YBP - opis projektów i inicjatyw 2015-16

8
OFERTA PARTNERSTWA W ROKU 2015/2016

Transcript of YBP - opis projektów i inicjatyw 2015-16

OFERTA PARTNERSTWA W ROKU 2015/2016

Program Youth Business Poland

Youth Business Poland to największy w Polsce program mentoringowy, którego celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy biznesowej i wsparcia dla początkujących przedsiębiorców, tak aby zminimalizować ryzyko porażki i zwiększyć ich szanse na sukces firmy. YBP zrzesza aktualnie bazę ponad 100 mentorów biznesowych, gotowych by wspierać polską gospodarkę i budować lepszą sytuacje ekonomiczną kraju.

YBP jest częścią Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość , tworzy nowe miejsca pracy w blisko 40 krajach świata i zrzesza 25 000 mentorów- wolontariuszy.

YBP organizowany jest przez Fundację Inkubator Technologiczny. Współorganizatorem Programu YBP jest firma konsultingowa Coaching Center.

Misją YBP jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowego i skutecznego wsparcia dla młodych ludzi, aby mogli otwierać i rozwijać firmy, oraz tworzyć nowe miejsca pracy.

Swoją misję YBP realizuje poprzez:

• Udzielanie wsparcia mentoringowego i szkoleniowego początkującym przedsiębiorcom

• Prowadzenie programów akceleracyjnych, mających na celu kompleksowy rozwój nowopowstających firm

• Budowę ogólnopolskiej sieci mentorów-wolontariuszy ze świata biznesu

• Angażowanie sektora państwowego i prywatnego do wspierania przedsiębiorczości w Polsce

• Promowanie wolontariatu pracownicznego oraz kultury organizacyjnej opartej o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu

• Promowanie mentoringu jako efektywnego narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego

Dzięki międzynarodowemu charakterowi działań, zespół YBP ma stały dostęp do najlepszych praktyk wspierania przedsiębiorczości na całym świecie oraz uczestniczy w szkoleniach i wymianie doświadczeń z najlepszymi specjalistami z zakresu mentoringu i akceleracji firm.

Program Youth Business Poland

Program YBP wspiera młode osoby w wieku 18-35 lat, które chcą założyć firmę, lub prowadzą ją

do 3 lat i są w początkowej fazie jej rozwoju oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

Uczestników szkoleń i mentoringu na całym świecie w 2013 roku

Firm stworzonych w ramach działalności YBI w 2013 roku

Godzin mentoringu o łącznej wartości 70 000 zł w Polsce w 2014 roku

Stworzonych miejsc pracy w YBP do 2016 roku

Uczestników Programu YBP w 2014 roku

Mentorów w całej Polsce

200000

14406

1000

240

110

400

Youth Business International i Youth Business Poland w liczbach

W zależności od potrzeb i charakterystyki grupy docelowej, uczestnicy Programu YBP otrzymują indywidualnie dobrany rodzaj wsparcia w ramach prowadzonych przez fundację inicjatyw.

OSOBY BEZROBOTNE I W

TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

- Co 4. młoda osoba w Polsce nie może

znaleźć pracy

- Odsetek bezrobotnych wśród młodzieży w Polsce jest wysoki

INNOWACYJNE POLSKIE POMYSŁY

+ Młodzież posiada wykształcenie i świeże, innowacyjne pomysły

- Brak edukacji przedsiębiorczej, wiedzy i pozytywnych wzorców

biznesowych

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

+ Działalność mająca na celu pomoc dla całego

społeczeństwa

- Niski odsetek przedsiębiorstw społecznych w

porównaniu do krajów Europy Zachodniej

MŁODE FIRMY, KTÓRE TWORZĄ NOWE MIEJSCA

PRACY

+ Przedsiębiorstwa tworzą ¾ PKD w Polsce

+ Rozwój generuje zatrudnienie

i zmniejszenie bezrobocia

- Co 2. firma upada po 2 latach działalności

Przedsiębiorcy Youth Business Poland

Intelclinic rozwija narzędzia wykorzystujące działanie fal mózgu ora zużywa metod sztucznej inteligencji do poprawy jakości życia. Firma pracuje obecnie nad zespołem Zizz, który wspomaga jakość snu, optymalizuje go, budząc użytkownika w odpowiedniej fazie snu. Jest to narzędzie odpowiednie praktycznie dla każdego, dla kogo ważny jest komfort snu a jednocześnie chce spędzać na niego mniej czasu. Wybierając profil snu użytkownik może spać 2 godzinny dziennie wykorzystując pełen komfort i produktywność. Przedsiębiorstwo na tle konkurencji wyróżnia się przede wszystkim dokładnością pomiaru, porównywalną do wyspecjalizowanych urządzeń, używanych w klinikach zajmujących się zaburzeniami snu. Firma zdobyła wiele nagród m. in SeedRound of founding of HardGammaVentures,. Mentoring miał znaczący wpływ na jakość naszej pracy wewnątrz zespołu: pomógł we wzajemnym zrozumieniu, odpowiednim rozłożeniu odpowiedzialności. Ma to oczywiście wpływ na to jak praca wygląda teraz. Projekty dają nam przy tym więcej satysfakcji i zabawy a nasz zespół jest lepiej zintegrowany. - Kamil Adamczyk

