Profesjonalne Techniki Sprzedaży

download Profesjonalne Techniki Sprzedaży

of 66

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Profesjonalne Techniki Sprzedaży

 • Profesjonalne Techniki Sprzeday

 • 2

  Typy sprzeday

  Rozmowa handlowa Telemarketing Oferta pisemna

 • 3

  Proces sprzeday

  Poszukiwanie potencjalnych nabywcw lub klientw, a nastpnie ich kategoryzacja

  Rozpoznanie wstpne, a take przygotowanie spotkania

  Nawizanie kontaktu z klientem

  Prezentacja oraz zademonstrowanie produktu

  Pokonywanie obiekcji i oporw ze strony nabywcy

  Sfinalizowanie transakcji

  Dziaania i czynnoci posprzedaowe.

 • 4

  Kobiety - mczyni

  Na og podczas nawizywania rozmowy (przycignicie uwagi potencjalnego klienta) kobiety przywizuj zwykle wiksz wag do atmosfery i zanim zechc odpowiedzie na konkretne pytania (wzbudzenie zainteresowania), musz poczu si dobrze w towarzystwie sprzedawcy.

  Mczyni s bardziej agresywni, licz si dla nich konkretne rezultaty. Szybciej odpowiadaj na konkretne pytania, za to w mniejszym stopniu angauj si w pierwszy etap rozmowy.

  Na drugim etapie procesu sprzeday (wzbudzanie zainteresowania), mczyni s zwykle bardziej konkretni, podczas gdy kobiety lubi odpowiada pytaniem na pytanie i udziela nieprecyzyjnych odpowiedzi.

 • 5

  Kobiety - mczyni

  Podczas prezentacji mczyni najczciej domagaj si informacji o wymiernych korzyciach wynikajcych ze stosowania produktu. Interesuj ich gwnie te cechy i waciwoci produktu, ktre s dla nich poyteczne i opacalne.

  Kobiety rwnie zwracaj uwag na te elementy, jednak chc si poza tym dowiedzie, w jaki sposb produkt jest zwizany z ich obowizkami.

 • 6

  Charakterystyka klienta model zachowania nabywcy

 • 7

  Analiza zachowania nabywcy

 • 8

  Cechy idealnego handlowca

  Cechy fizyczne

  Cechy osobowociowe

  Umiejtnoci fachowe

 • 9

  Idealny handlowiec cechy fizyczne

  Wygld wzrost, sylwetka, twarz sprzedawcy

  Ubir czysty, zadbany i odpowiedni dla brany

  Czynniki pozawizualne gos i zapach

 • 10

  Idealny handlowiec cechy osobowociowe

  Entuzjazm i pozytywne nastawienie musi by przekonany, e jego oferta jest najlepsza dla klienta, gdy nastawienie do towaru udziela si take klientowi. Pozytywny stosunek jest widoczny w zachowaniu, mowie.

  Elastyczno w myleniu i dziaaniu kady oczekuje indywidualnego traktowania.

  Przyjazny sposb bycia pozwala na atwo, swobod w nawizywaniu kontaktw.

  Pewno siebie wiadomo swojej wartoci, ktr daje wiedza i fachowo.

  Czujno wykorzystanie wszystkich nadajcych si sytuacji, by doprowadzi do sprzeday.

  Rzetelno klient jest szczeglnie wyczulony na to, co mu si obiecuje.

  Kultura osobista.

 • 11

  Idealny handlowiec umiejtnoci fachowe

  Wiedza o produkcie, klientach, konkurencji

  Umiejtno aktywnego suchania

  Reagowanie na zastrzeenia klienta

  Rewelacyjne pierwsze wraenie

 • 12

  Pozytywne nastawienie

  Nie ma poraek ..

  .. s tylko informacje zwrotne!!!

