t y g o d n i k iSd Huty...

of 4 /4
t y g o d n i k iSd Huty Częstochowa l 15 czerwca 2018 r. l nr 21 (2733) Ekspert z PZU w Hucie Pytania o ubezpieczenie Zaproszenie na festiwal Frytka oFF-jazd na Lisińcu Barbara Ostrowska z PZU odpowiada na pytania hutników o nową ofertę ubezpieczenia grupowego. Barbara Ostrowska z PZU Życie będzie dyżurowała przy telefonie numer 34 323 75 00 także w piątek, poniedziałek i we wtorek 15, 18 i 19 czerwca w godz. 13-15. Wokół Huty Przed remontem korfantego Przedstawiciele ISD Huty Częstochowa spotkali się z kierownictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w sprawie organizacji ruchu podczas planowanej prze- budowy ul. Korfantego. MZDiT planuje po waka- cjach rozpocząć generalny re- mont ul. Korfantego od Ron- da Szwejkowskiego, aż do drogi na Olszyn za Zakładem Transportu ISD Huty Często- chowa. Ma być wymieniona nawierzchnia, poszerzona jezdnia, a przy okazji zbudo- wana ścieżka rowerowa. Pra- ce mogą potrwać nawet ponad rok i stanowić utrudnienie dla pracowników i klien - tów ISD Huty Częstochowa, Huty Guardian oraz innych firm działających na tym terenie. Na ten temat z dyrektorem MZDiT Piotrem Kurkowskim i jego specjalistami rozma- wiali w środę doradca Huty Zarządu Jacek Kasprzyk oraz Jerzy Boroń i Danel Nowak z Działu Infrastruktury. Program zagospoda- rowania dawnych terenów hutniczych przynosi sukcesy. Działa już tutaj wiele podmio- tów gospodarczych, a będą powstawały kolejne. Miasto musi więc zadbać o infra- strukturę i cieszymy się, ze ulica Korfantego będzie prze- budowana, ponieważ skorzy- sta na tym także transport do Huty. Zależy nam jednak, aby remont był możliwie najmniej uciążliwy dla Huty i innych frm – mówi Jacek Kasprzyk. Władze rozumieją nasze stanowisko. Uzgodniliśmy, że powstanie zespół złożony z osób z MZDiT i zaintereso- wanych frm, który będzie na bieżąco konsultował harmo- nogram i przebieg prac. N Nosowska, Lao Che, Pi- żama Porno i inne gwiazdy wystąpią w piątek i sobotę na Festiwalu Frytka OFF-jazd w Parku Lisiniec. Dla pub- liczności uruchomione będą specjalne linie autobusowe. Festiwal Frytka, którego pierwsze edycje odbywały się na ul. Piłsudskiego, dwa lata temu przeniesiono do Parku Lisiniec i z roku na rok na coraz większy rozmach oraz bar- dziej gwiazdorską obsadę. W tym roku imprezę roz- pocznie w piątek o godz. 17 zespół Hańba!, wykonujący miejski folk w wersji pun- kowej. O godz. 18 zagra ze- spół L.Stadt, a o godz. 19.30 szwedzka grupa Momofoko. Największe gwiazdy pojawią się na koniec pierwszego dnia. O godz. 21 wystąpi Nosow- ska, a o godz. 22.30 zespół Lao Che. Po koncertach za- planowano after party, które wypełni muzyką częstochow- ski DJ Biernacki. W sobotę zaprezentują się kolejno: TRIP (godz. 16.30), Paulina Przybysz (godz. 17.30), Miuosh (godz. 19), Lech Janerka (godz. 20.30) i Pi- żama Porno (godz. 22), a after party poprowadzi grupa Bro- dacze Live Act. Festiwalowi towarzyszyć ma strefa food-trucków: w piątek w godz. 15-1.30, a w sobotę w godz. 12-1.30. W związku z festiwalem, 15 i 16 czerwca, uruchomione zostaną specjalne linie autobu- sowe na Lisiniec: nr 111 z Wy- czerp; nr 112 z Północy; nr 113 z Dźbowa; nr 114 z Błeszna i nr 115 z Rakowa. Można też skorzystać z linii nr 11 i 31. Szczegółowe rozkłady jazdy na www.mzd.czest.pl, a wię- cej informacji o festiwalu na frytkaoff.czestochowa.pl N Dotychczasowy program ubezpieczeń grupowych dla hutników wygasa 1 sierpnia. PZU Życie przygotowało nową ofertę dla hutników, obejmująca cztery warian- ty, różniące się wysokością składki i zakresem świadczeń. Żeby nie stracić ciągłości ubezpieczenia, hutnicy do 29 czerwca powinni zadeklaro- wać w Dziale Personalnym (w łączniku na terenie WBG) wybór jednego z wariantów. Mogą również dołączyć do Pracownicy ISD Huty Częstochowa powinni do 29 czerwca wybrać jeden z wariantów nowego ubezpieczenia grupowego w PZU Życie. ubezpieczenia swoje pełnolet- nie dzieci oraz małżonków lub partnerów (dla najbliższych pracownik może wybrać inny wariant niż dla siebie). Każdy hutnik w czerwcu, wraz z „paskiem” wynagro- dzenia, otrzymał materia- ły, prezentujące ofertę PZU Życie i deklarację do wypeł- nienia. Szczegółowych infor- macji udziela także ekspertka, która przygotowała nowy program, a w czwartek roz- poczęła dyżury telefoniczne, podczas których odpowiada na pytania pracowników Huty. Będzie dyżurowała także 15, 18 i 19 czerwca. Jedną z kwestii, która przewijała się w rozmowach chciała wyjaś- nić w „Głosie Hutnika”: – Są hutnicy, którzy kilka lat temu odeszli z pracy, ale przystąpili do specjalnego programu ubezpieczeń dla zwalnianych, a teraz ponow- nie zostali zatrudnieni. Takie osoby nie tylko mogą, ale wręcz powinny skorzystać do nowej oferty, bo wszystkie proponowane warianty są znacznie korzystniejsze niż ich obecne ubezpieczenia dla byłych hutników – podkreśla Barbara Ostrowska. N

Transcript of t y g o d n i k iSd Huty...

t y g o d n i kiSd Huty Częstochowa

l 15 czerwca 2018 r.l nr 21 (2733)

Ekspert z PZU w Hucie

Pytania o ubezpieczenie

Zaproszenie na festiwal

Frytka oFF-jazd na Lisińcu

Barbara Ostrowska z PZU odpowiada na pytania hutników o nową ofertę ubezpieczenia grupowego.

