Zesp³‚ Szk³‚ Szpitalnych w Szczecinie

download Zesp³‚ Szk³‚ Szpitalnych w Szczecinie

of 60

 • date post

  07-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Instrukcja do Adobe Photoshop Elements. Wykonał: Sebastian Kierzka. Oto co zrobiłem w PS,ie . Czołówka. 1. ADOBE PHOTOSHOP – co to jest?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zesp³‚ Szk³‚ Szpitalnych w Szczecinie

 • Zesp Szk Szpitalnychw SzczecinieInstrukcja do Adobe Photoshop Elements Wykona: Sebastian Kierzka

 • Oto co zrobiem w PS,ie

 • Czowka

 • 1. ADOBE PHOTOSHOP co to jest?Legenda wrd programw do obrbki obrazu i chyba najdroszy z nich, poniewa jego cena przekracza 3700 z. Posiada ogrom narzdzi i filtrw sucych do dokadnego i precyzyjnego obrabiana obrazw, ktrych dokadny opis z pewnoci zajby kilka tomw ksiek.

 • 2. URUCHOMIENIE PROGRAMUPo zainstalowaniu program mona uruchomi wybierajc START, a nastpnie: PROGRAMY ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS

 • 2.1. OKNO STARTOWEPodczas uruchamiania programu otworzy si okno startowe wraz z ktrym program aduje biblioteki, filtry, efekty itp.

 • 2.2. OKNO WYBORUPo zamkniciu okna startowego pojawi si okno wyboru dziki ktremu uytkownik ma dostp do takich opcji programu jak:

  Tworzenie nowego plikuOtwarcie istniejcego plikuWklejenie rysunku ze schowkaPobranie obrazka ze skanera lub aparatu cyfrowegoKurs PhotoshopaPomoc i informacje o programieAby powysze okno nie pokazywao si przy nastpnych uruchomieniach programu naley odznaczy wskazane miejsce

 • 3. OKNO PROGRAMU

 • 4. PASEK NARZDZIOWYNowy dokumentOtwrz dokumentZapisz dokumentZapisz dokument dla sieciDrukujPodgld wydrukuWytnijKopiujWklejCofnijPonwLinijkaPomoc

 • 5. PRZYBORNIK(M) Namiot(V) Przesuwanie obiektw(L) Lasso(W) Magiczna rdka(C) Kadrowanie(T) Pisanie tekstu(U) Zwyke ksztaty(G) Wypenianie gradientem(J) Aerograf(B) Pdzel(K) Wiadro farby(N) Owek(E) Gumka(Z) Pdzel impresjonistyczny(R) Zamglenie(P) Wyostrzenie(Q) Gbka(F) Smuenie(Y) Redukcja czerwonych oczu(O) Rozjanienie(Y) Piecz klonowania(I) Kroplomierz(H) Rka(Z) LupaKolor pierwszego planuKolor drugiego planu (ta)(X) Zamiana kolorwKolory domylneAdobe onlinePodwjne kliknicie minimalizuje pasekW nawiasach podano skrty klawiszowe

 • 5.1. NAMIOTNarzdzie to suy do wyznaczania pola roboczego w aktywnej warstwie. Pola te mona dowolnie czy i przycina. Mona w ich obszarze zastosowa filtry, efekty a take wycinanie i wklejanie. Prostoktny namiotEliptyczny namiot

 • 5.1. NAMIOT - pasek opcjiPrzykadowe zastosowanie narzdzia NAMIOT przedstawia film:Rysowanie polaDodawanie ksztatu polaWycinanie ksztatu z polaUcinanie polaTolerancja granicy pola (wyraona w pikselach)Tryb normalnyZablokowany wspczynnik ksztatu obrazu

  Ustalony rozmiarSzerokoWysoko

 • 5.2. PRZESUWANIEZa pomoc tego narzdzia w kadej chwili mona przesun dowoln warstw przecigajc j myszk lub zaznaczajc i przemieszczajc za pomoc kursorw klawiatury. Spowoduje to przesunicie wszystkich obiektw znajdujcych si na danej warstwie.Wcinicie klawisza Shift pozwala przesuwa wikszymi skokami

 • 5.3. LASSONarzdzie to suy do wyznaczania pola roboczego, o ksztatach innych ni przy uyciu narzdzia NAMIOT, w aktywnej warstwie. Pola te take mona dowolnie czy i przycina. Mona w ich obszarze zastosowa filtry, efekty a take wycinanie i wklejanie. Do dyspozycji s trzy rodzaje tego narzdzia.Lasso o dowolnym ksztacieLasso o wieloktnym ksztacieLasso magnetyczne

 • 5.3. LASSO

 • 5.4. MAGICZNA RDKAZaznacza wszystkie ssiadujce piksele o kolorze podobnym do koloru piksela kliknitego tym narzdziem. Parametr okrelajcy podobne pola (tolerancj) ustala si w pasku opcji narzdzia

  MAGICZNA RDKA umoliwia prost i szybk edycj danych elementw rysunku.

