Futurlink Prezentacja Pl

download Futurlink Prezentacja Pl

of 30

Embed Size (px)

description

Prezentacja wykorzystania marketingu bluetooth

Transcript of Futurlink Prezentacja Pl

 • 1. Technologia i usugi tworzce wi emocjonaln pomidzy mark a konsumentem w punkcie sprzeday, wykorzystujce telefony komrkowe
 • 2. Spis Wprowadzenie do Marketingu Mobilnego Prezentacja FuturLink Technologia Wilico Aplikacje w Punktach Sprzeday Przykady oraz referencje midzynarodowe
 • 3. Dlaczego Marketing Mobilny w Punkcie Sprzeday
  • Dla marki, interakcja z konsumentem w Punkcie Sprzeday jest kluczowa. Jednak rzeczywisto pokazuje, e nie miay one takiej moliwoci a do teraz
  • Wszyscy konsumenci posiadaj telefon komrkowy i w dzisiejszych czasach urzdzenia te stay si preferowanym rodkiem interakcji z innymi ludmi (gownie poprzez rozmowy oraz wiadomoci tekstowe)
  • Czy potrafisz sobie wyobrazi obrandowany produkt, ktry komunikuje si i wzajemnie oddziauje na konsumenta w Punkcie Sprzeday wykorzystujc jego telefon komrkowy? Utrzymujc t relacj nawet po opuszczeniu strefy komercyjnej?
  Witamy w wizji Marketingu Mobilnego w Handlu wedug FuturLink
 • 4. Zalety Marketingu Mobilnego w Handlu (I)
  • Personalizacja : Moemy dopasowa mobiln tre do marki, centrum handlowego jak rwnie osoby, gdy nasza technologia zintegrowana jest z systemem CRM
  • W szechobecno : Telefon komrkowy jest z konsumentem zawsze przez cay dzie. W Punktach Sprzeday uywamy Bluetooth lub Wi-Fi. Poza miejscami komercyjnymi uywamy SMS, MMS lub WAP zapewniajc odbir obrandowanej treci mobilnej w kadym miejscu
  • M ierzalno : Moemy si dowiedzie ile, kiedy i gdzie osoby kontaktuj si z mark, wszystko to w czasie rzeczywistym z odlegej lokalizacji np. z gwnego biura. Pena kontrola setek Punktw Sprzeday przy pomocy zwykego laptopa
 • 5. Zalety Marketingu Mobilnego w Handlu (II)
  • Aktualizacja treci : Dostarczana tre mobilna jest modyfikowana zdalnie, w sposb zcentralizowany oraz w czasie rzeczywistym przez Mark, Managera Treci lub Agencj Marketingow
  • Dwukierunkowo & Interaktywno : Marketing Mobilny pozwala na interakcje z klientem Marki. Otrzymanie komunikacji i natychmiastowa reakcja tworzenie dialogu z klientem kocowym
  • Bezpatno : Dla konsumenta tre mobilna jest bezpatna, jeli uywa Bluetooth lub Wi-Fi w Punkcie Sprzeday
  • Podanie informacji : konsument musi wyrazi wczeniejsz zgod nim otrzyma jakikolwiek rodzaj mobilnej treci reklamowej
 • 6. Technologie/kanay w Mobilnym Marketingu w Handlu Blisko Wiadomoci Przegldanie STRONY WAP 3G / UMTS SMS / MMS Bluetooth Wi-Fi NFC
  • Dobra strategia Marketingu Mobilnego w Handlu powinna rozway kilka kanaw mobilnych, jak rwnie krzyowanie akcji mobilnych, aby stworzy wzajemne oddziaywanie z konsumentem przy uyciu najlepszej technologii kontekstowej
 • 7. Spis Wprowadzenie do Marketingu Mobilnego Prezentacja FuturLink Technologia Wilico Aplikacje w Punktach Sprzeday Przykady oraz referencje midzynarodowe
 • 8. FuturLink: Platformy Marketingu Mobilnego
  • Platforma Marketingu Mobilnego FuturLink zawiera:
   • Narzdzia do tworzenia treci multimedialnych (filmy, mp3 etc.)
   • Narzdzia automatycznego dostosowywania, ktre generuj rne wersje treci na wszystkie modele telefonw
   • Kreator aplikacji interaktywnych (katalogi, konkursy, kupony, kody barowe etc.)
   • Scentralizowany system, ktry pozwala na zdaln konfiguracj caych sieci nadajnikw
   • Narzdzia planowania kampanii oraz treci
   • Przegldarka statystyk w czasie rzeczywistym
