ANIO¥¾Y - Anio¥â€y s¤ bytami fascynuj¤cymi, ale...

download ANIO¥¾Y - Anio¥â€y s¤ bytami fascynuj¤cymi, ale wci¤¥¼ szczelnie okry-tymi tajemnic¤, niepoznawalnymi,

of 17

 • date post

  18-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANIO¥¾Y - Anio¥â€y s¤ bytami fascynuj¤cymi, ale...

 • ANIOŁY

 • ANIOŁOWIE...

  zatem że są to pewne widziałem ich tu i tam krążących w zakamarkach duszy otwartych drzwiach umysłów porzuconych myślach rozproszonych

  na dnie studni sumienia beznadzieją dudniącej w pełnych piersiach matki karmiącej nowo narodzone złudzenia w kluczu żurawi szukających powrotów

  w lipie pszczoły kuszącej w okruchach chleba ze stołu wędrówce mrówek za niczym lub po co... zatem że są to pewne

  *** tylko dlaczego nikt do tej pory oprócz mnie ich nie widział

  Wiersz pochodzi z tomiku Lecha Tkaczyka ,,Anioły Codziennej Troski”, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2007

 • ANIOŁY

  Barbara Jakimowicz-Klein

  www.wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW

 • © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o., Wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone

  Redakcja AgnieszkA golubiewskA

  Redakcja techniczna ElżbiEta bursztynowicz

  Rysunki JErzy MasErak

  Projekt okładki Piotr biEń

  Wydanie I (dodruk)

  Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem,

  nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim

  i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na książki można składać na kartach pocztowych

  lub przez Internetową Księgarnię Wysyłkową Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o.

  Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl

  tel. 071 328-19-92, fax 071 328-09-87 Internetowa Księgarnia Wysyłkowa http://www.astrum.wroc.pl

  Zapraszamy do Klubu Książki Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o. Napisz do nas lub zadzwoń!

  ISBN 978-83-7277-425-5

 • Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Aniołowie w różnych religiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Kim są aniołowie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Aniołowie upadli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Kult aniołów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Kult imion anielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Anioły w ,,Biblii” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Aniołowie w Starym Testamencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Aniołowie w Nowym Testamencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Kiedy aniołowie zostali stworzeni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Cechy aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Co robią dobrzy aniołowie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Jak wyglądają anioły? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Płeć aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Mowa aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Ilu jest aniołów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Organizacja aniołów, czyli chóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Serafini – anioły miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Cherubini – anioły wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Trony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Panowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Moce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Władze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Zwierzchności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Archaniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Spis treści

 • 6 SPIS TREŚCI

  Archaniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Święty Michał Archanioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Święty Gabriel Archanioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Święty Rafał Archanioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  Aniołowie Stróże . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Modlitwy anielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  Bez aniołów nie ma Pisma Świętego, czyli Jan Paweł II o aniołach . . . . . . . 114

  Anioły w życiu świętych i mistyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  Aniołowie w tradycji ludowej, sztuce, literaturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  Aniołowie w naszym życiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Ezoteryczny świat aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

  Leksykon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

 • Anioły są bytami fascynującymi, ale wciąż szczelnie okry- tymi tajemnicą, niepoznawalnymi, częściowo dlatego tak nas intrygują. Jakby na przekór temu staramy się o nich mówić w sposób jak najbardziej konkretny. Powstają prace naukowe na temat aniołów w literaturze, sztuce, folklorze.

  Ludzkie pragnienia nadawania imion oraz chęć objaśnia- nia wszystkiego przez rozum zaowocowały powstaniem an- gelologii, czyli nauki o aniołach. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że natury anielskiej umysł ludzki nie może do końca przeniknąć. Chociaż intuicyjnie odczuwamy obecność aniołów w naszym życiu, muszą nam wystarczyć pewne ogól- ne ustalenia dotyczące ich istoty. Zbyt daleko idące hipotezy natury metafizycznej są bowiem niesprawdzalne empirycznie.

  O aniołach wiadomo tyle, ile udało się odczytać ze świę- tych ksiąg największych religii świata. Wiedza ta jest nie tyl- ko umowna, ale również niepełna. W zasadzie dowiadujemy się o aniołach z duchowych przeżyć, wewnętrznych doświad- czeń i przekazów innych osób.

  Kościół katolicki odrzuca wszelkie dokładniejsze wnika- nie w istotę i działanie aniołów oraz wszelką ludzką cieka- wość, skłaniającą człowieka do przekonania, iż posiadł całko- witą wiedzę na ich temat. Jeśli jednak potraktujemy naukę Kościoła poważnie, mamy pełne prawo mówić o aniołach, przez które Bóg ukazuje nam swą bliskość, przez które na nas

  Wstęp

  Aniołowie chyba dlatego są aniołami, że widzą w nas więcej dobrego niż ludzie złego.

  Ks. Jan Twardowski

 • 8 WSTĘP

  wpływa. Kiedy wraz z teologią pojmujemy anioły jako stwo- rzone istoty duchowe, wówczas konkretyzuje się w nich bo- ska zbawienna bliskość i stworzona przez Niego doświad- czalna rzeczywistość.

  Nie musimy wierzyć w anioły. Nie są one – jak pisze benedyktyn, ojciec Anzelm Grün – przedmiotem naszej wia- ry. Wierzyć możemy jedynie w Boga. Jednak za pośredni- ctwem aniołów może się skonkretyzować i skondensować wiara w Jego miłość.

  Mam nadzieję, że książka przybliży Państwu „anielską” tematykę i pobudzi do przemyśleń na temat duchowego wy- miaru rzeczywistości i refleksji nad własnymi duchowymi przeżyciami.

  Barbara Jakimowicz-Klein

 • Od tysięcy lat istoty niebiańskie, pośredniczące między rzeczywistością stworzoną a rzeczywistością boską, pojawia- ły się pod różnymi imionami i postaciami w wielu religiach, mitologiach i filozofiach. Obdarzone rozmaitymi atrybutami i cechami miały strzec, chronić, sądzić i uzdrawiać ludzi. Istoty podobne do chrześcijańskich aniołów występowały w staro- żytnym Egipcie, w Mezopotamii i Azji Mniejszej, w wielkich religiach Dalekiego Wschodu (braminizm, buddyzm, hindu- izm), w mitologii chińskiej i rozwiniętych kulturach Ameryki prekolumbijskiej oraz przedchrześcijańskiej Europy.

  W religiach politeistycznych linia graniczna oddzielająca te niezwykłe istoty od samej boskości jest często płynna, staje się ona natomiast wyraźna w religiach monoteistycznych. Różne świadectwa literackie i religijne związane ze światem aniołów świadczą o wzajemnych wpływach między różnymi kulturami i religiami.

  W religiach politeistycznyc