ZLECENIODAWCA - ZZWzzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/04/odc.1-Rzeczypos...mgr inż. architekt...

1
B A 1m13 5 1i1 3 8m5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1m5 2m3 5 4 1 1 4 1m5 G G G G G 1b3 G G G G 4 1 5 5 4 5 3 1 4 5 1m5 3 G 1b3 G G G G G 3 5 3 4 5 4 5 4 5 2 2 2 5 4 2 4 2 5 4 5 1m5 4 G 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 G 1m5 3 3 1 1 3 3 G 1 3 1 1 2 1 3 3 1 5 4 4 1 3 1 3 3 G 4 1m4 3 3 3 3 i.b. 4 3 3 3 3 4 G G G 3 3 3 3 3 3 1m4 P Z Z i.b. -1 4 3 5 4 5 4 1 3 3 1m5 1 -1 3 3 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 5 4 3 5 4 5 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 4 3 5 3 3 4 3 1 5 3 1 3 4 5 3 3 4 1m5 i.b. 5 5 6m5 -1 -1 -1 5 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 3 3 5 3 4 5 3 5 3 4 5m5 4 3 6m5 4 3 7m5 -1 g.podz.-1388/15 proj.bud. 15 18 14 16 2 1 20 29 19 21 18 20 6 24 24D 24E A B 1 2 F. Klimczaka Prymasa A. Hlonda Oś Królewska Herbu Szraniawy al. Wilanowska Oś Królewska A. Branick BUS BUS 4 1i1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3m5 2m5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1m5 4t1 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 G G G G G 2m5 G G G 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 3m5 2i1 G 5 3 4 5 2 zb.wdc. 12 11 28B 1 3 A. Branickiego F. Klimczaka Prymasa A. Hlonda Herbu Szraniawy Herbu Korczak A. Branickiego 0 500m 50 100 200 300 400 LEGENDA: A A Granica projektu wykonawczego (granica pasa drogowego) P r o j ek t owane g r upy k r zewów P r zys t anek au t obusowy P r o j ek t owane g r upy by l i n / t r aw Pe r ony p r zys t anków t r anwa j owych Budynki Skwe r P r o j ek t owane t r awn i k i dywanowe P l ac f on t ann Projektowane trawniki parkowe Granica opracowania koncepcji Ścieżki rowerowe P r o j ek t owane ł awk i P l ac zabaw / W i l anów f o r k i ds I s t n i e j ące d r zewa P r o j ek t owane d r zewa Nasadzen i a r l i n P r o j ek t owane d r zewa sadzone w ek r anach ko r zen i owych L i n i e p r zek r o j owe P r o j ek t owane s t o j ak i na r owe r y Ciągi pieszo - rowerowe Ciągi piesze P r o j ek t owane k r a t y pod d r zewa 1 P r o j ek t owane żywop ł o t y I s t n i e j ące znak i poz i ome P r o j ek t owane znak i poz i ome D r ewn i any podes t I s t n i e j ąca f on t anna P r o j ek t owana wyn i es i ona f on t anna Projektowane trawniki rekreacyjne P r o j ek t owane d r ewn i ane ł awk i Wyposażen i e p l acu zabaw Łąka kwietna 2 Za t oka pos t o j owa do k r ó t ko czasowego pa r kowan i a P r o j ek t owane pa l me t y P r o j ek t owane s ł upk i chodn i kowe 4,31 3 1 2,5 1,5 4,5 7,25 11,4 2,1 ZIELONE TOROWISKO ZIELEŃ ŚCIEŻKA ROWEROWA ZATOKA POSTOJOWA 1,5 3,1 1,2 3 5,16 CHODNIK JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZIELEŃ CHODNIK ŚCIEŻKA ROWEROWA PAS ROZGRANICZAJĄCY ZIELEŃ 2 CHODNIK PRZYSTANEK TRAMWAJOWY ŚCIEŻKA ROWEROWA ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA JEZDNIA DWUPASMOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZIELEŃ ZIELONE TOROWISKO ŚCIEŻKA ROWEROWA ZIELEŃ CHODNIK 10 3 2,12 3,4 10 14 3,5 2,5 2,76 4,5 1,5 3,25 3,35 4,5 3,5 14,50 1,45 1,5 2 3 2,51 CHODNIK 3,04 PRZYSTANEK TRAMWAJOWY ŚCIEŻKA ROWEROWA ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZIELEŃ ŻYWOPŁOT ZIELONE TOROWISKO ŚCIEŻKA ROWEROWA ZIELEŃ CHODNIK ZIELEŃ PAS DO SKRĘTU 4,5 1,5 3,25 3,35 4,5 3,5 14,50 1,45 1,5 2 3 2,51 CHODNIK 3,04 PRZYSTANEK TRAMWAJOWY ŚCIEŻKA ROWEROWA ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA JEZDNIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZIELEŃ ŻYWOPŁOT ZIELONE TOROWISKO ŚCIEŻKA ROWEROWA ZIELEŃ CHODNIK ZIELEŃ PAS DO SKRĘTU TEMAT ZESPÓŁ AUTORSKI FAZA KONCEPCJA PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ S.C. Copyright © 2018 TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY. N .21&(3&-$ $5$1ĩ$&-, =,(/(1, :='à8ĩ 8/,& :5$= = 352-(.7(0 :<.21$:&=<0 1$6$'=(ē , 72:$5=<6=Ą&<&+ ,0 =0,$1 : *5$1,&$&+ 3$6Ï: '52*2:<&+ :<%5$1<&+ 8/,& : :$56=$:,( &=ĉĝû AL. RZECZYPOSPOLITEJ / UL BRANICKIEGO / UL HLONDA AL. RZECZYPOSPOLITEJ / UL BRANICKIEGO / UL HLONDA ODCINEK 01: AL. RZECZYPOSPOLITEJ dr. Przemysław Wolski mgr inż. architekt krajobrazu Agnieszka Duc mgr inż. architekt krajobrazu Mariusz Pasek inż. arch. kraj. Katarzyna Starzycka mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kuśmierska mgr inż. architekt krajobrazu Anna Paciura inż. arch. kraj. Helena Ostaszyk inż. arch. kraj. Marcelina Pasek inż. arch. kraj. Ewelina Pietrzykowska SKALA 1:1000 DATA WARSZAWA MARZEC 2018 ZLECENIODAWCA Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Łazy, ul. Rolna 3 05-552 Wólka Kosowska tel./fax (22) 254 62 01 gsm 601 333 911 e-mail [email protected] PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ PRZEKRÓJ A-A, faza 1 PRZEKRÓJ B-B, faza 1 PRZEKRÓJ A-A, faza 2 PRZEKRÓJ B-B, faza 2

