YBP - opis projektów i inicjatyw 2015-16

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of YBP - opis projektów i inicjatyw 2015-16

  1. 1. OFERTA PARTNERSTWA W ROKU 2015/2016
  2. 2. Program Youth Business Poland Youth Business Poland to najwikszy w Polsce program mentoringowy, ktrego celem jest dostarczenie niezbdnej wiedzy biznesowej i wsparcia dla pocztkujcych przedsibiorcw, tak aby zminimalizowa ryzyko poraki i zwikszy ich szanse na sukces firmy. YBP zrzesza aktualnie baz ponad 100 mentorw biznesowych, gotowych by wspiera polsk gospodark i budowa lepsz sytuacje ekonomiczn kraju. YBP jest czci Youth Business International, sieci programw dziaajcych pod auspicjami Fundacji Ksicia Karola, ktra wspiera przedsibiorczo , tworzy nowe miejsca pracy w blisko 40 krajach wiata i zrzesza 25 000 mentorw- wolontariuszy. YBP organizowany jest przez Fundacj Inkubator Technologiczny. Wsporganizatorem Programu YBP jest firma konsultingowa Coaching Center. Misj YBP jest zapewnienie wysokiej jakoci kompleksowego i skutecznego wsparcia dla modych ludzi, aby mogli otwiera i rozwija firmy, oraz tworzy nowe miejsca pracy. Swoj misj YBP realizuje poprzez: Udzielanie wsparcia mentoringowego i szkoleniowego pocztkujcym przedsibiorcom Prowadzenie programw akceleracyjnych, majcych na celu kompleksowy rozwj nowopowstajcych firm Budow oglnopolskiej sieci mentorw-wolontariuszy ze wiata biznesu Angaowanie sektora pastwowego i prywatnego do wspierania przedsibiorczoci w Polsce Promowanie wolontariatu pracownicznego oraz kultury organizacyjnej opartej o Spoeczn Odpowiedzialno Biznesu Promowanie mentoringu jako efektywnego narzdzia rozwoju kapitau ludzkiego Dziki midzynarodowemu charakterowi dziaa, zesp YBP ma stay dostp do najlepszych praktyk wspierania przedsibiorczoci na caym wiecie oraz uczestniczy w szkoleniach i wymianie dowiadcze z najlepszymi specjalistami z zakresu mentoringu i akceleracji firm.
  3. 3. Program Youth Business Poland Program YBP wspiera mode osoby w wieku 18-35 lat, ktre chc zaoy firm, lub prowadz j do 3 lat i s w pocztkowej fazie jej rozwoju oraz speniaj co najmniej jedno z poniszych kryteriw: Uczestnikw szkole i mentoringu na caym wiecie w 2013 roku Firm stworzonych w ramach dziaalnoci YBI w 2013 roku Godzin mentoringu o cznej wartoci 70 000 z w Polsce w 2014 roku Stworzonych miejsc pracy w YBP do 2016 roku Uczestnikw Programu YBP w 2014 roku Mentorw w caej Polsce 200000 14406 1000 240 110 400 Youth Business International i Youth Business Poland w liczbach W zalenoci od potrzeb i charakterystyki grupy docelowej, uczestnicy Programu YBP otrzymuj indywidualnie dobrany rodzaj wsparcia w ramach prowadzonych przez fundacj inicjatyw. OSOBY BEZROBOTNE I W TRUDNEJ SYTUACJI YCIOWEJ - Co 4. moda osoba w Polsce nie moe znale pracy - Odsetek bezrobotnych wrd modziey w Polsce jest wysoki INNOWACYJNE POLSKIE POMYSY + Modzie posiada wyksztacenie i wiee, innowacyjne pomysy - Brak edukacji przedsibiorczej, wiedzy i pozytywnych wzorcw biznesowych PRZEDSIBIORSTWA SPOECZNE + Dziaalno majca na celu pomoc dla caego spoeczestwa - Niski odsetek przedsibiorstw spoecznych w porwnaniu do krajw Europy Zachodniej MODE FIRMY, KTRE TWORZ NOWE MIEJSCA PRACY + Przedsibiorstwa tworz PKD w Polsce + Rozwj generuje zatrudnienie i zmniejszenie bezrobocia - Co 2. firma upada po 2 latach dziaalnoci
