Auschwitz-Birkenau - 10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowc³w [II war of world]

download Auschwitz-Birkenau - 10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowc³w [II war of world]

of 20

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  282
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Auschwitz-Birkenau - 10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowc³w [II war of world]

10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowcw

10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowcw

Wdrujc przez Pastwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau "(...) przenikalimy wci gbiej i gbiej w jdro ciemnoci. (...) Wdrowalimy po prehistorycznej ziemi, po ziemi majcej wygld nieznanej planety". Ziemia ta nie przypominaa niczego, co zdolny byby zrodzi umys ludzki. Bya tworem zdegenerowanym, zeartym przez absolutne zo, pych i szalestwo.

Podr, ktr odbylimy, uwiadomia nam jedno - w umiejtnoci zadawania cierpienia naszym blinim osignlimy - jako gatunek - absolutne mistrzostwo.10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowcw

Caoci za, ktre dokonao si w tym miejscu nie sposb nazwa, opisa i zobrazowa. Pomimo hitlerowskiego zracjonalizowania i swoistego "uprzemysowienia" procesu Zagady, zwyczajnie nie sposb zrozumie tego, co dokonao si w tym miejscu.

Mona jedynie wymieni tych, ktrzy w historycznym opisie tych wydarze z reguy zajmuj miejsce drugoplanowe. Tymczasem, to oni byli reyserami i jednoczenie gwnymi aktorami caego "widowiska". To oni obmylili, zaplanowali i zrealizowali Shoah, to dziki nim mona byo napisa, e "(...) w Niemczech (...) ludzie umiej co zrobi z niczego".

Oto grupa najbardziej zdegenerowanych lekarzy i naukowcw, ktrzy brali aktywny udzia w nazistowskich zbrodniach dokonywanych w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Dachau, Gross Rosen czy Ravensbruck.10 najbardziej szalonych nazistowskich naukowcw

10. Friedrich Entress, Helmuth Vetter, Eduard Wirths - obozowi lekarze SS w obozie koncentracyjnym Auschwitz.Friedrich Entress, Helmuth Vetter, Eduard Wirths w latach 1941-1944 pracowali w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tam, na winiach testowali tolerancj i skuteczno nowych preparatw i lekw.

adne z lekarstw, ktre przyjmowali winiowie, nie byo wprowadzone jeszcze do uytku. Wikszo z nich oznaczona bya jedynie kryptonimami, tj.: B-1012, B-1O34,. B-1O36, 3582, P-111. Testowano take preparaty wystpujce pod nazw rutenolu i peristonu.

Co ciekawe, bezporednim zleceniodawc nazistowskich lekarzy by koncern farmaceutyczny IG Farbenindustrie, waciciel istniejcej do dzi firmy Bayer. Wszystkie preparaty, ktre przyjmowali winiowie, miay leczy choroby zakane, ktrymi w wikszoci wypadkw wczeniej winiw zaraano.

Na zdjciu po lewej - Eduard Wirths.

9. Horst SchumannOberstleutnant Luftwaffe oraz SS-Sturmbannfuhrer. Jednoczenie lekarz-rentgenolog, ideolog nazizmu i rasizmu. Od 1930 roku by czonkiem NSDAP, w roku 1932 wstpi do SA. Prac jako lekarz rozpocz w roku 1933, kiedy zosta zatrudniony w Halle przez publiczn sub zdrowia. Kiedy rozpocza si wojna, wstpi do Luftwaffe, gdzie pracowa jako lekarz.

W roku 1937, na polecenie Viktora Bracka, kierujcego wydziaem 2. w Kancelarii Fuhrera, rozpocz realizacj programu eutanazji osb uznawanych przez III Rzesz za "niepenowartociowe" (tzw. T4 Aktion). Program T4 Aktion przygotowywany by ju od 1934 roku.

Zgodnie z zaleceniami V. Bracka, Schumann wyselekcjonowa grup 14549 osb, ktre byy przetrzymywane w przytukach dla chorych psychicznie w Grafeneck i Sonnenstein. Wszyscy zostali pniej zgadzeni.