Transcript of ZLECENIODAWCA - ZZWzzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/04/odc.1-Rzeczypos...mgr inż. architekt...

B

A

1

m

1

3

5

1

i1

3

8

m

5

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

m

5

2

m

3

5

4

1

1

4

1

m

5

G

G

G

G

G

1

b

3

G

G

G

G

4

1

5

5

4

5

3

1

4

5

1

m

5

3

G

1

b

3

G

G

G

G

G

3

5

3

4

5

4

5

4

5

2

2

2

5

4

2

4

2

5

4

5

1

m

5

4

G

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

4

4

4

5

4

4

4

3

4

4

5

G

1

m

5

3

3

1

1

3

3

G

1

3

1

1

2

1

33

1

5

4

4

1

3

1

3

3

G

4

1

m

4

3

3

3

3

i.b

.

4

3

3

3

3

4

G

G

G

3

3

3

33

3

1

m

4

P

Z

Z

i.b

.

-1

4

3

5

4

5

4

1

3

3

1

m

5

1

-1

3

3

3

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

3

3

5

4

3

5

4

5

3

3

4

5

3

4

3

3

5

3

4

3

5

3

3

4

3

1

5

3

1

3

4

5

3

3

4

1

m

5

i.b

.

5

5

3

6

m

5

-1

-1

-1

5

3

3

33

4

5

4

3

33

4

5

3

4

5

4

5

34

33

5

3

4

5

3

5

3

4

5

m

5

4

3

6

m

5

4

3

7

m

5

-1

g

.p

o

d

z

.-

1

3

8

8

/1

5

p

ro

j.b

u

d

.

1

5

1

8

1

4

1

6

2

1

2

0

29

1

9

2

1

18

20

6

24

24D

24E

A

B

1

2

F

.

K

lim

c

z

a

k

a

P

r

y

m

a

s

a

A

. H

lo

n

d

a

O

ś

K

le

w

s

k

a

H

e

r

b

u

S

z

r

a

n

i

a

w

y

a

l

.

W

i

l

a

n

o

w

s

k

a

O

ś

K

le

w

s

k

a

A

. B

ra

n

ic

k

ie

g

o

BU

S

BU

S

4

1

i

1

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

5

3

m

5

2

m

5

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

1

m

5

4

t

1

5

4

5

4

4

5

4

4

5

4

5

5

4

5

3

3

4

5

5

4

3

5

4

5

4

3

3

G

G

G

G

G

2

m

5

G

G

G

5

4

3

4

5

4

5

4

5

3

4

3

5

4

5

3

m

5

2

i

1

G

5

3

4

5

2

z

b

.

w

d

c

.

1

2

1

1

28B

1

3

A

.

B

r

a

n

i

c

k

i

e

g

o

F

. K

lim

c

z

a

k

a

P

r

y

m

a

s

a

A

.

H

lo

n

d

a

H

e

rb

u

S

z

ra

n

ia

w

y

H

erbu K

orczak

A

.

B

r

a

n

i

c

k

i

e

g

o

0 500m50 100 200 300 400

LEGENDA:

A

A

Granica projektu wykonawczego(granica pasa drogowego)

