XXVII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza â€‍Kresy ...wspolnota- .XXVII...

download XXVII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza â€‍Kresy ...wspolnota- .XXVII Konkurs Recytatorski

of 6

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of XXVII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza â€‍Kresy ...wspolnota- .XXVII...

XXVII Konkurs Recytatorski

im. Adama Mickiewicza

Kresy 2018

REGULAMIN

Projekt wspfinansowany ze rodkw Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni i Polakami za granic.

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT

Prezydent Miasta Biaegostoku Tadeusz Truskolaski

WSPORGANIZATORZY:

Akademia Teatralna Wydzia Sztuki Lalkarskiej w Biaymstoku

Biaostocki Teatr Lalek

Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu Fontis et Futura w Biaymstoku

REGULAMIN I

1. Warunkiem udziau jest przygotowanie repertuaru odpowiadajcego zaoeniom konkursu.

2. Konkurs realizowany jest w trzech etapach: Etap I: eliminacje rodowiskowe i miejskie, ktre powinny odby si do dnia 15 X 2018 r. Etap II: eliminacje centralne, ktre powinny odby si do dnia 15 XI 2018 r. Etap I i II odbywa si w kraju zamieszkania uczestnikw konkursu. Etap III: XXVII Spotkania Laureatw Kresy 2018, ktre odbd si w Biaymstoku w dniach 10-15 XII 2018

II

3. Uczestnicy konkursu wystpuj w trzech kategoriach: Kategoria I dzieci do lat 12, Kategoria II dzieci i modzie od 12 do 16 lat, Kategoria III modzie od lat 16 i doroli. 4. Konkurs dla uczestnikw kategorii I i II koczy si na etapie centralnym w kraju

zamieszkania. 5. Laureaci III kategorii wiekowej z etapu II Konkursu bior udzia w XXVII Spotkaniach

Laureatw KRESY 2018 w Biaymstoku. 6. Repertuar uczestnikw obejmuje 2 utwory pisarzy polskich w caoci lub fragmentach (proz

lub wierszem). czny czas wykonania nie moe przekracza 5 minut.

7. Uczestnik nie moe zmienia repertuaru w trakcie trwania konkursu. 8. Uczestnik, ktry bierze udzia w konkursie Kresy" po raz kolejny, zobowizany jest do

zmiany repertuaru. 9. W konkursie nie mog bra udziau laureaci nagrd: Grand Prix i I miejsca Finau Konkursu

Kresy w Biaymstoku. 10. Z przegldw centralnych (II etap) organizowanych w krajach zamieszkania Jury

zakwalifikuje recytatorw z kategorii III (modzie od lat 16 i doroli), na XXVII BIAOSTOCKIE SPOTKANIA LAUREATW, max. po 2 najlepszych wykonawcw na list podstawow i po 2 na list rezerwow. Recytatorzy z listy rezerwowej mog by zaproszeni w kolejnoci zapisanej przez jury w wypadku, kiedy z przyczyn losowych zrezygnuj z przyjazdu wykonawcy z listy podstawowej, lub w sytuacji, kiedy nie we wszystkich rejonach zostanie wykorzystany limit 2 miejsc. Karty zgosze wybranych osb zostan przekazane do biura Wsplnoty Polskiej w Biaymstoku w terminie do 19 listopada 2018 r.

XXVII Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza KRESY 2018 jest imprez otwart dla wszystkich Polakw mieszkajcych poza granicami

naszego pastwa. 1. Organizatorem konkursu jest: Podlaski Oddzia Stowarzyszenia Wsplnota Polska

w Biaymstoku:

Podlaski Oddzia Stowarzyszenia Wsplnota Polska, 15-089 Biaystok, ul. Kiliskiego 13, tel. 85 73-25-822, email: biuro@wspolnotapolska.bialystok.pl

2. Konkurs poza granicami pastwa organizowany jest przy wspudziale organizacji polskich i polonijnych z:

Litwy Polska Macierz Szkolna na Litwie, ul. Naugarduko 76, 2006 WILNO, tel. 33-32-25; Krystyna Dzieryska; e-mail: macierzszkolna@interia.pl otwy Gimnazjum polskie w Daugawpils, ul. Warszawska 2, tel./fax 65451003, dyr. Halina Smulko, e-mail: dpolsekretare@apollo.lv Rosji Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe POLONIA 191011 Sankt Petersburg; tel/fax 275 47 52 Czesaw Basik; e-mail: polonia@polonia.sp.ru, Stowarzyszenie Dom Polski w Smolesku, 214 004 Smolesk ul. Nowo-Kijowska 3b/2 tel. 64 59 98, Antonina Mickiewicz, e-mail: antosia.bogirl@mail.ru Ukrainy Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie ul. Rynek 13/7, 290000 LWW, tel. 98-67-38, Teresa Dutkiewicz, e-mail: fopnu1@gmail.com

Biaorusi Polska Macierz Szkolna, ul. Horodniczaska 40, Grodno, tel. 77 34 00, Teresa Kryszy, e-mail: pms@tut.by Czech Gimnazjum Polskie, ul. Havlickova 13, 737 01, Czeski Cieszyn, tel. +420 558 731 235, Halina Przeczek Modawii Dom Polski w Bielcach Str. Pacii 31 3100 Bielce, tel/fax 224-13, dyr. Ewelina Maszarowa, e-mail: polonia@beltsy.md, Rumunii Dom Polski, 5800 SUCEAVA STR. ION VODA VITEAZUL Nr 5, tel. 520-355, Elbieta Wieruszewska-Calistru Bugarii Zesp Szk przy Ambasadzie RP, 16800 SOFIA ul. Bitola 6, tel. 958-22-02, Wiesawa Kumiega-Wataszka Estonii Zwizek Polakw w Estonii, ul. Kunniga 4, 10146 Tallin, tel. 631-4694, Halina Kislats, e-mail: halina.kislats@mail.ee i innych krajw.

mailto:biuro@wspolnotapolska.bialystok.plmailto:macierzszkolna@interia.plmailto:dpolsekretare@apollo.lvmailto:antosia.bogirl@mail.rumailto:fopnu1@gmail.commailto:pms@tut.bymailto:polonia@beltsy.mdmailto:halina.kislats@mail.ee

III 1. Prezentacje konkursowe ocenia bdzie jury powoane przez organizatorw. 2. W skad jury wchodz fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reyserii. 3. W pracach jury eliminacji centralnych (etap II) organizowanych w kraju zamieszkania mog

bra udzia jurorzy z Polski. 4. Jury ocenia bdzie recytatorw wedug nastpujcych kryteriw:

dobr repertuaru (wartoci artystyczne utworw i moliwoci wykonawcze recytatorw), interpretacja utworw, technika i wyrazisto wymowy, oglny wyraz artystyczny.

5. Podstaw do sformuowania werdyktu jest wysuchanie przez kadego czonka Jury wszystkich uczestnikw konkursu.

6. W jury eliminacji wszystkich stopni nie mog bra udziau instruktorzy przygotowujcy

recytatorw biorcych udzia w konkursie. 7. Decyzja jury jest ostateczna.

IV

1. Najlepsi wykonawcy XXVII Spotka Laureatw w Biaymstoku otrzymuj nastpujce

nagrody i wyrnienia:

nagroda gwna: - GRAND PRIX KRESW 2018

nagrod za interpretacj utworw Adama Mickiewicza.

nagrod publicznoci,

nagrody i wyrnienia,

nagrod Zarzdu Gwnego Towarzystwa Kultury Teatralnej

w formie zaproszenia do udziau w Finale Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

SPONSORZY KONKURSU