9. Horst SchumannW roku 1942 trafi do pracy w Auschwitz, gdzie wraz z innym nazistowskim lekarzem, Carlem Claubergiem, rozpocz proces sterylizacji kobiet i mczyzn. Do krwawych ani, prowadzonych przez nazistowskich oprawcw, trafiay bardzo czsto dzieci - nawet 8-letnie dziewczynki, ktrym do drg rodnych wprowadzano rodki dranice. Dzieciom i dorosym nawietlano te gruczoy pciowe, powodujc rozlege poparzenia skry i uszkodzenia znacznych partii ciaa. Czsto te w brutalny sposb usuwano narzdy pciowe. Wszystkie eksperymenty prowadzone byy bez jakichkolwiek rodkw znieczulajcych i narkozy.

H. Schuman po wojnie pracowa w Afryce, ukrywajc si skutecznie przed poszukiwaczami nazistw. Zmar w 1983 roku.

8. Johann Paul KremerDoktor medycyny i filozofii, a take Obersturmfuhrer SS. Do NSDAP wstpi w 1932 roku - by ju wwczas profesorem anatomii na Uniwersytecie w Munster. Od 1942 roku zatrudniony jako lekarz w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

Jako profesora anatomii szczeglnie interesoway go zmiany, ktre zachodziy w ludzkim ciele w wyniku procesu godzenia - dlatego te prowadzi w Auschwitz badania nad chorobami, ktre powstaj w wyniku godu. Selekcjonowa chorych w rnych stadiach choroby godowej, nakazywa ich fotografowa, a nastpnie mordowa zastrzykiem z fenolem. Ze wieych jeszcze zwok pobierano organy do pniejszych bada.

Kremmer pisa pamitnik, w ktrym szczegowo opisywa prowadzone przez siebie eksperymenty.

7. August HirtAugust Hirt, Hauptsturmfuhrer SS, by dyrektorem wydziau anatomii na Uniwersytecie w Strassburgu. Pracowa take w nieco tajemniczej, zaoonej przez Himmlera nazistowskiej organizacji, zwanej Ahnenerbe - "dziedzictwo przodkw". Nadrzdnym celem Ahnenerbe prowadzenie bada archeologicznych, antropologicznych i historycznych, ktre potwierdza miay tez o wyszoci rasy nordyckiej.

Dziki specjalnym instrukcjom, wydanym przez Himmlera, do Hirta trafiay szcztki winiw z Auschwitz, ktre suyy do stworzenia specjalnej kolekcji szkieletw ydowskich. Ostatecznie, wrd 115 osb, ktre trafiy do Hirta znalazo si 79 ydw, 30 ydwek, 4 Rosjan i 2 Polakw. Trafili oni najpierw do komory gazowej, a nastpnie ich zwoki odarto ze skry i mini - tak, aby do bada trafiy same szkielety.

6. Sigmund RascherChirurg, doktor medycyny pracujcy na Uniwersytecie w Monachium. Czonek NSDAP od roku 1933, do SA wstpi w 1936 roku, a w 1939 zasili szeregi SS, gdzie doszed do stopnia Gefreitera (starszy strzelec, kapral).

Po wstpieniu do SS trafi do Luftwaffe, ktre skierowao go do pracy w obozie koncentracyjnym w Dachau. Prowadzi tam m.in. dowiadczenia, ktre miay na celu sprawdzanie wytrzymaoci ludzkiej na zmiany cinienia.

rda podaj, e do jego bada selekcjonowano z reguy liczc okoo 200 osb, grup najbardziej wytrzymaych winiw. Nastpnie symulowano sytuacj, w ktrej sprawdzano wytrzymao organizmu na gwatowne zmiany cinie. Z grupy 200 osb byskawicznie umierao od 70 do 80. Reszta odnosia trwae obraenia.

Rascher prowadzi badania na specjalne yczenie Heinricha Himmlera.

5. Carl ClaubergProfesor ginekologii i poonictwa na Uniwersytecie w Krlewcu, a take ordynator uniwersyteckiego szpitala dla kobiet w Kilonii. Od 1933 roku czonek NSDAP, od 1939 SS, w ktrym doszed do stopnia Brigadefuhrera SS.

Od wczesnej modoci zafascynowany by ideologi nazistowsk, napisa na jej temat wiele prac apologetycznych.

