Aleksander Kamiński

Click here to load reader

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Aleksander Kamiński. Urodził się 28 stycznia 1903 r. w Warszawie. Pseudonimy. Dąbrowski , Fabrykant , Faktor , Juliusz Górecki , Hubert , Kamyk , Kaźmierczak , Bambaju. Ojciec. Jan Kamiński, farmaceuta, rodem z Podlasia, młodo zmarły. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Aleksander Kamiński

 • Aleksander Kamiski

 • Urodzi si 28 stycznia 1903 r. w Warszawie.

 • PseudonimyDbrowski,Fabrykant, Faktor, Juliusz Grecki,Hubert, Kamyk,Kamierczak,Bambaju.

 • Ojciec. Jan Kamiski, farmaceuta, rodem z Podlasia, modo zmary.

 • Matka. Petronela z Kamierczakw Kamiska, chopka spod czycy.

 • W wieku 2 lat wyjecha wraz z rodzicami do Kijowa, gdzie ukoczy 4-klasow rosyjsk szko powszechn.

  Majc 11 lat przenis si do Rostowa, a gdy skoczy 13 lat do Humania.

 • Ostatnie chwile pogodnego dziecistwa, Kijw 1910 rok.

 • Od stycznia 1918 roku by czonkiem 1. Mskiej Druyny Skautowej im. Tadeusza Kociuszki w Humaniu. By tam kolejno zastpowym, przybocznym, od lata 1919 roku druynowym i przybocznym hufca, a od maja 1920 roku kierowa caym Gniazdem Humaskim.Od 1918 roku by uczniem polskiej szkoy redniej w Humaniu.

 • I Humaska Druyna Harcerska im. Tadeusza Kociuszki. Pitnastoletni Kamiski (trzeci z prawej w drugim rzdzie). 24 stycznia 1918r. Rozpocz sub skautow, ktra bdzie trwa 60 lat.

 • Huma, rok 1919. Harcerski obz roboczy. Kamyk dwiga wiadro.

 • Obz harcerski na Stacji Dowiadczalnej Rolniczej pod Humaniem. Siedz pierwsi z prawej dozgonni przyjaciele: Oskar hufcowy i Kamyk druynowy.

 • Zbirka humaskiego Gniazda. Kamyk klczy pierwszy z lewej.

 • Powraca do kraju w marcu 1921 roku.

  Kontynuuje nauk w Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, otrzymujc w czerwcu 1922 roku wiadectwo dojrzaoci.

  Nastpnie rozpocz studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W styczniu 1928 roku uzyska dyplom magistra.

 • Kamyk u progu pierwszej wiosny na kochanej ziemi polskiej. Na furaerce lilijka, na piersi pod sercem krzy harcerski.

 • Pruszkw pod Warszaw. III Pruszkowska Druyna im. Tomasza Zana. I zastpca komendanta hufca Aleksander Kamiski, od 1926 roku - harcmistrz

 • Rok 1927. Rada Hufca Pruszkowskiego. Kamyk siedzi pierwszy od lewej.

 • Komendant Midzynarodowego Kursu Instruktorw Zuchw w Spale 1935 rok hm. Aleksander Kamiski przed frontem dostojnych wizytatorw.

 • Powrt do Pruszkowa i harcerskiej wiary w bursie.

 • Aleksander Kamiski po powrocie do Polski rzuca si w wir prac harcerskich. Obz nad Wigrami.

 • Aleksander Kamiski komendant Chorgwi Mazowieckiej ZHP. Posiada cudowny dar ujmowania serc.

 • Wigry 1926. Kamyk w rogatywce.

 • Potrafi baja i stwarza niesamowity nastrj. Bambaju na obozie harcerskim.

 • Kamyk ma 27 lat. Penia dziaa harcerskich, acz mina mroczna, bo czeka ju powoanie do wojska.

 • Kamyk w Nierodzimiu na lsku Cieszyskim siedzi czwarty od prawej, obok ona.

 • Aleksander Kamiski z crk-jedynaczk Ew. Radosne lata w Grkach Wielkich koo Skoczowa.

 • Aleksander Kamiski przekonany o potrzebie walki ze zem i peen wiary w harcerskie ideay.

 • Po wybuchu wojny ewakuowany we wrzeniu 1939 roku ze lska.

  Okoo 12 wrzenia 1939 roku przyby do Warszawy i wszed w skad Komendy Pogotowia Harcerzy.

  Od 5 listopada 1939 roku redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego

 • W tym domu przy ulicy Polnej w Warszawie 27 wrzenia 1939 roku instruktorzy harcerscy z druhem Kamiskim podjli decyzj zejcia ZHP do konspiracji powstay Szare Szeregi.

 • Jedna z niezliczonych faszywych kennkart Kamyka t wedug ony Janiny Kamiskiej mia podczas pisania Kamieni na szaniec

 • Kto ratuje jedno ycie, jakby wiat cay ratowaDyplom Sprawiedliwy wrd Narodw wiata dla Aleksandra Kamiskiego.

 • Od maja 1945 do 1950 roku asystent przy katedrach pedagogiki spoecznej i pedagogiki oglnej Uniwersytetu dzkiego.

  W 1947 roku uzyska stopie doktora filozofii po obronie rozprawy Metoda harcerska w wychowaniu i nauczaniu szkolnym.

 • Maj 1945r. Uniwersytet dzki. Kamyk u boku pani profesor Heleny Radliskiej.

 • Kamyk w gronie swych studentw, jeszcze z wiar, e wszyscy znajd swoj uczciw drog W 1949 roku wyrzucono go z uniwersytetu i harcerstwa.