Barbara Ostrowska z PZU Życie będzie dyżurowała przy telefonie numer 34 323 75 00 także w piątek, poniedziałek i we wtorek 15, 18 i 19 czerwca w godz. 13-15.

Wokół Huty

Przed remontem korfantegoPrzedstawiciele ISD Huty

Częstochowa spotkali się z kierownictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w sprawie organizacji ruchu podczas planowanej prze-budowy ul. Korfantego.

MZDiT planuje po waka-cjach rozpocząć generalny re-mont ul. Korfantego od Ron-da Szwejkowskiego, aż do drogi na Olszyn za Zakładem Transportu ISD Huty Często-chowa. Ma być wymieniona nawierzchnia, poszerzona jezdnia, a przy okazji zbudo-wana ścieżka rowerowa. Pra-

ce mogą potrwać nawet ponad rok i stanowić utrudnienie dla pracowników i klien-tów ISD Huty Częstochowa, Huty Guardian oraz innych firm działających na tym terenie.

Na ten temat z dyrektorem MZDiT Piotrem Kurkowskim i jego specjalistami rozma-wiali w środę doradca Huty Zarządu Jacek Kasprzyk oraz Jerzy Boroń i Danel Nowak z Działu Infrastruktury.

– Program zagospoda-rowania dawnych terenów hutniczych przynosi sukcesy. Działa już tutaj wiele podmio-

tów gospodarczych, a będą powstawały kolejne. Miasto musi więc zadbać o infra-strukturę i cieszymy się, ze ulica Korfantego będzie prze-budowana, ponieważ skorzy-sta na tym także transport do Huty. Zależy nam jednak, aby remont był możliwie najmniej uciążliwy dla Huty i innych firm – mówi Jacek Kasprzyk. – Władze rozumieją nasze stanowisko. Uzgodniliśmy, że powstanie zespół złożony z osób z MZDiT i zaintereso-wanych firm, który będzie na bieżąco konsultował harmo-nogram i przebieg prac. N

Nosowska, Lao Che, Pi-żama Porno i inne gwiazdy wystąpią w piątek i sobotę na Festiwalu Frytka OFF-jazd w Parku Lisiniec. Dla pub-liczności uruchomione będą specjalne linie autobusowe.

Festiwal Frytka, którego pierwsze edycje odbywały się na ul. Piłsudskiego, dwa lata temu przeniesiono do Parku Lisiniec i z roku na rok na coraz większy rozmach oraz bar-dziej gwiazdorską obsadę.

W tym roku imprezę roz-pocznie w piątek o godz. 17 zespół Hańba!, wykonujący

miejski folk w wersji pun-kowej. O godz. 18 zagra ze-spół L.Stadt, a o godz. 19.30 szwedzka grupa Momofoko. Największe gwiazdy pojawią się na koniec pierwszego dnia. O godz. 21 wystąpi Nosow-ska, a o godz. 22.30 zespół Lao Che. Po koncertach za-planowano after party, które wypełni muzyką częstochow-ski DJ Biernacki.

W sobotę zaprezentują się kolejno: TRIP (godz. 16.30), Paulina Przybysz (godz. 17.30), Miuosh (godz. 19), Lech Janerka (godz. 20.30) i Pi-żama Porno (godz. 22), a after

party poprowadzi grupa Bro-dacze Live Act.

Festiwalowi towarzyszyć ma strefa food-trucków: w piątek w godz. 15-1.30, a w sobotę w godz. 12-1.30.

W związku z festiwalem, 15 i 16 czerwca, uruchomione zostaną specjalne linie autobu-sowe na Lisiniec: nr 111 z Wy-czerp; nr 112 z Północy; nr 113 z Dźbowa; nr 114 z Błeszna i nr 115 z Rakowa. Można też skorzystać z linii nr 11 i 31. Szczegółowe rozkłady jazdy na www.mzd.czest.pl, a wię-cej informacji o festiwalu na frytkaoff.czestochowa.pl N

Dotychczasowy program ubezpieczeń grupowych dla hutników wygasa 1 sierpnia. PZU Życie przygotowało nową ofertę dla hutników, obejmująca cztery warian-ty, różniące się wysokością składki i zakresem świadczeń. Żeby nie stracić ciągłości ubezpieczenia, hutnicy do 29 czerwca powinni zadeklaro-wać w Dziale Personalnym (w łączniku na terenie WBG) wybór jednego z wariantów. Mogą również dołączyć do

Pracownicy ISD Huty Częstochowa powinni do 29 czerwca wybrać jeden z wariantów nowego ubezpieczenia grupowego w PZU Życie.

ubezpieczenia swoje pełnolet-nie dzieci oraz małżonków lub partnerów (dla najbliższych pracownik może wybrać inny wariant niż dla siebie).

Każdy hutnik w czerwcu, wraz z „paskiem” wynagro-dzenia, otrzymał materia-ły, prezentujące ofertę PZU Życie i deklarację do wypeł-nienia. Szczegółowych infor-macji udziela także ekspertka, która przygotowała nowy program, a w czwartek roz-poczęła dyżury telefoniczne,

podczas których odpowiada na pytania pracowników Huty. Będzie dyżurowała także 15, 18 i 19 czerwca. Jedną z kwestii, która przewijała się w rozmowach chciała wyjaś-nić w „Głosie Hutnika”:

– Są hutnicy, którzy kilka lat temu odeszli z pracy, ale przystąpili do specjalnego programu ubezpieczeń dla zwalnianych, a teraz ponow-nie zostali zatrudnieni. Takie osoby nie tylko mogą, ale wręcz powinny skorzystać do nowej oferty, bo wszystkie proponowane warianty są znacznie korzystniejsze niż ich obecne ubezpieczenia dla byłych hutników – podkreśla Barbara Ostrowska. N

2 nr 21/2018

l Aleje, tu się dziejeTrwa cykl imprez kulturalnych w centrum Częstochowy „Aleje, tu się dzieje”. W niedzielę o godz. 15 przed Miejską Galerią Sztuki, Al. NMP 64, zaplanowano wspólne tworzenie instalacji z Setis Group, a o godz. 16 na skwerze przed IV LO im. H. Sienkiewicza, Al. NMP 56, Teatr Scena Elfów zaprezentuje spektakl dla dzieci „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz zabawy plastyczne (w razie złej pogody imprezy w sali widowiskowej IV LO). Z kolei w czwartek, o godz. 19 w Klubie Tori, ul. Racławicka 2, włoski muzyk Maurizio Nicolini zaśpiewa i zagra znane przeboje Festiwali Piosenki Włoskiej San Remo.

l nA scenie FilhArmoniiFilharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana oficjalne zakończyła już sezon, ale użycza sceny na różne wydarzenia artystyczne. W niedzielę o godz. 18 będzie tam można zobaczyć popis Zespołu Tanecznego „Kontra”, we wtorek o godz. 18 popis uczniów Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, a w środę o godz. 17 występ z okazji 40-lecia Zespołu Tanecznego SPLOT.

l w teAtrze im. mickiewiczATeatru im. Adama Mickiewicza zaprasza w piątek i niedzielę o godz. 19 na przedstawienie „Czechow: żarty z życia”, a w sobotę o godz. 19 na „Procę” Nikołaja Kolady. W środę o godz. 18 będzie można zobaczyć komedię „Ostra jazda” Norma Fostera, a w czwartek o godz. 19 spektakl „Łysa śpiewaczaka” Eugeene’a Ioneco. Także w czwartek, ale o godz. 10 dla najmłodszych widzów teatr wystawi „Gałganiarza i Patyczka” według Włodzimierza Perzyńskiego.

l AlternAtywA między ściAnAmiW cyklu przedstawień plenerowych między Odwachem a Ratuszem na Placu Biegańskiego Teatr Terminus A Quo zaprezentuje w środę o godz. 20 spektakl „Noc nie jest dziewicą”.

l częstochowski teAtr tAńcAW niedzielę o godz. 16 w Klubie „Politechnik”, Al. AK 23/25, będzie można zobaczyć najnowsze przedstawienie Częstochowskiego Teatru Tańca „Nie chcę więcej” w reżyserii Włodzimierza Kucy.

l pokAz tAnecznyKlub „Politechnik” (Al. Armii Krajowej 23) zaprasza w sobotę o godz. 17 na pokaz tańca w wykonaniu Studia Tańca Step By Step.

l sAtyrycy w „stAcherczAku”W niedzielę o godz. 18 w Klubie Muzycznym „Stacherczak” (Al. Kościuszki 1) odbędzie się Stand-up Profanum z udziałem satyryków Błażeja Krajewskiego i Mateusza Sochy.

l pAmięci edwArdA reszkeKoncert symfoniczno-oratoryjny w 101. rocznicę śmierci Edwarda Reszke odbędzie się w niedzielę godz. 18 w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Garnku, gdzie słynny śpiewak operowy mieszkał i zmarł. W programie Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i chóru mieszanego Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego, Chóru Inst ytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza, Chóru mieszanego im. Królowej Polski Sanktuarium Jasnogórskiego oraz solistów.

l piosenki o miłościW Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, we wtorek o godz. 17 Aleksander Markowski poprowadzi wieczór wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek o miłości z obrazami w tle pod tytułem „A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź”.

l lech jAnerkA w konduktorowniKolejna Giełda Muzyczna „Melomania”, odbędzie się w niedzielę o godz. 10 w Konduktorowni przy ul. Piłsudskiego 34/36. Gościem specjalnym imprezy będzie o godz. 12 Lech Janerka.

l jurA rok FestiwAlW sobotę na błoniach przy Zespole Szkół w Hucie Starej B, ul. Północna, odbędzie sie II Jura ROK Festiwal, organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i gminę Poczesna. Rozpocznie go o godz. 12 Korowód Zespołów Ludowych wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Poczesnej, a następnie prezentacje zespołów z gmin Kłobuck, Lelów, Konopiska, Kłomnice, Kamienica Polska, Poczesna. O godz. 15 odbędzie się ogłoszenie wyników Jurajskich Konkursów Plastycznych i Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury”, a po nim kolejne prezentacje zespołów lidowych z gmin Niegowa, Olsztyn i Janów. Na finał o godz. 18 zagra zespół Baciary. Imprezie towarzyszyć będą: kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła, warsztaty plastyczne, gastronomia, atrakcje dla dzieci.

l dni kłobuckAOd piątku do niedzieli potrwają Dni Kłobucka. Pierwszy dzień wypełnią imprezy sportowe dla dzieci, a o godz. 17 w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Targowa 1, zostanie wystawiony spektakl „Mały książe”. W sobotę od godz. 13 będą imprezy na Rynku im. Jana Pawła II, gdzie wieczorem zagrają i zaśpiewają: zespół disco polo Macho (godz. 19.30), Marcelina Szlachcic (godz. 20.30), zespół Łzy (godz. 21) i Prohibicja (godz. 22.30). W niedzielę o godz. 13 na Rynku rozpoczną się zawody strongmanów, a następnie zaplanowno m.in. występy artystów z Kłobucka, program dla dzieci Gosia Kosik - DJ Micki (godz. 17) oraz koncerty: godz. 18.30-19.15 The Bertenders (godz. 18.30), Forsal (godz. 19.20) i Video (godz. 20.30). W niedzielę przewidziano od rana zawody wędkarskie nad zbiornikiem Zakrzew oraz atrakcje dla najmłodszych.

l dni lublińcAW weekend zaplanowano Dni Lublińca. W piątek od godz. 16 na Stadionie Miejskim będzie Korowód Przebierańców, Strefa Dobrej Zabawy Dla Dzieci oraz występy artystyczne, a o godz. 20 polskie i zagraniczne przeboje wykojna formacja Sway. W sobotę areną imprez będzie Amfiteatr w Parku Miejskim, gdzie wystąpią m.in. Majka Jeżowska (godz. 18) i zespół Piersi (godz. 21.30). Natomiast w niedzielę od godz. 16 przewidziano tam program dla dzieci „Niezłe Figle”, biesiadę Folk Expres, występ Krzysztofa Respondka, koncert coverów zespołu Queen w wykonaniu grupy Princess, o godz. 21.30 występ gwiady wieczory - zespołu IRA, a po nim pokaz Laser Show.

l piknik Archeologiczny„Słowiański Gąszczyk - waleczni przodkowie” to hasło pikniku rycersko-archeologicznego, który w piątek i sobotę organizuje Gmina Mstów, Muzuem Częstochowskie i Grupa Rekonstrukcyjna Żelazny Wilk. Na terenie grodziska Gąszczyk pomiędzy Przeprośną Górką a Mstowem w oba dni w godz. 9-18 zaplanowano m.in. gry fabularne, warsztaty dawnych rzemiosł, kramy z pamiątkami i replikami wyrobów średniowiecznych, inscenizacje walk rycerskich, turniej łuczniczy. Na parterze Urzędu Gminy Mstów można z kolei oglądać wystawę „Tajemnice grodziska Gąszczyk”, o odkryciach na tym stanowisku arceologicznym.