  4. 4. Przedsibiorcy Youth Business Poland Intelclinic rozwija narzdzia wykorzystujce dziaanie fal mzgu ora zuywa metod sztucznej inteligencji do poprawy jakoci ycia. Firma pracuje obecnie nad zespoem Zizz, ktry wspomaga jako snu, optymalizuje go, budzc uytkownika w odpowiedniej fazie snu. Jest to narzdzie odpowiednie praktycznie dla kadego, dla kogo wany jest komfort snu a jednoczenie chce spdza na niego mniej czasu. Wybierajc profil snu uytkownik moe spa 2 godzinny dziennie wykorzystujc peen komfort i produktywno. Przedsibiorstwo na tle konkurencji wyrnia si przede wszystkim dokadnoci pomiaru, porwnywaln do wyspecjalizowanych urzdze, uywanych w klinikach zajmujcych si zaburzeniami snu. Firma zdobya wiele nagrd m. in SeedRound of founding of HardGammaVentures,. Mentoring mia znaczcy wpyw na jako naszej pracy wewntrz zespou: pomg we wzajemnym zrozumieniu, odpowiednim rozoeniu odpowiedzialnoci. Ma to oczywicie wpyw na to jak praca wyglda teraz. Projekty daj nam przy tym wicej satysfakcji i zabawy a nasz zesp jest lepiej zintegrowany. - Kamil Adamczyk Delta Energia oferuje wsparcie w doradztwie energetycznym dla instytucji publicznych, przedsibiorstw oraz odbiorcw indywidualnych w zakresie redukcji kosztw energii. Firma zapewnia kompleksowe rozwizania technologiczne z zakresu sterowania owietleniem, systemw zarzdzania energi oraz odnawialnych rde energii. Firma zapewnia rwnie audyt energetyczny z wielu obszarw funkcjonowania naszych Klientw (audyt elektroenergetyczny, owietlenia, cieplny, chodu, spronego powietrza). Grup docelow firmy s zarwno gospodarstwa domowe jak i jednostki Samorzdu Terytorialnego. Gwnymi sukcesami firmy w poprzednim roku byo stworzenie nowej strony internetowej, otworzenie firmy, zwikszenie zarobkw, nowy produkt, przygotowanie biznes planw, pierwsze miejsce w konkursie Warszawska Syrenka Technologiczna organizator Investin, dofinansowanie prowadzonej dziaalnoci w wysokoci 40 tys. z. Mentoring da mi moliwo weryfikacjiplanwna dziaalnofirmy z realiamibiznesowymi,pozyskanie nowych kontaktwbiznesowych, nawizaniedugoterminowejwsppracy z mentorem, nabraniepewnoci siebie przy podejmowaniu kluczowych decyzji dla firmy - Karol Parys Szkoa Szycia Nemeth& Stypulska mieszczca si w SlowFashionCafe, to jedyne miejsce w Krakowie gdzie poczona zostaa szkoa szycia z prawdziw kawiarni. Przy filiance kawy, w twrczej i niezobowizujcej atmosferze mona przyjrze si pracy pracowni krawieckiej, przejrze magazyny z najnowszymi trendami w modzie lub zainspirowa si pomysami z najciekawszych poradnikw krawieckich i dekoratorskich. Szkoa szycia Nmeth & Stypulska to efekt wieloletniej pracy, dowiadcze i pasji. Zajcia przez nie prowadzone s czym wicej ni tylko nauk szycia. Kursanci naucz si tu take podstaw konstrukcji ubioru oraz wraliwoci na szybko zmieniajce si trendy w modzie. Program wsparcia dla modych przedsibiorcw realizowany przez YBP okaza si pomoc nie do przecenienia. Na pierwszym spotkaniu mj pomys zosta poddany merytorycznej krytyce, obnaajcej sabe punkty, o ktrych istnieniu nie miaa pojcia. Na ostatnim spotkaniu usyszaam, e nie ma w moim biznesplanie adnych sabych punktw. Oba te spotkania dzieli ponad p roku intensywnej pracy, rozmw o specyfice rynku, definiowaniu grupy docelowej i opracowywaniu pakietw produktw. Dziki mentorowi nauczyam si patrze na moj firm z szerszej perspektywy - Monika Szumiska-Nemeth
