Zamek Grodziec

11
Zamek Grodziec Zamek Grodziec Zamek znajduje się we wsi Grodziec na Pogórzu Kaczawskim – Zamek znajduje się we wsi Grodziec na Pogórzu Kaczawskim – 105 km od Wrocławia i 35 km od Legnicy. Na Grodźcu kończy 105 km od Wrocławia i 35 km od Legnicy. Na Grodźcu kończy się Szlak Zamków Piastowskich, który zaczyna się od zamku się Szlak Zamków Piastowskich, który zaczyna się od zamku Grodno w Zagórzu Śląskim i prowadzi dalej przez Książ, Grodno w Zagórzu Śląskim i prowadzi dalej przez Książ, Bolków, Bolczów, Jelenią Górę oraz Wleń. Cała trasa Bolków, Bolczów, Jelenią Górę oraz Wleń. Cała trasa obejmuje 15 ruin zamków i grodów piastowskich. Zamek obejmuje 15 ruin zamków i grodów piastowskich. Zamek Grodziec wznosi się na powulkanicznym bazaltowym wzgórzu – Grodziec wznosi się na powulkanicznym bazaltowym wzgórzu – 389 m. n.p.m. W połowie drogi na zamek znajduje się 389 m. n.p.m. W połowie drogi na zamek znajduje się kościółek, którego ufundowanie przypisuje się św. kościółek, którego ufundowanie przypisuje się św. Jadwidze. A niedaleko zamku leży barokowy trójskrzydłowy Jadwidze. A niedaleko zamku leży barokowy trójskrzydłowy pałac, w stanie do gruntownego remontu pałac, w stanie do gruntownego remontu

description

 

Transcript of Zamek Grodziec

Page 1: Zamek Grodziec

Zamek GrodziecZamek GrodziecZamek znajduje się we wsi Grodziec na Pogórzu Kaczawskim – 105 Zamek znajduje się we wsi Grodziec na Pogórzu Kaczawskim – 105 km od Wrocławia i 35 km od Legnicy. Na Grodźcu kończy się Szlak km od Wrocławia i 35 km od Legnicy. Na Grodźcu kończy się Szlak

Zamków Piastowskich, który zaczyna się od zamku Grodno w Zamków Piastowskich, który zaczyna się od zamku Grodno w Zagórzu Śląskim i prowadzi dalej przez Książ, Bolków, Bolczów, Zagórzu Śląskim i prowadzi dalej przez Książ, Bolków, Bolczów, Jelenią Górę oraz Wleń. Cała trasa obejmuje 15 ruin zamków i Jelenią Górę oraz Wleń. Cała trasa obejmuje 15 ruin zamków i

grodów piastowskich. Zamek Grodziec wznosi się na grodów piastowskich. Zamek Grodziec wznosi się na powulkanicznym bazaltowym wzgórzu – 389 m. n.p.m. W połowie powulkanicznym bazaltowym wzgórzu – 389 m. n.p.m. W połowie

drogi na zamek znajduje się kościółek, którego ufundowanie drogi na zamek znajduje się kościółek, którego ufundowanie przypisuje się św. Jadwidze. A niedaleko zamku leży barokowy przypisuje się św. Jadwidze. A niedaleko zamku leży barokowy

trójskrzydłowy pałac, w stanie do gruntownego remontutrójskrzydłowy pałac, w stanie do gruntownego remontu