l w muzeum monet i medAliSiostra Michaela Pawlik, misjonarka w Indiach i autorka książek o tematyce religijnej, będzie w poniedziałek o godz. 18 gościem spotkania z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71. W części artystycznej wystąpi krakowski zespół Kazimierza Lacha.

l pokAzy FotogrAFiczneW Urzędzie Stanu Cywilnago, ul. Focha 19/21, we wtorek o godz. 18 Klub Górski PTTK organizuje pokaz zdjęć „Monti Sibillini i Toscania”, a w czwartek o godz. 18.30 Ewa Kuzior-Odulińska poprowadzi pokaz „Ziemia nyska: Nysa, Paczków, Otmuchów”. Wstęp wolny.

l sAlvAdor dAli i tomAsz sętowskiWystawa „Inne Światy – Salvador Dali versus Tomasz Sętowski” zostanie w sobotę o godz. 18 otwarta w Pawilonie Wystawowym Muzuem Częstochowskiego w Parku im. Staszica. Na ekspozycję składa się 40 grafik hiszpańskiego surrealisty z lat 1944-1983, wypożyczonych z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress w Giżycku oraz obrazy i rzeźby częstochowskiego artysty Tomasza Sętowskiego, który odwołuje się w twórczości do surrealizmu i fantastyki.

l inspirowAł ich tAdeusz kAntorW poniedziałek o godz. 19 w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, zostanie udostępniona wystawa zbiorowa pod tytułem „Pamięci Tadeusza Kantora”.

l literAckie spotkAnie w odwAchuW Odwachu obok Ratusza w poniedziałek o godz. 19 odbędzie się spotkanie z dziennikarką Anną Dziewit-Meler, autorką m.in. reportaży z Gruzji, a ostatnio książek dla młodych czytelników i czytelniczek „Damy, dziewuchy, dziewczyny”.

l z historii częstochowy„Wielokulturowa społeczność Częstochowy” to tytuł wykładu dr. hab. Jerzego Mizgalskiego, którego można wysłuchać we wtorek o godz. 18 w Ratuszu w cyklu „Spotkań z historią” organizaowanych przez Muzeum Częstochowskie.

l rozmowA o ArchitekturzeCzęstochowski Oddział SARP zaprasza w środę o godz. 18 do swojej siedziby przy ul. Kopernika 11 na spotkanie z architekt Marią Musialską na temat „Wille częstochowskie z trzech pierwszych dekad XX wieku”.

l wykłAd o „sztuce ŻyciA”Muzeum Czestochowskie zaprasza w czwartek o godz. 18 do Ratusza na Placu Biegańskiego na wykład prof. Janusza Sopy - byłego rektora Politechniki Częstochowskiej oraz instruktora jogi pod tytułem „Sztuka życia”.

l dkF „rumcAjs” zAprAszAW poniedziałek, 18 czerwca, o godz. 18 Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie „Politechnik” (Al. Armii Krajowej 23/25) zaprasza na irański dramat „Uczciwy człowiek”. Przed seansem prelekcja.

l nA ekrAnie okF „iluzjA”Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64) w piątek o godz. 18.30 organizuje specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Miasto kobiet” w reżyserii częstochowianina Witolda Szymczyka (wstęp wolny). Poza tym w najbliższym tygodniu zaprasza na blok dwóch filmów dokumentalnych w reżyserii Grzegorza Szczepaniaka: „Najbrzydszy samochód świata” i „Ślimaki, a także polski melodramat „Zimna wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i hiszpańsko-bułgarski kryminał „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”. Ponadto w cyklu transmisji spektakli z londyńskiego National Theatre w niedzielę o godz. 18.30 można będzie zobaczyć „Kotkę na gorącym blaszanym dachu” Tennessee Williamsa, a w Kinie Seniora w czwartek o godz. 12 polski film „Twarz” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej.

l w repertuArze „cinemA city”Na ekrany częstochowskich kin Cinema City wchodzą: hiszpańsko-bułgarski kryminał „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”, amerykański dramat „Twój Simon”, amerykańska komedia „I że Ci nie odpuszczę” oraz islandzka animacja „Odlotowy nielot”. W multipleksach „Wolność” i „Galeria Jurajska” można też oglądać filmy: „Deadpool 2”, „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”, „Jurassic World: Upadłe królestwo”, ,„Pozycja obowiązkowa”, „Przebudzenie dusz”, „Wyszczekani” i „Zimna wojna”. Dla młodszych widzów są przeznaczone: „Bella i Sebastian 3”, „Futrzaki ruszają na wojnę” oraz „Kaczki z Gęsiej Paczki”.

Aktualności kulturalne

SPRZEDAM rowerek dla dziecka w wieku 3-8 lat, boczne kółka, stan idealny. Cena: 320 zł. Wiadomość: tel. 691 865 882.SPRZEDAM rower górski, koła 26 cali, cena: 120 zł. Wiadomość: tel. 500 746 658.SPRZEDAM Citroena C5, silnik 1,6 HDi – diesel, z 2005 r. (w Polsce od 2010 r. - pierwszy właściciel), ciemny grafit, bezwypadkowy (do 2015 r. częściowo serwisowany w autoryzowanym serwisie), przebieg 240 tys. km, bogate wyposażenie, komplet kół zamiennych, stan techniczny dobry. Cena 9000 zł. Wiadomość: tel. 604 907 659.SPRZEDAM Peugeota 307, poj. silnika 2,0 - diesel, rocznik 2004, przebieg 200 tys. km. Z salonu w Częstochowie, drugi właściciel, stan bardzo dobry. Cena 7000 zł. Wiadomość: tel. 513 141 133.SPRZEDAM Citroena C5 kombi z 2005 r., poj. silnika 1,8 - benzyna. Pierwszy właściciel (zakupiony w salonie w Częstochowie), bezwypadkowy, przebieg 170 tys. km. Wiadomość: tel. 602 619 985.SPRZEDAM dwuletnie opony z felgami do Opla na 5 śrub. Hankook 15x185x65. Cena: 590 zł. Wiadomość: tel. 694 468 085.

