Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

17
WOLONTARIAT Jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi przez cały rok Anna Jadwiga Orzech Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2014

Transcript of Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

Page 1: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

WOLONTARIATJak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi przez

cały rok

Anna Jadwiga OrzechFundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

2014

Page 2: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

KIM JEST WOLONTARIUSZ?

Page 3: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok
Page 4: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok
Page 5: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok
Page 6: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok
Page 7: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

WOLONTARIAT

Potrzeba

Przygotowanie

Promocja

NabórWprowadzenie

Współpraca

Zakończenie

Page 8: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

INTERNET A WOLONTARIAT

• Pozyskiwanie nowych

• Możliwość integrowania wolontariuszy

• Zarządzanie wolontariuszami i współpraca z nimi

• E-wolontariat

• Wolontariusz jako ambasador

• Promocja wolontariatu

Page 9: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

POZYSKIWANIECzęść pierwsza informacyjna

• kto poszukuje

• zakres obowiązków/opis wolontariatu

• profil wolontariusza

• ramy czasowe

• opis procesu rekrutacji

Część druga - perswazyjnawww.dobrywolontariat.

pl

Page 10: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

GDZIE?

• strona www

• organizacje pozarządowe promujące wolontariat,

• portale społecznościowe

• listy mailingowe,

• fora, blogi

• newslettery

Page 11: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

INTEGRACJAPrzestrzeń do nieskrępowanej dyskusji (forum, grupa na FB)

Pokazanie jako elementu dużej całości

Stały kontakt (mailingi, fanpage)

Własne inicjatywy

Page 12: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok
Page 13: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok
Page 14: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

E-WOLONTARIAT

Wolontariat nie musi być realizowany jedynie offline. Wolontariusze mogą pomagać Ci również w wykonywaniu działań zdalnie.

Page 15: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

WSPÓŁPRACA

Komunikacja z wolontariuszami (grupa na FB, NK, newslettery)

Zarządzanie zadaniami (trello, podio, assana)

Page 16: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

AMBASADOR

Wolontariusz to Twój najlepszy ambasador – zarówno offline, jak i online. Zachęć go do dzielenia się informacjami na Twój temat i do pomocy w poszukiwaniu nowych wolontariuszy.

Page 17: Wolontariat - jak pozyskiwać wolontariuszy i pracować z nimi cały rok

WOŚP

fb wośp@wośp

yt/orkiestra

#goonline