Delta Energia oferuje wsparcie w doradztwie energetycznym dla instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych w zakresie redukcji kosztów energii. Firma zapewnia kompleksowe rozwiązania technologiczne z zakresu sterowania oświetleniem, systemów zarządzania energią oraz odnawialnych źródeł energii. Firma zapewnia również audyt energetyczny z wielu obszarów funkcjonowania naszych Klientów (audyt elektroenergetyczny, oświetlenia, cieplny, chłodu, sprężonego powietrza). Grupą docelową firmy są zarówno gospodarstwa domowe jak i jednostki Samorządu Terytorialnego. Głównymi sukcesami firmy w poprzednim roku było stworzenie nowej strony internetowej, otworzenie firmy, zwiększenie zarobków, nowy produkt, przygotowanie biznes planów, pierwsze miejsce w konkursie Warszawska Syrenka Technologiczna – organizator Investin, dofinansowanie prowadzonej działalności w wysokości 40 tys. zł. Mentoring dał mi możliwość weryfikacji planów na działalność firmy z realiami biznesowymi ,pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, nawiązanie długoterminowej współpracy z mentorem, nabranie pewności siebie przy podejmowaniu kluczowych decyzji dla firmy - Karol Parys

Szkoła Szycia Nemeth& Stypulska mieszcząca się w SlowFashionCafe, to jedyne miejsce w Krakowie gdzie połączona została szkoła szycia z prawdziwą kawiarnią. Przy filiżance kawy, w twórczej i niezobowiązującej atmosferze można przyjrzeć się pracy pracowni krawieckiej, przejrzeć magazyny z najnowszymi trendami w modzie lub zainspirować się pomysłami z najciekawszych poradników krawieckich i dekoratorskich. Szkoła szycia Németh & Stypulska to efekt wieloletniej pracy, doświadczeń i pasji. Zajęcia przez nie prowadzone są czymś więcej niż tylko nauką szycia. Kursanci nauczą się tu także podstaw konstrukcji ubioru oraz wrażliwości na szybko zmieniające się trendy w modzie. Program wsparcia dla młodych przedsiębiorców realizowany przez YBP okazał się pomocą nie do przecenienia. Na pierwszym spotkaniu mój pomysł został poddany merytorycznej krytyce, obnażającej słabe punkty, o których istnieniu nie miała pojęcia. Na ostatnim spotkaniu usłyszałam, że nie ma w moim biznesplanie żadnych słabych punktów. Oba te spotkania dzieli ponad pół roku intensywnej pracy, rozmów o specyfice rynku, definiowaniu grupy docelowej i opracowywaniu pakietów produktów. Dzięki mentorowi nauczyłam się patrzeć na moją firmę z szerszej perspektywy - Monika Szumińska-Nemeth

Partnerstwo z Youth Business Poland

Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami podzielającymi nasze wartości, które chcą zaangażować się w udzielanie efektywnego i wysokiej jakości wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz promowanie idei mentoringu i wolontariatu w Biznesie jako zbioru najlepszych praktyk. We współpracy stawiamy na nawiązanie długotrwałej i partnerskiej relacji, prowadzącej do osiągnięcia obustronnych korzyści. We współpracy liczymy na nawiązanie długotrwałej i partnerskiej relacji, prowadzącej do osiągnięcia obustronnych korzyści i celów biznesowych. Zależy nam na zaufaniu i otwartości oraz klarownej komunikacji dotyczącej potrzeb i motywów współpracy. Wierzymy, że otwarta komunikacja i taka forma partnerskiej współpracy przyniesie korzyści i satysfakcję dla obu stron.

Patroni YBP

Partnerzy YBP

Inicjatywy Youth Business Poland

Youth Business Poland organizuje w roku 2015 różne inicjatywy. Każdy z projektów ma inny zasięg i specyfikę, ale wszystkie służą jednemu celowi- wspieraniu młodych osób w ich drodze do przedsiębiorczości oraz promowaniu i rozwojowi najlepszych standardów mentoringu w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami i zaangażowania w ich organizację. Na kolejnych stronach znajdują się szczegółowe opisy projektów.

Mentoring YBP. Główna forma wsparcia uczestników Programu YBP. Indywidualne, 6-miesięczne wsparcie młodego przedsiębiorcy przez doświadczonego mentora. Program zakłada objęcie mentoringiem co najmniej 100 młodych przedsiębiorców rocznie. Mentorzy YBP są wolontariuszami, posiadają wieloletnie doświadczenie biznesowe i przechodzą profesjonalne szkolenia.

