URZ¤â€‍D MORSKI W SZCZECINIE PI.Batorego 4, 70- 2020-03-27¢ ...

download URZ¤â€‍D MORSKI W SZCZECINIE PI.Batorego 4, 70- 2020-03-27¢  URZ¤â€‍D MORSKI W SZCZECINIE PI.Batorego 4,

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of URZ¤â€‍D MORSKI W SZCZECINIE PI.Batorego 4, 70- 2020-03-27¢ ...

 • URZĄD MORSKI W SZCZECINIE PI. Batorego 4, 70-207 Szczecin

  tel.: +4891 4342474,4343826 fax: +4891 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

  Znak: OW-I-511 0/001/01/13 Szczecin, dnia 07 lutego 2013 r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA

  LASU WRAZ Z PROGRAMEM OCHRONY PRZYRODY I PROGNOZĄ OODZIAŁ YWANIA NA ŚRODOWISKO - DLA LASÓW SKARBU PAŃSTWA

  W PASIE TECHNICZNYM WYBRZEŻA MORSKIEGO I MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

  NA LATA OD 1.01.2013 - 31.12.2022

  Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz. U. z 2008 r. Nr 199. poz. 1227, z późno zm.) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzania lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko - dla lasów Skarbu Państwa w pasie technicznym wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na okres od 1.01.2013 - 31.12.2022.

  Projekt planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko będzie sporządzony na podstawie: • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie

  szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Oz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 1302),

  • art. 51 oraz 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późno zm.),

  • Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu oraz zadań szczegółowych,

  • pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 marca 2012 r. (znak: WOOŚ-OSZP.411.69.2012.AM) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan u urządzania lasu dla lasów ochronnych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2013-2022",

  • pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 23 marca 2013 r. (pismo znak: NNZ.9022.2.7.2012) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu .Plenu urządzania lasu dla lasów ochronnych Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2013-2022".

 • Informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 8 lutego do 7 marca 2013 r. na adres: Urząd Morski w Szczecinie, PI. Batorego 4,70-207 Szczecin.

  Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

  Otrzymuja: 1. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa

  Żeglugi, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. 2. Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. 3. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-015- Warszawa. 4. Woliński Park Narodowy, al. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje. 5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540, Szczecin. 6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 70-965 Szczecin. 7. Nadleśnictwo Międzyzdroje, ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje. 8. Nadleśnictwo Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo. 9. Nadleśnictwo Goleniów, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów. 10. Nadleśnictwo Rokita, Rokita 2, 72-110 Przybiernów. 11. Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice. 12. Urząd Miasta Świnoujście. ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 13. Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. 14. Urząd Miasta i Gminy Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police. 15. Urząd Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno. 16. Urząd Gminy Stepnica, ul. Kościuszki 4,72-112 Stepnica. 17. Urząd Miasta i Gminy Wolin, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. 18. Urząd Miasta i Gminy Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski. 19. Urząd Miejski w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. 20. Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal. 21. Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów. 22. Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police. 23. Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1,72-100 Goleniów. 24. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Mieszka I 5B, 72-400 Kamień Pomorski. 25. Starostwo Powiatowe w Gryficach, PI. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice. 26. Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła" 22a. 27. Zarząd Portu Morskiego Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. 28. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin. 29. ENEA SA, ul. F. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. 31 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.