Galeria kaskada w szczecinie

download Galeria kaskada w szczecinie

of 24

 • date post

  31-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.688
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Galeria kaskada w szczecinie

 • Plany ECE w Szczecinie: GALERIA KASKADA Warto inwestycji: 160 mln euro Powierzchnia sprzeday: ok. 42 tys. m2 Ilo sklepw: 145 Miejsca parkingowe: 1250 Planowany termin otwarcia: wiosna 2010 r. Czas budowy: 22 miesice

 • Spka celowa CHP 1 zbuduje Galeri Kaskada Przystpienie miasta do spki celowej CHP 1 Sp. z o.o., budujcej Galeri Kaskada, stanowi realizacj postanowie umowy o wsppracy Miasta Szczecin i ECE. Miasto Szczecin obejmuje 23% udziaw w spce CHP 1 i wnosi aportem nieruchomoci Pozostae 77% udziaw ma spka z grupy ECE, Cura Beteiligungsgesellschaft Polen, ktra wnosi wkad gotwkowy. CHP1 realizuje budow Galerii Kaskada.

 • KONCEPCJA - CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - LOKALIZACJA

 • CENTRUM USUGOWO - HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE OPIS INWESTYCJI

  Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest obiekt - Centrum Usugowo-Handlowe, o roboczej nazwie Galeria Kaskada, nawizujcy do ju nieistniejcego budynku Kombinatu Gastronomiczno - Rozrywkowego Kaskada, stojcego niegdy w naroniku ul. Obrocw Stalingradu i Al. Niepodlegoci. Obecnie projektowany obiekt Galerii Kaskada to zesp przestrzeni oglnodostpnych, w ktrych zlokalizowane bd sklepy rnych bran i rnej wielkoci, lokale usugowe i gastronomiczne oraz biura. Obiekt wyposaony bdzie w infrastruktur techniczn, parkingi dla klientw i pomieszczenia obsugi.

  LokalizacjaProjektowany obiekt usytuowany jest w cisym centrum Szczecina, w obszarze ulic Al. Niepodlegoci, Obrocw Stalingradu, w. Wojciecha i Kaszubskiej. Teren lokalizacji jest objty ochron konserwatorsk.

  Podstawowe danePlanowany obiekt ma peni funkcje handlowe i usugowe. Pomieszczenia handlowe i usugowe zajmowa bd kondygnacje podziemn oraz parter i 1.pitro. Wysze kondygnacje wykorzystane zostan na parkingi, pomieszczenia techniczne oraz warsztaty. Dodatkowo na ostatnich kondygnacjach na naroniku od pl. onierza zaprojektowane zostay powierzchnie biurowe.Podstawowe wymiary projektowanej inwestycji wynosz:powierzchnia zabudowy ok. 19.330 m2powierzchnia brutto (bez pustek powietrznych)ok. 111.550 m2powierzchnia netto sprzedayok. 41.4000 m2

  Uksztatowanie przestrzenne zabudowy Z uwagi na struktur przestrzenn miasta, projekt Centrum Usugowo-Handlowego przewiduje zabudow kwartau w obszarze ww. ulic w takim ksztacie, aby nowa inwestycja bya dobrze wkomponowana w zabudow otaczajc i odpowiadaa charakterystycznemu pierzejowemu uksztatowaniu zabudowy miasta. Wprowadzenie pierzejowej zabudowy w tym ekstensywnie uytkowanym obszarze rdmiecia Szczecina i odtworzenie historycznych linii zabudowy ul. w. Wojciecha, Obrocw Stalingradu i Al. Niepodlegoci przywrci temu rejonowi miasta charakter wielkomiejski.

  KONCEPCJA - CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJIfot. W. Chromiski

 • Na odcinku bdcym przedueniem ul. Kaszubskiej, gdzie w kondygnacji podziemnej planuje si cigo zabudowy Centrum, w kondygnacjach wyszych (parter i 1.pitro) zaproponowano transparentny cznik pomidzy wschodni i zachodni czci budynku. cznik ten zwieczony jest nieprzezroczyst przewizk 2. i 3. pitra, a o ulicy Kaszubskiej jest dodatkowo podkrelona wycofaniem fasad od obu stron i zastosowaniem wewntrz pasau historycznych linii zabudowy ulicy.

