Mój pierwszy komputer. Wydanie II

download Mój pierwszy komputer. Wydanie II

of 17

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  1.033
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Poznaj i zrozum swój komputer * Wybierz odpowiednią konfigurację * Naucz się korzystać z systemu operacyjnego * Zainstaluj urządzenia peryferyjneCzy naprawdę potrzebuję komputera? To pytanie zadaje sobie każdy, kto myśli o jego zakupie. Wszyscy wiemy, że posiadanie komputera w domu czy firmie to już niemal konieczność. Jednak dla wielu osób perspektywa kontaktu z nowym, nieznanym urządzeniem i konieczności poznawania jego tajników może być czynnikiem zniechęcającym do zakupu. Tajemnicze złącza, dziwnie brzmiące nazwy... Czy ich znajomość naprawdę jest niezbędna? Czy zwykły, "szary" użytkownik komputera musi wiedzieć o nim tak wiele? Niekoniecznie, ale pewną wiedzę należy posiąść.W książce "Mój pierwszy komputer. Wydanie II" znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do tego, by stać się "świadomym" użytkownikiem komputera. Dowiesz się, z jakich elementów składa się zestaw komputerowy i jak je dobrać , aby komputer spełniał Twoje oczekiwania. Nauczysz się podłączać do komputera urządzenia peryferyjne. Poznasz różne systemy operacyjne i aplikacje dołączane do nich. Przeczytasz tu również o najpopularniejszych aplikacjach użytkowych i rozwiązywaniu problemów z działaniem sprzętu i systemu operacyjnego. * Procesor i płyta główna * Dyski twarde i napędy CD * Wybór monitora * Podłączanie urządzeń zewnętrznych * BIOS * Systemy operacyjne Windows i Linux * Instalowanie aplikacji * Problemy i sposoby na niePrzekonaj się, że komputer wcale nie jest taki straszny.

Transcript of Mój pierwszy komputer. Wydanie II

Mj pierwszy komputer. Wydanie II

Wydawnictwo Helionul. Chopina 644-100 Gliwicetel. (32)230-98-63e-mail: helion@helion.pl

PRZYKADOWY ROZDZIAPRZYKADOWY ROZDZIA

IDZ DOIDZ DO

ZAMW DRUKOWANY KATALOGZAMW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSIEKKATALOG KSIEK

TWJ KOSZYKTWJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMW INFORMACJEO NOWOCIACH

ZAMW INFORMACJEO NOWOCIACH

ZAMW CENNIKZAMW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIAFRAGMENTY KSIEK ONLINEFRAGMENTY KSIEK ONLINE

SPIS TRECISPIS TRECI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Mj pierwszykomputer. Wydanie IIAutor: Anna RomowiczISBN: 83-7361-917-8Format: B5, stron: 168

Poznaj i zrozum swj komputer

Wybierz odpowiedni konfiguracj Naucz si korzysta z systemu operacyjnego Zainstaluj urzdzenia peryferyjne

Czy naprawd potrzebuj komputera? To pytanie zadaje sobie kady, kto myli o jego zakupie. Wszyscy wiemy, e posiadanie komputera w domu czy firmie to ju niemal konieczno. Jednak dla wielu osb perspektywa kontaktu z nowym, nieznanym urzdzeniem i koniecznoci poznawania jego tajnikw moe by czynnikiem zniechcajcym do zakupu. Tajemnicze zcza, dziwnie brzmice nazwy... Czy ich znajomo naprawd jest niezbdna? Czy zwyky, szary uytkownik komputera musi wiedzie o nim tak wiele? Niekoniecznie, ale pewn wiedz naley posi.

W ksice Mj pierwszy komputer. Wydanie II znajdziesz wszystkie informacje niezbdne do tego, by sta si wiadomym uytkownikiem komputera. Dowiesz si,z jakich elementw skada si zestaw komputerowy i jak je dobra , aby komputer spenia Twoje oczekiwania. Nauczysz si podcza do komputera urzdzenia peryferyjne. Poznasz rne systemy operacyjne i aplikacje doczane do nich. Przeczytasz tu rwnie o najpopularniejszych aplikacjach uytkowych i rozwizywaniu problemw z dziaaniem sprztu i systemu operacyjnego.

