WOKÓŁ DETALU ROZMOWA NUMERU - · PDF fileRedakcja: Beata Marcińczyk, Łukasz Rdzanek,...

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WOKÓŁ DETALU ROZMOWA NUMERU - · PDF fileRedakcja: Beata Marcińczyk, Łukasz Rdzanek,...

WOK DETALU Pe brany

ROZMOWA NUMERU Bdziemy inwestowa w rozwj polskiego rynku wdkarskiego

TEMAT WYDANIA Wdkarstwo karpiowe

BIZNES Merchandising w sklepie wdkarskim

Copy

right

201

6 DA

IWA-

CORM

ORAN

Spo

rtar

tikel

-Ver

trie

b Gm

bH

DAIWA_Prorex_11_2016_A4_PL.indd 1 07.11.16 15:46

31/2017 I rybomania trade

W NUMERZE

Wdkarstwo uzalenione jest od pr roku, aury i wszystkich tych czynnikw, nad ktrymi

czowiek nie bardzo moe zapanowa. Czy to jednak uzasadnia sezonowo w biznesie? Czy

w zwizku z zimowym impasem sklepy wdkarskie rwnie musz zapada w letarg?

Myl sobie, e czas, kiedy wdkarze nie przebywaj nad wod, powinno si zdecydowanie

lepiej wykorzysta. Na co? Na kreowanie ich potrzeb, wizualizacj marze, precyzowanie celw.

Warto w tym celu sign po narzdzie marketingu, jakim jest event. O ile brana doskonale

radzi sobie z wydarzeniami na owiskach, o tyle mam wraenie, e na terenie sklepw wdkar-

skich mona byoby zrobi co wicej, aby budowa spoeczno nie tylko wirtualn.

Pod rozwag poddaj wic zorganizowanie pokazu zdj okraszonych historiami na temat zo-

wionych okazw czy te lokalnego festiwalu filmw wdkarskich autorstwa staych klientw,

spord ktrych mona wyoni najciekawszy, a autora nagrodzi. By moe sprawdziyby si

rwnie warsztaty przygotowywania przynt albo konserwacji sprztu. Ciekawym rozwiza-

niem byaby prezentacja nowoci i gosowanie na t najbardziej atrakcyjn.

Nie skupiajmy si wycznie na wiecie wirtualnym. Licz si prawdziwe spotkania, szczeglnie

teraz, gdy wdkarze czekaj na rozpoczcie sezonu!

Pozdrawiam

Ilona Rosiak-ukaszewicz, redaktor naczelna

Nie zapadajmy w sen zimowy

Jeli prowadzisz sklep wdkarski,

chcesz trzyma rk na pulsie i regularnie otrzymywa kolejne

wydania magazynu

napisz do nas: prenumerata@rybomaniatrade.pl

Magazyn Rybomania Trade specjalne wydanie Poznaskiego Magazynu Targowego ISSN 1230-8994

Redaktor naczelna: Ilona Rosiak-ukaszewicz, ilona.rosiak@mtp.pl

Opieka merytoryczna: Piotr Kamiski

Redakcja: Beata Marciczyk, ukasz Rdzanek, Grzegorz Rosiski

Reklama: Katarzyna Probala, katarzyna.probala@mtp.pl, tel. +48 61 869 2306

Projekt graficzny: Wydawnictwo INWESTOR

Wydawca: Midzynarodowe Targi Poznaskie Sp. z o.o., ul. Gogowska 14, 60-734 Pozna, tel. +48 603 410 225

O CZYM PISZEMY

TRADE NEWS 04 Branowe informacje z rynku

ROZMOWA NUMERU08 Bdziemy inwestowa w rozwj polskiego rynku wdkarskiego!

TOP PRODUCTS10 Nowoci produktowe potrzebne od zaraz13 TOP OF THE TOP

BIZNESOWE ROZMOWY14 Wdkarstwo uzalenia

TEMAT WYDANIA 16 Wdkarstwo karpiowe

WYWIAD22 Wdkarstwo totalne

WOK DETALU24 Pe brany

POD LUP30 Ktrdy do Raju?