  Ukad funkcjonalnyPrzewidywany rozkad funkcji na poszczeglnych kondygnacjach budynku:

  kondygnacja podziemna poziom :-6,20 / -5,00mhandel, usugi, pasa oglnodostpny, pom. socjalne, pom. techniczne (poziom -5,00), strefa zaopatrzenia (plac manewrowy poziom -6,20)

  parterpoziom +0,00handel, usugi, pasa oglnodostpny, pom. socjalne, wjazdy/wyjazdy na parkingi i do strefy dostaw, pom. techniczne

  1 pitropoziom +5,00handel, usugi, pasa oglnodostpny, magazyny, pom. socjalne, pom. techniczne

  2 pitropoziom +10,00parkingi, pom. socjalne , pom. techniczne, magazyny

  3 pitropoziom +13,50parkingi, pom. techniczne, warsztaty, pom. socjalne, biuro Zarzdu Centrum Handlowo-Usugowego

  4 pitropoziom +17,00parkingi, pom. techniczne, biura

  5 pitropoziom +20,80biura

  KONCEPCJA - CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJIfot. W. Chromiski

 • Konkretny podzia pomieszcze i przeznaczenia poszczeglnych obszarw sprzeday zostanie ustalony dopiero w trakcie prac wykoczeniowych przez poszczeglnych najemcw (uytkownikw). Pod wzgldem podziau funkcji, na trzech kondygnacjach usugowo-handlowych wyrnia si zasadniczo dwa obszary: -otwarta przestrze publiczna - gwny trzon obiektu uksztatowany w formie pasau usugowo-handlowego, sucy celom komunikacyjnym, rozrywkowym i rekreacyjnym,

  -wydzielona strefa usugowo-handlowa usytuowana wzdu pasau, obejmujca bogat ofert zarwno usug (np. usugi gastronomiczne, oddziay bankw, poczta, zakady fryzjerskie, usugi pralnicze, kosmetyczne, biura podry, naprawa kluczy i obuwia, itp.) jak i sklepw (np. tekstylne, sportowe, sprztu gospodarstwa domowego, ksigarnie, spoywcze, kosmetyczne, obuwnicze, z zabawkami)

  Wejcia do budynkuZ uwagi na atrakcyjne pooenie planowanego obiektu w centrum miasta, uwzgldniono konieczno dobrej dostpnoci z rnych kierunkw i zaprojektowano cztery wejcia dla klientw (od strony pl. onierza Polskiego, od Al. Niepodlegoci, w ul. Kaszubskiej i od ul. Obrocw Stalingradu).

  Komunikacja zewntrzna i parkowanieWzrost iloci pojazdw, a take sposb obsugi planowanego Centrum Usugowo-Handlowego powoduje konieczno przebudowy wlotu ul. Obrocw Stalingradu przy pl. onierza, a take zmian geometrycznych na omawianym skrzyowaniu tak, by moliwy by wjazd i wyjazd pojazdw dostawczych z kierunku Trasa Zamkowa. Na ulicy Obrocw Stalingradu i na fragmencie dojazdowym do rampy dostawczej ul. w. Wojciecha bdzie przywrcony ruch dwukierunkowy.

  Parkingi i ich skomunikowanieParkingi samochodw osobowych klientw Galerii Kaskada bd usytuowane na trzech poziomach o cznej pojemnoci ok. 1250 miejsc parkingowych. Dwa poziomy parkingowe, tj. 2 i 3 pitro budynku bd zaprojektowane jako garae otwarte. Trzeci poziom parkingowy (4 pitro) bdzie usytuowany bezporednio na dachu. Wjazd na poziomy parkingowe bdzie odbywa si pochylni spiraln od strony Al. Niepodlegoci, natomiast wyjazd zlokalizowany bdzie od strony ul. w. Wojciecha i odbywa si bdzie ramp. Dla skomunikowania samych poziomw parkingowych zaprojektowano dodatkow ramp o ruchu dwukierunkowym.

