Eryk Ostrowski: Daremne piękna

download Eryk Ostrowski: Daremne piękna

of 28

 • date post

  12-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  148
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Eryk Ostrowski: Daremne piękna

2 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

Eryk Ostrowski

DAREMNE PIKNA BEAUTIES IN VAINTumaczenie / Translated by ANNA OSTROWSKA-PATON ERYK OSTROWSKI

www.e-bookowo.pl

3 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

Eryk Ostrowski, Daremne pikna / Beauties in vain Copyright by Eryk Ostrowski Copyright for the translation by Anna Ostrowska-Paton and Eryk Ostrowski and Anna Widlarz Tumaczenie / Translated by Anna Ostrowska-Paton, Eryk Ostrowski except / z wyjtkiem Obietnica / The Promise przeoya / translated by Anna Widlarz Fotografia na okadce / Cover photo Neil Tennant

Wydawnictwo internetowe www.e-bookowo.pl kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl

ISBN 978-83-61184-45-4

Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie, rozpowszechnianie czci lub caoci bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I, 2009

www.e-bookowo.pl

4 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

nim znajdziesz swoj mio nim przyjdzie zapuka do twych drzwi nim bdziesz wiedzia na pewno e na to czekae Neil Tennant, Zanim (prze. Eryk Ostrowski) Nie, jeli czytasz ten wiersz nie pamitaj Rki, co go pisaa, kocham ci tak mocno William Shakespeare, Sonet 71 (prze. Anna Ostrowska-Paton)

www.e-bookowo.pl

5 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

www.e-bookowo.pl

6 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

before you find your love before it comes knocking at your door before you know for sure this is what you were waiting for Neil Tennant, Before Nay, if you read this line, remember not The hand writ it, for I love you so William Shakespeare, Sonnet 71

www.e-bookowo.pl

7 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

OBIETNICAPotny orze lecia nad jeziorem, przez jednych zwanym czarnym, przez drugich biaym, lecz uprowadzony zosta przez jeszcze potniejszy wiatr i zderzy si ze ska. Granit zdar pira z orlego skrzyda, do koci rozdar skr i skrzydo stao si grotem, powiodo ora ku wodom jeziora i rozpruo je tak, i padajc ptak nie roztrzaska ciaa o tafl, lecz przebi j. Zobaczy to czowiek, wyowi ora, od tego czasu Potny jest stale przy nim.

www.e-bookowo.pl

8 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

THE PROMISEA mighty eagle flew over the lake which some called black, others white, but was blown away by an even mightier wind and crashed into a rock. Granite tore the feathers away from the eagles wing, cut its skin to the bone and its wing turned into an arrowhead. The wing drew the eagle to the waters of the lake and ripped the lakes surface in such a way that the falling bird didnt smash its body against the lakes surface, but went through it. A man noticed it and fished the eagle out. Since then, the Mighty has been always by his side. Translated by Anna Widlarz

www.e-bookowo.pl

9 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

1.W miejscach pikniejszych ni te, ktre nam kiedykolwiek obiecano Nigdy nie pisa wierszy, teraz bardzo si wstydzi Ostatnim promieniem soca ucieka przed cieniem Darowany czowiekowi ze snu, ktry o nim nie wie W miejscach pikniejszych ni te, ktre nam kiedykolwiek obiecano Zanim wsplna majwka modoci Pogoda wiata, pocztek biografii W miejscach pikniejszych ni te, ktre nam kiedykolwiek obiecano Zjawia si i na zawsze we mnie umiera Jestem wolny a po wit Lecz odtd wit ju nie nastanie Zabiera w dziecistwo i razem wzrastamy Nie jest kochankiem mn nie jest bratem Razem si zmieniamy idziemy w na zawsze Nie da wdzicznoci Jaki tam z niego fundament modoci Gadzi dotyka a bez ladw Nie ma midzy nami jzyka jest droga Przez dotyk przez noc bez koca Otula ca mao W dotyk spowija, a dotyk wzbiera w ciao I oto jestemy, bez parcia w wiato

www.e-bookowo.pl

10 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

Sen nie sen, ale trzyma za gardo Jedyne tak jest bez parcia w wiato W miejscach pikniejszych ni te, ktre nam kiedykolwiek obiecano Bdziesz, gdy w pismo rozprowadzisz ciao

www.e-bookowo.pl

11 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

1.In the places even more beautiful than had been promised to us He has never written poems, and at now he is very ashamed, With the last sun ray he escapes from the shadow Surrendered to the dream which does not recognize him In the places even more beautiful than had been promised to us Before together the First of May in our youth The weather of weathers, never repeats, the beginning of a biography In the places even more beautiful than had been promised to us He haunts me and dies within me for ever I am free until the dead of night But from now on the night will not die He takes me into the childhood and we grow together He is not the lover or myself is no brother We are changing together and go into forever He doesnt require gratitude What a youth foundation he is He strokes touches and leaves no mark Between duplicity of any language theres a road Through the touch through the night without an end Wrapping all the littleness Dresses like one dresses a wound with a touch and the touch grows into a body And here we are, without the pushing into the light