Procesor i pyta gwna Dyski twarde i napdy CD Wybr monitora Podczanie urzdze zewntrznych BIOS Systemy operacyjne Windows i Linux Instalowanie aplikacji Problemy i sposoby na nie

Przekonaj si, e komputer wcale nie jest taki straszny

Wstp .......................................................................... 5

Rozdzia 1. Sprzt ............................................................ 15Dokumentacja ........................................................................................ 15

Co komputer musi mie, eby dziaa ...................................................16

Kiedy komputer staje si multimedialny? ............................................ 64

Co komputer moe mie, eby dziaa lepiej ......................................... 71

Rozdzia 2. Oprogramowanie ........................................... 89System operacyjny co zaczyna si dzia .......................................... 90

Programy jak wybra wersj? ......................................................... 95

Po pierwsze Windows ....................................................................... 97

Po drugie Linux ................................................................................125

Do o pakietach biurowych ................................................................134

Rozdzia 3. Co robi, kiedy co pjdzienie po Twojej myli? ............................................... 143Problemy sprztowe .............................................................................143

Nieprzyjemne komunikaty ..................................................................149

Sterowniki, sterowniki, sterowniki....................................................153

Skorowidz ............................................................... 159

Komputer nie widzi monitora

Jeeli komputer nie widzi monitora, to Ty te nic nie widzisz, a po-wody nagej lepoty Twojej maszyny mog by rne.

Maj tuwietny programdo rozwijaniarefleksu!

144 Mj pierwszy komputer

Sprawd zasilanie

Sprawd, czy monitor w ogle jest zasilany. Jeeli ma jak lampk,to powinna si ona wieci. Jeeli monitor pozostaje niewzruszony, toby moe nie podczye go do prdu (prawie niespotykane, ale moesi zdarzy najlepszym). Nie wszystkie monitory wcza si do gniazd-ka s te takie, ktre podcza si do zasilacza komputera. Oczywi-cie jedynym ratunkiem w tej sytuacji jest podpi kabelek.

Sprawd podczenie do komputeraJeeli wiesz, e monitor dostaje potrzebn mu energi, to sprawd,czy otrzymuje potrzebne mu dane. By moe nie podczye kabelkaczcego monitor z komputerem. Rozwizanie? Patrz jak wyej.

Niech stanie si jasno czyli pokr gakJeeli sprawdzie kabelki i wszystkie s dobrze podczone, to powo-dem braku obrazu moe by ustawiona na minimum jasno i/lubkontrast. Musisz wtedy sprbowa zmieni te ustawienia. Poniewa r-ne monitory maj rne sposoby manipulowania obrazem, nie mogCi poda recepty, jak to zrobi. Mog Ci natomiast poradzi jedno(zreszt ju nie raz to ode mnie syszae) zajrzyj do dokumentacji.Tam na pewno znajdziesz potrzebne Ci informacje na ten temat.

A moe to nie monitor?Wiesz, e za wywietlanie informacji na ekranie odpowiada karta gra-ficzna. By moe monitor nic nie pokazuje, bo nie otrzymuje od niejsygnau. Jeeli masz komputer, ktry moesz rozkrci i sama mylo takim przedsiwziciu nie wywouje u Ciebie palpitacji serca, to spr-buj docisn kart graficzn w gniedzie. Pamitaj! Rozkrcaj obudowi dociskaj kart tylko i wycznie przy wyczonym komputerze!

Ostateczny wyrok

Jeeli dotychczas wszystko sprawdzie i nic nie pomogo, moe to ozna-cza, e masz zepsuty monitor lub kart graficzn. Jeeli obowizuje nate czci gwarancja, natychmiast oddaj je do naprawy.

Rozdzia 3. Kiedy co pjdzie nie po Twojej myli? 145

Komputer nie widzi klawiatury

Komputer zasygnalizuje jej brak ju podczas uruchamiania. Teraz poprostu sprawd, czy podpie j do odpowiedniej dziury z tyu kom-putera (tylko klawiatury PS2). Wejcia te s oznaczone pismem obraz-kowym i kolorystyk pasujc do wtyczki klawiatury. W innym przypad-ku sprbuj j docisn jeeli to nie pomoe, to najprawdopodobniejklawiatura jest zepsuta.

Komputer nie widzi myszy

Brak myszki jest sygnalizowany dopiero podczas uruchamiania gra-ficznego systemu operacyjnego. Sposb postpowania i konsekwencjeodpowiadaj postpowaniu w przypadku klawiatury.

Komputer nie widzi pamici RAMTutaj mog wystpi dwa przypadki: nie widzi caej pamici lub tyl-ko jej czci.

Nie mam wcale pamiciW pierwszym przypadku komputer w ogle si nie uruchomi, a brz-czek zacznie wydawa sygnay ostrzegawcze. W takim przypadku spr-buj docisn pami w slocie lub w j do innego gniazda. Oczywi-cie operacje te przeprowadzaj przy wyczonym komputerze! Jeeli tonic nie pomoe, to skontaktuj si z serwisem najprawdopodobniejpami jest uszkodzona.

Chyba jestem zapominalski

W momencie uruchomienia komputera, na monitorze ukazuje si wieleinformacji, na ktre czasami nie zwracamy uwagi. Jest tam take in-formacja o iloci pamici operacyjnej RAM. (Zwr uwag na linijkTesting memory: KB). Komputer podczas kadego uruchamiania prze-prowadza standardowy test RAM-u.

Jeeli podczas tego testu podana ilo pamici RAM jest niezgodnaz Twoimi oczekiwaniami, to moe by kilka powodw tej awarii. Pa-mi jest le umieszczona w banku. Aby to sprawdzi, zrb to samo

146 Mj pierwszy komputer

co w poprzednim przypadku, dla kadej koci z osobna. Jeeli masztylko jedn ko, to mogo si tak zdarzy, e sprzedawca pomyli sina Twoj niekorzy i od jego uczciwoci i zaufania zaley, czy dosta-niesz to, o co prosie na pocztku i za co zapacie. Jeeli masz dwielub wicej koci, by moe ktra z nich jest uszkodzona.

Jeeli nie bardzo potrafisz zlokalizowa ten test pamici RAM, a maszzainstalowany system operacyjny Windows, to moesz sprawdzi, ilekomputer widzi pamici RAM, wybierajc z Panelu sterowania iko-n System po jej klikniciu otworzy si okienko takie, jak pokazanejest na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1.Tutaj moesz teprzeczyta,jaki maszprocesor

Komputer nie widzi dysku twardego

Jeeli komputer nie zobaczy dysku twardego, to podczas startu kom-putera nie jest on wywietlany w licie dostpnego sprztu. Jeeli tendysk jest dyskiem, na ktrym chcesz umieci lub masz zainstalowa-ny system operacyjny, albo jest to jedyny dysk, to komputer jest nie-stety bezuyteczny. Postpowanie: sprawd, czy kabel zasilajcy i tamas odpowiednio woone i docinite, sprawd pooenie zworek oraz to,czy tama jest waciwie poczona z pyt gwn komputera.

Rozdzia 3. Kiedy co pjdzie nie po Twojej myli? 147

Komputer nie widzi innego urzdzeniaNajpierw zobacz, czy to urzdzenie jest odpowiednio podczone za-rwno do zasilania (jeeli takowe istnieje), jak i do komputera. Jeeliwszystko jest podpite, a urzdzenie dalej nie dziaa, najprawdopodob-niej jest uszkodzone.

Mam modem,a nie mog poczy si z InternetemZakadam, e pamitae o podczeniu modemu do prdu i komputera(jeeli jest to modem zewntrzny) oraz (bagatela!) do linii telefonicz-nej. Jeeli mimo to po wczeniu Internet Explorera ukaza si Twoimoczom taki komunikat:

Rysunek 3.2.Taki komunikatmoesz zobaczyw przypadkubraku poczeniaz Internetem

to by moe nie masz ustawionego poczenia z Internetem.

Jak nauczy modem czenia si z sieci?Pierwszym krokiem ustanawiania poczenia sieciowego jest dwukrot-ne kliknicie ikony Mj komputer, znajdujcej si standardowo w le-wym grnym rogu pulpitu. Otworzy si okno pokazujce zawartoTwojego komputera (rysunek 3.3). Kliknij dwa razy ikon PoczenieDial-Up (lub Dial-Up Networking). W nowym oknie kliknij dwa razyikon Utwrz nowe poczenie.

Twoim oczom ukae si okienko, w ktrym moesz w dowolny sposbnazwa swoje poczenie z Internetem (jeeli bdziesz wykorzystywasie do wymiany myli z Irenk, to moesz sobie wpisa Zadzwo doIrenki lub Pocz z Irenk). W moim przykadzie pozostawiam domyl-ne Moje poczenie (rysunek 3.4).

148 Mj pierwszy kompu