 • 13

  Pozytywne nastawienie

  Emocje negatywne (demotywacja) Emocje pozytywne (motywacja)

  Mam problem To wyzwanie, przed ktrym stoj

  Jestem zmczony Potrzebuj nabra si

  Jestem zy Jestem rozczarowany

  Nienawidz tego Wol co innego

  Poraka Dobra szkoa

  Jestem beznadziejny Mam niez nauczk

 • 14

  Pozytywne nastawienie

  Nie marnuj czasu i energii na rzeczy, ktre od Ciebie nie zale

  Umiechaj si do ludzi i do siebie

  Chod z podniesion gow, sprystym krokiem

  Kiedy spotyka Ci trudna sytuacja, najpierw pytaj: co jest w niej dobrego? Czego si z niej nauczye?

  Wizualizuj i afirmuj, afirmuj i wizualizuj!

 • 15

  Pi etapw procesu sprzeday

  Przycignicie uwagi klienta

  Wzbudzenie zainteresowania

  Prezentacja

  Wywoanie chci zakupu

  Zamknicie

 • 16

  Przycignicie uwagi

  Skuteczne metody szybkiego przycignicia uwagi i zdobycia przychylnoci klienta:

  Wypowied prowokacyjna: posu si wypowiedzi, ktra zaskoczy klienta.

  Ucisk doni i wymienienie nazwiska: ucinij do rozmwcy, popro go o wymienienie nazwiska i powtrz je dwukrotnie, zanim wypucisz jego rk.

  Propozycja: zaproponuj rozmwcy upominek, prezent, pomoc, rabat, kupon lub informacj, ktre mog mie dla niego warto.

  Komplement: powiedz szczery komplement, dotyczcy np. ubioru, dodatkw, zachowania, reputacji, osigni lub pozycji zawodowej potencjalnego klienta.

 • 17

  Przycignicie uwagi

  Uywanie imion i nazwisk: czsto, najlepiej od samego pocztku zwracaj si do rozmwcy, uywajc jego nazwiska lub imienia, i postaraj si, by potencjalny klient dobrze si czu w twoim towarzystwie.

  Pytanie: rozpocznij rozmow od pytania sugerujcego wyraenie zgody.

  Analiza potrzeb: zaproponuj rozmwcy przeanalizowanie jego potrzeb lub wypowiedz si na temat moliwoci rozwizania jego problemw.

  Prezent: zaproponuj na pocztek wartociowy prezent od firmy.

 • 18

  Komplementy

  Pochway musz by subtelne, wywaone i nienachalne

  Dostrze sukcesy drugiej osoby

  Doce wysiki drugiej osoby doce to, e kto powici ci czas

  Uwiadom drugiej osobie, e jest dla ciebie wana

  Buduj u swojego klienta przekonanie, e jest ekspertem, e cenisz jego zdanie, dowiadczenie, punkt widzenia

 • 19

  Komplementy

  Uyj negacji retrospektywnej

  Najpierw wyraasz negatywn opini o rozmwcy, a nastpnie dowartociowujesz go.

  Jak tylko tu wszedem, pomylaem, e jest Pan bardzo zimnym i wyrachowanym czowiekiem.

  Ale wystarczyo 5 minut, abym przekona si, jak bardzo moja ocena bya bdna. Ciesz si, e Pana poznaem. Jest Pan bardzo mi i sympatyczn osob. Rzeczowym i konkretnym profesjonalist.

 • 20

  Przycignicie uwagi

  POP - pytanie odwoujce si do potrzeb

  POP ma form pytania sugerujcego wyraenie zgody, poczonego

  ze stwierdzeniem zachcajcym klienta do kontynuowania rozmowy.

  Schemat POP wyglda nastpujco:

  Gdyby istnia sposb, by ... (tu przedstaw potrzeb klienta, ktr udao ci si zidentyfikowa), czy byby Pan tym zainteresowany?

  Zapytaem, poniewa ... (tu zaproponuj rozwizanie zaspokajajce t potrzeb). By moe potrafilibymy zrobi to samo dla Pana.

  Czy pozwoli Pan, e zadam kilka pyta, aby si o tym przekona?

