Szablon WAT -2015

download Szablon WAT -2015

of 46

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Szablon WAT -2015

 • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

 • HISTORIA AKADEMII

  Utworzenie WAT . 1951r.

  Pierwsi absolwenci 1953r.

  Pierwsi doktorzy ...... 1954r.

  Budowa gmachu Biblioteki WAT

 • Zorganizowanie studiw inynierskich dla oficerw personelu technicznegoSi Zbrojnych RP (100-200 absolwentw rocznie)

  zajcia laboratoryjne 1953r.

  promocja 1956r.

  HISTORIA AKADEMII 1951 1956

 • HISTORIA AKADEMII

  Transformacja ze szkoy oficerskiej w politechnik wojskow: wzrost liczby pracownikw naukowo dydaktycznych (profesorw

  i doktorw); zorganizowanie studiw magisterskich i doktoranckich; rozwj bada naukowych.

  Pierwsze lasery w Polsce (WAT):HeNe ........................... 1963 r.Rubinowy.................... 1963 r.CO2 .............................. 1966 r.TEA CO2 .................... 1971 r.(TEA = Transelectrical atmosphere)

  pierwszy w Europie laser okulistyczny ................ 1965 r.

  1956 1965

 • HISTORIA AKADEMII

  Wojskowa Akademia Technicznanajwiksza uczelnia wojskowa oraz wiodcy orodek naukowo--badawczy techniki wojskowej w kraju:

  500 700 absolwentw rocznie; 40 80 doktorw rocznie; 300 400 publikacji naukowych rocznie; 200 300 projektw badawczych rocznie; liczne specjalizacje naukowe.

  zajcia laboratoryjne 1995r.promocja 1982r.

  1965 1996

 • HISTORIA AKADEMII

  Transformacja w uniwersytet wojskowo-cywilny: malejca liczba studentw wojskowych(170 absolwentw w 2003 r.)

  rozpoczcie niestacjonarnych studiw cywilnych - 1997 rozpoczcie stacjonarnych studiw cywilnych - 2002 ustawa Sejmu RP o przeksztaceniu WAT

  w uczelni pastwow wojskowo-cywiln - 2003 reaktywacja naboru studentw wojskowych (140) - 2006 pierwsza promocja po wznowieniu naboru

  studentw wojskowych - 2011

  1996 2015

 • PODSTAWY PRAWNEFUNKCJONOWANIA WAT

  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosawa Dbrowskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 534)

  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnymobowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742)

  Ustawa z dnia 11 wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz.1750)

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwiewyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)

 • STATUS UCZELNI

  WAT jest akademick uczelni publiczn

  WAT jest uczelni wojskow nadzorowan przez Ministra Obrony Narodowej

  WAT ksztaci onierzy i osoby cywilne

  WAT jest jednostk wojskow

  W zakresie ksztacenia osb cywilnych nadzr nad Akademisprawuje minister waciwy ds. szkolnictwa wyszego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej

  WAT posiadaa autonomi statutow do 1 padziernika 2011(wymagane co najmniej 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora)

  WAT posiada 13 uprawnie do nadawania stopnia doktora, w tym 11 w zakresie nauk technicznych i 8 uprawnie do nadawania stopnia doktora habilitowanego

 • ZADANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

  REALIZOWANE NA RZECZ MON I INNYCH MINISTERSTW

  ORAZ SYSTEMU BEZPIECZESTWA PASTWA1. Badania naukowe i wdroenia

  2. Ksztacenie studentw i doktorantw, w tym kandydatw na onierzy zawodowych, szkolenie wojskowe i doskonalenie zawodowe oficerw

  3. Wsparcie eksperckie instytucji centralnych MON i innych ministerstw

  4. Zadania WAT jako jednostki wojskowej

  5. Uczestnictwo WAT w pracach paneli i grup roboczych NATO, Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz NATO Industrial Advisory Group (NIAG)

  6. Integracja rodowisk naukowo - badawczych i przemysowychwok programw badawczo-rozwojowych na rzecz bezpieczestwa w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Systemw Bezpieczestwa

 • Dotacje MON i MNiSW w przychodach WAT w 2015 roku stanowiy wsplnie 50% caoci przychodw

