WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW .WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW Studia

download WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW .WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW Studia

of 14

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW .WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW Studia

WYDZIA ZARZDZANIA INFORMATYKI I FINANSW

Studia III stopnia

(doktoranckie)

wybr opiekunw naukowych

Dyscyplina: Nauka o zarzdzaniu

Prof. nadzw. dr hab. Adela Barabasz

____________________________________________________________________Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina nauki o zarzdzaniu, obszar psychologii zarzdzania, psychologii osobowoci, zastosowanie

psychoanalizy w naukach o zarzdzaniu

Dorobek obejmuje monografie oraz artykuy naukowe dotyczce problematyki: zmian organizacyjnych w kontekcie komunikacji, si oporu, postaw liderw zmian; przywdztwa i osobowoci menederw; znaczenia procesw niewiadomych i mechanizmw obronnych w organizacji; roli emocji w funkcjonowaniu jednostek, zespow i organizacji; zastosowania teorii psychoanalitycznych w zarzdzaniu

Realizowane projekty badawcze kierownictwo projektu Psychodynamiczna perspektywa zarzdzania rozwojem przedsibiorstw; udzia w midzynarodowym projekcie badawczym Tourism, Work, and Emotions (Universite Angers, Francja); udzia w midzyuczelnianym projekcie Zespoowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne (UMK w Toruniu, SGH w Warszawie, UE we Wrocawiu)

_________________________________________________________________Proponowana tematyka doktoratw: Obszar nauki - psychologia zarzdzania, psychologia osobowoci, psychodynamiczne teorie organizacji i

zarzdzania; Dyscyplina - nauki o zarzdzaniu Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna: Indywidualna i organizacyjna perspektywa zarzdzania emocjami; Rnice kulturowe w pracy emocjonalnej; Typ mechanizmw obronnych menederw a efektywno pracy zespou; Kapita spoeczny pracownikw wiedzy 65+ _________________________________________________________________

Oczekiwania wobec kandydatw: Umiejtno wsppracy w zespole, dyspozycyjno, sumienno Dowiadczenie zawodowe w dowolnym obszarze, pod warunkiem zainteresowania czowiekiem i jego

relacjami z otoczeniem Ciekawo poznawcza, otwarto na nowe idee i dowiadczenia Analityczne mylenie, kreatywno, poczucie humoru

Zdjcie

Kontakt: +48713680658; gsm: +48603693993Email: adela.barabasz@ue.wroc.plStrona internetowa: www.kapsz.ue.wroc.plLink do listy publikacji:wir.bg.ue.wroc.pl/info/author/WUT288660/Adela%2BBarabasz;jsessionid...

Katedra: Projektowania Systemw ZarzdzaniaFunkcje/Stanowisko: adiunkt, profesor UE we Wrocawiu

dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, profesor UEW____________________________________________________________________Zainteresowania i projekty badawcze:

Dyscyplina:

nauki o zarzdzaniu; ze szczeglnym zainteresowaniem wykorzystaniem narzdzi ICT w doskonaleniu organizacyjnym; modelowanie oraz projektowanie procesw biznesowych przy wykorzystaniu UML oraz BPMN; zarzdzanie kapitaem relacyjnym, oraz modelowanie relacji z interesariuszami

Dorobek obejmuje:

ponad 100 artykuw naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz materiaach konferencyjnych o zasigu polskim oraz midzynarodowym; autorstwo monografii habilitacyjnej pt.: Zarzdzanie kapitaem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejcie modelowe; wspautorstwo rozdziaw w monografiach naukowych; wspredakcja oraz redakcja czasopism naukowych oraz monografii naukowych

Realizowane projekty badawcze:

Determinanty systemu informacyjnego controllingu (2002-2003)Narzdzia informatyczne wspomagajce dziaalno instytucji ubezpieczeniowych (2008-2009)Projektowanie systemw zarzdzania wiedz; Program: Kluczowy staysta (2012)Projekt wirtualnej jednostki organizacyjnej; Program: Mozart (2013)Model architektury rozwiza informacyjno-komunikacyjnych wspomagajcych zarzdzanie organizacj; DARR (2014)Procesowy model innowacyjnego zarzdzania relacjami z klientami wykorzystujcy ide coachingu (2013-2014)Platforma e_AZS (2014-2016)Erazmus + Accelerate Transversal Competences (2016-2018)____________________________________________________________________Proponowana tematyka doktoratw: Wykorzystanie rozwiza ICT w doskonaleniu wybranych obszarw organizacyjnych Projektowanie, doskonalenie procesw biznesowych, koncepcje, metody, narzdzia Zarzdzanie kapitaem relacyjnym Modelowanie procesw komunikowania z interesariuszami Wykorzystanie technologii typu Big Data, BI, CC w tworzeniu nowoczesnych rozwiza informacyjno-

komunikacyjnych____________________________________________________________________Oczekiwania wobec kandydatw: Charakter badacza Kreatywny umys Umiejtno wsppracy w zespole Ugruntowane dowiadczenie badawcze, zawodowe Zdolno analitycznego mylenia Dyspozycyjno i sumienno

Zdjcie

Kontakt: 500 126 296

Email: iwona.chomiak@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html

Katedra: Inteligencji

Biznesowej w

Zarzdzaniu

Funkcje/Stanowisko:

Profesor

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html

Prof. dr hab. M.Wanda Kopertyska

____________________________________________________________________Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina, obszar: nauki ekonomiczne, nauki o zarzadzaniu. Dorobek obejmuje:145 publikacji naukowych, 3 monografie wasnego autorstwa, 55 rozdziaw w

monografiach Realizowane projekty badawcze: 135 zrealizowanych projektw badawczych dla potrzeb biznesu, dwa

projekty naukowo-badawcze finansowane ze rodkw : MNiSzW i NCN.