Page 2: Zamek Grodziec

Klimat ZamkuKlimat Zamku•

W Grodźcu panuje zupełnie inna atmosfera niż w typowym zamku. W Grodźcu panuje zupełnie inna atmosfera niż w typowym zamku. Turyści mogą nie tylko zwiedzić każdy zakamarek (z Turyści mogą nie tylko zwiedzić każdy zakamarek (z przewodnikiem lub bez), lecz także przenocować w jednej z wież. przewodnikiem lub bez), lecz także przenocować w jednej z wież. Myli się jednak ten, kto myśli, że został on przerobiony na hotel, Myli się jednak ten, kto myśli, że został on przerobiony na hotel, jak w przypadku niektórych polskich zamków czy pałaców. Do jak w przypadku niektórych polskich zamków czy pałaców. Do pokojów nie wstawiono „plazmy” czy innych technicznych pokojów nie wstawiono „plazmy” czy innych technicznych nowinek. Kustosz Zenon Bernacki nie żąda bajońskich sum za nowinek. Kustosz Zenon Bernacki nie żąda bajońskich sum za wejście do zamku, czy noclegi. Podczas Majówki można poczuć się wejście do zamku, czy noclegi. Podczas Majówki można poczuć się jak w czasach średniowiecznych, dzięki strojom z epoki, zbrojom, jak w czasach średniowiecznych, dzięki strojom z epoki, zbrojom, turniejom łucznictwa, czy możliwości obejrzenia walk rycerskich. turniejom łucznictwa, czy możliwości obejrzenia walk rycerskich. Można zjeść chleba ze smalcem, ogrzać się przy ognisku i Można zjeść chleba ze smalcem, ogrzać się przy ognisku i posłuchać zespołów ludowych. Jednak prawdziwy klimat zamku posłuchać zespołów ludowych. Jednak prawdziwy klimat zamku odczuwa się w sezonie mniej turystycznym, kiedy na zamku odczuwa się w sezonie mniej turystycznym, kiedy na zamku nocuje tylko kilka osób. Można wtedy posłuchać miejscowych nocuje tylko kilka osób. Można wtedy posłuchać miejscowych legend i opowieści o duchach, a wszystko to przy ognisku, gdy legend i opowieści o duchach, a wszystko to przy ognisku, gdy zapada zmrok… zapada zmrok…

Page 3: Zamek Grodziec

Legendy i podania Legendy i podania • Z zamkiem wiążą się liczne podania – o Z zamkiem wiążą się liczne podania – o

wieloletnim wykuwaniu "Pięknej Studni" w wieloletnim wykuwaniu "Pięknej Studni" w ramach pokuty rycerza-zabójcę, o ramach pokuty rycerza-zabójcę, o Szkarłatnym Rycerzu – rozbójniku, który Szkarłatnym Rycerzu – rozbójniku, który nieświadomie zabił własnego syna i potem nieświadomie zabił własnego syna i potem jako pokutująca zjawa napominał złego jako pokutująca zjawa napominał złego kasztelana oraz o okrutnej córce pana zamku kasztelana oraz o okrutnej córce pana zamku Elfriedzie, która za liczne winy, w tym Elfriedzie, która za liczne winy, w tym najcięższą – zbrodnię w kaplicy zamkowej, najcięższą – zbrodnię w kaplicy zamkowej, pokutuje jako Biała Zjawa. pokutuje jako Biała Zjawa.

Page 4: Zamek Grodziec

Informacje Informacje • Zamek dla ruchu turystycznego otwarty jest przez cały Zamek dla ruchu turystycznego otwarty jest przez cały

tydzień:tydzień:w godz. 10-16 (listopad-styczeń)w godz. 10-16 (listopad-styczeń)w godz. 10-17 (luty - marzec)w godz. 10-17 (luty - marzec)w godz. 10-18 (kwiecień-październik)w godz. 10-18 (kwiecień-październik)Bilet wstępu kosztuje 7 zł (ulgowy 4 zł)Bilet wstępu kosztuje 7 zł (ulgowy 4 zł)Wykonywanie zdjęć amatorskich bez dodatkowej opłatyWykonywanie zdjęć amatorskich bez dodatkowej opłatyKasztelan zamku Grodziec Zenon BernackiKasztelan zamku Grodziec Zenon BernackiZakład Usług Turystycznych "Zamek Grodziec"Zakład Usług Turystycznych "Zamek Grodziec"Grodziec, 59-516 Zagrodno, woj. dolnośląskieGrodziec, 59-516 Zagrodno, woj. dolnoślą[email protected]@grodziec.com lub lub [email protected]@grodziec.comtel. kom. tel. kom. +48 (0) 504 051 022+48 (0) 504 051 022 tel. tel. +48 (76) 8 774 452+48 (76) 8 774 452

• http://www.zamkipolskie.com/grodziec/grodziec.htmlhttp://www.zamkipolskie.com/grodziec/grodziec.html

Page 6: Zamek Grodziec

ZdjęciaZdjęcia

Page 7: Zamek Grodziec

Zamek z lotu ptaka Zamek z lotu ptaka •

Page 8: Zamek Grodziec

Mapka Mapka

Page 9: Zamek Grodziec

ZdjęciaZdjęcia•

Page 10: Zamek Grodziec

Zamek w środkuZamek w środku•

Page 11: Zamek Grodziec

Zapraszamy!Zapraszamy!•