Złamania kości rąk i nóg ( Prezentacja może zawierać zdjęcia o brutalnej treści )

download Złamania kości rąk i nóg ( Prezentacja może zawierać zdjęcia o brutalnej treści )

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  70
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Złamania kości rąk i nóg ( Prezentacja może zawierać zdjęcia o brutalnej treści ). Złamania. Przerwanie ciągłości tkanki kostnej. Mechanizm złamania:. złamanie przez zgięcie – gdy siła urazu działa prostopadle do kości podpartej na obu końcach, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Złamania kości rąk i nóg ( Prezentacja może zawierać zdjęcia o brutalnej treści )

 • Zamania koci rk i ng ( Prezentacja moe zawiera zdjcia o brutalnej treci )

 • Zamania Przerwanie cigocitkanki kostnej.

 • Mechanizm zamania:zamanie przez zgicie gdy sia urazu dziaa prostopadle do koci podpartej na obu kocach,zamanie przez skrcenie powstaje wskutek dziaania siy skrcajcej trzon wok dugiej osi koci,zamanie przez przesunicie gdy uraz przesuwa ko podpart w pobliu jego dziaania. zamanie przez rozerwanie nastpuje wskutek nadmiernego rozcignicia,zamanie przez zgniecenie powstaje przede wszystkim w kociach o budowie gbczastej pod wpywem urazu dziaajcego wzdu osi koci.

 • Rodzaje zama koci: proste - gdy dochodzi do uszkodzenia tylko koci powikane - gdy oprcz koci uszkodzeniu ulegaj te inne tkanki, np. nerwy lub naczynia krwionone wieloodamowe - gdy ko amie si na wiele czci

 • Zamania koci :Zamknite- to takie, gdzie odamy zamanych koci nie przebiy skry i nie pojawia si rana.Otwarte- to zamanie, przy ktrym koci przebiy skr i takiemu zamaniu na og towarzyszy krwawienie.

 • Po zamaniu odamy mog powrci do prawidowego ustawienia lub te moe nastpi przesunicie odamw. Pierwszy rodzaj zama okrela si jako zamanie bez przemieszczenia, drugi jako zamanie z przemieszczeniem. Powodem przemieszczenia mog by:dziaanie urazu,pociganie mini przyczepiajcych si do koci,przenoszenie chorego, prby poruszania koczyn, niewaciwe opatrunki.

 • Objawy zamania:

  poraenie czynnoci koczyny, bl, ktry pojawia si natychmiast po zamaniu i nasila si przy prbach ruchu oraz ucisku miejsca urazu,krwiak, sice, obrzk,znieksztacenie zarysw koczyny,nieprawidowa ruchomo,trzeszczenie.

 • Poraenie czynnoci zamanego odcinka koczyny oznacza ograniczenie i upoledzenie czynnoci koczyny. Dla zamania charakterystycznym objawem jest cile umiejscowiona ostra bolesno nad szpar zamania oraz bolesno porednia bl powstajcy przy uderzeniu, zginaniu lub pociganiu odlegych okolic.

  Krwiak w pierwszych godzinach po wypadku przejawia si obrzkiem okolicy zamania i zatarciem rysw koczyny. Zasinienie skry pojawia si z chwil przesiknicia krwi do tkanki podskrnej.

  Znieksztacenie rysw koczyny jest przejawem przemieszczania odamw zamania. Znieksztacenie czsto polega na skrceniu koczyny.

  Nieprawidowa ruchomo i trzeszczenie s pewnymi dowodami zamania. Nieprawidowa ruchomo dotyczy przede wszystkim koci dugich. Niekiedy sycha przy tym trzeszczenie wywoane tarciem o siebie odamw. Nie wolno rozmylnie sprawdza trzeszczenia i nieprawidowej ruchomoci. Objawy te wiadcz o zagroeniu powikaniami i powinny by ostrzeeniem przed prb jakichkolwiek ruchw lub przenoszenia chorego. Naley dy do jak najszybszego unieruchomienia miejsca zamania.

 • Powikania zama koci:Wyrniamy oglne i miejscowe powikania zama. Do powika oglnych nale:wstrzs,zator tuszczowyodleyny,zapalenie puc.

 • Z miejscowych powika najwaniejsze to:zamanie otwarte,Rozdarcie skry moe nastpi w trojaki sposb:przez przebicie skry od wewntrz ostrym odamem koci,poprzez si urazu, ktry przebija skr i amie ko (np. zamania postrzaowe),rany znajdujce si w okolicy zamania, w ktrych nie stwierdza si jednak bezporedniej cznoci ze zamaniem. Poniewa ustalenie przebiegu rany natrafia czsto na trudnoci, a zakaenie z rany przenika na og przez tkanki do miejsca zamania, zamanie takie traktuje si rwnie jako otwarte.~ zamanie otwarte prowadzi do:- odpywu krwiaka opnienie zrostu,- zakaenia koci.

  Rozpoznanie otwartego zamania jest proste. Czsto z rany sterczy zamana ko, a w krwi wyciekajcej z rany wida kropelki tuszczu pochodzce ze szpiku kostnego.