 • 21

  Potga pyta pytania otwarte

  Pytania otwarte maj na celu zdobycie informacji oraz wczenie potencjalnego klienta w proces sprzeday.

  Zwykle zaczynaj si od:

  Kto...?

  Co...?

  Kiedy...?

  Gdzie...?

  Dlaczego...?

  W jaki sposb...?

  Sformuuj pytania otwarte ktre wzbudz zainteresowanie klienta i skoni go do kontynuowania rozmowy .

 • 22

  Dlaczego?

  Zadajc pytanie DLACZEGO?

  Sprawiasz, i Twj rozmwca, czyli potencjalny klient, uzasadnia swj wybr, wzmacnia swoje

  przekonanie o danej sprawie.

  Ty sam powodujesz, e zaczyna on szuka argumentw na poparcie wyraonych wczeniej

  przekona.

 • 23

  Dlaczego ?

  Zamiast uywa pytania dlaczego? zapytaj:

  Co musiabym zmieni w ofercie, aby speni Pani oczekiwania?

  Jak musiaaby wyglda nasza oferta, abymy rozpoczli wspprac?

  Odpowiedzi na te pytania bd zawiera konstruktywne z Twojego punktu widzenia informacje. Dziki nim klient bdzie sam szuka sposobw rozwizania problemu.

 • 24

  Dlaczego w pozytywnym kontekcie

  Dlaczego nam si tak wietnie wsppracuje?

  Dlaczego ju na pocztku naszego spotkania mam wraenie, e doskonale si rozumiemy?

  Dlaczego Pani tak chtnie decyduje si na nowe rozwizania?

  Odpowiedni, pozytywny dla Ciebie kontekst wymusza na kliencie poszukiwanie korzystnych argumentw w stosunku do Twojej oferty.

 • 25

  Charakterystyka klienta proces decyzyjny

  Rozpoznanie potrzeby

  Poszukiwanie informacji

  Ocena alternatyw

  Decyzja zakupu

  Zachowanie po dokonaniu zakupu

 • 26

  Charakterystyka klienta role w procesie zakupu

  26

  Inicjator

  Doradca

  Decydent

  Nabywca

  Uytkownik

 • 27

  Charakterystyka klienta typy zachowa

  27

  Silne zaangaowanie

  Sabe zaangaowanie

  Istotne rnice midzy markami

  Kompleksowe

  Poszukiwanie rnorodnoci

  Niewielkie rnice midzy markami

  Zmniejszajce dysonans

  Nawykowe

 • 28 28

  Motywy decyzji klienta

  Brak satysfakcji klient nie jest zadowolony z produktu, usugi

  Lk przed strat klient obawia si, e jeeli nie dokona zakupu, to co straci

  Pragnienie zysku klient chce czu, i w wyniku zakupu co zyska

  Pragnienie postpu klient chce mie poczucie, e jego zakup przyczynia si do postpu

  Kluczowa korzy nabywca w wyniku zakupu pragnie mie zaspokojon kluczow korzy, np. zmniejszone koszty, lepsze samopoczucie.

 • 29

  Prezentacja

  Twoim obowizkiem jest

  prawidowe zdiagnozowanie potrzeb klienta

  i przetumaczenie ich na jzyk konkretnych korzyci

  Nie dawaj rozmwcy zbyt wielu moliwoci wyboru.

  W stopniu, w jakim jest to moliwe decyduj za nich, co jest im potrzebne, rekomenduj produkt, ktry powinni wybra,

  sugeruj jak decyzj powinni podj.

  Ogranicz wybr do 3, 4 rozwiza korzystnych dla Ciebie.

 • 30

  Prezentacja

  Prezentacj naley przeprowadzi w taki sposb, by do odbiorcy dotaro nastpujce przesanie:

  Dowiedziaem si, jakie s Pana potrzeby. Przedstawiam wic produkt, ktry dokadnie im

  odpowiada.

  Opis powinien uwzgldnia te cechy produktu, ktre s najbardziej odpowiednie