 • 5.4. MAGICZNA RDKA

 • 5.5. KADROWANIEKadrowanie suy do przycinania wszystkich warstw obrazka. Obszar kadrowania zaznacza i ustawia si za pomoc myszki. Operacj zatwierdza si podwjnym klikniciem lewego klawisza myszki lub klawiszem Enter. Rezygnuje si klikajc Esc. Obszar przycicia moe by tylko prostoktny

 • 5.6. TEKSTAdobe Photoshop pozwala nakada tekst na obrazki z elastycznoci i precyzj. Mona utworzy i zredagowa tekst bezporednio na warstwie (zamiast w ramce dialogowej) i szybko zmieni czcionk, styl, wielko czy kolor liter korzystajc z paska opcji tekstu.Poziomy tekstPionowy tekst

 • 5.6. TEKST pasek opcjiTekst w nowej warstwie tekstowejTekst jako bitmapa lub pole roboczeWybr czcionkiZwyky tekstKursywaPogrubieniePogrubienie z kursywRozmiar czcionkiTekst po lewej stronieTekst wyrodkowanyTekst po prawej stronieTekst poziomo lub pionowoKolor tekstuZnieksztacenie tekstu

 • 5.7. ZWYKE KSZTATYDziki tej opcji w prosty i szybki sposb uzyskuje si warstw z wybranym ksztatem. Oprcz prostych figur geometrycznych do wyboru s te bardziej wyszukane ksztaty. Dostpne s one po wybraniu opcji Ksztat zwyczajny.ProstoktZaokrglony prostoktElipsaWielokt LiniaKsztat zwyczajnyWybr ksztatu

 • 5.7. ZWYKE KSZTATYPrzykady:

 • 5.8. WYPENIENIE GRADIENTEMGradientem (przejciem tonalnym) mona wypeni pole robocze lub ca warstw. W Adobe Photoshop mona uy wzorw z biblioteki dostarczonych z programem albo utworzy wasny wzr. Wypenienie mona nakada jedno na drugie.Wybr wypenieniaEdycja wypenieniaGradient liniowyGradient promieniowyGradient ktowyGradient odbityGradient diamentowy

 • 5.8. WYPENIENIE GRADIENTEMGradient liniowyGradient promieniowyGradient ktowyGradient odbityGradient diamentowy

 • 5.9. AEROGRAFNarzdzie symulujce pojemnik pod cinieniem natryskujcy farb (spray). Mona okreli ksztat, nasycenie oraz inne parametry wylatujcej farby na pasku opcji. Opcje ksztatuWybr ksztatuTryb aerografuCinienie aerografu

 • 5.10. PDZELPdzel umoliwia malowanie. W pasku opcji wybiera si jego kocwk (rozmiar i ksztat), ustala si krycie (przeroczysto) nakadanego koloru narzdzia oraz inne opcje (podobnie jak w przypadku aerografu).Opcje pdzlaWybr ksztatuTryb pdzlaKrycie pdzlaMokre krawdzie

 • 5.11. WIADRO FARBYWiadro z farb wypenia zaznaczony fragment obrazu (albo cay obraz) kolorem narzdzia lub tekstur.Wypenienie koloremWypenienie teksturWybr teksturyTryb nakadania farbyKrycie pdzlaTolerancja nakadania farby

 • 5.12. OWEKNarzdzie owka tworzy linie i ksztaty o ostrych krawdziach. Podobnie jak w przypadku AEROGRAFU i PDZLA mona wybra jego kocwk i ustali krycie nakadanego koloru.

  Opcje owkaWybr ksztatuTryb owkaKrycie pdzla

 • 5.13. GUMKAGumka pozwala wymaza obszary obrazu do przezroczystoci albo do koloru drugoplanowego. Jeli pracuje si w warstwie ta (background) to piksle zmieniaj barw na drugoplanowy kolor, inaczej piksle s wymazane do przezroczystoci.