BIZNES34 10 zasad merchandisingu w maym sklepie

FELIETON Kamie w wod38 Co si koczy, co zaczyna

4 I 1/2017rybomania trade

tRadE NEWs

Czy wiesz, e

Biznes wdkarski w Namibii wart jest 6,5 mln dolarw i wci ronie. Mieszkacy tego kraju coraz

mielej inwestuj w sprzt, akcesoria i odzie do pooww bassw. Ale to nie wszystko swj po-

tencja przenosz rwnie do ssiednich krajw afrykaskich, rozwijajc turystyk wdkarsk.

Wielkie sumy tylko na Rybomanii

W tym roku wrd zaproszonych goci tar-

gw RYBOMANIA w Poznaniu pojawi si

owcy olbrzymich sumw. Gwiazd poka-

zw w Gigantycznym Akwarium bdzie

midzy innymi Wojciech Andrzejak, ktry

moe pochwali si a 63 okazami o dugo-

ci ponad dwch metrw, w tym najwik-

szym mierzcym 263 cm. Niezliczone

iloci sumw, w tym smoki powyej 220 cm

zowione nad polskimi wodami, na swoim

wdkarskim koncie posiada Piotr Boufa,

z ktrym rwnie bdzie mona spotka si

podczas targw RYBOMANIA. Midzynaro-

dowe Targi Poznaskie odwiedzi take Phi-

lippe Carme, wdkarz z ponad 40-letnim

bagaem dowiadcze, ktry zowi ponad

100 sumw powyej 200 cm, w tym naj-

wikszego suma albinosa!

Piotr Boufa Wojciech Andrzejak

Prezentacja Mikado w najwikszym sklepie wdkarskim w Niemczech

Podobnie jak w zeszym roku, w dniu 03.12.2016 r., w najwikszym sklepie wd-

karskim Angelsport Moritz Nord w Kaltenkirchen koo Hamburga, odbya si

prezentacja nowoci Mikado na 2017 rok. Tegoroczna akcja rnia si znacznie

wyduonym czasem otwarcia sklepu, dziki czemu nawet najbardziej zapraco-

wany wdkarz mg pojawi si na pokazach. Sklep by czynny od 9:00 do 23:00.

Mikado reprezentowali Jonas Mller i Niklas Zader. Najwikszym zainteresowa-

niem cieszyy si przynty GOLIAT i SAIRA, ktrych prac mona byo sprawdzi

w akwarium.

Nowa odsona Normark

Pocztek nowego roku to czas wielkich zmian dla firmy Nor-

mark Polska, szczeglnie w portfolio produktw, do ktrego

przybyo wiele interesujcych nowoci. Zmiany zachodz

rwnie w obrbie dziaa marketingowych, ktrych efekty

podziwia mona, odwiedzajc now, przejrzyst i spjn wi-

zerunkowo stron internetow. Adres zosta ten sam, ale caa

reszta to ju zupenie inna historia.

6 I 1/2017rybomania trade

tRadE NEWs

Porozumienie z Lasami Pastwowymi

01.02.2017 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasw Pastwowych odbyo si spotkanie prezesa

ZG Dionizego Ziemieckiego z dyrektorem generalnym LP Konradem Tomaszewskim. W obecnoci

przedstawicieli Zarzdu Gwnego PZW kol. Mirosawa Iwaskiego i kol. Tadeusza Sienkiewicza

oraz licznej reprezentacji kierownictwa DGLP, podpisane zostao porozumienie o wsppracy. Pod-

pisanie porozumienia byo efektem podjcia z inicjatywy PZW dugotrwaych negocjacji w tej spra-

wie. Zawarta umowa umoliwia bdzie wzajemn wspprac w zakresie prowadzenia dziaalno-

ci zwizanej z zagospodarowaniem i ochron wd oraz uprawianiem amatorskiego poowu ryb

w zbiornikach wodnych PZW, pooonych na terenach zarzdzanych przez jednostki organizacyjne

Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe. Dotyczy ona rwnie wzajemnej wymiany

informacji mogcych mie istotny wpyw na zwikszenie efektywnoci ochrony wd i terenw le-

nych przed czynnikami antropogenicznymi oraz wsppracy pomidzy Spoeczn Stra Ryback

a Stra Len. Ponadto moliwe staje si zawieranie przez okrgi PZW porozumie na poziomie lo-

kalnym z poszczeglnymi nadlenictwami, na przykad w zakresie uatwie dla niepenosprawnych

czonkw PZW, polegajcych na wyznaczeniu drg dojazdowych do zbiornikw rdlenych.

rd

o: w

ww

.pzw

.org

.pl

Nowe czasopismo dla karpiarzy

Kwartalnik Karp Pasja i Przygoda to nowa pozycja wydawnicza na polskim rynku prasowym, skierowana nie tylko do

dowiadczonych karpiarzy, ale rwnie i przede wszystkim do pocztkujcych, ktrzy sw przygod z wdkarstwem

karpiowym dopiero rozpoczynaj. Najwaniejsz cech czasopisma jest jego poradnikowy charakter, co oznacza, e

kady artyku niesie spor dawk karpiowych porad, a najczciej gotowych przepisw podpartych dowiadczeniem

wielu polskich i zagranicznych karpiarzy. Ponadto na 100 stronach znajdziecie szczegowe opisy sprztu, felieto-

ny, szczegowe instrukcje wizania przyponw, wywiady, relacje z karpiowych imprez, polskich owisk karpiowych,

a take Catch Reporty czytelnikw.

A moe niewinny skok w bok?

Wszyscy ci, ktrzy zamelduj si na targach RYBOMANIA w Poznaniu,

bd mogli rwnie poromansowa z innymi wielkimi pasjami, takimi

jak eglarstwo, mylistwo i podrnictwo. Dlaczego? Poniewa dni od 17

do 19 lutego to Targi Czterech Pasji, ktre najsilniej chwytaj za serducho!

To prawdziwe eldorado, ktre zajmie a 9 pawilonw wystawienniczych.

Po pierwsze wdkarstwo!RYBOMANIA w Poznaniu to najwiksza wystawa z caego cyklu imprez.

To wanie tutaj zaprezentuj swoje nowoci producenci i dystrybuto-

rzy renomowanych marek sprztu wdkarskiego. Nie zabraknie take

Gigantycznego Akwarium o pojemnoci 23 tys. litrw, w ktrym pokazy

poprowadz uznani wdkarze z caego wiata.

Po drugie eglarstwo!W tym samym czasie, na Targach Sprztu Pywajcego i Sportw Wod-

nych BOATEX, bdzie mona zapozna si z ofert producentw i dys-

trybutorw odzi motorowych, pontonw, jachtw, dek, skuterw

wodnych, kajakw oraz akcesoriw eglarskich. Ekspozycji bdzie to-

warzyszy atrakcyjny cykl spotka ze znakomitymi eglarzami, ktrzy

zabior zwiedzajcych w podre marze, bda inspirowa i zachca

do rozwijania eglarskich pasji.

Po trzecie podrnictwo!Mionicy wszelakich podry powinni natomiast koniecznie odwiedzi

pawilony Targw Regionw i Produktw Turystycznych TOUR SALON.

Wydarzenie to stanowi powiew lata w rodku zimy. Pozwala pozna

pikne zaktki Polski i nie tylko, pozna podrnikw i usysze o ich

przygodach, a przede wszystkim rozwin marzenia o podrach dale-

kich i bliskich oraz podj pierwsze kroki zwizane z ich realizacj. Na

targach TOUR SALON nie zabraknie te konkursw dla zwiedzajcych.

Po czwarte mylistwo!Ostatnim wydarzeniem w cyklu Targw Czterech Pasji s Targi Myli-

stwa i Strzelectwa KNIEJE. To ekspozycja, ktra czy nowoczesne roz-

wizania z tradycj. Zwiedzajcy znajd tam bogat ofert atrybutw

myliwych, takich jak bro, amunicja, optyka myliwska czy pozostaych

akcesoriw. W gronie wystawcw pojawi si take mionicy przyrody,

ale i inne organizacj