ogłoszenia drobne

nAbÓr uzupełniAjĄcypAr w imieniu i nA rzecz isd huty częstochowA zAtrudni prAcownikÓw lub przyuczy kAndydAtÓw nA stAnowisko:

n mAszynistA zsl /nr ref.: 1803015zakres obowiązków: obsługa i kontrola stanu technicznego lokomotywy zdalnie sterowanej, przetaczanie taboru kolejowego, obsługa urządzeń automatyki kolejowej, kontrola załadunku, prowadzenie dokumentacji przewozowej

wymagania:wykształcenie średnie techniczne w specjalnościach mechanicznej lub elektrycznej /elektrotechnicznej, potwierdzone dyplomem zawodowym - warunek konieczny dla kandydatów do przyuczenia w zawodzie. Pozostałe wymagania na w/w stanowisku pracy: umiejętność obsługi urządzeń technicznych, dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym 4-brygadowym, odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

mile widziane: doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z transportem kolejowym, uprawnienia i kwalifikacje/licencje: manewrowego, ustawiacza, pomocnika maszynisty, maszynisty, znajomość przepisów kolejowych w tym Ustawy o Transporcie Kolejowym.

oFerujemy:l umowę o pracę na etat w ISD Hucie Częstochowa, l atrakcyjne

wynagrodzenie, l opiekę socjalną, l świadczenia świąteczne, l dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, l bezpłatne kursy zawodowe,

l ciekawą i stabilną pracę

wymagane dokumenty: l CV + list motywacyjny, l dyplom potwierdzający ukończenie

szkoły średniej technicznej w wymaganej specjalności, l dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia/licencje i kwalifikacje - dotyczy

kandydatów z doświadczeniem w transporcie kolejowym

dokumenty należy przesłać z dopisaniem i podpisaniem klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych

przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o.”.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

APLIKUJ na adres: [email protected]

z dopiskiem Maszynista

nr 21/2018 3

Dział BHP i Ochrony Środowiska

integracja i podziękowanie

Jedną z atrakcji imprezy dla hutników odpowiedzialnych za BHP była przejażdżka konnymi wozami.

TYGODNIK

ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. http://huta.isd-poland.com

Istnieje od 7 czerwca 1951 r.

Adres redakcji: „Głos Hutnika”, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, e-mail: [email protected] Materiały redaguje i opracowuje: l redaktor naczelny Jacek Noszczyk, tel. 34 323 70 45, 34 323 74 10.Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich skracania i adiustacji. Za treść ogłoszeń redakcja i ISD Huta Częstochowa nie odpowiadają. Dla pracowników Huty ogłoszenia drobne są bezpłatne. Ogłoszenia przyjmujemy w godz. 8-14. Druk: Firma Poligraficzno-Introligatorska „UDZIAŁOWIEC”, ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn, tel. 34 366 14 22. Nakład: 1000 egzemplarzy. „Głos Hutnika” w wersji elektronicznej (pdf) na stronie: sitph.czest.pl/glos_hutnika.html

W Stalowni wizytacja z zakresu BHP obejmowała także teren składowiska złomu.

l będzie tęŻniA przy promenAdzieWładze Częstochowy rozpisały przetarg na wykonanie tęzni solankowej przy Promenadzie Niemena. To jeden z projektów przyjętych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Tężnie tworzą mikroklimat, sprzyjający profilaktyce i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok i rozedmy płuc. Wytwarzany w nich aerozol – bogaty w mikroelementy i pierwiastki korzystne dla ludzkiego zdrowia – powstaje na skutek ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i działania słońca. Zakres robót przy Promenadzie obejmie wykonanie drewnianej tężni, której wypełnienie ma stanowić tarnina ze śliwy. Wokół staną ławki.

l święto pułkowe w częstochowieObchody VIII Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty w Częstochowie rozpoczną się w sobotę o godz. 10 mszą w kościele św. Jakuba. Tradycję obchodów wskrzeszono w 2011 r., kiedy po raz pierwszy od 1939 r. zorganizowano uroczystości upamiętniające bitwę 27 Pułku Piechoty przeciwko Armii Konnej Siemiona Budionnego pod Torczynem 15 czerwca 1920 r. O godz. 11 nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, o godz. 11.20 wysłuchanie w Ratuszu wykładu historyka IPN Adama Kurusa „27 Pułk Piechoty w walkach o granice II RP w latach 1918-1939”, a w godz. 14-18 spotkanie przy schronie przy ul. Radomskiej (przed cmentarzem) gdzie odwiedzający zobaczą umundurowanie.

l biuro obsługi seniorABiuro Obsługi Seniora to nowa komórka Urzędu Miasta, która mieści się w budynku USC przy ul. Focha 19/21 – pokój nr 46. Ma koordynować działanie realizowane na terenie Częstochowy przez jednostki miejskie, partnerów społecznych i Uniwersytety III Wieku oraz służyć seniorom kompleksową informacją z czego, kiedy i gdzie mogą skorzystać. N

z miasta i z regionu

Wizytacja z zakresu BHP

Wyrobić właściwe nawyki

Dział BHP i Ochrony Środowiska ISD Huty Czę-stochowa zorganizował spotkanie integracyjne go-spodarzy terenów w Hucie.

W ramach wdrażanej od roku w ISD Hucie Często-chowa polityki BHP „Zero wypadków” powołano po-nad 40 gospodarzy terenów, którzy na podległych sobie obszarach mają dbać o porzą-dek oraz przestrzeganie przez pracowników i gości zasad bezpieczeństwa pracy.

W ubiegły piątek, Dział BHP i Ochrony Środowi-ska, zaprosił gospodarzy na popołudniowe spotkanie do ośrodka w Piasku k. Janowa. Czekała tam na nich m.in. wycieczka konnymi wozami po Jurze, kiełbaska z grilla i bigos oraz inne atrakcje z towarzyszeniem muzyków, grających na gitarze i akor-deonie. Był czas na rozmowy,

żarty, wspólne śpiewy i chwi-lę relaksu. Wieczorem uczest-nicy w dobrych humorach rozjechali się do domów.

– Spotkanie było okazją do integracji osób nadzorujących BHP w Hucie i formą podzię-kowania gospodarzom za ich

zaangażowanie w program „Zero wypadków” – mówi Zbi-gniew Słomka, szef Działu BHP i Ochrony Środowiska. N

Komunikat MPKZPZarząd Międzyzakładowej Pracowniczej

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w ISD Hucie Częstochowa informuje, że kasa będzie czynna

20 i 27 czerwca w godz. 9-16.