Projektowane grupy krzewów

Przystanek autobusowy

Projektowane grupy bylin/traw

Perony przystanków tranwajowych

Budynki

Skwer

Projektowane trawniki dywanowe

Plac fontann

Projektowane trawniki parkowe

Granica opracowania koncepcjiŚcieżki rowerowe

Projektowane ławki

Plac zabaw/ Wilanów for kids

Istniejące drzewa

Projektowane drzewa

Nasadzenia roślin

Projektowane drzewasadzone w ekranach korzeniowych

Linie przekrojowe

Projektowane stojaki na rowery

Ciągi pieszo - roweroweCiągi piesze

Projektowane kraty pod drzewa

1

Projektowane żywopłoty

Istniejące znaki poziome

Projektowane znaki poziome

Drewniany podest

Istniejąca fontannaProjektowana wyniesiona fontanna

Projektowane trawniki rekreacyjne

Projektowane drewniane ławki

Wyposażenie placu zabaw

Łąka kwietna

2

Zatoka postojowa do krótko czasowego parkowania

Projektowane palmety

Projektowane słupki chodnikowe

4,31

3 1

2,51,5 4,57,25 11,42,1

ZIE

LO

NE

TO

RO

WIS

KO

ZIE

LE

Ń

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZA

TO

KA

PO

ST

OJO

WA

1,53,1 1,2

3

5,16

CH

OD

NIK

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

ZIE

LE

Ń

CH

OD

NIK

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

PA

S

RO

ZG

RA

NIC

ZA

CY

ZIE

LE

Ń

2

CH

OD

NIK

PR

ZY

ST

AN

EK

TR

AM

WA

JO

WY

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZA

TO

KA

AU

TO

BU

SO

WA

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

JE

ZD

NIA

DW

UP

AS

MO

WA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

ZIE

LE

Ń

ZIE

LO

NE

TO

RO

WIS

KO

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZIE

LE

Ń

CH

OD

NIK

103

2,12 3,4

10 14

3,5 2,5 2,76

4,5

1,5 3,253,35 4,5

3,5

14,50

1,451,5

2

3

2,51

CH

OD

NIK

3,04

PR

ZY

ST

AN

EK

TR

AM

WA

JO

WY

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZA

TO

KA

AU

TO

BU

SO

WA

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

ZIE

LE

Ń

ŻY

WO

OT

ZIE

LO

NE

TO

RO

WIS

KO

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZIE

LE

Ń

CH

OD

NIK

ZIE

LE

Ń

PA

S D

O

SK

TU

4,5

1,5 3,253,35 4,5

3,5

14,50

1,451,5

2

3

2,51

CH

OD

NIK

3,04

PR

ZY

ST

AN

EK

TR

AM

WA

JO

WY

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZA

TO

KA

AU

TO

BU

SO

WA

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

JE

ZD

NIA

NA

WIE

RZ

CH

NIA

AS

FA

LT

OW

A

ZIE

LE

Ń

ŻY

WO

PŁO

T

ZIE

LO

NE

TO

RO

WIS

KO

ŚC

IE

ŻK

A

RO

WE

RO

WA

ZIE

LE

Ń

CH

OD

NIK

ZIE

LE

Ń

PA

S D

O

SK

TU

TEMAT

ZESPÓŁ AUTORSKI

FAZA

KONCEPCJA

PRACOWNIASZTUKI OGRODOWEJ S.C.

Copyright © 2018TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.

N

KONCEPCJA ARANŻACJI ZIELENI WZDŁUŻ ULIC WRAZ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM NASADZEŃ I TOWARZYSZĄCYCH IM ZMIAN W

GRANICACH PASÓW DROGOWYCH WYBRANYCH ULIC W WARSZAWIE - CZĘŚĆ 21

AL. RZECZYPOSPOLITEJ / UL BRANICKIEGO / UL HLONDA

AL. RZECZYPOSPOLITEJ / UL BRANICKIEGO / UL HLONDA

ODCINEK 01: AL. RZECZYPOSPOLITEJ

dr. Przemysław Wolski

mgr inż. architekt krajobrazu Agnieszka Duc

mgr inż. architekt krajobrazu Mariusz Pasek

inż. arch. kraj. Katarzyna Starzycka

mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kuśmierska

mgr inż. architekt krajobrazu Anna Paciura

inż. arch. kraj. Helena Ostaszyk

inż. arch. kraj. Marcelina Pasek

inż. arch. kraj. Ewelina Pietrzykowska

SKALA

1:1000

DATA

WARSZAWA MARZEC 2018

ZLECENIODAWCA

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Łazy, ul. Rolna 305-552 Wólka Kosowska

tel./fax (22) 254 62 01gsm 601 333 911

e-mail [email protected]

