TRZYDZIESTA CZWARTA AUKCJA 2. London: Wydawnictwo T.U.P., 1945. – [1], 126 s., 40 k.tabl., 5...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TRZYDZIESTA CZWARTA AUKCJA 2. London: Wydawnictwo T.U.P., 1945. – [1], 126 s., 40 k.tabl., 5...

LOGOS Warszawski Antykwariat Naukowy

Lech Woniak

TRZYDZIESTA CZWARTA AUKCJA ANTYKWARSKA

KATALOG

MIEJSCE AUKCJIKlub Ksigarza w Warszawie

Rynek St. Miasta 22/24, Tel. (22) 635 25 97

Pocztek aukcji:26 kwietnia 2008, godz. 10.30

Wystawione obiekty mona ogldaw dniu aukcji od godz. 8.30

WARSZAWA

Opracowanie katalogu: Tomasz Lenczewski, Lech Woniak i Piotr Kuskowski

Opracowanie graficzne: wozniak bros.

Skad i amanie: oudeis

Okadka: przd poz. 80, ty poz. 8 Karta tytuowa poz. 84 Ozdobniki: poz. 77, 175 i 493INFORMACJE

W katalogu podane s ceny wywoania. W zamwieniach korespondencyjnych naley poda czytelnie numer katalogowy, nazwisko autora, pierwsze sowa tytuu oraz najwysz zaoferowan cen (limit). Zlecenia instytucji pastwowych i spoecznych wykonujemy po nadesaniu formalnego zamwienia, wedug wypenionego zaczonego wzoru. Prosimy zwrci specjaln uwag, aby zamwienia byy koniecznie podpisane przez gwnego ksigowego oraz dyrektora (kierownika) placwki zamawiajcej. Na sali aukcyjnej sprzeda osobom prywatnym realizujemy tylko za gotwk. Zamwienia korespondencyjne osobom prywatnym wykonujemy wycznie za pobraniem pocztowym. Zamwienia i wszelk korespondencj w sprawach dotyczcych aukcji prosimy kierowa na adres:

LOGOSWarszawski Antykwariat Naukowy, Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa.

Konto bankowe: BANK PeKaO SA II O/Warszawa 26 12401024 1111 0000 0269 8300

Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu patnoci od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane bd ustawowe odsetki.Patnikw podatku VAT prosimy o wczeniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upowanienia umoliwiajcego przesyanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Informujemy, e wg obowizujcej ustawy, do cen wylicytowanych bdzie doliczony podatek VAT.Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagielloska posiadaj prawo pierwokupu po najwyszej wylicytowanej cenie.

katalog dostpny take w internecie pod adresem:http://www.antykwariatlogos.waw.ple-mail: logos@antykwariatlogos.waw.plkom.: +48 501 306 404Druk i oprawa: Wydawnictwa Przemysowe WEMA Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, ul. Daniowiczowska 18a tel. +48 (22) 828 62 78, fax +48 (22) 828 57 79, e-mail: wema@wp-wema.pl; www.wp-wema.pl

ISBN 978-83-902831-7-3

Spis treci

ARCHITEKTURA I SZTUKA (1-72) ............................................................................................ 5

STARE DRUKI (73-84) ................................................................................................................ 24

CYMELIA (85-116) ....................................................................................................................... 31

FOTOGRAFIE (117-134) .............................................................................................................. 45

OSIEDLA PODMIEJSKIE I LETNISKOWE DWUDZIESTOLECIA MIDZYWOJENNEGO (135-143) ..................................................... 55

LITERATURA BIBLIOFILSTWO (144-194) ............................................................................. 57

REGIONALIA ETNOGRAFIA PRZEWODNIKI (195-314) ..................................................... 68

KARTOGRAFIA (315-345) ........................................................................................................ 101

HISTORIA I PAMITNIKI (346-551) .......................................................................................110

GENEALOGIA I HERALDYKA (552-564) .............................................................................. 149

MILITARIA (565-724) .................................................................................................................155

HARCERSTWO (725-731) ......................................................................................................... 187

PRAWO (732-755) ....................................................................................................................... 188

PORADNIKI (756-806) ............................................................................................................. 192

JUDAICA (807-814) ...................................................................................................................204

VARIA (815-836) .........................................................................................................................206

Indeks ............................................................................................................................................211

Gollerbach poz. 12

A R C H I T E K T U R A i S Z T U K A

1. ALBUM modej architektury. [Warszawa]: Zwizek Suchaczw Architek-tury Politechniki Warszawskiej, 1930. 127 s. (w tym 100 s.il.), 30 24 cm, brosz. wyd. Pracownie: Rys. odrcznego; Rys. architektonicznego u Z.Mczeskiego; Hist. sztuki i arch. u St. Noakowskiego; Projekty u Al.Bo-jemskiego. Niewielkie uszkodzenia grzbietu. 90.

2. ALBUM Stranic. Warszawa: Nakadem Gwnego Zwizku Stray Po-arnych Rzeczypospolitej Polskiej przy finansowej pomocy Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Wzajemnych, 1932. 12 s., 18 k.il., 25 35 cm, brosz. wyd., 13 typw stranic (m.in. w: Pruszkowie, Piastowie, Postawach, Skocinie, Ursusie, Pcinach, Legionowie) zaprojektowanych przez arch.: A. Dygata, Cz. Kosteckiego, H. Oderfelda. adny egz. 150.

3. BANACH Andrzej (1910-1990): Polska ksika ilustrowana 1800 1900. Krakw: Wydawnictwo Literackie, 1959. 508, [4] s., 555 il., 29 cm, opr. wyd. p., obw. Podstawowa praca dla zrozumienia rozwoju grafiki i ilustracji ksikowej w Polsce XIX w. Bardzo adny egz. 250.