 • uszkodzenie narzdw ssiednich (stawu, naczy, pni nerwowych, puca).- uszkodzenie staww nastpuje wskutek pknicia koci w obrbie powierzchni stawowej. Szpara zamania przebiega przez staw. Towarzyszy temu zawsze krwiak stawu.- uszkodzenie naczy krwiononych i nerww obraenia te mog by spowodowane poprzez skaleczenie ostrymi odamami kostnymi po wypadku w nastpstwie braku unieruchomienia lub przy prbie nastawienia zamania. Zagroenie uszkodzeniem t. ramiennej przez odam koci ramiennej.

 • Gojenie si zamania:Przez organizacj krwiaka w miejscu zamania tworzy si moda tkanka czna bogata w naczynia i komrki pochodzce z krwi, okostnej, szpiku i otaczajcej jej tkanki cznej. Tkanka ta obejmuje szeroko odamy zamania i ukada si pniej w beleczki. Dopiero po kilku tygodniach blizna cznotkankowa stopniowo ulega nasyceniu solami wapnia i nabiera wytrzymaoci. Nazywa si j kostnin. Ko gbczasta zrost szybki i pewnyKo zbita zrost powolnySchemat powstawania zrostu zamania.

 • Przebieg zrastania koci nie zawsze jest prawidowy. Przyczyny oglne mogce zaburza tworzenie si blizny kostnej to:

  zaburzenia hormonalne, niedostateczne odywienie,

  Przyczyny miejscowe:brak styku odamw,wsunicie si minia midzy odamy kostne,niedostateczne unieruchomienie.

 • Zaburzenia w tworzeniu zrostu midzy odamami zamanej koci:zrost opniony gdy po 6 miesicach jeszcze nie ma zrostu,brak zrostu gdy po 12 miesicach wystpuje brak zrostu, zwany take stawem rzekomym. - Staw rzekomy hipertroficzny w ktrym szpara zamania jest otoczona nadmiarem kostniny. Stwierdza si pogrubienie okolicy zamania. Przyczyn jest zazwyczaj niedostateczne unieruchomienie. - Staw rzekomy hipotroficzny jest okrelany jako biologicznie nieczynny. Nie wida kostniny, koce odamw s zwone. Staw rzekomy wymaga leczenia operacyjnego.Staw rzekomy.

 • Dorane postpowanie w zamaniach:ocena miejsca zdarzenia,ocena wstpna poszkodowanego (badanie miejscowe, ABC),wywiad (rodzaj wypadku, miejsce blu),sprawdzenie dotykiem ruchomoci i ewentualnej bolesnoci pozostaych koczyn i tuowia, aby nie przeoczy innych obrae,unieruchomienie zamanej koczyny w takim uoeniu, w jakim znajdowaa si ona po wypadku. Nie naley zmienia ustawienia zamanych koci,podanie rodkw przeciwblowych,w przypadku zamania otwartego nie naley wprowadza do rany sterczcego na zewntrz odamu koci. Po dezynfekcji skry wok rany naley zaoy jaowy opatrunek, a nastpnie unieruchomi koczyn,jak najwczeniejsze przewiezienie chorego do szpitala, gdy z upywem czasu nasilaj si przykurcze mini, zwiksza si niebezpieczestwo przemieszczenia tkanek mikkich midzy odamy koci, narasta obrzk, powstaj zaburzenia w kreniu krwi w koczynie, a w zamaniach otwartych zwiksza si prawdopodobiestwo wystpienia zakaenia.

 • Dorane unieruchomienie zamaniaUnieruchomienie zamanej koczyny daje nastpujce korzyci:zapobiega dalszemu przemieszczaniu si odamw i uszkodzeniu ssiednich narzdw,znosi lub agodzi bl, a przez to zapobiega powstaniu lub pogbieniu wstrzsu,zabezpieczenie przed przesuwaniem si rnych warstw tkanek wzgldem siebie i zwolnienie przepywu chonki umoliwia ograniczenie zakaenia.

  Przy braku odpowiedniego sprztu uzyskuje si praktyczne, dorane unieruchomienie koczyny w nastpujcy sposb:koczyn grn ustala si przez przywizanie jej do tuowia,koczyn doln ustala si przez zwizanie jej ze zdrow koczyn.

  Zasada Potta: szyna powinna ujmowa przynajmniej dwa stawy ssiadujce ze zamaniem.

 • Szyny Kramera:Dziki moliwoci zginania szyny Kramera dopasowuj si do ksztatu koczyny. Stosuje si je w unieruchamianiu obrae i zama koci koczyn grnych i dolnych. Daj si atwo formowa.Przed zastosowaniem przygotowa:wycieli watowin bandaemPrzymocowa do koczyny opask elastyczn lub zwykym bandaem.

  Zakadanie opatrunkw unieruchamiajcych naley wykonywa w pozycji lecej chorego, gdy chroni to przed pogbieniem wstrzsu. Do unieruchomienia stosuje si wiele rodzajw szyn. Naley przestrzega odpowiedniego doboru szyn pod wzgldem dugoci oraz odpowiedniego ich modelowania, aby odpowiaday ksztatom koczyny.

 • Dzikujemy