PRACOWNIA

SZTUKI

OGRODOWEJ

PRZEKRÓJ A-A, faza 1

PRZEKRÓJ B-B, faza 1

PRZEKRÓJ A-A, faza 2

PRZEKRÓJ B-B, faza 2

AutoCAD SHX Text
212.0529
AutoCAD SHX Text
212.0530
AutoCAD SHX Text
212.0021
AutoCAD SHX Text
212.1377
AutoCAD SHX Text
212.1844
AutoCAD SHX Text
212.2352
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
9.88
AutoCAD SHX Text
9.76
AutoCAD SHX Text
9.03
AutoCAD SHX Text
9.88
AutoCAD SHX Text
10.61
AutoCAD SHX Text
10.51
AutoCAD SHX Text
10.59
AutoCAD SHX Text
10.06
AutoCAD SHX Text
9.87
AutoCAD SHX Text
10.56
AutoCAD SHX Text
10.55
AutoCAD SHX Text
10.65
AutoCAD SHX Text
10.53
AutoCAD SHX Text
10.63
AutoCAD SHX Text
10.26
AutoCAD SHX Text
10.16
AutoCAD SHX Text
10.24
AutoCAD SHX Text
10.34
AutoCAD SHX Text
9.72
AutoCAD SHX Text
9.32
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
9.49
AutoCAD SHX Text
8.69
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. z.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
8.10
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
8.00
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
9.90
AutoCAD SHX Text
10.00
AutoCAD SHX Text
10.06
AutoCAD SHX Text
10.00
AutoCAD SHX Text
10.11
AutoCAD SHX Text
10.01
AutoCAD SHX Text
10.10
AutoCAD SHX Text
10.27
AutoCAD SHX Text
10.37
AutoCAD SHX Text
10.40
AutoCAD SHX Text
10.30
AutoCAD SHX Text
10.20
AutoCAD SHX Text
10.20
AutoCAD SHX Text
10.57
AutoCAD SHX Text
10.30
AutoCAD SHX Text
10.51
AutoCAD SHX Text
10.50
AutoCAD SHX Text
10.43
AutoCAD SHX Text
10.33
AutoCAD SHX Text
10.36
AutoCAD SHX Text
10.46
AutoCAD SHX Text
10.56
AutoCAD SHX Text
10.56
AutoCAD SHX Text
10.46
AutoCAD SHX Text
10.31
AutoCAD SHX Text
10.21
AutoCAD SHX Text
10.31
AutoCAD SHX Text
10.26
AutoCAD SHX Text
10.33
AutoCAD SHX Text
10.15
AutoCAD SHX Text
10.05
AutoCAD SHX Text
10.23
AutoCAD SHX Text
10.32
AutoCAD SHX Text
10.42
AutoCAD SHX Text
10.27
AutoCAD SHX Text
10.37
AutoCAD SHX Text
10.20
AutoCAD SHX Text
10.10
AutoCAD SHX Text
10.20
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
9.67
AutoCAD SHX Text
7.30
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.04
AutoCAD SHX Text
7.80
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.33
AutoCAD SHX Text
7.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.59
AutoCAD SHX Text
4.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.40
AutoCAD SHX Text
4.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.27
AutoCAD SHX Text
4.90
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.56
AutoCAD SHX Text
4.92
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
9.63
AutoCAD SHX Text
8.07
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
10.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
9.83
AutoCAD SHX Text
7.07
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
1m13
AutoCAD SHX Text
Herbu Janina
AutoCAD SHX Text
A. Branickiego
AutoCAD SHX Text
al. Rzeczypospolitej
AutoCAD SHX Text
al. Rzeczypospolitej
AutoCAD SHX Text
LVI
AutoCAD SHX Text
LVI
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
7m5
AutoCAD SHX Text
6m5
AutoCAD SHX Text
5m5
AutoCAD SHX Text
4m5
AutoCAD SHX Text
3m5
AutoCAD SHX Text
2m5
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
2i1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
LV
AutoCAD SHX Text
LV
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
Lz-LV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
LV
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
LV
AutoCAD SHX Text
LV
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
1i1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
8m5
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
2m3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1b3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1b3
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1b3
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
2m5
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
88.61
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
i.b.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m4
AutoCAD SHX Text
1m4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
i.b.
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
i.b.
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1m4
AutoCAD SHX Text
1m4
AutoCAD SHX Text
Prymasa A. Hlonda
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
zb.
AutoCAD SHX Text
zb.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. br.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
ws
AutoCAD SHX Text
ws
AutoCAD SHX Text
molo
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch.
AutoCAD SHX Text
ch.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
R
AutoCAD SHX Text
bas.
AutoCAD SHX Text
bas.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
I
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
86.11
AutoCAD SHX Text
86.96
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
85.67
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
87.00
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
86.87
AutoCAD SHX Text
86.92
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
89.13
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.46
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
88.34
AutoCAD SHX Text
88.50
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.50
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
88.60
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
88.65
AutoCAD SHX Text
88.71
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
88.58
AutoCAD SHX Text
88.50
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.46
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.22
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
87.28
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.73
AutoCAD SHX Text
88.53
AutoCAD SHX Text
88.79
AutoCAD SHX Text
86.55
AutoCAD SHX Text
85.92
AutoCAD SHX Text
86.4
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
86.5
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
86.5
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
86.41
AutoCAD SHX Text
85.87
AutoCAD SHX Text
86.4
AutoCAD SHX Text
86.53
AutoCAD SHX Text
85.88
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
86.79
AutoCAD SHX Text
85.90
AutoCAD SHX Text
85.88
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
89.82
AutoCAD SHX Text
89.77
AutoCAD SHX Text
89.86
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.53
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
89.30
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
89.1
AutoCAD SHX Text
89.1
AutoCAD SHX Text
88.6
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
89.1
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
88.84
AutoCAD SHX Text
88.6
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.82
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
88.8
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.54
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
88.7
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
88.9
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
87.46
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
86.96
AutoCAD SHX Text
86.71
AutoCAD SHX Text
86.70
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
86.6
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
88.54
AutoCAD SHX Text
88.72
AutoCAD SHX Text
88.65
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
88.50
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.75
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
89.18
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.97
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
88.61
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
89.51
AutoCAD SHX Text
89.52
AutoCAD SHX Text
88.63
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
88.60
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.63
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
88.87
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
88.41
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
86.6
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
88.4
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.45
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
86.92
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
88.4
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.46
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
86.94
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
86.49
AutoCAD SHX Text
87.04
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
86.72
AutoCAD SHX Text
86.94
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
87.04
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
86.39
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
87.29
AutoCAD SHX Text
85.45
AutoCAD SHX Text
85.54
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
86.60
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.38
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.40
AutoCAD SHX Text
88.38
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
85.07
AutoCAD SHX Text
85.08
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
86.67
AutoCAD SHX Text
86.49
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
86.59
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
86.47
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
89.3
AutoCAD SHX Text
88.8
AutoCAD SHX Text
86.6
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
89.2
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
89.3
AutoCAD SHX Text
86.5
AutoCAD SHX Text
89.2
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
86.5
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
86.7
AutoCAD SHX Text
86.5
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
86.4
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
89.4
AutoCAD SHX Text
89.3
AutoCAD SHX Text
89.3
AutoCAD SHX Text
89.2
AutoCAD SHX Text
88.9
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.25
AutoCAD SHX Text
85.32
AutoCAD SHX Text
85.24
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
84.79
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
86.23
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.24
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
86.33
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
87.10
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
89.86
AutoCAD SHX Text
90.2
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
90.2
AutoCAD SHX Text
90.63
AutoCAD SHX Text
90.48
AutoCAD SHX Text
90.61
AutoCAD SHX Text
90.3
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
86.6
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.9
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.9
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
89.81
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
90.61
AutoCAD SHX Text
90.62
AutoCAD SHX Text
89.52
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.93
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
88.92
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
88.94
AutoCAD SHX Text
88.92
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
g
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
g
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
86.3
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
86.7
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
86.5
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
88.91
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
88.65
AutoCAD SHX Text
88.61
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
88.61
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
88.53
AutoCAD SHX Text
88.45
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.45
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
88.38
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.01
AutoCAD SHX Text
87.14
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
90.45
AutoCAD SHX Text
90.48
AutoCAD SHX Text
90.23
AutoCAD SHX Text
89.66
AutoCAD SHX Text
89.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
90.46
AutoCAD SHX Text
90.14
AutoCAD SHX Text
89.79
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
89.86
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
89.93
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
90.12
AutoCAD SHX Text
90.03
AutoCAD SHX Text
90.00
AutoCAD SHX Text
89.90
AutoCAD SHX Text
89.99
AutoCAD SHX Text
89.90
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
88.83
AutoCAD SHX Text
88.84
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
88.79
AutoCAD SHX Text
88.70
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
88.80
AutoCAD SHX Text
88.84
AutoCAD SHX Text
88.98
AutoCAD SHX Text
88.88
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
88.72
AutoCAD SHX Text
88.83
AutoCAD SHX Text
88.75
AutoCAD SHX Text
88.65
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
89.42
AutoCAD SHX Text
89.80
AutoCAD SHX Text
89.18
AutoCAD SHX Text
89.29
AutoCAD SHX Text
89.21
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
88.50
AutoCAD SHX Text
89.15
AutoCAD SHX Text
89.03
AutoCAD SHX Text
89.45
AutoCAD SHX Text
89.23
AutoCAD SHX Text
89.21
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
89.02
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
88.90
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
89.30
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.46
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
88.93
AutoCAD SHX Text
88.83
AutoCAD SHX Text
88.70
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
88.74
AutoCAD SHX Text
88.85
AutoCAD SHX Text
88.53
AutoCAD SHX Text
88.65
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
88.96
AutoCAD SHX Text
88.74
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
88.68
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
89.22
AutoCAD SHX Text
89.10
