How to increase your company's visibility through Inbound Marketing techniques?

download How to increase your company's visibility through Inbound Marketing techniques?

of 43

 • date post

  27-Nov-2014
 • Category

  Marketing

 • view

  791
 • download

  1

Embed Size (px)

description

The presentation given at the 16th Business Cafe event outlines basic principles of Inbound and Content Marketing, along with an overview of current digital marketing trends [Polish only]

Transcript of How to increase your company's visibility through Inbound Marketing techniques?

 • 1. W JAKI SPOSB ZWIKSZY WIDOCZNO FIRMY Z WYKORZYSTANIEM ZASAD INBOUND MARKETINGU ? DOROTA ZYS/KAROLINA PIWIEC
 • 2. INBOUND MARKETING
 • 3. Inbound Marketing Strategia obejmujca podjcie dziaa skaniajcych odbiorc do samodzielnego dotarcia do przekazu reklamowego. Inbound Marketing bazuje w duej mierze na Content Marketingu oraz zachca do budowania spjnego wizerunku w mediach spoecznociowych
 • 4. Inbound Marketing: cele -Budowanie dugotrwaych relacji z klientami -Wzrost wiadomoci marki (efekt brandingowy) -Zwikszenie zaangaowania (docelowo: brand advocacy) -Budowanie pozytywnego wizerunku rmy poprzez dobrej jakoci treci wsparte promocj w mediach spoecznociowych -Zwikszenie efektywnoci przekazu reklamowego poprzez docieranie do osb faktycznie zainteresowanych dan tematyk
 • 5. Proces (wg Hubspot)
 • 6. Komponenty Inbound Marketingu
 • 7. Dostosowanie dziaa do rnych etapw lejka sprzedaowego
 • 8. Spjny wizerunek w mediach spoecznociowych -A 40% uytkownikw odwiedza fanpage rmy przed wejciem na jej stron -Na kad godzin aktywnoci w Internecie przypada rednio 35 minut spdzonych w social media -28% fanw rmy na Facebooku kontynuuje zakupy, korzysta z jej produktw -Obecno i aktywno w wielu serwisach spoecznociowych przynosi pozytywny efekt pozycjonujcy
 • 9. Wielokanaowa dystrybucja treci Zwikszenie zasigu publikowanych komunikatw poprzez docieranie do uytkownikw wielu serwisw (nie tylko Facebooka), a take osb odwiedzajcych rmowego bloga oraz serwisy branowe - Firmowy blog - Guest posting - Comment marketing - Social Media
 • 10. Facebook 12
 • 11. Twitter 13
 • 12. LinkedIn 14
 • 13. Pinterest 15
 • 14. Google + 16
 • 15. Quora 17
 • 16. Ocena skutecznoci podejmowanych dziaa Zbieranie informacji z narzdzi analitycznych umoliwiajcych ocen efektywnoci biecych dziaa, zarwno na stronie internetowej oraz w mediach spoecznociowych (Optimizely, Google Analytics, crazyegg, hootsuite)
 • 17. Nowy typ odbiorcy Zmiana w sposobie mylenia internautw: nacisk na samoedukacj, treci znalezione w Internecie jako podstawa do samodzielnego podejmowania decyzji
 • 18. CONTENT MARKETING
 • 19. Content Marketing Content Marketing to strategia polegajca na publikacji atrakcyjnych, uytecznych treci, ktre maj docelowo zainteresowa cile sprecyzowan grup odbiorcw. Content Marketing ma na celu budowanie dugotrwaych relacji opartych na dowiadczeniach, zaangaowaniu i interakcji
 • 20. Zrnicowanie formatw treci (content repurposing) Przedstawianie danej treci w rny sposb i z wykorzystaniem wielu formatw (np. wideo, tre tekstowa lub graczna, ebook) w celu traenia do jak najwikszej liczby odbiorcw o zrnicowanych stylach poznawczych
 • 21. Generowanie leadw za pomoc treci Jeli publikujesz wasne treci na blogu, pamitaj o ich promocji w social media. Udostpniaj take w mediach spoecznociowych materiay (np. artykuy czy infograki) autorstwa innych rm i osb, ktre uwaasz za wartociowe dla Twoich odbiorcw (content curation)
 • 22. Generowanie leadw za pomoc treci Wedug bada Kapost & Eloqua, generowanie leadw przy uyciu technik CM jest o 41% tasze ni w przypadku standardowych metod
 • 23. ZWIKSZENIE WIDOCZNOCI - OD CZEGO ZACZ?
 • 24. Dbaj o dobry wizerunek rmy w social media Uzupenij rmowe prole o wszystkie moliwe informacje, ktre maj szans na przedstawienie Twojej rmy jako rzetelnej i profesjonalnej. Pamitaj, media spoecznociowe to nie tylko Facebook: warto zaoy stron rmow na LinkedIn, przedstawiajc produkty lub usugi rmy, czy prowadzi rekrutacj za porednictwem serwisu. Mona take zachci osoby zatrudnione w rmie do oznaczenia si jako jej pracownicy
 • 25. Daj si pozna jako ekspert Publikuj wasne artykuy na tematy branowe, wypowiadaj si na forach i w serwisach branowych. Suc rad i wysok wartoci merytoryczn komentarzy, przedstawiasz rm ktr reprezentujesz w pozytywnym wietle. Jeli wystpujesz na wydarzeniach branowych, dodawaj wszystkie prezentacje w rmowym i osobistym prolu Slideshare
 • 26. Postaw na wielopaszczyznowe dziaania Nie zawaj swoich dziaa do formatw, ktre ju z powodzeniem wykorzystujesz. Sprbuj nowych form, jak infograki, ebooki czy webinary powstae z myl o klientach Twojej rmy. Przedstawiaj treci w wielu formatach, tak aby dotrze do odbiorcw o rnych stylach poznawczych
 • 27. Zadbaj o szczegy Uywaj jedynie dobrej jakoci zdj, pamitaj take o waciwym nazewnictwie plikw. Sprawd, ktre z podstron generuj najwikszy ruch na Twoj stron i postaraj si odpowiedzie na zainteresowanie tworzc treci na ten temat
 • 28. Buduj dugofalowe relacje Staraj si dotrze do wszej, mocno sprecyzowanej grupy odbiorcw, ktra faktycznie moe by zainteresowana Twoj ofert. Pomimo mniejszego zasigu, szczegowa segmentacja leadw daje szanse na wikszy zwrot z inwestycji
 • 29. BIECE TRENDY I TENDENCJE
 • 30. Wzrost znaczenia uytkownikw urzdze mobilnych Wedug raportu Morgan Stanley, do roku 2015 liczba uytkownikw urzdze mobilnych przekroczy liczb uytkownikw urzdze stacjonarnych
 • 31. Hummingbird - Wyszukiwanie inteligentne (algorytm uczy si, zapamituje i przewiduje) - Konwersacyjny tryb wyszukiwania - Wyszukiwanie kontekstualne - Denie do osignicia statusu eksperta w danej dziedzinie (topical authority)
 • 32. Usercentrism Trend zakadajcy stawianie uytkownika w centrum wszystkich dziaa, takich jak projektowanie, tworzenie treci oraz organizacja procesw. Zgodnie z zasadami usercentrismu potrzeby, zainteresowania, oraz ograniczenia uytkownikw s kluczowym elementem k