Szybki kurs Adobe Photoshop - Liceum · PDF fileSzybki kurs Adobe Photoshop Photoshop to znany...

Click here to load reader

 • date post

  29-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Szybki kurs Adobe Photoshop - Liceum · PDF fileSzybki kurs Adobe Photoshop Photoshop to znany...

 • Szybki kurs Adobe Photoshop

  Photoshop to znany program do przetwarzania bitmap. Po t aplikacj przeznaczon dla profesjonalistw chtnie sigaj take amatorzy, chccy uatrakcyjni swoje fotografie. Photoshop daje nam due moliwoci, ale wymaga od uytkownika duej wiedzy o edycji grafiki i umiejtnoci w korzystaniu kilkuset dostpnych funkcji programu. Na pocztek zapoznamy si z interfejsem programu.]

  ______________________________________________________________________________________ Teraz zapoznamy si z paskiem narzdzi, poniewa bdziemy go czsto uywa.

  Gumka - suy do usuwania wybranych obszarw warstwy.

  Kadrowanie - suy do przycinania obrazw do podanego rozmiaru.

  Kroplomierz - narzdzie do pobierania koloru z dowolnego obszaru obrazu.

  Lasso - wykorzystujemy je do selekcjonowania wybranych obszarw za pomoc odrcznie rysowanej lini zaznaczenia.

  Linia - po wybraniu tej funkcji moemy rysowa linie lub inne figury.

  Lupa - suy do powikszania podgldu obrazu w oknie dokumentu (aby pomniejszy obraz, naley uywa Lupki z wcinitym klawiszem Alt).

  Notatki - suy do doczania notatek (rwnie dwikowych) do obrazkw.

  Odcicie - wykorzystujemy do dzielenia obrazu na czci.

  Pdzel - suy do zamalowywania obszarw wybranym kolorem.

  Pdzel historii - pozwala na czciowe odwrcenie wykonanej czynnoci.

  Pdzel punktowy korygujcy - to narzdzie pozwala usuwa wybrane punkty obrazu, na przykad plamki na skrze.

 • Piro - narzdzie do rysowania gadkich lini (cieek).

  Przesunicie - suy do przesuwania warstwy w oknie dokumentu.

  Rczka - narzdzie do przesuwania podgldu w oknie dokumentu.

  Rdka - narzdzie do selekcjonowania obszarw jednorodnie zabarwionych.

  Rozjanienie - suy do rozjaniania za pomoc pdzla wybranych elementw obszaru.

  Rozmycie - stosujc t funkcj, moemy za pomoc specjalnego pdzla rozmy wybrane elementy obrazu.

  Stempel - za pomoc Stempla moemy usun zbdne detale metod klonowania pikseli z jednego miejsca w drugie.

  Tekst - wykorzystujemy to narzdzie do tworzenia napisw na warstwie.

  Ustawienie koloru ta - pozwala ustawi kolor ta edytowanego w programie dokumentu.

  Ustaw kolor narzdzia - klikajc na powierzchni kwadratu, moemy dobra kolor narzdzia (np. pdzel) w specjalnym oknie.

  Wypenienie kolorem - klikajc na dowolny obszar w oknie wypeniamy go kolorem.

  Zaznaczenie prostoktne - narzdzie do prostoktnego zaznaczania obszaru przeznaczonego do edycji.

  Zaznaczanie cieki - narzdzie do zaznaczania poszczeglnych cieek. ______________________________________________________________________________________

  Lasso magnetyczne Lasso magnetyczne przyciga linie zaznaczenia do kontrastowych i wyranych krawdzi czyli na przykad granicy midzy obiektami.

