Zaanga¼owanie i satysfakcja pracownik³w - g2.infor.pl .Zaanga¼owanie i...

download Zaanga¼owanie i satysfakcja pracownik³w - g2.infor.pl .Zaanga¼owanie i satysfakcja pracownik³w

of 20

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Zaanga¼owanie i satysfakcja pracownik³w - g2.infor.pl .Zaanga¼owanie i...

Zaangaowanie i satysfakcja

pracownikw

Magdalena SiwiskaPartner Zarzdzajcy / HR Business PartnerGrupa HR Masters

Zaangaowany pracownik:

Wypowiada si pozytywnie o firmie w sytuacjach zawodowych i prywatnych

Identyfikuje si z firm, jej wartociami i celami

Wykonuje swoj prac ze starannoci

Wie z firm swoj przyszo zawodow

Podejmuje inicjatyw i dodatkowe dziaania, aby realizowa cele firmy

PORWNANIE POJ CZYLI CO BADA

ZAANGAOWANIE

Stan motywacyjny

Duy stopie aktywnoci

Wysoki poziom energii przekadajcy si na efektywno wykonywanych zada

Proaktywno

SATYSFAKCJA Postawa pracownika

zwizana z ocen swojej pracy (organizacji, zakresu obowizkw, przeoonego)

Subiektywna opinia o warunkach pracy

Badajc satysfakcj, warto ocenia zarwno konkretne wymiary, jak rwnie ich znaczenie dla pracownikw.

Co wpywa na poziom satysfakcji i zaangaowania?

Kultura organizacyjna (wizja, misja, wartoci)

Pozycja rynkowa organizacji

Zasady wynagradzania i premiowania

Relacje (z przeoonymi i wsppracownikami)

Moliwoci rozwoju (cieki kariery, awansu, szkolenia, mentoring)

Cechy osobowoci ( m.in. pewno swoich kompetencji, poczucie kontroli, radzenie sobie ze stresem)

Konsekwencje braku satysfakcji z pracy i zaangaowania

Wysoki poziom absencji

Rotacja

Nisze wyniki finansowe:

- nisza jako obsugi klientw

- brak innowacji

- wskaniki efektywnoci (KPI) nie s realizowane

Utrata wykwalifikowanego pracownika moe kosztowa firm w granicach 1224 jego wynagrodze, w zalenoci od dugoci zatrudnienia

Badania firmy BNP dla firmy Aon Hewitt (2010) pokazay, e niezaangaowany pracownik to strata dla firmy rzdu 33 tys. PLN.

Przyczyny braku zaangaowania(wg. R.Pech, B.Slade)

Brak zaufania do pomidzy pracownikami a pracodawc (zarzdem, menederami)

Czynniki psychologiczne: brak poczucia sensu, poczucie niedocenienia, poczucie niesprawiedliwoci, stres, poczucie niepokoju

Czynniki organizacyjne: niedostateczne zasoby, restrukturyzacja, biurokracja, niesprawiedliwo oceny efektw pracy

Rodzaje pracownikw wg Instytut Gallupa

Pracownik zaangaowany oddany swojej pracy, ktry utosamia si ze swoj firm, jej misj i wartociami,

Pracownik niezaangaowany niezaangaowany emocjonalnie w swoje zadania, prac wykonuje bez inicjatywy,

Pracownik aktywnie niezaangaowany czyli jawnie wyraajcy niezadowolenie ze swojej pracy wewntrz i na zewntrz organizacji.

Wedug bada Instytutu Gallupa State of the Global Workplace (2012)W skali globalnej, tylko 13%pracownikw angauje si w

swoj prac . W Polsce:17%. zaangaowani 15% pracownikw jest

niezaangaowanych68% to pracownicy aktywnie

niezaangaowani, czyli tacy, ktrzy aktywnie szkodz firmie i jej wizerunkowi.

Zaangaowani

Niezaangaowani

Aktywnieniezaangaowani

Ankieta Q12(Insytutu Gallupa)

1. Czy wiem, czego oczekuj ode mnie w pracy?

2. Czy mam do dyspozycji materiay i sprzt niezbdny do prawidowego wykonania pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy moliwo wykonywania tego, co potrafi najlepiej?

