Wymagania edukacyjne na poszczeg³lne oceny ›r³droczne z ... najwa¼niejsze...

download Wymagania edukacyjne na poszczeg³lne oceny ›r³droczne z ... najwa¼niejsze dzie‚a Micha‚a Anio‚a

of 78

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wymagania edukacyjne na poszczeg³lne oceny ›r³droczne z ... najwa¼niejsze...

Wymagania edukacyjne na poszczeglne oceny rdroczne z historii i spoeczestwa dla klasy 6

Temat lekcji.rodki dydaktyczne

Zagadnienia,materia nauczania

Wymagania na ocenniedostateczn.

Ucze:

Wymagania na ocendopuszczajc.

Ucze:

Wymagania na ocendostateczn. Ucze:

Wymaganiana ocen

dobr.Ucze:

Wymagania na ocen

bardzo dobr.Ucze:

Wymagania na ocen celujc.Ucze:

CZ I. EPOKA ODRODZENIA

1. Powrt do kultury staroytnoci

1. Czym byo odrodzenie.2. Pikno woskich miast.3. Czowiekiem jestem4. Micha Anio.5. Leonardo da Vinci.6. Skromny drukarz z Moguncji.7. Walczy z wiatrakami.

rodki dydaktyczne: podrcznik zeszyt wicze mapa historyczna karty pracy

epoka nowoytna renesans / odrodzenie jako zainteresowanie sztuk i kultur staroytn humanista wzr czowieka renesansu rozwj miast w epoce odrodzenia na przykadzie miastwoskich mecenas opiekunartystw Mikoaj Kopernik jako przykad czowieka renesansu Leonardo da Vinci i Micha Anio oraz ich dziea wynalazek druku

nie opanowa umiejtnoci zwizanych z myleniem historycznym i stosowaniem treci faktw historycznych nawet w stopniu minimalnym, nie rozumie prostych zwizkw midzy faktami historycznymi,nie potrafi zbudowa prostej wypowiedzi na zadany temat

na podstawie ilustracji omawia wygld budowli renesansowej wskazuje na osi czasu XV i XVI w. wskazuje na mapie Europy Wochy i przy pomocy nauczyciela wskazuje miasta woskie: Rzym, Florencj, Wenecj, Boloni, Mediolan wymienia co najmniej jednego twrc okresu odrodzenia wymienia MikoajaKopernika, jako przykad czowieka renesansu odpowiada na pytanie, dlaczego

wyjania pojcia i terminy: nowoytno, humanista, odrodzenie, mecenas wymienia wybitnych przedstawicieli epoki odrodzenia Leonarda da Vinci, Michaa Anioa, Jana Gutenberga na podstawie ilustracji wskazuje nawizania do staroytnoci w sztuce odrodzenia

uzasadnia twierdzenie, e Wochy byy kolebk renesansu krtko omawia znaczenie rozwoju gospodarczego miastwoskich dla rozwoju kultury i sztuki w okresie odrodzenia wymienia najwaniejsze dzieaMichaa Anioa i Leonarda da Vinci wie, jaka bya pierwsza drukowanaksika

na podstawie ilustracji porwnuje architektur redniowiecza i odrodzenia omawia, w jaki sposb doszo do wynalezienia druku i jakie to miao znaczenie wyjania powiedzenia: walczy z wiatrakami i nic,co ludzkie, nie jest mi obce oraz podaje ich genez

przedstawia samodzielnie zebrane informacje na temat twrcw renesansu

Temat lekcji.rodki dydaktyczne

Zagadnienia,materia nauczania

Wymagania na ocenniedostateczn.

Ucze:

Wymagania na ocendopuszczajc.