Przypadki z WBG, wymagające pilnej poprawy: niezabezpieczony kosz na podeście, porzucone odpady.

Od czasu rozpoczęcia pro-gramu „Zero wypadków” przedstawiciele ISD Pol-ska i hutniczych służb BHP przeprowadzają regularne wizytacje terenów przedsię-biorstwa. W tym tygodniu odbyła się kolejna z udzia-łem Jarosława Łasińskiego, reprezentującego właściciela Huty oraz Zbigniewa Słomki i Roberta Gonery z Działu BHP i Ochrony Środowiska. Towarzyszyli im gospoda-rze terenów odpowiedzial-ni za utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad bezpie-czeństwa w poszczególnych obszarach Huty.

W środę przegląd obej-mował Walcownie Blach Grubych, gdzie – jak zgodnie uznali wizytatorzy – zdecydo-wanie poprawił się porządek, uzupełniono oznaczenia dróg komunikacyjnych, miejsc niebezpiecznych itp. Wska-zane uchybienia na ogół nie

Przestrzeganie zasad BHP i porządek na terenie ISD Huty Częstochowa zdecydowanie się poprawiły, ale wciąż trzeba podnosić świadomość pracowników w tym zakresie – to wnioski z wizytacji przeprowadzonej w Walcowni Blach Grubych i Stalowni.

są już wynikiem długotrwa-łych zaniedbań, ale bieżącej niestaranności niektórych pracowników, którzy np. nie odłożyli na właściwe miejsce narzędzi lub zostawili śmieci w kącie hali. Stąd wniosek wizytujących, że wciąż trze-ba uświadamiać wagę troski o porządek i bezpieczeństwo, min. poprzez szkolenia i akcje informacyjne, które wyrobią właściwe nawyki.

Na podkreślenie zasługuje, że napotkani w WBG pracow-nicy ISD Huty Częstochowa zgodnie z zasadami stosowali kaski i okulary ochronne. Gorzej wypadły osoby z firm zewnętrznych, pracujących na rzecz Huty, które często lekceważą ten obowiązek.

Zmiany widać też w loko-motywowni na Mirowie, która podczas poprzedniej wizytacji wzbudziła wiele zastrzeżeń. Nadal jednak wskazano tam zagadnienia do poprawy.

W czwartek podobny prze-gląd odbył się na terenie Stalowni. – Ogromna zmiana na lepsze – skomentował Ja-rosław Łasiński wygląd hali pieca KONEL i uporządko-wanego magazynu materia-łów ceramicznych.

Problemem dla osób od-powiedzialnych za porządek w Stalowni, wynikającym m.in. z występującego tam za-pylenia, jest konieczność czę-stego odnawiania oznaczeń i linii wytyczających szlaki komunikacyjne. Tej kwestii dotyczyło najwięcej uwag ze strony wizytujących.

Niestety, podczas wizyty w hali ujawniono też przy-padek naruszenia zasad BHP przez jednego z hutników. Nie tylko nie miał kasku ani okularów ochronnych, ale też palił papierosa w miejscu gdzie jest to zabronione. Służ-by BHP przygotują wniosek o karę dyscyplinarną.

Uczestnicy przeglądu do-cenili działania przeprowa-dzone na składowisku złomu. Zgodnie z zaleceniemi z po-przednich wizytacji, oddzie-lono tam stalową ścianą strefę palenia złomu od obszaru, po którym odbywa się transport nowego złomu.

Podobne wizytacje będą prowadzone regularnie. N

Sport

4 nr 21/2018

Żużel

Jak pokonać gorzowską Stal?

Siatkówka

Będą zmianyw AZS-ie

Piłka nożna

Raków rozpoczyna przygotowania

Get Well toruń – forBet WłóKNIArZ 50:40Get Well: Jason Doyle 12 (2,3,1,3,3), Niels Kristian Iversen 8 (1,1,3,3,0), Rune Holta 7 (1,1,d,3,2), Paweł Przedpełski 0 (0,-,-,-), Chris Holder 11 (2,3, 3,2,1), Igor Kopeć-Sobczyński 2 (2,0,0), Daniel Kaczmarek 4 (3,1,0), Jack Holder – 6 (2,3,1).forBet Włókniarz: Leon Madsen 14 (3,3,1,2,3,2), Tobiasz Musielak 2 (0,0,2,0,-), Adrian Miedziński 7 (3,1,2,1,-), Matej Zagar 4 (2,2,0,0), Fredrik Lindgren 10 (3,2,2,2,1,0), Michał Gruchalski 2 (1,0,1), Adrian Woźniak 1 (0,0, 1), Andreas Lyager – NSWyścigi: 3:3, 5:1, 1:5, 3:3, 3:3, 3:3, 4:2, 3:3, 4:2, 3:3, 5:1, 3:3, 4:2, 2:4, 4:2.

O bonus będzie bardzo trudno także w niedzielę. ForBET Włókniarz przegrał bowiem pierwszy mecz w Go-rzowie 37:53. Jednak działa-cze, zawodnicy i kibice będą zadowoleni także z wygranej częstochowskiej drużyny za dwa punkty. Nie jest to łatwe zadanie, bo gorzowianie ra-dzą sobie w lidze coraz lepiej – wygrali trzy ostatnie spotka-nia i sa na trzecim miejscu.

Na mecz w Częstochowie awizowali skład: 1. Szymon Woźniak, 2. Martin Vaculik, 3. Krzysztof Kasprzak, 4. Grzegorz Walasek, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Rafał Karczmarz, 7. Hubert Czerniawski.

Barw forBET Włókniarza maja bronić: 9. Leon Madsen, 10. Tobiasz Musielak, 11. Adrian Miedziński, 12. Matej Zagar, 13. Fredrik Lindgren, 14. Adrian Woźniak, 15. Mi-chał Gruchalski

bonus był bliskoPrzed tygodniem forBET

Włókniarz jechał do Torunia z nadziejami na zwycięstwo, a przynajmniej wywalczenie

bonusowego punktu. U siebie częstochowianie pokonali bowiem Get Well 49:41.

Początek meczu był bardzo wyrównany. I bieg, wygrany przez Leona Madsena, zakoń-czył się remisem. Wyścig ju-niorów co prawda gospodarze wygrali 5:1, ale po III biegu częstochowianie wyrównali, bo Adrian Miedziński i Matej Zagar wyprzedzili Rune Holtę i Pawła Przedpełskiego. Trzy kolejne wyścigi były znów remisowe (indywidualnie wygrywali je kolejno: Fredrik Lindgren, Madsen oraz Chris Holder).