   • Narzdzia do dynamicznego zarzdzania treci, ktre pozwalaj na integracj z systemami CMS i CRM
  • FuturLink dostarcza technologi oraz narzdzia programowania, ktre pozwalaj na tworzenie interaktywnych kanaw komunikacji oraz usug transakcyjnych poprzez telefony komrkowe konsumentw w Punktach Sprzeday. Rozwizanie jest oparte o blisko telefonw komrkowych wyposaonych w bezprzewodowe technologie takie jak , oraz
 • 9. Nowa era Marketingu Mobilnego
  • Telefony komrkowe staj si zaawansowanymi urzdzeniami multimedialnymi, ktre umoliwiaj nie tylko komunikacj poprzez rozmow, e-mail czy komunikator, lecz rwnie uzyskiwanie bogatych informacji multimedialnych, rozrywk, a nawet dokonywanie transakcji w Punktach Sprzeday
 • 10. Spis Wprowadzenie do Marketingu Mobilnego Prezentacja FuturLink T echnologia Wilico Aplikacje w Punktach Sprzeday Przykady oraz referencje midzynarodowe
 • 11. Blisko jest kluczem w Punktach Sprzeday
  • Nowy paradygmat oparty na bliskoci telefonw komrkowych do obrandowanych produktw w Punktach Sprzeday
  • Okoo 90% Europejczykw posiada telefony komrkowe.
    • Z czego okoo 85% posiada Bluetooth
    • Kadego tygodnia sprzedaje si ponad 1 milion telefonw posiadajcych Bluetooth
    • Telefony posiadajce Wi-Fi s ju dostpne na rynku
    • Telefony NFC s kolejnym krokiem, ktry pozwoli utworzy projekty lojalnociowe oraz zapewni patnoci mobilnym portfelem
 • 12. Wilico: Ideal ne dla marketingu opartego na bliskoci
  • Nadajnik moe zawiera wysokiej jakoci ekran LCD, ktry moe by uyty jako wezwanie do dziaania oraz pozwala wywietla tre, ktr klient pobierze na swj telefon
  • Konsument pobiera tre multimedialn na swj telefon poprzez Bluetooth lub Wi-Fi
  • FuturLink dostarcza produkowany przez siebie sprzt oraz usugi personalizacyjne
  • Super cieka budowa
  • Technologia wyznaczajca kierunki rozwoju
  • Wspaniae poczenia zewntrzne
  • Wysokiej jasnoci 7 ekran
 • 13. oraz dystrybucji treci cyfrowych
  • Dystrybucja treci cyfrowych takich jak muzyka (PodCasting) oraz filmy (VideoCasting) przy uyciu interaktywnych ekranw (ekranw dotykowych) poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi
  • Treci cyfrowe z DRM aktywowane przez operatora telefonii komrkowej do tworzenia kampanii PREMIUM
 • 14. Jak to dziaa? Platforma Marketingu Mobilnego FuturLink
  • Stwrz tre, rozdawaj i obserwuj statystyki w zdalny i scentralizowany sposb
 • 15. Zaawansowane aplikacje do kreowania kampanii (I) Narzdzia tworzenia treci przystosowujce multimedialne kampanie (filmy, muzyka etc.) do formatu kadego telefonu, bez specjalistycznej wiedzy uytkownika NARZDZIA DO TWORZENIA TRECI KREATOR APLIKACJI Kreator aplikacji do tworzenia interaktywnych aplikacji (Java, Symbian i Windows mobile) dla Twojego Punktu Sprzeday
 • 16. Zaawansowane aplikacje do kreowania kampanii (I I ) Przegldarka statystyk w czasie rzeczywistym pozwala uzyska wszelkiego rodzaju informacje o czasie, miejscu, sposobie oraz przedmiocie zapyta konsumentw PRZEGLDARKA STATYSTYK PLANER ROZMIESZCZANIA TRECI Planer rozmieszczania treci suy do automatycznego rozsyania rnych treci w dowolnych miejscach
 • 17. Spis Wprowadzenie do Marketingu Mobilnego Prezentacja FuturLink Te chnologia Wilico Aplikacje w Punktach Sprzeday Przykady oraz referencje midzynarodowe
 • 18. Ap likacje
  • Interaktywne aplikacje: Katalogi, prezentacje produktw, formularze, ankiety, kwestionariusze, etc
  • Filmy, muzyka, animacje, wygaszacze, etc
  • Quizy, kupony, kody barowe, etc
  • Dystrybucja treci