Ucze:

Wymagania na ocendostateczn. Ucze:

Wymaganiana ocen

dobr.Ucze:

Wymagania na ocen

bardzo dobr.Ucze:

Wymagania na ocen celujc.Ucze:

wynalazek druku bytak wany dla ludzkoci

2. Wielcy eglarze i odkrywcy

1. Afryka, Azja, Europa i ogromny ocean.2. Karawela, kompas, astrolabiumi wszystko, co pomagao eglarzom.3. Odwani, ciekawi przygd Henryk eglarz i Bartolomeu Diaz.4. Wielka wyprawa Krzysztofa Kolumba.5. Ktrdy do Indii wyprawa Vasco da Gamy.6. Victori dookoa wiata.

rodki dydaktyczne: podrcznik zeszyt wicze mapa historyczna

wyobraenie ludzi redniowiecza o wiecie wynalazki uatwiajce eglug karawela, kompas, astrolabium poszukiwanie drogimorskiej do Indii Henryk eglarz i Bartolomeu Diaz wyprawa Krzysztofa Kolumbai odkrycie nowego ldu wyprawa Vasco da Gamy Ferdynand Magellan pierwszapodr dookoa wiata Stary i Nowy wiat

nie opanowa umiejtnoci zwizanych z myleniem historycznym i stosowaniem treci faktw historycznych nawet w stopniu minimalnym, nie rozumie prostych zwizkw midzy faktami historycznymi,nie potrafi zbudowa prostej wypowiedzi na zadany temat

wskazuje na mapie Ameryk Pnocn i Poudniow oraz Indie wie, kim by Krzysztof Kolumb i czego dokona poprawnie okrela wiek, w ktrym Krzysztof Kolumb odkry Ameryk

wymienia nazwiskasynnych podrnikw i eglarzy: Krzysztofa Kolumba, Henryka eglarza, Bartolomeu Diaza, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana wyjania, jakiego ldu szuka Krzysztof Kolumb, wyruszajc w swoj podr wymienia wynalazki, ktre uatwiy eglug i przyczyniy si do wielkich odkry geograficznych: astrolabium, karawela, kompas wymienia kontynenty, ktre okrelano mianem Starego i Nowego wiata

wskazuje na mapie trasy wypraw wielkich podrnikw: Krzysztofa Kolumba, Bartolomeu Diaza, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana wymienia towary, jakie sprowadzano do Europy z Indii wyjania pojcia i terminy: karawela, astrolabium, busola, kompas

porwnuje wyobraenie o wiecie ludzi w redniowieczu i w epoce nowoytnej omawia znaczenie wyprawy Ferdynanda Magellana wymienia przyczyny odkry geograficznych

samodzielnie przygotowuje wypowied na tematodkry geograficznych w XV i XVI w. oraz w czasach pniejszych

Temat lekcji.rodki dydaktyczne

Zagadnienia,materia nauczania

Wymagania na ocenniedostateczn.

Ucze:

Wymagania na ocendopuszczajc.

Ucze:

Wymagania na ocendostateczn. Ucze:

Wymaganiana ocen

dobr.Ucze:

Wymagania na ocen

bardzo dobr.Ucze:

Wymagania na ocen celujc.Ucze:

karty pracy wie, kto sta na czele pierwszej wyprawy dookoa wiata

3. Skutki wielkich odkry geograficznych

1. Wyprawy konkwistadorw.2. Kolonizacja nowych terenw.3. Nieznany wiat Inkowie i Aztekowie.4. Co Europejczycy zyskali dziki wyprawom morskim.

rodki dydaktyczne: podrcznik zeszyt wicze mapa historyczna karty pracy

konkwistadorzy i ich wyprawy kolonizacja Nowego wiata Indianie i ich kultura Aztekowie,Inkowie wpyw odkry geograficznych na ycie mieszkacw Europy i obydwu Ameryk

nie opanowa umiejtnoci zwizanych z myleniem historycznym i stosowaniem treci faktw historycznych nawet w stopniu minimalnym, nie rozumie prostych zwizkw midzy faktami historycznymi,nie potrafi zbudowa prostej wypowiedzi na zadany temat

wskazuje na mapie Ameryk rodkow i Ameryk Poudniow rozumie pojcie kolonizacji wyjania, dlaczego Krzysztof Kolumb nazwa mieszkacw Ameryki Indianami wie, kim byli Aztekowie i Inkowie

wyjania pojcia: konkwistador, kolonizacja wie, kim byli Ferdynand Kortez i Montezuma wymienia co najmniej dwa skutki odkry geograficznych wymienia towary sprowadzane z Ameryki do Europy