Projekt Akceleracyjny. Stworzony na podstawie najlepszych praktyk YBP, YBI, Doliny Krzemowej i Cambridge Judge Business School. Kompleksowe wsparcie w postaci mentoringu indywidualnego i grupowego, szkoleń i Marketing Master Class oraz prezentacji przed inwestorami. Celem projektu jest wyłonienie grypy 20 najlepszych pomysłów i ich kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i rozwoju firmy.

Konferencja Biznes z Misją. Celem konferencji jest zrzeszenie organizacji oraz liderów biznesu i przywództwa, prezentujących najlepsze standardy mentoringu, promowanie najlepszych praktyk wspierania przedsiębiorczości, pokazanie przykładów rozwoju firm, opartych na etyce i wartościach oraz promowanie idei wolontariatu w biznesie. Przewidywany jest udział co najmniej 100 osób z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Kampania Społeczna Mam Mentora. Pierwsza ogólnopolska kampania nt. mentoringu, mająca na celu wzrost wiedzy i popularyzację tej formy wspierania i transferu wiedzy w społeczeństwie polskim. Kampania będzie sygnowana znanymi osobistościami z polski i zagranicy. Planowany zasięg 200 000 osób.

Konkurs Przedsiębiorca Roku. Pierwszy międzynarodowy konkurs dla młodych przedsiębiorców. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych młodych przedsiębiorców i mentorów- wolontariuszy w biznesie. Finaliści etapu polskiego zostaną zakwalifikowani do międzynarodowego konkursu YEA Youth Business International.

Korzyści wynikające z Partnerstwa YBP

Korzyści dla Partnera Strategicznego Youth Business Poland

• Miejsce w Radzie Programowej Youth Business Poland i możliwość uczestnictwa w kształtowania polityki i strategii Programu

• Tytuł Partnera Strategicznego programu Youth Business Poland, będącego częścią Youth Business International, wspierającej przedsiębiorczość w 40 krajach świata

• Prawo do używania tytułu Partner Strategiczny programu YBP oraz możliwość wykorzystania go w ulotkach i materiałach promocyjnych firmy, na stronie internetowej firmy oraz w wewnętrznych materiałach firmowych

• Możliwość zaangażowania Kadry Zarządzającej Partnera jako mentorów programu Youth Business Poland, wraz z ich odpowiednim przygotowaniem i wdrożeniem w standardy mentoringu YBP

• Konsultacje i dzielenie się wiedzą i doświadczeń na temat funkcjonowania mentoringu w YBP i YBI

• Przeszkolenie z umiejętności mentoringowych i coachingowych 10 osób z organizacji Partnera

• Udział we wszystkich organizowanych przez YBP spotkaniach i eventach promocyjnych i zapewnienie możliwości przemówienia-prezentacji podczas wydarzeń

• Umieszczenie logo i/lub wypowiedzi przedstawiciela Partnera Strategicznego w publikacjach Patronów Medialnych

• Umieszczenie logotypu Partnera Strategicznego na stronie internetowej i we wszystkich materiałach promocyjnych programu YBP i realizowanych projektów

• Prezentacja Partnera Strategicznego w informacjach prasowych dotyczących programu na stronach internetowych naszych partnerów i patronów

Media i opinia publiczna:

Pozycjonowanie firmy jako marki

realnie wspierającej innowacyjne, długofalowe

działania edukacyjne w Polsce

Lokalna społeczność: Budowanie

wizerunku firmy dbającej o rozwój i edukację lokalnej

społeczności

CSR: Umocnienie pozycji firmy jako

partnera ogólnopolskiego

programu wspierania młodych

przedsiębiorców

Zasięg: poprzez aktywne działania komunikacyjne i wielokanałowość

programu szerokie dotarcie z

kluczowymi komunikatami do grup docelowych

Rozwój kultury mentoringu w

organizacji: możliwość

uczestnictwa wyższej kadry

menadżerskiej w Programie YBP jako

mentor

Partnerska relacja: realny wpływ na kształt polityki organizacji we

wspieraniu młodych przedsiębiorców

KONTAKT Telefon - 22 646 22 89 E-Mail - [email protected] www.ybp.org.pl Fundacja Inkubator Technologiczny Ul. Miedziana 11/4 - 00-835 Warszawa KRS: 0000246493 Prezes Fundacji Adrian Migoń

Spotkanie Mentorów i Uczestników Programu YBP z Księciem Karolem

Gala Thank You Event 2014 w Ambasadzie Brytyjskiej

Mentorzy i Przedsiębiorcy YBP tworzą partnerskie relacje

40 organizacji zrzeszonych w sieci YBI na całym świecie

Szkolenie Business Model Canvas dla Przedsiębiorców YBP

Spotkanie dla Mentorów YBP na Giełdzie Papierów Wartościowych