  1.Aby wybra Lasso magnetyczne klikamy na i przytrzymujemy przycisk myszy a pojawi si wybr narzdzi i wybieramy Lasso magnetyczne. Aby zaznaczy obiekt (np. eby go wyci i skopiowa do innego pliku graficznego), wystarczy klikn na miejsce rozpoczcia zaznaczania, a nastpnie prowadzi kursor blisko krawdzi. Klikamy tylko na miejsce, gdzie linia zaznaczenia musi do mocno zmieni kierunek. 2.Gdy stworzymy obwiedni dookoa caego obiektu i dojdziemy do pocztku lini selekcji, klikamy lewym przyciskiem myszy. Zaznaczenie jest gotowe. ______________________________________________________________________________________

 • Rdka Rdka pozwala wyselekcjonowa obszar jednolicie zabarwiony, na przykad czarn pum na zdjciu. 1.Wystarczy klikn Rdk, a wybrana przestrze zostanie zaznaczona. Nastpnie moemy zmieni na przykad kolor zaznaczonych czci obrazu. Aby narzdzie za jednym razem zaznaczao wicej odcieni danego koloru, ciemniejszych i janiejszych,

  musimy ustawi na pasku opcji wyszy stopie tolerancji, na przykad.

  ______________________________________________________________________________________

  atka Za pomoc narzdzia atka w prosty sposb pozbdziemy si ze zdjcia na przykad niedoskonaoci cery krostek, pieprzykw, a nawet zmarszczek. 1.Wystarczy z wcinitym lewym przyciskiem myszy narysowa zaznaczenie wok defektu i zwolni przycisk. Nastpnie klikamy na zaznaczenie i z wcinitym lewym klawiszem myszy przesuwamy duplikat zaznaczenia w miejsce, ktrego barwa i faktura adnie przykryje defekt. W miejscu zaznaczenia pieprzyka pojawia si struktura i kolor obszarw, na ktre najedamy kursorem. Dziki temu moemy idealnie dopasowa odcie. Potem wystarczy zwolni przycisk myszy, a atka zostanie adnie wtopiona w skr.

 • ______________________________________________________________________________________

  Paleta historii Podczas edycji obrazkw lub dodawaniu jakiego efektu, do Palety historii zostaj zapisywane wszystkie nasze czynnoci. Czasami jednak popeniamy bd przy edycji, ale niestety nie da si tego cofn, wtedy w Palecie historii naley klikn prawym przyciskiem myszy na ostatnio dodan czynno i z menu wybra Delete. Czynno zostaje usunita i moemy j powtrzy, albo zrobi inn. ______________________________________________________________________________________ Paleta warstw Paleta warstw pokazuje warstwy, z jakich skada si obrazek oraz list zastosowanych efektw. Paleta ta pozwala na tworzenie nowych warstw oraz wywietlanie czy ukrywanie zawartoci wybranej warstwy. Aby wywietli palet warstw, wybieramy menu Photoshopa polecenie okno i wskazujemy Warstwy.

  1.Na pocztku edycji pliku graficznego paleta zawiera tylko jedn warstw (to). W czasie pracy moemy jednak utworzy wiele rnych warstw kopii ta lub zupenie innych, na przykad z tekstem lub wycinkiem zdjcia potrzebnym do utworzenia fotomontau. Powieli warstw (np.to), czyli skopiowa moemy, wybierajc z menu Warstwa polecenie Powiel warstw. Aby utworzy zupenie now warstw, wystarczy klikn w palecie warstw na ikon Utwrz warstw. 2.Za pomoc warstw moemy wygodnie stosowa rozmaite efekty, zachowujc w tle oryginalny wygld obrazka. Warto przyjrze si niektrym opcjom na palecie warstw, dziki ktrym moemy bardzo szybko zmieni nasz obrazek na przykad wyblakemu zdjciu doda kolorw i kontrastu. Aby osign taki efekt, wystarczy zmieni tryb mieszania grnej warstwy, ktra jest zarazem kopi

  ta, na Nakadka. . Fotografia od razu bdzie miaa wicej wyrazu. 3.Przesuwajc suwak, zmniejszymy krycie warstwy, czyli zwikszymy jej przezroczysto. Wicej opcji zwizanych z obsug warstw znajdziemy w menu.

 • Teraz troch gbiej poznamy Palet warstw.

  A warstwa z wywietlon miniatur zawartoci. Aby zaznaczy warstw, wystarczy klikn na jej nazw. Nazw warstwy moemy w kadej chwili zmieni wystarczy klikn na ni dwukrotnie i wpisa now nazw.