  BUDET 2015

  MON; 30 %

  MNiSW; 20 %

  DZIAALNON-B; 39 %

  POZOSTAE; 11 %

 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  WYDZIA CYBERNETYKI

  PROREKTOR DS. NAUKOWYCH

  PROREKTOR DS. KSZTACENIA

  PROREKTOR DS. ROZWOJU

  PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH

  PROREKTOR DS. STUDENCKICH

  KANCLERZ

  WYDZIA ELEKTRONIKI

  WYDZIA INYNIERII LDOWEJ

  I GEODEZJI

  WYDZIA LOGISTYKI

  INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

  WYDZIA MECHATRONIKI I LOTNICTWA

  REKTOR-KOMENDANT

  WYDZIA MECHANICZNY

  WYDZIA NOWYCH TECHNOLOGII

  I CHEMII

 • NAUCZYCIELE AKADEMICCY

  oraz okoo 200 pracownikw naukowo-technicznych

  mgr. 259

  dr. 439

  dr. hab. 119

  prof. 94

 • STUDIA DOKTORANCKIE

  STUDIAMAGISTERSKIE

  STUDIA INYNIERSKIE/ LICENCJACKIE

  KANDYDACISPOZA WAT

  absolwenci z tytuem:magistra inyniera,

  magistra

  KANDYDACINA STUDIA

  absolwenci z tytuem:inyniera, licencjata

  KANDYDACI Z WATI SPOZA WAT

  TRZYSTOPNIOWY MODELSTUDIW W WAT

 • Ogem 10342 studentw, w tym 78% studentw stacjonarnych

  ZMIANY LICZBY STUDENTW

  01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

  1650 1244 1024 714184 147 379

  645 843 941 965 1011 1030 1035 1143

  0 379 11352682

  30634055

  45604941 4870

  5227 55706088 6221 6072

  6930

  2606 30712978

  2791 3073

  30292545

  24772693

  26712422

  2639 24862011

  2269

  studenci wojskowi

  studenci cywilni stacjonarni

  studenci cywilni niestacjonarni

 • W 2015 r. zarejestrowano7050 kandydatw w tym 1854 na studia wojskowe

  KIERUNKI STUDIW

  7,212,2

  7,718,5

  7,13,7

  6,93,1

  10,410,9

  2,71

  21,21,21,3

  2,13,1

  32,9

  2,43

  3,94,5

  31,5

  4,34,2

  zarzdzanieobronno pastwa

  inynieria materiaowainynieria kosmiczna i satelitarna

  inynieria bezpieczestwainformatyka w medycynie

  energetykabezpieczestwo narodowe

  mechatronikamechanika i budowa maszyn

  lotnictwo i kosmonautykalogistyka

  kryptologia i cyberbezpieczestwoinformatyka

  geodezja i kartografiaelektronika i telekomunikacja

  chemiabudownictwo

  Liczba kandydatw na studia wojskowe (na I miejsce rednio 6,6 kandydata)Liczba kandydatw na studia cywilne (na I miejsce rednio 2,8 kandydata)

 • BEZPIECZESTWO NARODOWE BIOGOSPODARKA BUDOWNICTWO CHEMIA CHEMIA I INYNIERIA MATERIAW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ENERGETYKA GEODEZJA I KARTOGRAFIA INFORMATYKA INFORMATYKA W MEDYCYNIE INYNIERIA BEZPIECZESTWA INYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA INYNIERIA MATERIAOWA KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZESTWO LOGISTYKA LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA OBRONNO PASTWA ZARZDZANIE

  Akademia ksztaci studentw na 20 kierunkach studiw w ponad 90 specjalnociach

  KIERUNKI STUDIW PROWADZONE W WAT

 • WOJSKOWE SPECJALNOCI KSZTACENIA

  kierunek BUDOWNICTWO, specjalnoci:infrastruktura wojskowa, inynieria wojskowa.

  kierunek CHEMIA, specjalnoci:ochrona przed skaeniami.

  kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, specjalnoci:eksploatacja systemw cznoci,radioelektroniczne urzdzenia pokadowe,rozpoznanie i zakcanie elektroniczne,radiolokacja,radionawigacja.

 • WOJSKOWE SPECJALNOCI KSZTACENIA

  kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA, specjalnoci:meteorologia, rozpoznanie obrazowe.

  kierunek INFORMATYKA, specjalnoci:kryptologia systemw informatycznych, teleinformatyka.

  kierunek LOGISTYKA, specjalnoci:logistyka wojskowa.

  kierunek LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, specjalnoci:awionika,samoloty i migowce,uzbrojenie lotnicze.

 • WOJSKOWE SPECJALNOCI KSZTACENIA

  kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,specjalnoci:logistyka wojskowa,

  maszyny inynieryjne.

  kierunek MECHATRONIKA,specjalnoci:eksploatacja przeciwlotniczych zestaww rakietowych,

  radioelektronika przeciwlotniczych zestaww rakietowych,

  uzbrojenie i elektronika.

 • POLIGON I STRZELNICE

 • 155 WYPOSAONYCH SAL WYKADOWYCH,

  MOGCYCH JEDNORAZOWO

  POMIECI 6.5 TY. STUDENTW

  SALE WYKADOWE

 • 145PRACOWNI

  SPECJALISTYCZNYCH

  136ZAKADW

  NAUKOWYCH

  236 LABORATORIW

  BAZA NAUKOWO-BADAWCZA WAT

 • ponad:410 ty. ksiek, skryptw i podrcznikw;23 ty. woluminw czasopism,elektroniczne czasopisma i bazypeno tekstowe;3.5 ty. zbiorw specjalnych

  BIBLIOTEKA GWNA

 • KURSY JZYKOWE:

  angielski niemiecki

  francuski rosyjski

  STUDIUM JZYKW OBCYCH

 • STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • KULTYWOWANIE TRADYCJI

 • Koa Naukowe Studentw w WAT (20): Koa Zainteresowa Cybernetycznych Koo Naukowe Elektronikw Koo Naukowe Mechatronikw Koa Naukowe Mechanikw Koo Naukowe Inynieria i Geopixel Koo Naukowe Chemikw Koo Naukowe Fizykw

  STUDENCKI RUCH NAUKOWY - KNS

 • Uczelnie zagraniczne, z ktrymi WAT realizuje wymian studentw: Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs des Etudes et Techniques

  dArmament - ENSIETA, (Francja) Ecole Speciale Militaire de St Cyr Saint-Cyr, (Francja) Universidad Politecnica de Valencia, (Hiszpania)

  (HT School of Applied Computing, Facultad de Informatica) Universitetea Politecnica di Romania, (Rumunia) Johannes Kepler Universitat - Linz, (Austria) Odense University College of Engineering, (Dania) Czech Technical University in Prague, (Czechy) Technische Fachhochschule, (Niemcy) Max Born Institute, (Niemcy) Delft University of Technology, (Holandia) University of Oulu, (Finlandia) Purdue University, (USA) Florida State Un