Opel Corsa 2012 – Instrukcja obsługi – Opel...

Click here to load reader

 • date post

  23-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  264
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Opel Corsa 2012 – Instrukcja obsługi – Opel...

 • 08/2011Opel Corsa

 • Wprowadzenie ............................... 2W skrcie ....................................... 6Kluczyki, drzwi i szyby ................. 20Fotele, elementybezpieczestwa ........................... 37Schowki ....................................... 56Wskaniki i przyrzdy .................. 74Owietlenie ................................ 104Ogrzewanie, wentylacjai klimatyzacja ............................. 113Prowadzenie i uytkowanie ....... 123Pielgnacja samochodu ............. 153Serwisowanie samochodu ......... 199Dane techniczne ........................ 203Informacje dla klienta ................. 230Indeks ........................................ 232

  Spis treci

  ownerOpel Raszyn Radom pion

 • 2 Wprowadzenie

  Wprowadzenie

 • Wprowadzenie 3

  Dane samochoduNa poprzedniej stronie naleywprowadzi dane samochodu, dzikiczemu bd atwo dostpne.Informacje te mona znalew rozdziaach Serwisowaniesamochodu i Dane techniczne,a take na tabliczce identyfikacyjnejsamochodu.

  WprowadzenieNiniejszy samochd stanowiinteligentnie zaprojektowanepoczenie zaawansowanychtechnologii i bezpieczestwa,ponadto jest przyjazny rodowiskunaturalnemu i ekonomiczny w uyciu.Ta instrukcja obsugi zapewniauytkownikowi wszystkie informacje,jakie s potrzebne, by prowadzisamochd bezpiecznie i wydajnie.Rwnie pasaerowie powinni bywiadomi zagroe zwizanychz nieprawidow eksploatacj.Kierowca musi zawsze postpowazgodnie z przepisami prawa kraju,w ktrym obecnie si znajduje.

  Przepisy te mog odbiega odinformacji zawartych w tej instrukcjiobsugi.Sowo warsztat uywanew niniejszej publikacji oznaczacentrum Opel Partner.Wszystkie centra Opel Partneroferuj najwyszy poziom usug pokonkurencyjnych cenach.Dowiadczony i przeszkolony przezOpla personel pracuje zgodnie zespecjalnymi instrukcjamiserwisowymi.Dokumentacja dostarczona wrazz samochodem powinna zawsze byprzechowywana w jego wntrzu, takaby bya atwo dostpna.

  Korzystanie z instrukcjiobsugi W niniejszej instrukcji

  uwzgldniono wszystkie opcje orazelementy wyposaenia dostpnedla tego modelu. Niektre opisy,wczajc w to ilustracje ekranworaz funkcje menu, mog nieodnosi si do uywanego pojazduze wzgldu na wystpowanie

  rnych wariantw, wersjidostpnych w wybranych krajach,wyposaenia specjalnego orazakcesoriw.

  Rozdzia W skrcie zawieraprzegld najwaniejszych funkcjisamochodu.

  Spis treci znajdujcy si napocztku podrcznika orazw kadym rozdziale uatwiazlokalizowanie szukanychinformacji.

  Indeks umoliwia odnalezieniewszystkich wystpie szukanejinformacji w caej instrukcji obsugi.

  Niniejsza instrukcja obsugi dotyczywersji z kierownic po lewej stronie.Wskazwki i procedury dotyczcewersji z kierownic po prawejstronie s bardzo podobne.

  W instrukcji obsugi wykorzystanofabryczne oznaczenia silnikw.Odpowiadajce im oznaczeniahandlowe mona znalew rozdziale Dane techniczne.

 • 4 Wprowadzenie

  Informacje dotyczce kierunku, np.w lewo lub w prawo bd do przodulub do tyu, zawsze podawane swzgldem kierunku jazdy.

  Wywietlane ekrany mog byniedostpne w jzyku polskim.

  W niniejszej instrukcji wszystkiewywietlane komunikaty oraznapisy wystpujce we wntrzupojazdu s przedstawioneczcionk pogrubion.