  5. 5. Partnerstwo z Youth Business Poland Jestemy otwarci na wspprac z organizacjami podzielajcymi nasze wartoci, ktre chc zaangaowa si w udzielanie efektywnego i wysokiej jakoci wsparcia dla rozwoju przedsibiorczoci w Polsce oraz promowanie idei mentoringu i wolontariatu w Biznesie jako zbioru najlepszych praktyk. We wsppracy stawiamy na nawizanie dugotrwaej i partnerskiej relacji, prowadzcej do osignicia obustronnych korzyci. We wsppracy liczymy na nawizanie dugotrwaej i partnerskiej relacji, prowadzcej do osignicia obustronnych korzyci i celw biznesowych. Zaley nam na zaufaniu i otwartoci oraz klarownej komunikacji dotyczcej potrzeb i motyww wsppracy. Wierzymy, e otwarta komunikacja i taka forma partnerskiej wsppracy przyniesie korzyci i satysfakcj dla obu stron. Patroni YBP Partnerzy YBP
  6. 6. Inicjatywy Youth Business Poland Youth Business Poland organizuje w roku 2015 rne inicjatywy. Kady z projektw ma inny zasig i specyfik, ale wszystkie su jednemu celowi- wspieraniu modych osb w ich drodze do przedsibiorczoci oraz promowaniu i rozwojowi najlepszych standardw mentoringu w Polsce. Zachcamy do zapoznania si z naszymi inicjatywami i zaangaowania w ich organizacj. Na kolejnych stronach znajduj si szczegowe opisy projektw. Mentoring YBP. Gwna forma wsparcia uczestnikw Programu YBP. Indywidualne, 6-miesiczne wsparcie modego przedsibiorcy przez dowiadczonego mentora. Program zakada objcie mentoringiem co najmniej 100 modych przedsibiorcw rocznie. Mentorzy YBP s wolontariuszami, posiadaj wieloletnie dowiadczenie biznesowe i przechodz profesjonalne szkolenia. Projekt Akceleracyjny. Stworzony na podstawie najlepszych praktyk YBP, YBI, Doliny Krzemowej i Cambridge Judge Business School. Kompleksowe wsparcie w postaci mentoringu indywidualnego i grupowego, szkole i Marketing Master Class oraz prezentacji przed inwestorami. Celem projektu jest wyonienie grypy 20 najlepszych pomysw i ich kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i rozwoju firmy. Konferencja Biznes z Misj. Celem konferencji jest zrzeszenie organizacji oraz liderw biznesu i przywdztwa, prezentujcych najlepsze standardy mentoringu, promowanie najlepszych praktyk wspierania przedsibiorczoci, pokazanie przykadw rozwoju firm, opartych na etyce i wartociach oraz promowanie idei wolontariatu w biznesie. Przewidywany jest udzia co najmniej 100 osb z sektora publicznego, prywatnego i pozarzdowego. Kampania Spoeczna Mam Mentora. Pierwsza oglnopolska kampania nt. mentoringu, majca na celu wzrost wiedzy i popularyzacj tej formy wspierania i transferu wiedzy w spoeczestwie polskim. Kampania bdzie sygnowana znanymi osobistociami z polski i zagranicy. Planowany zasig 200 000 osb. Konkurs Przedsibiorca Roku. Pierwszy midzynarodowy konkurs dla modych przedsibiorcw. Jego celem jest wyrnienie najlepszych modych przedsibiorcw i mentorw- wolontariuszy w biznesie. Finalici etapu polskiego zostan zakwalifikowani do midzynarodowego konkursu YEA Youth Business International.
  7. 7. Korzyci wynikajce z Partnerstwa YBP Korzyci dla Partnera Strategicznego Youth Business Poland Miejsce w Radzie Programowej Youth Business Poland i moliwo uczestnictwa w ksztatowania polityki i strategii Programu Tytu Partnera Strategicznego programu Youth Business Poland, bdcego czci Youth Business International, wspierajcej przedsibiorczo w 40 krajach wiata Prawo do uywania tytuu Partner Strategic