Wprowadzenie do systemów baz danych

download Wprowadzenie do systemów baz danych

of 33

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  2.242
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Bazy danych to podstawa większości złożonych systemów informatycznych. W oparciu o dane czerpane z tabel w bazie działają portale i sklepy internetowe, aplikacje biznesowe i informacyjne, a nawet multimedialne witryny, coraz częściej spotykane w urzędach, muzeach i innych budynkach użyteczności publicznej. Na rynku dostępnych jest wiele systemów zarządzania bazami danych, oferowanych przez różnych producentów i na różnych zasadach licencjonowania. Pomimo istotnych różnic, wszystkie opierają się na podobnych założeniach, a projektowanie wydajnych baz danych odbywa się w niemal identyczny sposób, niezależnie od docelowego systemu zarządzania nimi. Opanowanie wiadomości leżących u podstaw projektowania i wykorzystywania baz danych jest więc niezbędne do stworzenia efektywnego i bezpiecznego zaplecza bazodanowego dla systemu informatycznego. Książka "Wprowadzenie do systemów baz danych" to szczegółowe omówienie wszystkich aspektów projektowania i stosowania baz danych. Szczególny nacisk położono w niej na podstawy modelowania danych i definiowania tabel. Opisano języki i mechanizmy udostępniane przez systemy zarządzania bazami danych oraz techniki implementacji samych systemów. Książka może pełnić rolę podręcznika pomocnego przy poznawaniu zagadnień związanych z bazami danych lub źródła informacji dla projektantów i administratorów systemów bazodanowych. * Rozwiązania oparte na bazach danych* Użytkownicy baz danych* Architektury systemów zarządzania bazami danych* Modelowanie danych oparte na związkach encji* Zastosowanie języka UML w modelowaniu danych* Relacyjny model danych* Język SQL-99* Normalizacja danych* Składowanie danych na dysku* Indeksy i klucze* Algorytmy przetwarzania zapytań* Mechanizmy transakcyjne* Obiektowe bazy danych* Bezpieczeństwo danych* Język XML w bazach danych* Technologie eksploracji danych* Hurtownie danych, systemy GIS i bazy danych dla urządzeń mobilnych Książka stanowi źródło wiedzy dla projektantów baz danychi oprogramowania bazodanowego.

Transcript of Wprowadzenie do systemów baz danych

Wprowadzenie do systemw baz danych

Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6

44-100 Gliwice

tel. (32)230-98-63

e-mail: helion@helion.pl

PRZYKADOWY ROZDZIAPRZYKADOWY ROZDZIA

IDZ DOIDZ DO

ZAMW DRUKOWANY KATALOGZAMW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSIEKKATALOG KSIEK

TWJ KOSZYKTWJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMW INFORMACJEO NOWOCIACH

ZAMW INFORMACJEO NOWOCIACH

ZAMW CENNIKZAMW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSIEK ONLINEFRAGMENTY KSIEK ONLINE

SPIS TRECISPIS TRECI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Wprowadzenie dosystemw baz danych

Bazy danych to podstawa wikszoci zoonych systemw informatycznych.

W oparciu o dane czerpane z tabel w bazie dziaaj portale i sklepy internetowe,

aplikacje biznesowe i informacyjne, a nawet multimedialne witryny, coraz czciej

spotykane w urzdach, muzeach i innych budynkach uytecznoci publicznej.

Na rynku dostpnych jest wiele systemw zarzdzania bazami danych, oferowanych

przez rnych producentw i na rnych zasadach licencjonowania. Pomimo istotnych

rnic, wszystkie opieraj si na podobnych zaoeniach, a projektowanie wydajnych

baz danych odbywa si w niemal identyczny sposb, niezalenie od docelowego

systemu zarzdzania nimi. Opanowanie wiadomoci lecych u podstaw projektowania

i wykorzystywania baz danych jest wic niezbdne do stworzenia efektywnego

i bezpiecznego zaplecza bazodanowego dla systemu informatycznego.

Ksika Wprowadzenie do systemw baz danych to szczegowe omwienie

wszystkich aspektw projektowania i stosowania baz danych. Szczeglny nacisk

pooono w niej na podstawy modelowania danych i definiowania tabel. Ksika moe

peni rol podrcznika pomocnego przy poznawaniu zagadnie zwizanych z bazami

danych lub rda informacji dla projektantw i administratorw systemw

bazodanowych.

Rozwizania oparte na bazach danych

Uytkownicy baz danych

Architektury systemw zarzdzania bazami danych

Modelowanie danych oparte na zwizkach encji

Zastosowanie jzyka UML w modelowaniu danych

Relacyjny model danych

Jzyk SQL-99

Normalizacja danych

Skadowanie danych na dysku

Indeksy i klucze

Algorytmy przetwarzania zapyta

Mechanizmy transakcyjne

Obiektowe bazy danych

Bezpieczestwo danych

Jzyk XML w bazach danych

Technologie eksploracji danych

Hurtownie danych, systemy GIS i bazy danych dla urzdze mobilnych

Ksika stanowi rdo wiedzy dla projektantw baz danych i oprogramowania

bazodanowego.

