Search results for SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Explore all categories to find your favorite topic

sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50 z dnia…

1 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” 1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji…

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI” FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI” nr KRS: 0000387798 Data wpisu: 06.07.2011r.…

str. 1 STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku…

STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE św. św. CYRYLA i METODEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSŁAWNE św. św. CYRYLA…

1 | Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 2 | Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe:…

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 Spis treści: wstęp 2 ARTnet 4 Talent Matching Europe 5 ArtENprise 7 spotkania warsztaty debaty 9 ARTerioinspiracje 10 Instytut IQ…

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRA SIEĆ ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA…

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenie Trenerów Organizacj i Pozarządowych ul . Smolna 16 lok. 7 00-375 Warszawa e-mai l: b iuro@stowarzyszeniestop.pl tel. +48 22 468…

Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ul. Moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz tel. (52) 520 1113 NIP: 967-13-38-854, Regon: 340873934 KRS: 0000378780 www.fundacjapomocyrodzinie.pl…

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI” FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI” nr KRS: 0000387798 Data wpisu: 06.07.2011r.…

str. 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Kapucyńskiej imienia błogosławionego Aniceta Koplińskiego za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 Fundacja…

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA 2014 ROK (stan na dzień 31.12.2014 r.) Gdańska Fundacja Oświatowa posiada status organizacji…

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Rok 2008 2 www.rajska.info 3 Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów nabytki selekcja…

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie rok 2007 2 www.rajska.info 3 Gromadzenie i opracowanie zbiorów Nabytki Ubytki…

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie rok 2009 2 www.rajska.info 3 Gromadzenie i opracowanie zbiorów Nabytki Ubytki Opracowanie…

PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Białystok, 1 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU…