Transition&Talent Newsletter styczeń 2014

of 4/4
SZYBKO, SKUTECZNIE I TANIO – O UCZENIU DOROSŁYCH Firmy szukające dobrych praktyk dotyczących uczenia ludzi nowych umiejętności chcą rozwiązań, które są krótkie, skuteczne i tanie. Potrzeba wcale nie jest podyktowana niższymi budżetami na szkolenia wynikającymi z „czasu kryzysu”, ale sytuacji, gdy wyzwania i cele biznesowe wyraźnie uniemożliwiają angażowanie pracowników w dwudniowe warsztaty. Rozwiązania kupowane przez korporacje, również w obszarze dotyczącym doskonalenia i uczenia się, muszą być zatem skuteczne, szybkie i zajmować mało czasu. Renata Tadeusiak Dyrektor TTX Institute Jedną z praktyk, która coraz częściej pojawia się również na rynku polskim, są krótkie sesje edukacyjne realizowane podczas godziny poświęconej na posiłek, nazywane sesjami „Lunch and Learn”. Wyobraźmy sobie firmę produkcyjną, która po kilku latach intensywnych szkoleń dla kierowników zmiany szuka innej formy doskonalenia ich kompetencji. Szef działu personalnego wie, że kolejne szkolenia będą budziły opór. Równocześnie wszystkim zależy na tym, aby utrzymać wysoki poziom zarządzania panujący w tej organizacji. Przełożeni wspólnie z firmą zewnętrzną i działem HR decydują się na wewnętrzne 1.5 h sesje treningowe dla chętnych kierowników. Spotkania realizowane są na terenie zakładu pracy w godzinach lunchowych. Sesje cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że tworzą się w firmie listy rezerwowe. Dodatkowym efektem jest doświadczenie całej kadry menedżerskiej, że o zarządzaniu ludźmi można rozmawiać nie tylko przy okazji dwudniowych treningów i to raz na pół roku. STYCZEŃ 2014
 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  953
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Firmy szukające dobrych praktyk uczenia ludzi nowych umiejętności chcą rozwiązań krótkich, skutecznych i tanich. Potrzeba wcale nie jest podyktowana niższymi budżetami na szkolenia, ale wynika z sytuacji, gdy wyzwania i cele biznesowe wyraźnie uniemożliwiają angażowanie pracowników w dwudniowe warsztaty. O rozwiązaniach i dobrych praktykach pisze Renata Tadeusiak, dyrektor TTX Institute. W naszym newsletterze także: • O ETOSIE PRACY • O LINKACH W CV http://bit.ly/1cV7muW

Transcript of Transition&Talent Newsletter styczeń 2014

 • 1. STYCZE 2014 SZYBKO, SKUTECZNIE I TANIO O UCZENIU DOROSYCH Firmy szukajce dobrych praktyk dotyczcych uczenia ludzi nowych umiejtnoci chc rozwiza, ktre s krtkie, skuteczne i tanie. Potrzeba wcale nie jest podyktowana niszymi budetami na szkolenia wynikajcymi z czasu kryzysu, ale sytuacji, gdy wyzwania i cele biznesowe wyranie uniemoliwiaj angaowanie pracownikw w dwudniowe warsztaty. Rozwizania kupowane przez korporacje, rwnie w obszarze dotyczcym doskonalenia i uczenia si, musz by zatem skuteczne, szybkie i zajmowa mao czasu. Renata Tadeusiak Dyrektor TTX Institute Jedn z praktyk, ktra coraz czciej pojawia si rwnie na rynku polskim, s krtkie sesje edukacyjne realizowane podczas godziny powiconej na posiek, nazywane sesjami Lunch and Learn. Wyobramy sobie firm produkcyjn, ktra po kilku latach intensywnych szkole dla kierownikw zmiany szuka innej formy doskonalenia ich kompetencji. Szef dziau personalnego wie, e kolejne szkolenia bd budziy opr. Rwnoczenie wszystkim zaley na tym, aby utrzyma wysoki poziom zarzdzania panujcy w tej organizacji. Przeoeni wsplnie z firm zewntrzn i dziaem HR decyduj si na wewntrzne 1.5 h sesje treningowe dla chtnych kierownikw. Spotkania realizowane s na terenie zakadu pracy w godzinach lunchowych. Sesje ciesz si tak duym zainteresowaniem, e tworz si w firmie listy rezerwowe. Dodatkowym efektem jest dowiadczenie caej kadry menederskiej, e o zarzdzaniu ludmi mona rozmawia nie tylko przy okazji dwudniowych treningw i to raz na p roku.