  B warstwa ta. Symbol oznacza, e warstwa ta jest zablokowana i nie mona jej przemieszcza. Nie moemy rwnie zmienia krycia i trybu mieszania, a take dodawa stylu warstwy. Mona jednak zmieni to w zwyk warstw. Wystarczy klikn na to z wcinitym prawym przyciskiem myszy i z listy wybra Warstwa z ta. C menu palety. Klikajc na , uzyskamy dostp do listy polece, zwizanych z korzystaniem z warstw.

  D symbol przy warstwie wskazuje jej widoczno. Jeli klikniciem wyczymy ikon oka, warstwa stanie si nie widoczna. Ponowne wczenie symbolu oka

  przywrci widoczno warstwy. Klikajc na z wcinitym klawiszem Alt, sprawimy, e tylko pozostae warstwy bd niewidoczne.

  Z listy wybieramy tryb mieszania warstw, czyli sposb mieszania pikseli warstwy aktywnej z odpowiadajcymi im pikselami warstwy pod spodem. W ten sposb moemy atwo stworzy wiele ciekawych efektw.

  Ta opcja pozwala okreli, w jakim stopniu wybrana warstwa zakrywa warstw bdc pod spodem (100% oznacza nieprzezroczyst warstw, 0% to warstwa zupenie przejrzysta). Suwakiem moemy pynnie regulowa si krycia. Krycie dotyczy caej zawartoci warstwy, wraz z dodanymi efektami, na przykad cieniem. Polecenie ma podobne dziaanie jak funkcja Krycie, nie dotyczy jednak efektw warstwy.

  Za pomoc ikon moemy zablokowa cz lub cao warstwy:

  Zablokuj przezroczyste piksele - zaznaczenie tej opcji zapobiega edycji przezroczystych fragmentw warstwy.

  Zablokuj piksele - ta opcja zapobiega edycji pikseli warstwy za pomoc narzdzi do malowania.

  Zablokuj pooenie - opcja zapobiega przesuwaniu warstwy w oknie dokumentu.

  Zablokuj wszystkie - wskazanie tej opcji pozwoli zablokowa warstw cakowicie.

 • Zapamitajmy te przeznaczenie pozostaych narzdzi dostpnych w panelu warstw.

  Pocz warstwy - pozwala poczy kilka warstw, na przykad aby mc je przesuwa wszystkie naraz.

  Dodaj styl warstwy - klikajc na ten symbol, uzyskujemy dostp do rozwijanej listy efektw, ktre moemy doda do warstwy.

  Utwrz mask warstwy - pozwala doda mask suc do wywietlania lub wykrywania pewnych fragmentw warstw, lub do ich ochrony przed zmianami.

  Utwrz now warstw wypenienia lub korekcyjn - po klikniciu na ten symbol rozwija si lista, z ktrej wybieramy rodzaj warstwy, na przykad Balans kolorw (dziki niej zmienimy odcienie obrazka).

  Utwrz now grup - umoliwia utworzenie grupy, w ktrej moemy zawrze wybrane warstwy.

  Utwrz warstw - dodaje now warstw na palecie. Moemy na niej na przykad malowa, jeli nie chcemy modyfikowa warstwy znajdujcej si pod spodem.

  Usu warstw - ta opcja pozwala usun warstw z palety. ______________________________________________________________________________________ Dopasowywanie kolorw Czasem zamiast zmienia i korygowa oryginalny obrazek, warto zastosowa na nim warstw dopasowania, na przykad balansu kolorw czy kontrastu. Pozwala ona modyfikowa kolory lub tonacj obrazka bez trwaej ingerencji w jego piksele. Zmiany przechowywane s na warstwie i za jej porednictwem stosowane do oryginalnego obrazu. Zalt warstw dopasowania jest moliwo wielokrotnej edycji. Ustawienia zastosowane na takiej warstwie mona bowiem w kadej chwili skorygowa i dopasowa do aktualnych wymaga, na przykad gdy po jakim czasie uznamy, e nadalimy zbyt duy kontrast na