  KONCEPCJA - CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJIfot. W. Chromiskifot. W. Wojtkiewicz

 • Zaopatrzenie sklepwZaopatrzenie sklepw Centrum Usugowo-Handlowego projektuje si od strony ul. w. Wojciecha poprzez ramp w budynku Galerii prowadzc do poziomu piwnic (poziom -5,00) do strefy dostaw z placem manewrowym (poziom -6,20).

  Dostosowanie do obsugi osb niepenosprawnychBudynek bdzie w peni dostosowany do obsugi osb niepenosprawnych. Nie bdzie posiada barier architektonicznych, a wszystkie kondygnacje dostpne dla klientw bd poczone dwigami osobowymi. Na parkingach przewiduje si wydzielenie stanowisk dla osb niepenosprawnych.

  Uksztatowanie elewacjiZ uwagi na tak wan w miecie lokalizacj planowany obiekt prezentowa bdzie wysokiej jakoci architektur. Na wysok jako architektury (elewacje, wntrza) bd wpywa uyte materiay, takie jak: szko, kamie naturalny, ceramika elewacyjna, masy sztukatorsko-tynkarskie, stal nierdzewna. Elewacje reprezentacyjne (od strony Al. Niepodlegoci i ul. Obrocw Stalingradu) zaprojektowane s z podziaem fasad na mniejsze sekcje i z zaakcentowaniem stref wejciowych. Naronik obiektu (od strony pl. onierza) nawizywa bdzie w swojej stylistyce do nieistniejcego ju w tym miejscu obiektu Kombinatu Gastronomiczno - Rozrywkowego Kaskada. Z uwagi na jego ekspozycj projektuje si miejscowe podwyszenie budynku w tym naroniku do wysokoci ok. 25m. Charakter wszystkich elewacji projektowanej zabudowy bdzie odpowiada wspczesnym tendencjom w architekturze z zachowaniem specyfiki lokalnej architektury Szczecina.

  KONCEPCJA - CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJI

  fot. K. yczywek

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • KONCEPCJA CENTRUM USUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

 • ECE ponad 40 lat dowiadcze na wiecie

 • ECE ponad 40 lat dowiadcze na wiecie15 krajw, 91 centrw handlowych w zarzdzaniu 9 400 najemcw na 2,7 mln m kw. powierzchni sprzeday Obroty centrw handlowych ECE przekraczaj 10,4 mld euro rocznie 26 centrw handlowych w budowie ECE realizuje rwnie obiekty komunikacyjne, centra logistyczne, kompleksy biurowe i inne obiekty specjalistyczne

 • ECE 10 lat inwestycji w PolsceCakowita warto dotychczasowych inwestycji to 630 mln euro (ponad 2 mld z)Pi nowoczesnych galerii handlowych w rdmiejskich lokalizacjach: Galeria Dominikaska we Wrocawiu Galeria dzka Galeria Krakowska Galeria Batycka w Gdasku Alfa Centrum w Gdasku

 • Otwarcie: 4 padziernika 2007Czas budowy 18 miesicyWarto inwestycji: 140 mln euro 39,5 tys. m kw. powierzchni sprzeday200 sklepw1050 miejsc parkingowych

 • Plany ECE w Szczecinie: TEATR PLECIUGA Miasto wykorzystuje unikaln okazj budowy nowego budynku dla wanej instytucji kulturalnej Pena funkcjonalno artystyczna i uytkowa, wypracowana i uzgodniona z Teatrem Czas budowy: jesie 2007 r. jesie 2008 r. (12 miesicy) Cakowita powierzchnia: ok. 3500 m kw. Szacunkowy koszt inwestora: 35 mln z.

 • Wizualizacja nowego budynku Teatru Pleciuga

  6