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
88.68
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.20
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
88.4
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
88.7
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
88.5
AutoCAD SHX Text
88.5
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
88.34
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
i.u.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.40
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.38
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
88.41
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.34
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
j. br.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
88.69
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
88.72
AutoCAD SHX Text
88.90
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.58
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
88.75
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
88.98
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
88.89
AutoCAD SHX Text
89.01
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
89.42
AutoCAD SHX Text
89.43
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
88.79
AutoCAD SHX Text
i.b.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
89.45
AutoCAD SHX Text
89.45
AutoCAD SHX Text
89.52
AutoCAD SHX Text
89.50
AutoCAD SHX Text
89.49
AutoCAD SHX Text
89.51
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. z.
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.7
AutoCAD SHX Text
89.1
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.9
AutoCAD SHX Text
88.9
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
88.69
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.50
AutoCAD SHX Text
88.60
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
88.65
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.82
AutoCAD SHX Text
88.82
AutoCAD SHX Text
88.81
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.54
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.34
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.54
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
i.b.
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
36m5
AutoCAD SHX Text
ch. z.u.
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.79
AutoCAD SHX Text
88.79
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
88.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
j. z.u.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.40
AutoCAD SHX Text
88.40
AutoCAD SHX Text
88.38
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
89.10
AutoCAD SHX Text
89.20
AutoCAD SHX Text
89.03
AutoCAD SHX Text
89.05
AutoCAD SHX Text
89.24
AutoCAD SHX Text
89.27
AutoCAD SHX Text
89.15
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
89.28
AutoCAD SHX Text
89.02
AutoCAD SHX Text
89.04
AutoCAD SHX Text
89.02
AutoCAD SHX Text
89.09
AutoCAD SHX Text
89.07
AutoCAD SHX Text
89.07
AutoCAD SHX Text
89.08
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
88.40
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
89.08
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch.
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
85.84
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
86.30
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
86.23
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
85.75
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.79
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
86.95
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
86.92
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
86.73
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.02
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
86.92
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
86.71
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
85.60
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
86.56
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
86.55
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
86.56
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
86.52
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.25
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
86.59
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
86.30
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
85.89
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
86.44
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
85.71
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
86.43
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
86.45
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
86.23
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
86.49
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
85.79
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
86.59
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
86.40
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
86.53
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
86.64
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
86.39
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
85.59
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
86.27
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
86.41
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
86.27
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
86.02
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
86.37
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
86.05
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
86.55
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.90
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
86.01
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
86.01
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
86.45
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
86.65
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
86.68
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
85.77
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
85.58
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
86.38
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
86.14
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
86.32
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
86.56
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
86.58
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.09
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
85.73
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
86.93
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
86.35
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
86.40
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
86.63
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
86.44
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
86.60
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.25
AutoCAD SHX Text
86.43
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
86.15
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
86.21
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
86.44
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
86.48
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
86.26
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
86.07
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
86.29
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
86.53
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
86.54
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
86.23
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
86.35
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
86.53
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
86.45
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
86.46
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
86.94
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
86.39
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
86.77
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
86.50
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.10
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
86.55
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
86.42
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.24
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.15
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.47
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.47
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.83
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.74
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.07
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.72
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.41
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.68
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.02
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.15
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.12
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.44
AutoCAD SHX Text
88.68
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.56
AutoCAD SHX Text
88.70
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.81
AutoCAD SHX Text
88.96
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.77
AutoCAD SHX Text
88.92
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.80
AutoCAD SHX Text
88.95
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.58
AutoCAD SHX Text
88.73
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.58
AutoCAD SHX Text
88.73
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.16
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.56
AutoCAD SHX Text
88.70
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.23
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
89.32
AutoCAD SHX Text
88.45
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
86.95
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
86.61
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
86.68
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
86.18
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
86.29
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
86.67
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
86.14
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
86.37
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
86.50
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
86.45
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
86.60
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
90.28
AutoCAD SHX Text
89.37
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
90.28
AutoCAD SHX Text
89.40
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
85.95
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.80
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.90
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
86.72
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
86.41
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
86.07
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
85.97
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.25
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.03
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
85.87
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
90.20
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.75
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
85.82
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
86.66
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.20
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
86.35
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
86.46
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
86.53
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.60
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.38
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.38
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.34
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.06
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.43
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
84.17
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
83.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
84.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
84.97
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.85
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.84
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.72
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.93
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.32
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.15
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.02
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.17
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.24
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.55
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.86
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.86
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.56
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
84.18
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.42
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
85.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
84.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
83.66
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
85.18
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
86.64
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.45
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
85.85
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
84.06
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
86.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
86.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
85.70
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.69