4. [BERLEWI Helena] Hel Enri retrospective 1952-1970. [avec la collaboration de Marian Berlewi]. Lyon: Galerie Verriere, 1970. [40] s., il. (w tym 5 kol. wklejonych), 27 cm, brosz. wyd. Dedykacja artystki dla drogich przyjaci pastwa M[ieczysawa] i J.Bermanw, take w imieniu nieodaowanego B.P. syna Henryka. Katalog retrospektywnej wystawy matki Henryka Berlewiego,

5

6

czoowego przedstawiciela awangardowej abstrakcji geometrycznej, twrcy zasady mechanofaktury. Hel Enri zacza uprawia sztuk naiwnie abstrak-cyjn w wieku 79 lat. Debiutowaa w 1954 w Paryu. Wrd wielu wystaw gwnie w Europie, take kilkakrotnie w Polsce: Warszawa, Sopot i Osieki. Do katalogu doczono dwa arkusze stykwek zdj 6 9 cm, autorstwa Wacawa Komierowskiego, po 8 odbitek na kadym arkuszu, z wernisau w KMPiK w Warszawie w 1966, gdzie na dwch fotografiach Helena Berlewi oprowadza syna Henryka po swojej wystawie. Stan b. dobry. 300.

5. BIULETYN Towarzystwa Urbanistw Polskich w Zjednoczonym Krle-stwie. N 2. London: Wydawnictwo T.U.P., 1945. [1], 126 s., 40 k.tabl., 5 tabl.rozkad., 23 cm, brosz. wyd. For Members Only. Not for Sale. Nu-mer w caoci powicony urbanistyce Warszawy. Zawiera m.in. artykuy: Dziewoski K.: Historyczny rozwj planowania i planu Warszawy z 24 il., Chmielewski J., Syrkus S.: Warszawa Funkcjonalna wycig ze studium z 1934 r. z 12 tabl., Strzelecki J., Chmielewski J.: Plan regionalny Okrgu Warszawskiego wycig ze studium z 1938 r. 12 plansz Biura Planu Regionalnego, Dmochowski Z.: Odbudowa Warszawy a sprawa zabytkw architektury Warszawy 51 ilustr., dodatkowo zawiera due reprodukcje sztychu widoku Warszawy z 1772 Bernardo Bellotto de Canaletto, Plan Warszawy z 1762 M. P. Ricaud de Tirregaillea, Urbs Varsovia E. J. Dahl-bergha, 4 odbitki planw oglnych Warszawy z lat 1930-tych, 3 plansze Biura Planu. Okadka podniszczona. Wielka rzadko. 250.

6. CERETELLI N.: Russkaja krestjan-skaja igruszka. [Moskwa]: Academia, 1933. 249, [14] s., 50 k.tabl. (w tym 4 kol., pozostae w ramach paginacji), 25 cm, opr. wyd. p. Opis rosyjskich ludowych zabawek od XVII w. po wspczesno. Bogaty materia ilu-stracyjny. adny egzemplarz. 150.

7. CIELEWSKI Tadeusz syn (1895-1944): Drzeworyt w ksice, tece i na cianie. Uwagi polemiczne o graficz-nej rasowoci drzeworytu. Warszawa: Towarzystwo Bibljofilw Polskich, 1936. 63, [4] s., il., 24 cm, brosz. wtrna. Drzeworyt naley do najwaniejszych prac teoretycznych dotyczcych grafiki w Dwudziesto-leciu Midzywojennym. Jego autor,

7

Tadeusz Cielewski syn, by wybitnym grafikiem, krytykiem i teoretykiem sztuki, jednym z twrcw nowoczesnego drzeworytu polskiego. Nakad 300 egzemplarzy. Tekst ozdobiono odbitkami z 15 klockw oryginalnych i z 23 klisz cynkograficznych, zoono i odbito czcionk A. Ptawskiego w ukadzie graficznym autora w Dowiadczalnej Pracowni Salezjaskiej Szkoy Rzemios w Warszawie. Stan dobry, na k. przedtyt. i tyt. wytarty podpis. 95.

8. CZERMASKI Zdzisaw (1900-1970): Marszaek Pisudski w 13 kary-katurach. Wstp Jana Lechonia. [Wyd. pierwsze] Pary: [b.w.], 1931. 12, [3] s., 13 k.tabl.kolorowych (naklejonych na kartony), 54 44 cm, teka

8

wtrna, szare ptno ze zoconym tytuem. Czermaski rysunku uczy si we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. Jako nastolatek wstpi do Legionw. w latach 20. wsppracowa z czasopismami satyrycznymi: Cyrulikiem warszawskim i lwowskim Szczutkiem. w 1930 mia wystaw indywidu-aln w Galerii Charpentier. z Francji wyjecha do Anglii, gdzie rysowa dla pisma Graphic. w 1931 wyjecha do USA na zaproszenie nowo powstaego Fortune Magazine, dla ktrego przez 3 lata rysowa. Prezentowany album 13 kolorowych karykatur Jzefa Pisudskiego, ktre sam Pisudski poleci rozwiesi w Belwederze. Wydano w iloci 500 egz. numerowanych, ten nosi nr 40. Reprodukcje, jako facsimile wykonano z oryginaw, w Zakadach Jacometa w Paryu. Kartony czyste. adny komplet. 7 500.

9. CZWRKA Wystawa zbiorowa prac: Stanisawa Batowskiego, Zygmun-ta Kurczyskiego, Ludwika Kwiatkowskiego i Tadeusza Rybkowskiego. Wstp i objanienia Artura Schrdera. Lww: 1917. 62 s., [25] il., 24 cm, brosz. wyd. 75.

10. DRESLER Adolf: Deutsche Kunst und enta