukadu podwj-nego sprzga:

  czy komfort automatycznych skrzy biegw i elastycz-no mechanicznych skrzy biegw

  Ma wysoki wspczynnik sprawnoci Nie ma szarpni przy zmianie biegw dziki przecze-

  niom dwupoziomowym Mniejsze zuycie paliwa Zmniejszenie emisji CO2

  Niniejsza broszura jest powicona wycznie podwjnemu sprz-gu suchemu firmy LuK w skrzyni biegw OAM koncernu VW.

 • 4[1]

  [2]

  [3]

  [3]

  [5]

  [4]

  [1][2]

  [6]

  [7]

  Ukad podwjnego sprzga skada si z trzech gwnych elementw: dwumasowego koa zamachowego (DKZ), podwjnego sprzga i ukadu wczajcego. Sterowaniem zajmuje si ukad mechatroniki, w ktrym poczone s elektroniczny sterownik i elektrohydrauliczna jednostka sterujca. Ta ostatnia znajduje si na skrzyni biegw, ktra skada si z dwch niezalenych od siebie przekadni czciowych.

  W trybie jazdy ukad mechatroniki wykorzystuje m.in. ponisze informacje: Liczba obrotw na wejciu przekadni Liczba obrotw obydwu wakw wejciowych przekadni Liczba obrotw koa i prdko jazdy Pozycja dwigni zmiany biegw Pozycja pedau gazu (przyspieszenie lub spowolnienie)

  W zalenoci od tych danych ukad mechatroniki oblicza, jaki bieg ma zosta wczony i ustawia ten bieg przy uyciu wybieraka skrzyni biegw i wideek zmiany biegw.

  W celu rozczania i zaczania sprzgie steruje si dwoma si-ownikami sterujcymi, z ktrych kady uruchamia jedn dwi-gni wczajc. Ukad jest tak skonstruowany, e dwa sprzga czciowe s rozczone, gdy silnik jest wyczony i na biegu jaowym, a zaczaj si dopiero po uruchomieniu dwigni w-czajcej. Podczas jazdy jedno sprzgo jest zawsze zaczone, a tym samym jedna z przekadni przenosi moment obrotowy. Bieg w drugiej przekadni jest ju wybrany preselekcyjnie, po-niewa sprzgo dla tej przekadni jest jeszcze rozczone. Przy zmianie biegw jedno sprzgo rozcza si i jednoczenie za-cza to drugie. Przeniesienie momentu przebiega teraz przez wczeniej woony bieg. Dziki temu przeczanie biegw jest moliwe bez szarpni.

  Przekadnia 2

  Przekadnia 1

  Technika

  2 Budowa i funkcja ukadu podwjnego sprzga suchego

  [1] Dwumasowe koo zamachowe [2] Podwjne sprzgo[3] Ukad zasprzglajcy

  [1] Wa korbowy[2] Podwjne sprzgo[3] Waek wejciowy przekadni 1[4] Waek wejciowy przekadni 2[5] Wa zdawczy 1[6] Wa zdawczy 2[7] Wa zdawczy 3 (Bieg wsteczny)

  Schemat skrzyni biegw

 • 52.1.1 Gwna zasada dziaania

  Sprzgo K1Sprzgo K1 obsuguje biegi 1, 3, 5 i 7.

  Sprzgo K2Sprzgo K2 obsuguje biegi 2, 4, 6 oraz bieg wsteczny.

  Technika

  2.1 Podwjne sprzgo

  W 7-biegowej skrzyni biegw kada z przekadni pod wzgldem funkcjonalnym jest zbudowana tak, jak w mechanicznej skrzy-ni biegw. Do kadej przekadni jest przypisane jedno sprz-go. Obydwa sprzga znajduj si na dwch nachodzcych na siebie wakach wejciowych przekadni, na biegncym na ze-wntrz wale dronym i na biegncym wewntrz wale penym.

  Biegi 1, 3, 5 i 7 s przeczane przez sprzgo K1, moment obro-towy wprowadzany jest do przekadni przez wa peny. Do prze-czania biegw 2, 4 i 6 oraz biegu wstecznego suy sprzgo K2, moment obrotowy wprowadzany jest do przekadni przez wa drony.

