autoreferat (PL)

download autoreferat (PL)

of 44

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of autoreferat (PL)

 • AUTOREFERAT

  1. Imi i nazwisko: Gonzalo Manuel Angulo Nez

  2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz

  tytu rozprawy doktorskiej.

  11.06.2003. Doktorat na Uniwersytecie Technicznym w Grazu z ocen Ausgezeichnet

  (najwysz). Tytu bronionej pracy: Experimental Observations of Non-Markovian Effects on Diffusion-

  Influenced Photoinduced Electron Transfer Reactions.

  1998-2003. Studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Guentera Gramppa w Instytucie Chemii

  Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu Technicznego w Grazu.

  1996-1998. Studia podyplomowe pod kierunkiem prof. Manuela Balna Almeidy zakoczone

  uzyskaniem certyfikatu Suficiencia Investigadora (Kompetencje Badawcze) na Wydziale Chemii

  Fizycznej Uniwersytetu w Sewilli.

  1991-1996. Studia uniwersyteckie na kierunku Chemia na Uniwersytecie w Sewilli.

  3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.

  06.2007-obecnie. Adiunkt w Zakadzie Fotochemii i Spektroskopii Instytutu Chemii Fizycznej

  Polskiej Akademii Nauk (IChF-PAN) w Warszawie. Stypendium Maria Skodowska-Curie w

  ramach sieci badawczo-szkoleniowej SolarNtype (do 03.2010). Stypendium habilitacyjne

  sfinansowane przez IChF-PAN od 01.2010.

  12.2006-05.2007. Asystent na Wydziale Chemii Fizycznej Uniwersytetu Genewskiego (Szwajcaria).

  10.2005-09.2006. Asystent badawczy na Wydziale Chemii Fizycznej Uniwersytetu Kastylii-La

  Manczy (Hiszpania).

  10.2004-09.2005. Asystent na Wydziale Chemii Fizycznej Uniwersytetu Genewskiego (Szwajcaria).

  10.2003-09.2004. Asystent w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu

  Technicznego w Grazu (Austria).

  1

 • 10.2002-03.2003. Stypendium Ministerstwa Nauki Austrii, przyznane na opracowanie propozycji do

  Programu Alfa Komisji Europejskiej, koordynowanego przez Instytut Chemii Fizycznej i

  Teoretycznej Uniwersytetu Technicznego w Grazu (Austria).

  10.1998-09.2002. Asystent w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu

  Technicznego w Grazu (Austria).

  4. Wskazanie osignicia wynikajcego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

  stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. No.

  65, poz. 595, ze zm.):

  A) Tytu osignicia naukowego: Wspomagane dyfuzj fotoindukowane bimolekularne

  reakcje chemiczne.

  B) Publikacje wchodzce w skad osignicia naukowego:

  H1. Bimolecular Photoinduced Electron Transfer Beyond the Diffusion Limit: The

  RehmWeller Experiment Revisited with Femtosecond Time Resolution. Arnulf

  Rosspeintner, Gonzalo Angulo, Eric Vauthey Journal of the American Chemical

  Society, 2014, 136, 2026.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na okreleniu problemu naukowego,

  zaplanowaniu dowiadcze i strategii badawczej, stworzeniu ram teoretycznych dla

  analizy wynikw, dokonaniu oblicze majcych na celu dopasowanie modelu

  teoretycznego do wynikw i napisaniu czci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj

  na 40%.

  H2. Experimental Evidence of the Relevance of Orientational Correlations in Photo-

  induced Bimolecular Reactions in Solution. Gonzalo Angulo, Alejandro Cuetos,

  Arnulf Rosspeintner, and Eric Vauthey Journal of Physical Chemistry A, 2013, 117,

  8814.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na okreleniu problemu naukowego,

  zaplanowaniu dowiadcze i strategii badawczej, przeprowadzeniu dowiadcze,

  stworzeniu ram teoretycznych dla analizy wynikw, dokonaniu czci oblicze majcych

  2

 • na celu dopasowanie modelu teoretycznego do wynikw i napisaniu czci manuskryptu.

  Mj udzia procentowy szacuj na 64%.

  H3. Driving Force Dependence of Charge Recombination in Reactive and

  Nonreactive Solvents. Arnulf Rosspeintner, Gonzalo Angulo, and Eric Vauthey

  Journal of Physical Chemistry A, 2012, 116, 9473.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na okreleniu problemu naukowego,

  zaplanowaniu dowiadcze i strategii badawczej, stworzeniu ram teoretycznych dla

  analizy wynikw, dokonaniu oblicze majcych na celu dopasowanie modelu

  teoretycznego do wynikw i napisaniu czci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj

  na 40%.

  H4. Spurious Observation of the Marcus Inverted Region in Bimolecular

  Photoinduced Electron Transfer. Arnulf Rosspeintner, Marius Koch, Gonzalo

  Angulo and Eric Vauthey Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 11396.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na okreleniu problemu naukowego,

  zaplanowaniu dowiadcze i strategii badawczej, stworzeniu ram teoretycznych dla

  analizy wynikw, dokonaniu oblicze majcych na celu dopasowanie modelu

  teoretycznego do wynikw i napisaniu czci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj

  na 30%.