 • 2. SZYBKO, SKUTECZNIE I TANIO c.d. Ta praktyka na wiecie nie jest nowa. W niektrych zakonach czy zgromadzeniach jedn z regu jest czytanie Pisma witego podczas spoywania wsplnych posikw. Organizatorzy rnych konferencji wiedz, e czas powicany przez uczestnikw na rozmowy podczas przerw kawowych jest dla nich rwnie cenny, jak udzia w wykadach. Spotkania, raczej o nieformalnym charakterze, stosowane s rwnie z powodzeniem na wielu amerykaskich uniwersytetach, gdzie tzw. Brown Bag Seminar s wrcz wpisane w terminarz semestru. Ich nazwa wzia si od koloru torebki, w ktrej studenci przynosz swoje drugie niadanie. Celem tych spotka jest nieformalne promowanie niektrych zagadnie naukowych, prezentowanie wynikw bada, wymiana praktyk pomidzy uczelniami. Sesje w swej formule nie s obowizkowe, raczej maj charakter otwarty, a czsto ich celem, poza samym przekazywaniem wiedzy, jest rwnie poprawa komunikacji na danej uczelni. Formua ta zostaa do szybko zaadaptowana do spotka biznesowych. Z sesjami Lunch and Learn moemy spotka si na przykad wtedy, gdy przedstawiciel danej organizacji prezentuje, czsto podczas opacanego lunchu, swoje produkty pracownikom innej firmy. Nasze dowiadczenie pracy z klientami pokazuje, e dziki temu, e sesje dotycz wanych dla uczestnikw tematw, a s organizowane na terenie zakadu i w godzinach pracy, daj szans do uczestniczenia w nich wikszej liczby samych zainteresowanych. Taka forma jest te dobr ilustracj wartoci, jak czsto firmy promuj, czyli rozwoju. Wpisanie sesji jedz i ucz si w tryb pracy menedera wydaje si by pierwszym i bardzo skutecznym krokiem do promowania kultury cigego uczenia si.
 • 3. ETOS PRACY? ALE O CO KAMON? Dlaczego pomimo wszechobecnych poradnikw kandydaci do pracy s tak czsto w ogle nieprzygotowani do rozmw? A do tego jeszcze tak bardzo roszczeniowi Jak syszymy z dziaw HR kandydaci, zwaszcza ci rozpoczynajcy swoj drog zawodow, coraz czciej podchodz do szukania pracy bez wiadomoci, e musz si wysili, aby co osign. Nierzadko zdarza si, e w ogle nie przychodz na umwione rozmowy, w dodatku nie odwoujc wczeniej swojego przybycia, nie udzielajc jakiejkolwiek informacji pracodawcy - jak mwi nam jeden z Szefw HR to ju istna plaga, bo na rozmow nie stawia si rednio 4 na 10 kandydatw. Taka sytuacja to oczywisty kopot dla dziaw HR, szczeglnie widoczny przy rekrutacjach na stanowiska handlowe, gdzie rozmowy czsto odbywaj si poza central, a bezproduktywny wyjazd z Warszawy do Szczecina oznacza dla rekrutera realn strat czasu. Jak tumaczy tak postaw osb szukajcych pracy? Najatwiej byoby wzruszy ramionami i westchn: c, pokolenie Y ju tak ma. Ale czy problem nie tkwi gdzie gbiej? Moe dokonuje si powaniejsza zmiana dotyczca podejcia do pracy, a jej etos przestaje by powszechnie szanowan i uznawan wartoci Maciej Walkowiak, Account