wymienia osignicia Aztekwi Inkw omawia przebieg wypraw konkwistadorw omawia skutki odkry geograficznych dla pastw europejskich i ludw zamieszkujcych Ameryk prekolumbijsk

wskazuje na mapie tereny, ktre byy zamieszkane przez Aztekw i Inkw charakteryzuje skutki odkry geograficznych z uwzgldnieniem zmian demograficznych, ekonomicznych i kulturowych

zastanawia si, czy odkrycia geograficzne miay bezporedni wpyw na histori Polski

4. Dwr Jagiello-nw na Wawelu

panowanie Zygmunta Starego i Zygmunta II

nie opanowa umiejtnoci zwizanych z

wymienia dwch ostatnich krlw z dynastii

wyjania pojcia: arrasy, arkady, kruganki

wymienia cechy charakterystyczne architektury

charakteryzuje posta krlowej Bony

porwnuje najwiksze dziea renesansu we

Temat lekcji.rodki dydaktyczne

Zagadnienia,materia nauczania

Wymagania na ocenniedostateczn.

Ucze:

Wymagania na ocendopuszczajc.

Ucze:

Wymagania na ocendostateczn. Ucze:

Wymaganiana ocen

dobr.Ucze:

Wymagania na ocen

bardzo dobr.Ucze:

Wymagania na ocen celujc.Ucze:

1. Na dworze Zygmuntw.2. Renesansowy Wawel.3. W krgu poetw i uczonych.4. W trosce o pastwo.5. Nastpca Zygmunta I.

rodki dydaktyczne: podrcznik zeszyt wicze karty pracy

Augusta jako czasy zotego wieku Rzeczypospolitej architektura i sztuka renesansowaw Polsce rozwj kultury polskiej Jan Kochanowski, Mikoaj Rej sukcesy polityczne Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta przyczenie Mazowsza, hod pruski, unia lubelska

myleniem historycznym i stosowaniem treci faktw historycznych nawet w stopniu minimalnym, nie rozumie prostych zwizkw midzy faktami historycznymi,nie potrafi zbudowa prostej wypowiedzi na zadany temat

Jagiellonw: Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta wie, kim bya krlowa Bona prawidowo umieszcza na osi czasu wiek XVI podaje dat zawarcia unii lubelskiej 1569 r.

wie, dlaczego wiekXVI nazywamy zotym wiekiem kultury polskiej zna daty hodu pruskiego (1525 r.) i unii lubelskiej (1569 r.) wie, kim byli Jan Kochanowski i Mikoaj Kopernik

renesansowej krtko charakteryzuje ceremonia dworski na dworze Jagiellonw omawia reformy gospodarcze przeprowadzone za panowania ostatnich Jagiellonw wskazuje na mapie Rzeczpospolit Obojga Narodw w XVI w.

wymienia przykady architektury renesansowej w Polsce wskazuje na mapie Koron Krlestwa Polskiego, Litw i Rzeczpospolit Obojga Narodw w XVI w.

Woszech i w Polsce

POWTRZENIE MATERIAU I SPRAWDZIAN WIADOMOCI O EPOCE ODRODZENIA

rodki dydaktyczne: podrcznik zeszyt wicze mapa historyczna

1. Powrt do kulturystaroytnoci.2. Wielcy eglarze i odkrywcy.3. Skutki wielkich odkry geograficznych.4. Dwr Jagiellonwna Wawelu.

nie opanowa umiejtnoci zwizanych z myleniem historycznym i stosowaniem treci faktw historycznych nawet w stopniu minimalnym, nie rozumie prostych zwizkw midzy faktami historycznymi,nie potrafi zbudowa prostej

na podstawie ilustracji omawia wygld budowli renesansowej wskazuje na osi czasu XV i XVI w. wskazuje na mapie Europy Wochy i przy pomocy nauczyciela wskazuje miasta woskie Rzym, Florencj, Wenecj, Boloni, Mediolan wymienia

wyjania pojcia: nowoytno, humanista, odrodzenie, mecenas wymienia wybitnych przedstawicieli epoki odrodzenia Leonarda da Vinci, Michaa Anioa, Jana Gutenberga na podstawi