AutoCAD SHX Text
86.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
86.18
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
85.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
82.45
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
85.45
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
84.69
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.58
AutoCAD SHX Text
86.34
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.63
AutoCAD SHX Text
86.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
86.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
86.34
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
86.19
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
86.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.53
AutoCAD SHX Text
86.37
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
87.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
86.37
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
86.01
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
83.93
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
84.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
84.22
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
86.56
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
86.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
85.99
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
85.95
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
85.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
83.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
86.22
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
84.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
86.11
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
84.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
83.08
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
85.76
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
85.40
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
82.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
84.97
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
85.97
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
85.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
85.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
84.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
83.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
85.15
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
84.75
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
84.43
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
84.49
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
85.68
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
85.87
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
86.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
86.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
83.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
84.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
84.74
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
83.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
83.32
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
84.86
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
85.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
84.00
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
83.21
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
85.69
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
85.37
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
85.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
85.88
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.00
AutoCAD SHX Text
85.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
85.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
85.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.16
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
85.16
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
83.93
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
84.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.30
AutoCAD SHX Text
84.04
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
84.23
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
85.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.04
AutoCAD SHX Text
85.52
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.73
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.23
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.48
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.12
AutoCAD SHX Text
85.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.49
AutoCAD SHX Text
85.84
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.51
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
86.14
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
85.21
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.41
AutoCAD SHX Text
86.90
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
83.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
85.96
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
80.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
84.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
82.14
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
82.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
82.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
83.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.84
AutoCAD SHX Text
86.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.97
AutoCAD SHX Text
86.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
86.14
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
86.19
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
85.99
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
85.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
84.11
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
84.24
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
85.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
85.49
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
85.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
85.40
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
85.47
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
85.53
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
85.73
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
86.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
86.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
85.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
85.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
84.70
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
82.00
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
85.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
85.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
85.92
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
86.53
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.69
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.81
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
86.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.91
AutoCAD SHX Text
86.84
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.79
AutoCAD SHX Text
86.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
86.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.51
AutoCAD SHX Text
86.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
86.48
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.72
AutoCAD SHX Text
86.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
86.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
86.61
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
85.36
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
86.47
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
85.52
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
83.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
84.32
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
83.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
85.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.75
AutoCAD SHX Text
85.42
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.63
AutoCAD SHX Text
85.47
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
84.55
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
84.48
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
84.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
85.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.93
AutoCAD SHX Text
84.37
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
86.01
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
84.93
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
84.92
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
85.45
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
85.37
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
85.17
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
86.37
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.71
AutoCAD SHX Text
86.84
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
86.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
86.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
83.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
82.93
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
82.66
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
84.13
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
83.79
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.04
AutoCAD SHX Text
86.72
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
86.55
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
86.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
86.17
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
84.52
AutoCAD SHX Text
83.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
82.55
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
83.99
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
82.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
84.34
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
84.51
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
84.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
86.01
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
85.88
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
85.79
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
85.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
85.45
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
84.13
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
82.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.22
AutoCAD SHX Text
84.16
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
83.07
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
84.32
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.96
AutoCAD SHX Text
83.26
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
86.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.14
AutoCAD SHX Text
84.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
85.34
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
84.38
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
82.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.09
AutoCAD SHX Text
84.27
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
85.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
84.11
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
83.12
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.11
AutoCAD SHX Text
87.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.12
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.10
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.16
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
82.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
83.68
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
84.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
83.93
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
85.21
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
84.97
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
84.68
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
83.73
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
83.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
86.66
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.34
AutoCAD SHX Text
85.91
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
85.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
84.37
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
84.15
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
84.08
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
84.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
84.16
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
83.99
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
84.80
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
85.90
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
86.04
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
85.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
84.96
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
82.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
84.49
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
85.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
84.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
83.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
84.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
83.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
84.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
83.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
85.06
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
83.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
85.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
85.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
84.66
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
82.85
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
