ZARZĄDZANIA I FINANSÓW - .Problem dostosowań i zmiany w sposób ogólny rozpatruje teoria ...

download ZARZĄDZANIA I FINANSÓW - .Problem dostosowań i zmiany w sposób ogólny rozpatruje teoria ...

of 242

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZARZĄDZANIA I FINANSÓW - .Problem dostosowań i zmiany w sposób ogólny rozpatruje teoria ...

STUDIA I PRACE KOLEGIUM

ZARZDZANIA I FINANSW

ZESZYT NAUKOWY 98

Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Recenzencidr Maria Aluchna

prof. dr hab. Grayna Gierszewskaprof. dr hab. Andrzej Kierczyski

dr hab. Jan Komorowski, prof. SGHprof. dr hab. Micha Trocki

Opracowanie komputerowe, druk i oprawa:Dom Wydawniczy ELIPSA, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawatel./fax (0 22) 635 03 01, 635 17 85, e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl

SKAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTW NAUKOWYCH KZiF

RedaktorKrystyna Kawerska

Copyright by Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie, 2010

ISSN 1234-8872

Nakad 320 egzemplarzy

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczcydr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH vice przewodniczcy

prof. dr hab. in. Jan Adamczykdr hab. Stefan Doroszewicz, prof. SGH

prof. dr hab. Jan Guchowskiprof. dr hab. Magorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. dr hab. Jan Kajadr hab. Jan Komorowski, prof. SGH

prof. dr hab. Tomasz Michalskiprof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowskidr hab. Wojciech Pacho, prof. SGHdr hab. Piotr Poszajski, prof. SGHprof. dr hab. Maria Romanowska

dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, prof. SGHprof. dr hab. Teresa Saby

dr hab. Marian ukowski, prof. UMCS

Asystent technicznyEwa Niewiarowicz

SPIS TRECI

Od Rady Naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Przeomy strategiczne w przedsibiorstwie Maria Romanowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zrwnowaona konkurencyjno przedsibiorstw ujcie teoretyczne Hanna G. Adamkiewicz-Drwio, Hanna Kruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Wspczesny kryzys ekonomiczny jako imperatyw odnowy strategicznej przedsibiorstwa Piotr Banaszyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Zaoenia i realizacja pomocy rzdowej dla przedsibiorstw dotknitych kryzysem Dominika Bk-Grabowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Kryzys gospodarczy impulsem do przeomu strategicznego w zarzdzaniu przedsibiorstwem Maciej Czarnecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Pragmatyka pomiaru efektywnoci organizacji publicznej na przykadzie sektora ochrony zdrowia Agata Austen, Aldona Frczkiewicz-Wronka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Obsuga rynkw nierentownych a wizerunek przedsibiorstwa Adam Figiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Prorozwojowe zachowania pracownikw polskich przedsibiorstw. Wyniki bada empirycznych Aldona Gliska-Newe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Wpyw hiperkonkurencji na przedsibiorstwa stosujce podejcie zarzdzania przez projekty w warunkach kryzysu gospodarczego Eryk Godziski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Problemy zarzdzania zespoem wirtualnym w przedsibiorstwie globalnym Agnieszka Jagoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Rodzaje powiza midzyorganizacyjnych w rozwoju grupy kapitaowej Graal S.A. Ireneusz Janiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ewolucja zarzdzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsibiorstw Andrzej Kaleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Restrukturyzacja rozwojowa przedsibiorstwa na przykadzie Nucor Corporation Marcin Kardas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Ile rynkw, ile zasobw w planie strategicznym przedsibiorstwa? Rafa Krupski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Meneder w procesie zarzdzania rnorodnoci kulturow na przykadzie wojewdztwa podlaskiego Krystyna Kubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Efektywno ekonomiczna przedsibiorstw odpowiedzialnych spoecznie Magdalena Makowska-Borowczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Klaster jako organizacja uczca si Bogusaw Bembenek, Krystyna Moszkowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Badanie elastycznoci w organizacjach sieciowych Marta Najda-Janoszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Zmiany modelu zatrudnienia w maych i rednich przedsibiorstwach Bogdan Nogalski, Anna Wjcik-Karpacz, Jarosaw Karpacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Wpyw globalizacji na strategie przedsibiorstw Letycja Sooducho-Pelc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Wasno intelektualna niedoceniany przez polskie przedsibiorstwa potencja firmy Agnieszka Sopiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Heterarchia jako nowa forma organizacji dziaalnoci gospodarczej Marianna Strzyewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Informacyjne wspomaganie wyborw strategicznych przedsibiorstw w warunkach niepewnoci antycypacja kryzysw Elbieta Urbanowska-Sojkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Wsppraca vs manipulacja dylemat etyczny czy wybr strategiczny firmy? (wyniki bada) Sawomir Winch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Strategie przedsibiorstw wysokich technologii ujcie retrospektywne Agnieszka Zakrzewska-Bielawska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Zeszyt naukowy konferencyjny

OD RADY NAUKOWEJ

Przekazujemy w Pastwa rce kolejny zeszyt Studiw i Prac Kolegium Zarzdzania i Finansw. Zawiera on artykuy pracownikw naukowych i dok-torantw licznych polskich orodkw akademickich.

Artykuy s powicone aktualnym zagadnieniom nauk o zarzdzaniu, zwaszcza zarzdzaniu rnymi sferami dziaalnoci przedsibiorstw.

Mamy nadziej, e zeszyt spotka si z Pastwa yczliwym zainteresowaniem, stajc si zarazem bodcem do dalszych bada i prac naukowych.

yczymy Pastwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej Ryszard Bartkowiak

Maria RomanowskaKolegium Zarzdzania i Finansw SGH

Przeomy strategiczne w przedsibiorstwie

1. Wprowadzenie

Rok 2010 to dobry moment do dyskusji na temat kryzysu, niecigoci, zmian i reakcji przedsibiorstw na nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu. Kryzys ostat-nich dwch lat uwaany jest przez wielu ekonomistw za najsilniejsze zaamanie koniunktury wiatowej od czasu Wielkiego Kryzysu. Jego przebieg, niezwyka dynamika i globalny charakter potwierdzaj istnienie, typowego dla wysokiego poziomu globalizacji, efektu domina, czy jak chc inni efektu motyla, ktry polega na byskawicznym przenoszeniu si zjawisk kryzysowych z jednego kraju do drugiego, z jednej brany do nastpnej.

Rnice w sile i przebiegu zjawisk kryzysowych, jakie ujawniy si midzy poszczeglnymi regionami wiata, a nawet krajami, skaniaj do postawienia tezy, e mimo silnego powizania gospodarek w globalnym wiecie, przedsibiorstwa rnie reaguj na podobne zagroenia zwizane z kryzysem czy, szerzej, z ryzy-kami wynikajcymi ze zmian otoczenia. Istniej zatem lepsze i gorsze sposoby reagowania na zagroenia zewntrzne, ktre rnicuj sytuacj przedsibiorstw i ich pozycj konkurencyjn w okresach wzmoonej turbulencji otoczenia.

W niniejszym artykule chciaam si zaj sposobami reagowania przed-sibiorstwa na zmiany o duej skali niecigoci i silnym wpywie na organiza-cj, posugujc si pojciem przeomu strategicznego, rozumianego jako jedna z