www.e-bookowo.pl

12 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

A dream not a dream but it goes for the throat The only one yes is without pushing into the light In the places even more beautiful than had been promised to us You will when in scripture you will dissolve the body

www.e-bookowo.pl

13 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

2.Tam gdzie anioy podaj ludzi Przyjmuje moje spotkania z yciem On piewajce skrzyda synogarlic Powiedzie ptakowi, a nu wypiewa Dobrze, e s zwierzta Przychodz Suchaj Cierpliwie By silnym albo nie by wcale Kiedy le i patrz twardo le i patrz Jak ze sw spadaj pira, jedno po drugim Le i czekam na to ostatnie, kiedy ju nic Zamiast zerwa si wzbi pki jeszcze mog I ja wraz z nimi dalej ni std dalej ni tam Przemijaj twoje lipce przemijaj moje maje Wcale nas nie ma Co to znaczy mie odwag na wcale? I wiem jedno nie chciaem tego Ju adnych objawie Lecz wtedy powiedziaem Tak i wtedy Zawsze I wcale nie otwieraem ust

www.e-bookowo.pl

14 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

I wtedy powiedziae I wcale Dla kogo krzycz

www.e-bookowo.pl

15 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

2.Where angels demand people He accepts my encounters with life Hedoves singing wings To tell a bird maybe it will sing It is good they exists, animals Listen Patiently They are coming To be strong or not to be at all When I am lying and looking intensely, lying and watching How feathers fall down from words, one by one Lying and waiting for this last one when nothing is left Instead of getting upyou rise up until you fly away when still possible And me with them further than here further than there Pass by your Julies pass by my Mays We are not, at all What does it mean to have the courage for at all And I know only: I did not want this Any more revelations But then I said Yes and then Forever www.e-bookowo.pl

16 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

Without opening my mouth And then you said And at all For whom am I screaming?

www.e-bookowo.pl

17 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

3.Ja, Moskwa, dla ciebie Trzeci Rzym Obiecuj ju od jutra pi wino gasi papierosy obiecuj nie y Teraz jeszcze ponie Cesarstwo potem pjd do szkoy Umie tylko tskni Od jutra ruina na lodzie prawda chybotliwych krokw Lcych ciemno na przekr snom podsennym nionym na jaw Ja, Moskwa, dla ciebie Trzeci Rzym Graj trbki dworskim obojom W kwiatach ksi z ksik kona Orszaki lubne wrzenie Pogrzebi drenie powiek spod ez wytych w grzech Dopokd mog nie by yjc Kiedy coraz niej kaniam si szynom (ptaki stal koa ptaki) A wci nocami tylko spadam nie z chmur, z tych gr realnych; czekaj wzywaj spokojem przepaci Stamtd oni przedtem Tak si boj ciemnoci gazw Z tych jaski, w ktrych trwam sam Przez twj gos, z ktrego nikt ju nie wyprowadzi na wiato jeli nie ma janiej tocz blask przeciw sobie wstrzymuj stopy przed wspinaczk www.e-bookowo.pl

18 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

Jak dugo wytrwam przed szczytem kocham innego Gdy by uczciwym znaczy nie by wcale Kiedy poza kamstwem nie ma nikogo kto powouje wit do rozwarcia Co za noc tamta, trwajca Odkd przerose i ciao wypierasz ze mnie Spord gincych, bezwiednych, prowadzonych w piece caopalenia Oto jestemy, ktrzy mog, a w niewiedzy tkwi, w niepamitaniu tknici, ugodzeni, ywi Odkd tylko jeden jeste dlaczego trwam na przekr Nie chc nie chc Patrz jak oczy nie sign, a jeli nie twoje patrz jak I tego spojrzenia ucz si dla zbyt wielkiego istnienia I nasze dni niezaznane jeszcze przed i ju poza mn Kiedy midzy yciem a mierci nie drzemie rnica I tylko ty, jeszcze chyboczesz w tych pomieniach I Napoleon znw wkracza z ogniem Ryglowa (drewno) Tamowa (drewno) Gasi (drewno) y (drewno) Uciec (drewno) Ognia! I przede mn idzie ten pomie ucz si go na pami Zarysu moich wie nie zabitych, strconych w chmury Ucz si zota ywego w zaniku czerwieni, placw poprzetrcanych w yy www.e-bookowo.pl

19 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

Ucz si kopu w pogorzeliskach ucz si od konnych, przegniych Ucz si ywego chopca

www.e-bookowo.pl

20 Eryk Ostrowski: Daremne pikna - Beauties in vain

3.Me, Moscow, for you the Third Rome As of tomorrow I will drink wine put out cigarettes I promise not to live At this moment the Empire is still burning, later I will go to school Be able to miss only From tomorrow ruins on ice, the truth of uncertain shaky footsteps Insulting the darkness out of spite For the under-dreamt dreams dreaming to daydream Me, Moscow, for you the Third Rome Play trumpets for courtly oboes In flowers dies the prince with the book in his hand Feverish wedding processions