83.52
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
84.02
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
83.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
83.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
85.47
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
82.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
82.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
82.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
82.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
82.88
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
82.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
83.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
84.70
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
83.92
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
83.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
84.47
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
85.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
85.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
82.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
82.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
82.58
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
82.50
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
82.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
82.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
82.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
82.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
82.92
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
82.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
82.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
82.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
82.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
82.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
82.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
82.52
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
82.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
82.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
82.53
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
82.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
82.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
82.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
82.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
82.92
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
82.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
82.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
83.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
82.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
82.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
82.88
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
82.51
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
86.63
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
85.69
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.30
AutoCAD SHX Text
86.90
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
85.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
82.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
86.26
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
85.49
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.97
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.97
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.85
AutoCAD SHX Text
87.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.84
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
86.76
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.12
AutoCAD SHX Text
86.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.22
AutoCAD SHX Text
86.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.29
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.60
AutoCAD SHX Text
86.38
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
84.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
84.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
85.73
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
84.27
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.87
AutoCAD SHX Text
83.23
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
84.79
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.40
AutoCAD SHX Text
85.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
83.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
85.10
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
83.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.48
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.52
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
86.66
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
85.69
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
83.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
84.76
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
83.48
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
85.69
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
85.58
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
84.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
85.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
85.15
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
85.61
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
85.80
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
84.43
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
85.07
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
86.37
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
83.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
83.97
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
83.70
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
83.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
84.02
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
84.14
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
85.12
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
85.60
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
84.13
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
85.62
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
85.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
85.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
84.24
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
85.74
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
85.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
85.11
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
85.16
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
85.24
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
85.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
85.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
85.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
84.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
85.95
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
85.27
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
85.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
85.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
84.19
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
85.96
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
85.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
85.68
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
84.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
83.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
85.54
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
83.86
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
85.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
84.79
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
83.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
83.42
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
84.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.57
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.50
AutoCAD SHX Text
86.48
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.54
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.53
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.35
AutoCAD SHX Text
86.56
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.33
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.53
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
84.80
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
83.38
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
85.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
86.18
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
85.39
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
82.07
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
83.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
84.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
85.20
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
84.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
86.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
85.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
84.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.75
AutoCAD SHX Text
86.02
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
86.51
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.31
AutoCAD SHX Text
85.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
86.66
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
87.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
86.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.99
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.63
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.97
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.99
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.96
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.22
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.58
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
86.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
90.19
AutoCAD SHX Text
86.08
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
90.12
AutoCAD SHX Text
86.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.84
AutoCAD SHX Text
86.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.33
AutoCAD SHX Text
86.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.61
AutoCAD SHX Text
87.04
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.54
AutoCAD SHX Text
86.36
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
90.36
AutoCAD SHX Text
86.59
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
90.29
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.33
AutoCAD SHX Text
86.15
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.58
AutoCAD SHX Text
86.22
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
86.23
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.72
AutoCAD SHX Text
85.06
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
86.04
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
86.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
85.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
86.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
86.65
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
86.27
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
85.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
84.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
85.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.02
AutoCAD SHX Text
85.68
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
85.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
84.96
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.28
AutoCAD SHX Text
84.86
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
86.16
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
86.27
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
84.87
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
83.35
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
84.63
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
82.53
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
85.23
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
85.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.38
AutoCAD SHX Text
85.51
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.57
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.14
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.80
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.83
AutoCAD SHX Text
86.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.71
AutoCAD SHX Text
86.39
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
85.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
86.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.86
AutoCAD SHX Text
86.57
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.82
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
86.32
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.32
AutoCAD SHX Text
86.28
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
84.42
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
85.48
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
84.49
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
85.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.50
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.76
AutoCAD SHX Text
85.94
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
84.97
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
85.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
86.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
85.70
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
84.52
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
85.42
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
82.71
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
85.48
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
84.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.56