Torunianie wywalczyli przewagę po VII biegu, gdy Jason Doyle przyjechał przed Lindgrenem, a Niels Kry-stian Iversen przed Micha-łem Gruchalski. Od tej pory częstochowianom wiodło się już znacznie gorzej. Dość powiedzieć, że aż do XIV wy-ścigu nie wygrali zespołowo ani indywidualnie żadnego biegu. Get Well natomiast powiększał przewagę i już przed wyścigami nominowa-nymi praktycznie zapewnił

sobie zwycięstwo w meczu, prowadząc 44:34.

W biegach nominowanych forBET Włókniarz chciał powalczyć o bonus, dlatego trener Marek Cieślach wy-stawił w obu swoich najlep-szych zawodników: Madsena i Lindgrena. W XIV wyścigu przyniosło to efekt, bo Mad-sen przyjechał przed Holtą, a Lindgren przed Iversenem. Niestety, ostatni wyścig, po badzo emocjonującej walce na dystansie, wygrał Doyle przed Madsenem, a ponieważ Chris Holder zdołał wyprzedzić Lindgrena, to także bonus przypadł torunianom.

nie ma niepokonanychNajważniejszym wyda-

rzeniem ósmej kolejki PGE Ekstraligi była pierwsza w sezonie porażka Fogo Unii Leszno. Grupa Azoty Unia Tarnów na swoim torze poko-nała leszczynian 47:43. Wyni-ki pozostałych meczów: Cash Broker Stal Gorzów – Falubaz Zielona Góra 49:35 (ostatni bieg nie odbył się z powodu ulewy) i MrGarden GKM

Grudziądz – Betard Spar-ta Wrocław 42:48. Bonusy przypadły zespołom z Leszna, Gorzowa i Wrocławia.

Mimo porażki w Tarno-wie w tabeli wciąż prowa-dzi Fogo Unia Leszno – 14 punktów, przed Betard Sparta Wrocław – 12, Cash Broker Stala Gorzów – 11 i forBET Włókniarzem – 9. Na piątym miejscu jest Grupa Azoty Unia Tarnów – 8 punktów, a kolejne miejsca zajmują: Get Well Toruń – 7, Falubaz Zielona Góra – 4 i MrGarden GKM Grudziądz – 3.

W najbliższą niedzielę, oprócz spotkania w Często-chowie, zaplanowane są także mecze: Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław, MrGarden GKM Grudziądz – Grupa Azoty Unia Tarnów (oba o godz. 16.30) oraz Fogo Unia Leszno – Get Well Toruń (godz. 19).

Awans do finałuŻużlowcy forBET Włók-

niarza Częstochowa wygrali turniej eliminacyjny Młodzie-żowych Mistrzostw Polski Par

Klubowych na torze w Krośnie i awansowali do finału, który odbędzie się 20 lipca we Wroc-ławiu. Najlepszym zawodni-kiem był Michał Gruchalski. W czterech startach zdobył komplet 12 punktów.

Wyniki: 1. forBET Włókniarz Częstochowa – 21 punktów (Michał Gruchalski 12 (-,3,3, 3,3), Adrian Woźniak 4 (3,d,-, 1,-), Mateusz Świdnicki 5 (2,1, 2); 2. Grupa Azoty Unia Tarnów – 21 pkt (Patryk Rolnicki 14, Mateusz Cierniak 7, Dawid Rempała 0); 3. Speed Car Motor Lublin – 19 pkt (Wiktor Lampart 13, Emil Peroń 6), 4. Arge Speedway Wanda Kraków – 13 pkt (Kamil Kiełbasa 0, Bartło-miej Kowalski 11, Patryk Zie-liński 2); 5. Stal Rzeszów 10 pkt (Michał Curzytek 1, Mateusz Rząsa 6, Aureliusz Bieliński 3); 6. KSM Krosno 4 pkt (Konrad Stec 0, Krystian Stefanów 4).

młodzież w dmpjRozpoczęła się rywalizacja

w cyklu turniejów Druży-nowych Mistrzostw Polski Juniorów. Młodzi zawodnicy z Częstochowy w pierwszym turnieju na torze w Tarnowie zajęli piąte miejsce, zdoby-wając 15 punktów (Bartosz Świącik 0 (w,d,-,-), Mateusz Świdnicki 4 (w,1,0,3), Adrian Woźniak 0 (-,w,-,ns), Michał Gruchalski 11 (3,3,2,3). Naj-lepsze ex aequo były Grupa Azoty Unia Tarnów i ROW Rybnik – po 22 punkty.

Natomiast w kolejnej run-dzie, na swoim torze, często-

chowianie byli najlepsi. Na stadionie przy ul. Olsztyńskiej „włókniarze” wywalczyli 22 punkty (Bartosz Świącik 1 (0,t,1,-), Mateusz Świdnicki 4 (-,2,1,1), Adrian Woźniak 9 (-,3,3,3), Michał Gruchalski 8 (3,3,2), wyprzedzając Orła Łódź – 21 punktów oraz Spe-er Car Motor Lublin i ROW Rybnik – po 20. Warto zwró-cić uwagę, że – tak jak w swo-ich trzech wyścigach Woźniak – bezkonkurencyjny był Wik-tor Lampart z Lublina: 12 punktów w czterech stratach.

Trzeci turniej eliminacyjny DMPJ z udziałem forBET Włókniarza rozegrano we wtorek w Rybniku. Tym razem częstochowianie zajęli V-VI miejsce ex aequo z drużyną Speed Car Motor Lublin. Dla forBET Włókniarza 16 puntów zdobyli: Dominik Majchrzak 0 (-,u,-,-), Bartosz Świącik 4 (d,2,2,0), Mateusz Świdnicki 6 (1,3,1,1) i Michał Gruchalski 6 (1,2,3). Wygrała Grupa Azo-ty Unia Tarnów - 25 punktów przed ROW-em Rybnik - 24.