4. Czy w cigu ostatnich siedmiu dni poczuem si cho raz doceniony lub czy byem pochwalony za swoj prac?

5. Czy szefowi lub komu innemu w pracy na mnie zaley, czy kto zauwaa mnie jako osob?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachca mnie do tego, abym si dalej rozwija?

7. Czy w pracy liczy si moje zdanie?

8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, e praca, ktr wykonuj, jest wana?

9. Czy moi wsppracownicy s wewntrznie zdeterminowani, by wykonywa swoj prac na najwyszym poziomie?

10. Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela?

11. Czy w cigu ostatnich szeciu miesicy rozmawiaem z kim o postpach, jakie poczyniem?

12. Czy miaem w pracy moliwo doksztacania si i rozwoju?

Podstawowe pytania, na ktre powinnimy sobie postawi, jeli chcemy zacz wiadomie wpywa na zaangaowanie pracownikw

Kto (lub co) ma najwikszy wpyw na zaangaowanie pracownikw?

Co zrobi, eby zaangaowanie byo wysokie?

Czyja to rola i zadanie - HR Business Partnerw, zarzdw, menederw czy moe w pewnym stopniu kadej z tych grup?

Wsparcie HR Business Partnera-proces i spjno dziaa

ZARZD

KADRA ZARZDZAJCA

POLITYKA PERSONALNA

Rola zarzdu

Misja, wizja, wartoci jasno okrelone izrozumiae dla pracownikw

Kultura organizacyjna nastawiona na ludzi

Zarzdzanie przez zaangaowanie (budowanie dugotrwaych relacji z pracownikami, pozytywna wi, regua wzajemnoci)

HR Business Partner wspiera Zarzd poprzez:

Employer Branding Dziaania organizacji, skierowane do obecnych i potencjalnych

pracownikw

Budowanie wizerunku atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy

Wspieranie strategicznych celw biznesowych

Rekrutacja oparta na wartociach

Komunikacja wewntrzna (procesy, systemy, przepyw informacji, jako komunikacji)

Rola menederw budowanie autorytetu

Pracownicy przychodz do firmy, ale odchodz od szefw

Jasne cele, priorytety, wymagania (expose szefa) Informacja zwrotna (jasne kryteria oceny) Indywidualne podejcie i elastyczno Suchanie opinii i promowanie inicjatywy Zaangaowanie w rekrutacj Coachingowy styl zarzdzania

HR Business Partner wspiera menederw poprzez:

Zaangaowanie w rekrutacj

Wspiera w doborze narzdzi zarzdzania

Pomaga w wyborze dziaa rozwojowych dla menedera i jego zespou (rnica: szkolenie-coaching-mentoring)

Uwiadamia znaczenie stylu zarzdzania na budowanie zaangaowania

Zaangaowanie menedera w proces rekrutacji:

Zwykle ostateczna decyzja o zatrudnieniu jest podejmowana przez menedera std wane by bra aktywny udzia w caym procesie.

Kogo szukam (jakich talentw, kompetencji) do swojego zespou?

Gdzie mog ich znale?

Jak sprawdz, czy pasuj do mojego zespou?

Budowanie zaangaowania w zrnicowanych zespoach

Rnice i potencja wynikajcy z wieku i dowiadczenia. Odpowiednio wykorzystane rnice uatrakcyjniaj miejsce pracy, co jest wanym aspektem budowania zaangaowania.

Komunikacja - suchanie potrzeb pracownikw, dobr rnych rodkw komunikacyjnych i udzielanie informacji zwrotnej.

Zarzdzanie wiedz - zarwno starszych pracownikw, jak i modszych (wykorzystanie nowych technologii).

Rola HR w budowaniu zaangaowania

Proces rekrutacji i selekcji - sprawdzanie zaangaowania i motywacji kandydatw

Onboarding - zasady adaptacji nowego pracownika (procedury, relacje, kultura, cele i zadania)

Polityka rozwojowa szkolenia, mentoring, coaching

cieki karier i sukcesji

Zarzdzanie talentami

PODSUMOWANIE

Zaangaowany pracownik to osoba odpowiadajca pozytywnie na nastpujce stwierdzenia:

Praca, ktr wykonuj, inspiruje mnie i chc to robi!

Dziki tej pracy odnios sukces!

Lubi to, co robi!