____________________________________________________________________Proponowana tematyka doktoratw: Obszar nauki, dyscyplina: nauki ekonomiczne; nauki o zarzdzaniu Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna: motywowanie do pracy i satysfakcja z

pracy, spoeczna odpowiedzialno biznesu CSR, rwnowaga praca -ycie, zarzdzanie talentami, zaangaowanie w prac i organizacj , pokolenie Y i Z - nowe wyzwania dla pracodawcy, zespoy wielokulturowe, wspczesne koncepcje w zarzdzaniu produkcj , przywdztwo w organizacji , rozwj pracownikw, employer branding.

____________________________________________________________________Oczekiwania wobec kandydatw: Umiejtno wsppracy w zespole badawczym Umiejtno prowadzenia bada i rzetelno w badaniach Zdolno analitycznego mylenia Dyspozycyjno i sumienno Umiejtno ustalania celu i konsekwencja w dziaaniu Przygotowany obszar badawczy

Zdjcie

Kontakt: tel:713680668

Email:wanda.kopertynska@ue.wroc.pl

Link do listy publikacji:http://wir.bg.ue.wroc.pl/index.seam

Katedra: Zarzadzania

Produkcj i Prac

Stanowisko: Profesor

zwyczajny

dr hab. Grzegorz Krzos prof. UE____________________________________________________________________Zainteresowania i projekty badawcze: Obszar nauki Ekonomia, dyscyplina: nauki o zarzdzaniu Dorobek obejmuje okoo 80 pozycji ksikowych i artykuw Realizowane projekty badawcze i wdroeniowe:

- Corporate Venture Capital- Cykl ycia Startu-upu i jego determinanty- Zarzdzanie projektem europejskim uwarunkowania organizacyjne i interorganizacyjne- Metody, cieki i narzdzia efektywnego rozwijania innowacyjnych projektw technologicznych i biznesowych

____________________________________________________________________Proponowana tematyka doktoratw: Obszar nauki Ekonomia, dyscyplina: nauki o zarzdzaniu Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna:

- Zarzdzanie przedsibiorstwem,- Zarzdzanie biznesem- Modele biznesowe- Zarzdzanie projektami w tym projektami IT- Zarzdzanie procesami,- Start-upy- Firmy rodzinne- Przedsibiorczo innowacyjna- Transfer wiedzy i biznesu

____________________________________________________________________Oczekiwania wobec kandydatw:

- Denie do celu- Dowiadczenia w biznesie- Uczciwo i pracowito- Otwarty umys na innowacje- yka przedsibiorczoci

Kontakt: Katedra Teorii Organizacji i Zarzdzania, UE Wrocaw, ul. Kamienna 33, bud. J pokj 12

Email: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ktoz.ue.wroc.pl/?page_id=27

Link do listy publikacji: http://www.ktoz.ue.wroc.pl

Katedra:

Funkcje/Stanowisko:

Kierownik Katedry Teorii

Organizacji i Zarzdzania,

Przewodniczcy Rady

Nadzorujcej

Uniwersytecki Inkubator

Przedsibiorczoci

dr hab. Marta Nowak, prof. UE

____________________________________________________________________Zainteresowania i projekty badawcze: Nauki ekonomiczne, dyscypliny finanse i zarzdzanie Zainteresowania naukowe: rachunkowo, controlling, pomiar dokona, w szczeglnoci rachunkowo

behawioralna, etyka rachunkowoci, controlling marketingu, controlling personalny, controlling logistyki, controlling bada i rozwoju, controlling midzynarodowy, etyka controllingu i pomiaru dokona, psychologia controllingu i pomiaru dokona

Dorobek obejmuje okoo 100 publikacji w jzyku polskim i angielskim, w tym autorstwo 3 monografii naukowych i wspautorstwo wielu ksiek z obszaru rachunkowoci, zarzdzania, controllingu.

Praca habilitacyjna w dyscyplinie zarzdzanie: Controlling w zarzdzaniu. Uwarunkowania psychologiczne Praca doktorska w dyscyplinie ekonomia: Controlling dziaalnoci marketingowej przedsibiorstwa____________________________________________________________________Proponowana tematyka doktoratw: Nauki ekonomiczne, dyscypliny finanse i zarzadzanieProblematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna, w szczeglnoci: rachunkowo, controlling, pomiar dokona, controlling personalny, controlling marketingu, controlling logistyki, controlling bada, rozwoju i innowacji, controlling midzynarodowy, rachunkowo behawioralna, etyka rachunkowoci i controllingu

Istnieje moliwo pisania pracy w jzyku angielskim. Posiadam certyfikaty Certificate of Proficiency in English oraz Spoken English for In