  H5. Bimolecular Photoinduced Electron Transfer in Imidazolium-Based Room-

  Temperature Ionic Liquids is not Faster than in Conventional Solvents. Marius Koch,

  Arnulf Rosspeintner, Gonzalo Angulo and Eric Vauthey Journal of the American

  Chemical Society, 2012, 134, 3729.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na okreleniu problemu naukowego,

  zaplanowaniu dowiadcze i strategii badawczej, stworzeniu ram teoretycznych dla

  analizy wynikw, dokonaniu oblicze majcych na celu dopasowanie modelu

  teoretycznego do wynikw i napisaniu czci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj

  na 30%.

  3

 • H6. Comment to Exothermic Rate Restrictions in Long-Range Photoinduced

  Charge Separations in Rigid Media. G. Angulo, A. Rosspeintner, E. Vauthey.

  Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115, 7858.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na okreleniu problemu naukowego w

  opublikowanych wynikach, przedstawieniu strategii i dokonaniu oblicze majcych na

  celu dopasowanie modelu teoretycznego do wynikw i napisaniu czci manuskryptu. Mj

  udzia procentowy szacuj na 40%.

  H7. On the coherent description of diffusion influenced fluorescence quenching

  experiments II: ultrafast experiments. G. Angulo, D. Kattnig, A. Rosspeintner, G.

  Grampp and E. Vauthey. Chemistry: A European Journal, 2010, 16, 2291.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na zaproponowaniu dowiadcze i stanowiska

  teoretycznego, przeprowadzeniu dowiadcze czasowo-rozdzielczych i napisaniu czci

  manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj na 30%.

  H8. Viscosity dependence of the rubrene fluorescence quenching by organic radicals

  via energy transfer. G. Grampp, M. Justinek, S. Landgraf, G. Angulo and N.N.

  Lukzen. Photochem. Photobiol. Sci. 2009, 8, 1595.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na zaproponowaniu stanowiska teoretycznego,

  napisaniu wikszoci manuskryptu i stanowieniu cznika zespow dowiadczeniowego i

  teoretycznego, wsppracujcych przy analizie dowiadcze. Mj udzia procentowy szacuj

  na 25%.

  H9. The Rehm-Weller experiment in the view of distant electron transfer. A.

  Rosspeintner, D. Kattnig, G. Angulo, S. Landgraf and G. Grampp. Chemistry-A

  European Journal, 2008, 14, 6213.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na zaproponowaniu jej przedmiotu i badanego

  problemu oraz postawy teoretycznej, a take na wsppracy przy analizie dowiadcze i

  napisaniu wikszoci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj na 33%.

  4

 • H10. On the coherent description of diffusion influenced fluorescence quenching

  experiments. A. Rosspeintner, D. Kattnig, G. Angulo, S. Landgraf, G. Grampp and

  A. Cuetos. Chemistry-A European Journal 2007, 13, 6474.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na zaproponowaniu jej przedmiotu i badanego

  problemu oraz postawy teoretycznej, a take na wsppracy przy analizie dowiadcze i

  napisaniu wikszoci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj na 30%.

  H11. Production of Free Radicals and Triplets from contact radical pairs and from

  photochemically generated radical-ions. V.S. Gladkikh, G. Angulo and A.I. Burshtein.

  Journal of Physical Chemistry A 2007, 111, 3458.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na wsppracy przy analizie dowiadcze i

  napisaniu czci manuskryptu. Mj udzia procentowy szacuj na 30%.

  H12. Kinetics and yields of electron transfer in the inverted region. V. Gladkikh, A.I.

  Burshtein, G. Angulo, S. Pags, B. Lang and E. Vauthey. Journal of Physical Chemistry

  A 2004, 108, 6667.

  Mj wkad w powstanie tej pracy polega na wsppracy przy analizie dowiadcze i

  napisaniu czci manuskryptu a take na koordynacji prac zespow dowiadczalnego i

  teoretycznego. Mj udzia procentowy szacuj na 20%.

  5

 • Szczegowy opis mojego wkadu na polu wspomaganych dyfuzj bimolekularnych

  fotoindukowanych reakcji chemicznych.

  Reakcje chemiczne zapocztkowane przez wiato le u podstaw procesw naturalnych na Ziemi.

  Ju w pocztkach fotochemii, we wczesnych pracach Stokesa [1], Ciamiciana [2], Perrina [3], Sterna i

  Volmera [4], Einsteina [5] czy Jaboskiego [6], wymieniajc zaledwie kilku spord ojcw tej nauki,

  jej gwnym celem byo dostarczenie szczegowego, mocno osadzonego w fizyce wytumaczenia dla

  reakcji wywoywanych promieniowaniem elektromagnetycznym. Najprostsz spord reakcji1,

  ktre mog zosta wywoane lub wzmocnione przez fotony, jest przeniesienie elektronu. Dlatego