 • W najgorszych latach towarzyszy Kamykowi mio i opieka ony Janiny i crki Ewy.

 • Lato 1957 rok, lasy kaszubskie. Druh Kamiski podpisuje nowe wydanie Kamieni na szaniec.

 • Do pracy harcerskiej powraca w 1956 roku.

  Zosta wybrany Przewodniczcym Naczelnej Rady Harcerskiej. Stanowisko to peni niespena ptora roku.

 • 1 stycznia 1958 rok. Przewodniczcy ZHP Aleksander Kamiski powraca do harcerzy polskich.

 • W 70 rocznic urodzin, po 55 latach najofiarniejszej pracy harcerskiej, druh Aleksander Kamiski otrzymuje Krzy Zasugi dla ZHP.

 • d, stycze 1973 rok, siedemdziesiciolecie. Kamyka otaczaj najblisi jego bohaterw: siostra Zoki Anna Zawadzka i siostra Alka Maryla Dawidowska Strzemboszowa.

 • Od kwietnia 1962 roku Kamyk kieruje katedr Pedagogiki Spoecznej Uniwersytetu dzkiego, od marca 1969 roku jako profesor nauk humanistycznych

 • Byli szczliwcy, ktrym stronice Kamieni na szaniec czytywa sam Autor.

 • Profesor Aleksander Kamiski - autor 239 prac, ponad 300 artykuw i recenzji.

 • Od 1 padziernika 1973 roku rozpoczyna okres emerytalny.

 • Chodz jak w modoci nad Wigrami, nie upokarza mnie moja otyo ani brak opalenizny. Dwa razy dziennie kpi si w strumyku.

 • Ciesz si bardzo piknym latem, zieleni, ptakami, pszczoami, barwami kwiatw.

 • Szczawnica 1964 rok. Radosne wakacje z crk Ew i wnuczk Ani, ktr wprowadza w umiowany wiat przyrody polskiej.

 • Ewa Kamiska-Feleszko z mem Kazimierzem harcerzem oraz trjk dzieci: Ann, Katarzyn, Wojciechem.

 • Wnuki Kamyka.Kasia Hanke prowadzi stadnin koni na Mazurach, ukoczya studia zootechniczne.Anna Badyoczek z mem Markiem mieszka w Teksasie slawistka.Wojciech Feleszko by druynowym w Hufcu oliborz, lekarz pediatra, z synem Kubusiem.

 • Prawnuki Kamyka.

  Hubert, syn Anny, studiuje rusycystyk w USA.

  Kubu, syn Wojtka.

  Dzieci Kasi: Julia, Mateusz, Zuzanna

 • Ostatnie zdjcie Kamyka, pene refleksji i zadumy.

 • ona Aleksandra Kamiskiego, druhna Janina, witana entuzjastycznie przez harcerzy.

 • Crka Aleksandra Kamiskiego profesor doktor habilitowana Ewa z Kamiskich Rzetelska-Feleszko, znakomity jzykoznawca z zuchami. d, 1998 rok.

 • Aleksander Kamiski zmar 15 marca 1978r. w Warszawie.

 • Powzki. Grb Aleksandra Kamiskiego i jego ony Janiny.

 • A my kochany Kamyku obiecujemy Ci, e i bdziemy trudn polsk drog, caym yciem

 • Testament Aleksandra KamiskiegoJeeli mam swe yczenia przekaza modymDnia dzisiejszego tym, ktrzy mnie rozumiejTo nade wszystko ycz, aby coraz silniej odczuwaliSmak dawania, a coraz sabiej smak brania.Dawania bliskim i dalekim, znanym i nieznanym,yjcym i tym, ktrzy y bd kiedy.W dawaniu bowiem ronie prawdziwa rado ycia.

 • Najpopularniejsze ksiki Aleksandra Kamiskiego

 • Antek Cwaniak Ksika opisuje przygody modego zuchmistrza (wodza zuchw) Antka, ktry otrzyma odpowiedzialn misj zaoenia nowej gromady i uczy si pracowa z zuchami. Ta gromada istniaa kiedy naprawd, a jej przygody barwnie opisa Aleksander Kamiski.

 • Kamienie na szaniecJest to opowie o Alku, Rudym, Zoce i kilku innych cudownych ludziach, o niezapomnianych latach 1939-1943, o czasach bohaterstwa i grozy.

 • Okadka pierwszego wydania najsynniejszej ksiki Aleksandra Kamiskiego

 • Zoka i ParasolAutor prowadzi swoich bohaterw spadkobiercw ideaw Kamieni na szaniec - przez barykady powstacze. Spotykamy na kartach najsynniejsze postacie Szarych Szeregw.

 • Wielka GraJedyna ksika skonfiskowana przez Komend Gwn AK, ktra uznaa, e owe vademecum konspiracji zbytnio ujawnia metody tajnej pracy.

 • Myli Aleksandra KamiskiegoNie w tym jest wart czowiek, co przemyla i co przey, ale co zrobi dobrego na wiecie

  ycie tylko wtedy jest co warte i tylko wtedy przynosi rado jeeli jest sub

 • Myli Aleksandra KamiskiegoBdmy dzielni na co dzie. Dzielno jest fundamentem charakteru

  Staraj si by odwanym, silnym, prawdomwnym, sprytnym, zrcznym jednym sowem staraj si by dzielnym

 • Wykonanie:Klub Mionikw Szarych Szeregw pod kierunkiem Beaty Daniewskiej