  OznaczeniaNiebezpieczestwo,Ostrzeenie, Przestroga

  9 Niebezpieczestwo

  Akapity oznaczone sowem9 Niebezpieczestwo zawierajinformacje o zagroeniachwicych si z ryzykiem mierci.Zlekcewaenie podanychinformacji moe doprowadzi domierci.

  9 Ostrzeenie

  Tekst oznaczony jako9 Ostrzeenie zawiera informacjeo zagroeniu wypadkiem lubobraeniami ciaa. Zlekcewaeniepodanych informacji moedoprowadzi do odniesieniaobrae.

  Przestroga

  Tekst oznaczony sowamiPrzestroga zawiera informacjeo moliwoci uszkodzeniasamochodu. Zlekcewaeniepodanych informacji moedoprowadzi do uszkodzeniasamochodu.

  SymboleOdwoania do innych stron instrukcjis oznaczone symbolem 3. Symbol3 naley czyta jako patrz strona.yczymy szerokiej drogi!Adam Opel AG

 • Wprowadzenie 5

 • 6 W skrcie

  W skrcie

  Informacje dotyczcepierwszej jazdy

  Odblokowanie zamkwsamochodu

  Aby odblokowa drzwi i klapbaganika, obrci kluczyk w zamkudrzwi kierowcy w stron przodusamochodu lub nacisn przycisk q.Otworzy drzwi, cignc za klamk.Aby otworzy klap tyln, pocignprzycisk pod listw ozdobn.Nadajnik zdalnego sterowania3 21, centralny zamek 3 22,przestrze bagaowa 3 26.

  Regulacja foteli przednichRegulacja pozycji fotela

  Pocign za uchwyt, przesunfotel, zwolni uchwyt.Regulacja fotela 3 39, pozycjafotela 3 38.

  9 Niebezpieczestwo

  Aby moliwe byo bezpiecznenapenienie poduszki powietrznej,siedzc w fotelu, nie zblia si dokierownicy na odlego mniejszni 25 cm.

 • W skrcie 7

  Regulacja oparcia fotela

  Obrci pokrto. Podczas regulacjinie wywiera nacisku na oparciefotela.Regulacja fotela 3 39, pozycjafotela 3 38, skadanie oparciaprzedniego fotela pasaera 3 40.

  Regulacja wysokoci siedziskafotela

  Ustawi siedzisko na odpowiedniejwysokoci, przemieszczajckilkakrotnie dwigni w gr lubw d.W gr: = podnoszenie siedziskaW d: = opuszczanie siedziska

  Fotele 3 39, pozycja fotela 3 38.

  Regulacja wysokocizagwkw

  Nacisn przycisk zwalniajcy,ustawi wysoko zagwkai zablokowa.Zagwki 3 37.

 • 8 W skrcie

  Pasy bezpieczestwa

  Wycign pas bezpieczestwai zatrzasn klamr w zamku. Pas niemoe by poskrcany i musi cileprzylega do ciaa. Oparcia foteli niepowinny by zbyt odchylone do tyu(maksymalny kt odchylenia wynosiokoo 25).W celu odpicia pasa nacisnczerwony przycisk na zamku pasa.Pasy bezpieczestwa 3 42,poduszki powietrzne 3 46, pozycjafotela 3 38.

  Regulacja lusterekLusterko wewntrzne

  W celu zmniejszenia intensywnociwiata odbijajcego si w lusterkuobrci dwigni znajdujc siw dolnej czci lusterka.Lusterko wewntrzne 3 31,wewntrzne lusterkoelektrochromatyczne 3 32.

  Lusterka zewntrzne

  Ustawianie za pomoc przecznikaczteropozycyjnego w pojazdachz rcznie otwieranymi szybami

  Najpierw naley wybra danelusterko zewntrzne, a nastpniewyregulowa jego pooenie zapomoc przecznika sterujcego.

