Search results for SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2017R

Explore all categories to find your favorite topic

Str.1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2017R Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia…

sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50 z dnia…

str. 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Kapucyńskiej imienia błogosławionego Aniceta Koplińskiego za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 Fundacja…

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA 2014 ROK (stan na dzień 31.12.2014 r.) Gdańska Fundacja Oświatowa posiada status organizacji…

PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Białystok, 1 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU…

Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Białystok, 12.03.2015 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE…

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934 KRS: 0000378780 www.fundacjapomocyrodzinie.pl…

FUNDACJA „DBAM O ZDROWIE” Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DBAM O ZDROWIE…

Sprawozdanie merytoryczne 2012 2 | S t r o n a TYTUŁEM WSTĘPU Podsumowując 2012 r. możemy powiedzieć: udało się. Udało się zrobić kolejny mały krok w rozwoju.…

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAJUSZ ZA ROK 2012 Pełna nazwa: Fundacja GAJUSZ. Siedziba rejestracyjna: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17 Adres do…

1 Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego …

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO ZA ROK 2014 I. Dane organizacji pożytku publicznego Liczba członków Polskiego Towarzystwa…

GOKA031042018 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH ZS W CHODOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury…

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2014 rok. Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego…

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAJUSZ ZA ROK 2011 Pełna nazwa: Fundacja GAJUSZ. Siedziba: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17 Wpis do KRS pod numerem…

Sprawozdanie merytoryczne 2012 2 | S t r o n a TYTUŁEM WSTĘPU Podsumowując 2012 r. możemy powiedzieć: udało się. Udało się zrobić kolejny mały krok w rozwoju.…