Manager Lee Hecht Harrison DBM CV na PROFILU czy PROFIL w CV Udzia rekrutacji z wykorzystaniem LinkedIn czy GoldenLine szacuje si w Polsce na ok. 25%. Szczeglne znaczenie ma to dla menederw i specjalistw, gdy to ich profile s zazwyczaj przedmiotem zainteresowania rekrutujcych. Nowoci jest zamieszczanie w CV linku do wasnego profilu. Jest to praktyka powszechna w USA czy Zachodniej Europie, ktra bdzie popularyzowa si take w naszym kraju. Obecno takiego linku w yciorysie sugeruje, e jego waciciel jest osob nowoczesn. Jednak decydujc si na taki zabieg naley odpowiedzie na pytanie, co ma by wartoci dodan dla osoby przegldajcej CV? Czy chodzi tylko o atwo otwarcia strony z profilem kandydata? Jeli link przekieruje osob rekrutujc do profilu, ktry bdzie zaledwie ubosz wersj CV, moe pojawia si poczucie frustracji, a nie o to przecie chodzio. Waciw strategi jest przemylane i staranne podzielenie caoci materiau na swj temat tak, aby osign efekt uzupenienia informacji, niezalenie od kolejnoci, w jakiej yciorys i profil bd czytane. Zarzdzanie wizerunkiem byo domen specjalistw PR pracujcych na potrzeby firm i politykw. Wkrtce moe si okaza, e bez umiejtnego zarzdzenia wasnym wizerunkiem w Internecie nie uda si znale pracy. Jacek Zimnicki, konsultant kariery Lee Hecht Harrison DBM
 • 4. MEDIA FLASH Szukanie pracy to cika praca - Puls Biznesu, D.Czerwiska, 2013-10-14 Rynek pracy jest skomplikowany i szukanie zalenoci midzy nim a porami roku to jeden z demotywatorw przy podejmowaniu decyzji o rozpoczciu zwykle trudnych i mudnych poszukiwa nowej pracy. Na pewno s miesice, w ktrych pojawia si mniej ogosze rekrutacyjnych, ale nie powinny by powodem do przerwania poszukiwa mwi Marta Staszewska, konsultantka kariery i coach Lee Hecht Harrison DBM. Kiedy coaching nie wystarcza, kiedy coaching szkodzi - Personel Plus, M.Koodkiewicz, 2013-10-01 Warto zrozumie, e ludzie czasami po prostu potrzebuj, eby im doradzi, powiedzie, co mog w danej chwili zrobi - mwi Piotr Kocioek, executive coach, zaoyciel TTX Institute szczeglnie w rodowisku biznesowym, gdzie nie ma czasu na wywaanie otwartych drzwi ani luksusu ryzykownego czy dugiego eksperymentowania, bo gra toczy si o zbyt wysok stawk. Zakaz konkurencji nie powstrzyma odpywu kadr - Rzeczpospolita, A.Baszczak, 2013-10-09 Pawe Gniazdowski z firmy LHH DBM, ktra specjalizuje si w outplacemencie, czyli wsparciu dla zwalnianych pracownikw, potwierdza, e w ostatnich latach pracodawcy rzadziej stosowali zapisy o zakazie konkurencji. Nawet w takich branach jak finansowa, gdzie ograniczenia s bardziej popularne, firmy chtnie godziy si na skrcenie okresu zakazu. Z korzyci dla pracownikw, ktrzy zwykle najszybciej i najatwiej mog znale zatrudnienie tam, gdzie mog wykorzysta swoje dowiadczenie i kontakty, czyli w podobnych firmach.