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.00
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.41
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
86.06
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.29
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
90.02
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
89.43
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.96
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
89.03
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.06
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.82
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.81
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.74
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
89.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.83
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.70
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.74
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
88.61
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.46
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
88.39
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.90
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
t
AutoCAD SHX Text
88.94
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5m5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
6m5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
7m5
AutoCAD SHX Text
R
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. z.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
87.15
AutoCAD SHX Text
86.41
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.98
AutoCAD SHX Text
85.25
AutoCAD SHX Text
k
AutoCAD SHX Text
88.93
AutoCAD SHX Text
86.97
AutoCAD SHX Text
89.98
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
-1
AutoCAD SHX Text
g.podz.-1388/15
AutoCAD SHX Text
proj.bud.
AutoCAD SHX Text
tv-1625/10
AutoCAD SHX Text
eN-3844/14
AutoCAD SHX Text
G Proj.
AutoCAD SHX Text
proj.bud.
AutoCAD SHX Text
garaz podz.-1568/16
AutoCAD SHX Text
proj bud-1994/17
AutoCAD SHX Text
proj bud-1994/17
AutoCAD SHX Text
G Proj.
AutoCAD SHX Text
-1994/17
AutoCAD SHX Text
G Proj.
AutoCAD SHX Text
-1994/17
AutoCAD SHX Text
15
AutoCAD SHX Text
17
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
18
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
16
AutoCAD SHX Text
33
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
22
AutoCAD SHX Text
22A
AutoCAD SHX Text
22B
AutoCAD SHX Text
22C
AutoCAD SHX Text
22D
AutoCAD SHX Text
22E
AutoCAD SHX Text
17
AutoCAD SHX Text
27
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
23
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
20
AutoCAD SHX Text
29
AutoCAD SHX Text
31
AutoCAD SHX Text
19
AutoCAD SHX Text
22
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
18
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
20
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
24
AutoCAD SHX Text
24D
AutoCAD SHX Text
24E
AutoCAD SHX Text
212.0530
AutoCAD SHX Text
212.0534
AutoCAD SHX Text
212.1377
AutoCAD SHX Text
212.2352
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
2i1
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
Lz-LV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
1i1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3m5
AutoCAD SHX Text
2m5
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
4t1
AutoCAD SHX Text
2t2
AutoCAD SHX Text
RV
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
1m5
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
2m5
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3m5
AutoCAD SHX Text
2i1
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVa
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
RIVb
AutoCAD SHX Text
al. Rzeczypospolitej
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.90
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.24
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
88.17
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
87.10
AutoCAD SHX Text
87.14
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.15
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
86.91
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
87.14
AutoCAD SHX Text
87.25
AutoCAD SHX Text
87.29
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
zb.
AutoCAD SHX Text
zb.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
zb.wdc.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. z.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. z.
AutoCAD SHX Text
j. z.
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
I
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
Tr
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
j. asf.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.16
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
86.11
AutoCAD SHX Text
86.96
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
85.67
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
87.00
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.80
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
88.08
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.13
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
86.79
AutoCAD SHX Text
85.90
AutoCAD SHX Text
85.88
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
89.82
AutoCAD SHX Text
89.77
AutoCAD SHX Text
89.86
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.43
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
89.30
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.28
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.46
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
89.1
AutoCAD SHX Text
89.27
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
89.0
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
89.67
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
89.67
AutoCAD SHX Text
89.37
AutoCAD SHX Text
89.0
AutoCAD SHX Text
89.0
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.06
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
88.37
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
89.2
AutoCAD SHX Text
89.0
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
89.37
AutoCAD SHX Text
89.0
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.74
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.09
AutoCAD SHX Text
87.07
AutoCAD SHX Text
88.52
AutoCAD SHX Text
88.18
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
88.36
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.79
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.97
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
88.01
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
87.72
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.55
AutoCAD SHX Text
87.61
AutoCAD SHX Text
87.54
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
89.07
AutoCAD SHX Text
88.49
AutoCAD SHX Text
88.22
AutoCAD SHX Text
88.32
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.23
AutoCAD SHX Text
89.08
AutoCAD SHX Text
88.55
AutoCAD SHX Text
88.45
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
88.44
AutoCAD SHX Text
88.47
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.95
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
88.98
AutoCAD SHX Text
89.00
AutoCAD SHX Text
88.10
AutoCAD SHX Text
88.33
AutoCAD SHX Text
88.24
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.19
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
89.06
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
87.24
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
87.24
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
87.25
AutoCAD SHX Text
87.29
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
90.5
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.37
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
90.25
AutoCAD SHX Text
90.44
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
87.03
AutoCAD SHX Text
86.88
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
88.48
AutoCAD SHX Text
88.42
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.26
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
88.02
AutoCAD SHX Text
87.99
AutoCAD SHX Text
88.35
AutoCAD SHX Text
88.60
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.24
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.15
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.20
AutoCAD SHX Text
88.69
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
88.77
AutoCAD SHX Text
88.69
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.47
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.33
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
87.03
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.21
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.20
AutoCAD SHX Text
87.28
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.38
AutoCAD SHX Text
87.44
AutoCAD SHX Text
87.49
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.63
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.62
AutoCAD SHX Text
88.64
AutoCAD SHX Text
87.71
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.30
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
87.22
AutoCAD SHX Text
87.20
AutoCAD SHX Text
87.32
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
87.05
AutoCAD SHX Text
86.94
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
87.18
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
87.08
AutoCAD SHX Text
87.12
AutoCAD SHX Text
87.22
AutoCAD SHX Text
87.17
AutoCAD SHX Text
86.99
AutoCAD SHX Text
87.40
AutoCAD SHX Text
86.6
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.52
AutoCAD SHX Text
87.45
AutoCAD SHX Text
87.35
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
87.27
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.36
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.41
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.10
AutoCAD SHX Text
87.16
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.91
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.11
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
88.03
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.14
AutoCAD SHX Text
87.92
AutoCAD SHX Text
88.04
AutoCAD SHX Text
88.09
AutoCAD SHX Text
88.20
AutoCAD SHX Text
88.06
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.78
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.96
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.86
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
87.69
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.57
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.75
AutoCAD SHX Text
87.58
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.59
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.66
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.42
AutoCAD SHX Text
87.53
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
88.05
AutoCAD SHX Text
87.95
AutoCAD SHX Text
87.83
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.48
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.39
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.70
AutoCAD SHX Text
87.68
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.51
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.84
AutoCAD SHX Text
87.94
AutoCAD SHX Text
87.82
AutoCAD SHX Text
87.88
AutoCAD SHX Text
87.81
AutoCAD SHX Text
87.93
AutoCAD SHX Text
87.98
AutoCAD SHX Text
88.00
AutoCAD SHX Text
88.07
AutoCAD SHX Text
88.25
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.7
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
87.3
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.1
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
87.0
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
86.8
AutoCAD SHX Text
87.2
AutoCAD SHX Text
86.9
AutoCAD SHX Text
87.73
AutoCAD SHX Text
87.77
AutoCAD SHX Text
87.67
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.89
AutoCAD SHX Text
87.85
AutoCAD SHX Text
87.87
AutoCAD SHX Text
88.15
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.65
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
x
AutoCAD SHX Text
87.6
AutoCAD SHX Text
87.4
AutoCAD SHX Text
87.5
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
87.43
AutoCAD SHX Text
87.34
AutoCAD SHX Text
87.31
AutoCAD SHX Text
87.26
AutoCAD SHX Text
87.01
AutoCAD SHX Text
87.14
AutoCAD SHX Text
86.98
AutoCAD SHX Text
87.11
AutoCAD SHX Text
87.23
AutoCAD SHX Text
87.19
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
86.93
AutoCAD SHX Text
87.14
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
90.45
AutoCAD SHX Text
90.48
AutoCAD SHX Text
90.23
AutoCAD SHX Text
89.66
AutoCAD SHX Text
89.55
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
87.8
AutoCAD SHX Text
87.9
AutoCAD SHX Text
88.1
AutoCAD SHX Text
88.3
AutoCAD SHX Text
88.2
AutoCAD SHX Text
88.0
AutoCAD SHX Text
88.21
AutoCAD SHX Text
90.46
AutoCAD SHX Text
90.14
AutoCAD SHX Text
89.79
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
89.86
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
89.93
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
90.00
AutoCAD SHX Text
89.90
AutoCAD SHX Text
89.99
AutoCAD SHX Text
89.90
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.68
AutoCAD SHX Text
88.66
AutoCAD SHX Text
88.62
AutoCAD SHX Text
88.59
AutoCAD SHX Text
88.57
AutoCAD SHX Text
j. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. k.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
LIV
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.56
AutoCAD SHX Text
87.50
AutoCAD SHX Text
87.60
AutoCAD SHX Text
87.64
AutoCAD SHX Text
87.76
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
88.12
AutoCAD SHX Text
88.27
AutoCAD SHX Text
ch. asf.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
ch. bet.
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
e
AutoCAD SHX Text
88.24
Aut