 • 62.1 Podwjne sprzgo2.1.2 Budowa

  [1] [2] [4][3] [5] [6] [7] [8] [9]

  [10]

  [1] Piercie zabierakowy z pytk dociskow dla sprzga K1

  [2] Tarcza sprzga K1[3] Pytka centralna [4] Tarcza sprzga K2[5] Tarcza dociskowa sprzga K2

  [6] Spryna dwigni z urzdzeniem nastawczym do sprzga K2

  [7] Pokrywa sprzga z urzdzeniem nastawczym do sprzga K1

  [8] Spryna dwigni sprzga K1[9] cigacz[10] Piercie oporowy

  Pytka centralna jest gwnym elementem sprzga. Przez oysko podporowe jest uoyskowana na wale dronym. Pokryw zabiera-kow i zazbieniem wtykowym jest poczona z dwumasowym koem zamachowym, a tym samym z silnikiem. Jeli jedno ze sprzgie jest zamknite, moment obrotowy jest przekazywany przez tarcz sprzga na waciwy waek wejciowy przekadni.

  [1] Wa korbowy[2] Dwumasowe koo zamachowe[3] Pytka centralna [4] oysko podporowe[5] Pytka dociskowa sprzga K1[6] Tarcza sprzga K1

  [7] Pytka dociskowa sprzga K2[8] Tarcza sprzga K2[9] oysko oporowe sprzga K2[10] oysko oporowe sprzga K1[11] Waek wejciowy przekadni 1 (wa peny)[12] Waek wejciowy przekadni 2 (wa pusty)[13] cigacz [14] Spryna talerzowa sprzga K2[15] Spryna talerzowa sprzga K1

  Technika

  [1]

  [3]

  [4]

  [6]

  [8][2]

  [5][7][9]

  [10]

  [14]

  [15]

  [13]

  [11]

  [12]

 • 7 Ruch naciskania duej dwigni wczajcej jest odwracany przez punkty zwrotne do ruchu pocigowego.

  Pytka dociskowa 1 jest przysuwana w kierunku pytki cen-tralnej i zacza tym samym sprzgo K1.

  Maa dwignia wczajca dociska pytk dociskow 2 do sprzga K2 i zacza je.

  Jeeli jazda pojazdem ma si odbywa na jednym z biegw 1, 3, 5 lub 7, ukad mechatroniki uruchamia wiksz dwigni w-czajc. Powoduje to zaczenie sprzga K1, a przepyw mocy jest przekazywany na wa peny. Jeli w czasie jazdy ma by w-czony bieg nieparzysty, ukad mechatroniki wcza wyszy lub niszy bieg. Ten bieg czeka, a zamknie si sprzgo K2.

  Jeli w czasie jazdy miaby by wczony jeden z biegw 2, 4, 6 lub bieg wsteczny, wycza si du dwigni wczajc, co powodu-je, e rozcza si sprzgo K1. W tym samym czasie ukad mecha-troniki uruchamia ma dwigni wczajc. Sprzgo K2 zacza si, a moment obrotowy przenosi si na wa drony.

  2.1.3 Funkcja

  Technika

 • 82.2 Dwumasowe koo zamachowe

  [1] Masa pierwotna ze sprynami ukowymi[2] Konierz z uzbieniem wewntrznym do przyjcia wie-

  ca zabierakowego podwjnego sprzga[3] Piercie napinajcy [4] Pokrywa do masy pierwotnej z wiecem rozruchowym

  Technika

  Koo zamachowe stosowane w skrzyni biegw DCT to specjalne dwumasowe koo zamachowe firmy LuK. Tak jak w tradycyjnym dwumasowym kole zamachowym, w mechanicznych skrzyniach biegw jest strona pierwotna i strona wtrna. Jednak w przeci-wiestwie do tradycyjnego dwumasowego koa zamachowego strona masy wtrnej nie jest wykonana, jako staa cz dwuma-sowego koa zamachowego, czyli jako masa zamachowa, lecz w ksztacie konierza. Suy jedynie, jako poczenie midzy mas pierwotn a podwjnym sprzgem. W tej sytuacji waga podwj-nego sprzga, znajdujcego si na wale pustym, przejmuje wtrn mas zamachow. Przez to nie ma bezporedniego uo-yskowania mas wzgldem siebie, ktre w