W środę drużyny spotkały się na torze w Rzeszowie. Tym razem najlepszy był ROW Rybnik – 24 punkty, a drugie miejsce zajęły Grupa Azoty Unia Tarnów i forBET Włók-niarz – po 21. Dla często-chowian punktowali: Adrian Woźniak 4 (-,1,2,1), Mateusz Świdnicki 3 (0,2,-,1), Bartosz Świącik 5 (0,3,2,-) i Michał Gruchalski 9 (3,3,3). Przed „włókniarzami” jeszcze trzy rundy eliminacyjne. N

Żużlowcy forBET Włókniarza Częstochowa będą w niedzielę o godz. 19 podejmowali Cash Broker Stal Gorzów. Przed tygodniem, w pierwszej kolejce rundy rewanżowej PGE Ekstraligi, częstochowianie ulegli w Toruniu drużynie Get Well 40:50 i nie zdołali wywalczyć punktu bonusowego za lepszy bilans dwumeczu.

18 czerwca, piłkarze częstochowskiego Rakowa rozpoczną przygotowania do rozgrywek Nice 1. Ligi w sezonie 2018/2019. Mają zaplanowane dwa zgrupo-wania i sześć sparingów. Wiadomo też, że nastąpi sporo zmian w kadrze.

Po sezonie 2017/2018, któ-ry Raków zakończył na siód-mym miejscu w Nice 1. Lidze, zawodnicy mieli dwa tygodnie na odpoczynek. W poniedzia-łek wrócą do treningów.

Plan przygotowań Rako-wa do nowego sezonu jest już szczegółowo ustalony. W przyszłym tygodniu za-wodnicy będą trenowali na własnych obiektach. Następ-nie, w dniach 25-30 czerwca pojadą na obóz przygotowaw-czy do Kamienia k. Rybnika, a w dniach 1-10 lipca na zgru-powanie do Jarocina. Ostatnie dni przed rozgrywkami ligo-wymi, które rozpoczną się 21

lipca, znów spędzą na zajęciach w Częstochowie.

Podopieczni trenera Marka Papszuna mają w tym okresie rozegrać sześć sparingów. Ich rywalami będą: 23.06 Korona Kielce, 27.06 Wisła Kraków, 30.06 GKS Jastrzę-bie (beniaminek Nice 1. Ligi), 4.07 MKS Kluczbork, 14.07 Miedź Legnica oraz 14.07 Skra Częstochowa.

pożegnania z klubemPo zakończeniu rozgrywek

ligowych z Rakowem rozstało się kilku zawodników. Już przed ostatnim meczem z Po-gonią Siedlce na stadionie przy ul. Limanowskiego oficjalnie pożegnano bramkarza Ma-teusza Kosa i skrzydłowego Przemysława Oziębałę.

31-letni Kos był w Rako-wie od ośmiu lat – najdłużej ze wszystkich obecnych za-wodników. Przyszedł ze Skal-nika Gracze. Rozegrał 133 mecze, w tym sześć w mi-

nionym sezonie Nice 1. Ligi. Oziębała też ma 31 lat, a do Rakowa trafił dwa lata temu ze Stali Stalowa Wola. Rozegrał 42 mecze i zdobył 12 goli.

Z Rakowem rozstał się też Mateusz Lis. 21-letni bram-karz, który był przez dwa sezo-ny grał w Częstochowie jako wypożyczony z Lecha Poznań, będzie kontynuował karierę w Wiśle Kraków. W Nice 1 Lidze bronił w 18 meczach, ale trze-ba pamiętać, że zimą nabawił się urazu, który uniemożliwił występy w pierwszych spot-kaniach rundy wiosennej.

Władze klubu zdecydo-wały również, że nie zostaną przedłużone kontrakty z pię-cioma innymi zawodnikami: portugalskim napastnikiem Jose Embalo, pomocnikami Krystianem Wójciekiem, Hubertem Tomalskim, Prze-mysławem Mizgałą i bramka-rzem Filipem Wichmanem.

Trzej pierwsi spędzili w Ra-kowie jedynie ostatni sezon.

25-letni Embalo zagrał w 25 meczach ligowych i strzelił pięć bramek. 28-letni Wójcik w Nice 1. Lidze wystąpił 26 razy i zanotował dwa trafienia, a 24-letni Tomalski zdobył cztery gole w 22 rozegranych spotkaniach.

Z kolei 25-letni Mizgała trafił do częstochowskiego klubu przed rundą wiosenną sezonu 2015/16. W Nice 1. Lidze zagrał pięć razy. Ostat-nio występował rezerwowej drużynie Rakowa, podobnie jak 24-letni Wichman, który z klubem związał się w przerwie zimowej, ale zadebiutował w rozgrywkach Nice 1. Ligi.

W środę Raków oficjalnie poinformował, że do Śląska Wrocław na zasadzie defini-tywnego transferu przechodzi Jakub Łabojko. 20-letni po-mocnik przyszedł do Rakowa przed runda wiosenną sezonu 2016/2017 i szybko stał się podstawowym zawodnikiem zespołu. W ostatnim sezonie

rozegrał 30 meczów w Nice 1. Lidze i zdobył dwie bramki. Grał w reprezentacji Polski U-20, a ostatnio został powołany na zgrupowanie kadry U-21.

kto dołączy?W ostatnich dniach kon-

trakty z Rakowem przedłużyli natomiast: obrońca Łukasz Góra (o rok), pomocnik Adam Mesjasz (o dwa lata) i napast-nik Adam Czerkas (o rok).

Należy się spodziewać, że już wkrótce usłyszymy o kilku transferach do zespołu. Klub bowiem planuje wzmocnienia, aby w przyszłym sezonie powalczyć o czołowe miejsce w Nice 1. Lidze.

Po odejściu Kosa, Lisa i Wachmana, konieczne jest m.in. sprowadzenie do-datkowego bramkarza. Obec-nie w kadrze na tej pozycji został bowiem jedynie Jakub Szumski. Uzupełnienia będą zapewne także w innych for-macjach Rakowa. N

Siatkarze AZS-u nadal będą rywalizować w I lidze, ale w nowym składzie.

AZS prowadził rozmowy z Łuczniczką Bygdoszcz o wykupieniu jej licencji na grę w PlusLidze. Jednak w ponie-działek władze bydgoskiego klubu poinformowały, że przystąpią do rozgrywek.

Częstochowianie nadal więc będą występowali w I lidze i walczyli o awans. Władze klubu poinformowały o pierw-szych zmianach w kadrze AZS-u. W zespole nie będa już występować Patryk Szczurek i Moustapha M’Baye, którzy przeszli do Stali Nysa, a także Bartosz Bućko i Mariusz Mag-nuszewski, którzy nie mają jeszcze nowych klubów.

Natomiast pierwszym siat-karzem, który podpisał nowy kontrakt z częstochowskim zespołem na dwa kolejne se-zony jest 25-letni przyjmujący Sławomir Stolc. N