Autor: Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe

Tumaczenie: Mikoaj Szczepaniak (rozdz. 0 9, 27 29),

Bartomiej Garbacz (rozdz. 10 19, dod. A C),

Bartomiej Moczulski (rozdz. 20 26)

ISBN: 83-7361-716-7

Tytu oryginau: Fundamentals of Database

Systems, 4th Edition

Format: B5, stron: 1056

Spis treci

Przedmowa ................................................................................................................13

I

WPROWADZENIE I MODELOWANIE KONCEPCYJNE ..........................................19

1.

Bazy danych i ich uytkownicy .................................................................................211.1. Wprowadzenie .............................................................................................................................221.2. Przykad .......................................................................................................................................231.3. Waciwoci rozwiza opartych na bazach danych ....................................................................261.4. Aktorzy na scenie ........................................................................................................................311.5. Pracownicy poza scen ................................................................................................................331.6. Zalety stosowania rozwiza opartych na systemach zarzdzania bazami danych ......................341.7. Krtka historia praktycznych zastosowa baz danych .................................................................401.8. Kiedy nie naley uywa systemw zarzdzania bazami danych ................................................431.9. Podsumowanie .............................................................................................................................44

2.

Architektura systemw baz danych i zwizane z nimi pojcia .................................472.1. Modele danych, schematy i egzemplarze .....................................................................................482.2. Trjwarstwowa architektura i niezaleno danych .....................................................................512.3. Jzyki i interfejsy baz danych ......................................................................................................542.4. rodowisko systemu bazy danych ...............................................................................................572.5. Architektury systemw zarzdzania bazami danych scentralizowane i typu klient-serwer .........612.6. Klasyfikacja systemw zarzdzania bazami danych ....................................................................662.7. Podsumowanie .............................................................................................................................68

3.

Modelowanie danych zgodnie z modelem zwizkw encji ......................................713.1. Stosowanie wysokopoziomowych, koncepcyjnych modelw danych podczas projektowania

bazy danych ................................................................................................................................723.2. Przykadowa aplikacja bazy danych ............................................................................................743.3. Typy encji, zbiory encji, atrybuty i klucze ...................................................................................753.4. Typy zwizkw, zbiory zwizkw, role i ograniczenia strukturalne ...........................................823.5. Sabe typy encji ...........................................................................................................................893.6. Udoskonalanie projektu ER dla bazy danych FIRMA .................................................................90

6 SPIS TRECI

3.7. Diagramy ER, konwencje nazewnictwa oraz zagadnienia zwizane z projektowaniem ..............913.8. Notacja dla diagramw klas UML ...............................................................................................953.9. Podsumowanie .............................................................................................................................97

4.

Rozszerzony model zwizkw encji oraz modelowanie UML ...............................1054.1. Podklasy, nadklasy i dziedziczenie ............................................................................................1064.2. Specjalizacja i generalizacja ......................................................................................................1084.3. Ograniczenia i waciwoci zwizkw specjalizacji i generalizacji ...........................................1114.4. Modelowanie typw UNII w oparciu o kategorie ......................................................................1184.5. Przykad schematu EER dla bazy danych UNIWERSYTET oraz formalne definicje

dla modelu EER ........................................................................................................................1204.6. Reprezentowanie specjalizacji-generalizacji oraz dziedziczenia na diagramach klas

metodologii UML .....................................................................................................................1244.7. Typy zwizkw stopnia wyszego ni drugi .............................................................................1254.8. Abstrakcja danych, reprezentacja wiedzy oraz zagadnienia zwizane z ontologi ....................1294.9. Podsumowanie ...........................................................................................................................135

II

MODEL RELACYJNY: ELEMENTY SKADOWE, OGRANICZENIA,JZYKI, PROJEKTY I PROGRAMOWANIE .............................................................143

5.

Relacyjny model danych i ograniczenia relacyjnych baz danych ...........................1455.1. Podstawowe pojcia relacyjnego modelu danych ......................................................................1465.2. Ograniczenia modelu relacyjnego i schematy relacyjnych baz danych .....................................1525.3. Operacje aktualizacji i obsuga narusze wizw integralnoci ................................................1605.4. Podsumowanie ...........................................................................................................................163

6.

Algebra relacyjna i rachunek relacji ........................................................................1696.1. Relacyjne operacje unarne: selekcja i projekcja ........................................................................1706.2. Operacje algebry relacyjnej pochodzce z teorii zbiorw ..........................................................1756.3. Binarne operacje na relacjach: zczenie i dzielenie ..................................................................1796.4. Dodatkowe operacje relacyjne ...................................................................................................1866.5. Przykady zapyta w algebrz