 • W skrcie 9

  Ustawianie za pomoc przecznikaczteropozycyjnego w pojazdachz elektrycznie otwieranymi szybami

  Najpierw naley wybra danelusterko zewntrzne, a nastpniewyregulowa jego pooenie zapomoc przecznika sterujcego.Elektryczna regulacja 3 29,wypuke lusterka zewntrzne 3 29,skadanie lusterek zewntrznych3 30, podgrzewane lusterkazewntrzne 3 31.

  Regulacja pooeniakierownicy

  Odblokowa dwigni, wyregulowapooenie kierownicy, a nastpniezablokowa dwigni i upewni si,e kierownica jest prawidowounieruchomiona. Nie dokonywaregulacji kierownicy, jeli samochdnie zosta unieruchomiony i niewyczono blokady kierownicy.Poduszki powietrzne 3 46,pooenia kluczyka w wycznikuzaponu 3 124.

 • 10 W skrcie

  Widok oglny deski rozdzielczej

 • W skrcie 11

  1 Boczne kratki nawiewupowietrza ............................ 120

  2 Przecznik wiate ............. 104

  Podwietlenie wskanikw 109

  Tylne wiatoprzeciwmgielne .................. 108

  Przednie wiataprzeciwmgielne .................. 108

  Poziomowanie reflektorw . 1053 Sygnalizacja skrtu

  i zmiany pasa ruchu,sygna wietlny, wiatamijania i drogowe ............... 107

  Owietlenie asekuracyjne . . 111

  wiata pozycyjne .............. 109

  Automatyczna kontrolaprdkoci .............................. 91

  4 Elementy sterujce nakole kierownicy ..................... 74

  5 Sygna dwikowy ................ 75

  Poduszka powietrzna postronie kierowcy ................... 46

  6 Wskaniki i przyrzdy .......... 81

  7 Wycieraczkai spryskiwacze przedniejszyby .................................... 76

  Komputer pokadowy ........... 988 rodkowe kratki nawiewu

  powietrza ............................ 1209 Wywietlacz informacyjny .... 92

  Komputer pokadowy ........... 98

  Klimatyzacja sterowanaelektronicznie ..................... 116

  10 Podgrzewanie lewegofotela .................................... 41

  Podgrzewane kookierownicy ............................ 75

  Ukad wykrywaniaprzebicia opony .................. 181

  Ukad uatwiajcyparkowanie ......................... 143

  wiata awaryjne ................ 107

  Centralny zamek .................. 22

  Ukad stabilizacji torujazdy (ESP) ........................ 141

  Wyczanie poduszekpowietrznych ........................ 49

  Podgrzewanie prawegofotela .................................... 41

  Przycisk Eco ....................... 12511 Poduszka powietrzna

  pasaera .............................. 4612 Schowek w desce

  rozdzielczej .......................... 5613 Ukad sterowania

  ogrzewania, wentylacjii klimatyzacji ....................... 113

  14 Zapalniczka .......................... 80

  Gniazdko zasilania ............... 7915 Popielniczka ......................... 8016 Wycznik zaponu

  z blokad kierownicy .......... 12417 Peda przyspieszenia ......... 12318 Peda hamulca ................... 13919 Peda sprzga ................... 12320 Regulacja pooenia

  kierownicy ............................ 7421 Dwignia otwierania

  pokrywy silnika ................... 155

 • 12 W skrcie

  wiata zewntrzne

  Przecznik obrotowy wiateAUTO = Automatyczne sterowanie

  wiatami: Reflektory swczane i wyczaneautomatycznie

  m = Wczenie lub wyczenieautomatycznego ukaduowietlenia

  8 = wiata pozycyjne9 = Reflektory

  Nacinicie przecznika wiate> = Przednie wiata

  przeciwmgielner = Tylne wiata przeciwmgielne

  Owietlenie 3 104.

  Sygna wietlny, wiatadrogowe i mijania

  sygnawietlny

  = pocign dwigni

  wiatadrogowe

  = popchn dwigni

  wiatamijania

  = popchn lubpocign dwigni

  wiata drogowe 3 105, sygnawietlny 3 105, automatyczneste