  GumkaGumka taGumka magicznaOpcje ksztatu gumkiWybr ksztatuTryb pdzlaTryb aerografuTryb owkaTryb blokuKrycie gumkiMokre krawdzie

 • 5.14. Pdzel impresjonistycznyNarzdzie to zmienia edytowany fragment obrazu tak, e wydaje si on by namalowany szybkimi, energicznymi ruchami pdzla.

 • 5.15. ZAMGLENIEZamglenie zmikcza wskazany obszar obrazu i robi gadkie przejcia obok ostrych krawdzi przez tworzenie podobnych pikseli.

  Przed zastosowaniem zamgleniaPo zastosowaniu zamglenia

 • 5.16. WYOSTRZENIEPoprawia mgliste czci obrazu powikszajc kontrast ssiednich pikseli dziki czemu zwiksza si ich ostro. Przed zastosowaniem wyostrzeniaPo zastosowaniu wyostrzenia

 • 5.17. GBKAGbka subtelnie zmienia nasycenie koloru w obszarze na ktrym dziaa to narzdzieOpcje ksztatu gbkiWybr ksztatuTryb nasycaniaTryb odsycaniaCinienie

 • 5.18. SMUENIENarzdzie to imituje rozmazywanie palcem (lub jakim przedmiotem) obrazu z mokr jeszcze farbOpcje ksztatuWybr ksztatuTryb smueniaCinienie smuenia

 • 5.19. REDUKCJA CZERWONYCH OCZUEfekt czerwonych oczu powstaje gdy bysk lampy aparatu odbije si od oka.

  Dziki temu narzdziu w atwy i szybki sposb mona pozby si tego niepodanego zjawiska. Mona take przy jego pomocy edytowa inne czci obrazu.

 • 5.20. ROZJANIENIENarzdzie to rozjania edytowane obszary obrazka. Opcje ksztatuWybr ksztatuPasmo cieniPasmo rednich tonwPasmo wysokich tonwNawietlenie

 • 5.21. PIECZ KLONOWANIANarzdzie pieczci pozwala skopiowa fragment obrazu w inne miejsce tego samego obrazu lub do innego obrazu. Mona take istniejc tam tre zastpi treci kopiowan

 • 5.22. KROPLOMIERZ Kroplomierz pozwala ustawi kolor narzdzia metod wskazania w obrazie piksela o podanej barwie. Po wybraniu piksela i klikniciu na nim, kolor pierwszego planu stale si taki sam jak kolor kliknitego piksela Rozmiar kroplomierzaPojedynczy pikselrednia z 3 pikselirednia z 5 pikseli

 • 5.23. RKARka suy do przewijania (przesuwania ekranu) po duym lub bardzo powikszonym obrazku.

 • 5.24. LUPALupa suy do powikszania lub pomniejszania widoku edytowanego obrazka. Mona to robi klikajc na obrazek lub zaznaczajc myszk podany obszar powikszenia.

 • 6. EFEKTY I ICH ZASTOSOWANIEEfekty su do uatrakcyjniania zdj.

  Aby zastosowa ktry z efektw naley wybra zakadk EFFECTS.

  Przykadowe zastosowania efektw pokazane s na nastpnych slajdach:

 • 6.1. WOOD FRAME

 • 6.2. QUADRANT COLORS

 • 6.3. LIZARD SKIN

 • 6.4. BLIZZARD

 • 6.5. WOOD - ROSEWOOD

 • 6.6. BRICKS

 • 7. FILTRY I ICH ZASTOSOWANIEFiltry poszerzaj wachlarz efektw ktre mona wprowadza do obrazka.

  Aby zastosowa ktry z filtrw naley wybra z paska menu FILTER lub zakadk FILTERS.

  Przykadowe zastosowania filtrw pokazane s na nastpnych slajdach:

 • 7.1.CHALK & CHARCOAL

 • 7.2. INK OUTLINES

 • 7.3. GLOWING EDGES

 • 7.4. MEZZOTINT

 • 7.5. GRAIN

 • 7.6. NOTE PAPER

 • 7.7. LIQUIFY

 • 8. WARSTWYWarstwy s to oddzielne powierzchnie rysunkowe lece jedna na drugiej. Przezroczysto warstwy pozwala zobaczy co znajduje si w warstwach lecych niej.

 • 9. PRZYKADOWY BANER WYKONANY NA KILKU WARSTWACHToWarstwa 1Warstwa 2

 • DZIKUJ ZA OBEJRZENIE POKAZU