Pocztkowo prowadzi eksperymenty w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck, pniej pracowa w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Prowadzi tam, wraz z opisanym wczeniej Horstem Schumannem, eksperymenty sterylizacyjne. Na specjalne poleceni Himmlera oddano do jego dyspozycji Blok Dowiadczalny X w Auschwitz.

W wyniku prowadzonych przez Clauberga eksperymentach na Cygankach i ydwkach mier ponioso kilkaset kobiet. Wszystkie prace prowadzone byy bez uycia adnych rodkw znieczulajcych.

4. Otmar Freiherr von VerschuerZ wyksztacenia biolog, zajmujcy si gwnie eugenik. Prowadzi swoje badania nad "czystoci rasow", pracujc na wydziale antropologii na Uniwersytecie w Berlinie. Bada take "zjawisko bliniactwa", w 1935 roku peni funkcj dyrektora Instytutu Biologii Dziedziczenia i Higieny Rasowej na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Do NSDAP wstpi w roku 1940.

Od 1944 roku, na specjaln prob Himmlera, rozpocz prace w Auschwitz. To od niego uczy si Josef Mengele, ktry by asystentem Von Verschuera.

Pod koniec wojny prbowa podj, zakoczon niepowodzeniem, wspprac z aliantami.

3. Eugen FischerNiemiecki profesor medycyny, antropologii i eugeniki. By jedn z tych osb, ktre uwaa si za najmocniej odpowiedzialne za stworzenie teorii o wyszoci "rasy nordyckiej" i legitymizacj eksterminacji ydw.

Jego teorie przyczyniy si do Holocaustu, a take do skazania okoo 500.000 Romw na mier. Fischer jest rwnie odpowiedzialny za skonstruowanie teorii mwicej o potrzebie wykluczenia ze spoeczestwa genw ludzi chorych psychicznie, kalekich i uomnych.

3. Eugen FischerJeszcze przed wojn, wraz z Fritzem Lenzem i Erwinem Baurerem w Namibii - niemieckiej kolonii w Afryce Poudniowo-Zachodniej, Fischer prowadzi badania nad cechami umysowymi i fizycznymi u potomstwa Murzynw i biaych. Niemieccy lekarze stwierdzili zgodnie, e u dzieci tych czciej wystpuj upoledzenia umysowe. W wyniku ich bada zakazano zawierania maestw midzy biaymi i czarnymi, ktre przyczynia si miay do tzw. "bastardyzacji rasy"

W nazistowskich Niemczech Fischer opracowa program czystoci rasowej, ktry poprzez badanie krwi i mierzenie obwodu czaszki determinowa osoby przynalece do "rasy nordyckiej". "

Na zdjciu po lewej: Blok 10, ktry stanowi miejsce zbrodniczych medycznych eksperymentw w Auschwitz.

2. Fritz LenzCzoowy niemiecki genetyk, jeden z twrcw eugeniki. Wsppracownik opisanego wczeniej E. Fischera, czowiek odpowiedzialny bezporednio za tzw. ustawy norymberskie, ktre przeniosy wyniki bada z Namibii na grunt III Rzeszy.

Wspomnianej wczeniej "bastardyzacji rasy" dokonywali tutaj nie Murzyni, ale ydzi, ktrych przedstawiono jako krzywk rasow, efekt wymieszania si Arabw, Murzynw biaych. Stanowi oni mieli obcy, niemoliwy do zaakceptowania element Rzeszy Niemieckiej.

Skonstruowane przez Lenza ustawy norymberskie, mwice midzy innymi o zakazie zawierania maestw z nie-Aryjczykami, ugruntoway podstaw antysemityzmu i stanowiy podstaw do podjcia wspomnianych wczeniej akcji takich jak T4 E-Aktion. Przyczyniy si take do fizycznej eliminacji setek tysicy osb chorych i upoledzonych.

Na zdjciu po lewej: piec w krematorium obozu koncentracyjnego Auschwitz I

1. Josef MengeleJosef Mengele, ktry do koca ycia pozosta zdeklarowanym nazist, urodzi si 16 marca 1911 roku w Gunzburgu. Przed wojn studiowa filozofi i medycyn na Uniwersytecie w Monachium. Po