Szablon projektu TPEZ II

download Szablon projektu TPEZ II

of 19

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Szablon projektu TPEZ II

UPROSZCZONY PROJEKT UDOSTPNIENIA, ROZCICIA I EKSPLOATACJI ZOA POKADOWEGOSpis treci

1. Mapa spgu pokadu, gbinowy wykres zasobw oraz przekrj pionowy przez zoe2. Charakterystyka warunkw grniczo-geologicznych

2.1. Miejsce zalegania zoa

2.2. Kategoria ochrony powierzchni

2.3. Gboko zalegania zoa jego grubo i kt nachylenia

2.4. Rodzaj ska stropowych i spgowych w otoczeniu pokadu wgla wraz z profilem

2.5. Klasyfikacja ska stropowych wg GiG

2.6. Wystpujce zagroenia naturalne

2.7. Zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne

3. Sposb udostpnienia i rozcicia zoa do eksploatacji

3.1. Okrelenie kategorii powierzchniZ uwagi na lokalizacj rozpatrywanej parceli eksploatacyjnej wzgldem powierzchni terenu rejon eksploatacji zosta zaliczony do.

Tabela 1. Kategorie ochrony powierzchni

Uproszczony podzia terenw i obiektw wg kategorii ochrony powierzchni

Kategoria ochrony powierzchniDopuszczalne deformacjeRodzaje obiektw

Emax [mm/m]Tmax [mm/m]Rmin [km]

I1,52,520Zabytkowe obiekty, wane urzdzenia przemysowe, gwne gazocigi, zbiorniki wodne.

II3,05,012Obiekty przemysowe, piece hutnicze, szyby, due miasta, gwne szlaki, stacje kolejowe, mosty.

III6,010,06Gwne drogi, mniej wane budynki, rurocigi, kanalizacja, wysokie kominy.

IV9,015,04Stadiony sportowe, pojedyncze budynki mieszkalne, inne mao wane budynki, obiekty.

V>9,0>15,0 250Stropy wybitnie mocne i trwae. W obecnych warunkach technicznych nie przewiduje si przy takich stropach prowadzenia cian z zawaem.

Z obliczonej liczby wskanikowej stropu zawaowegowynika,i: .....

3.3. Dobr systemu eksploatacji z uwagi na warunki grniczo-geologiczne oraz klasyfikacj systemw eksploatacji w kopalniach wglowych

3.4. Sposb udostpnienia i rozcicia zoa (rysunek)3.5. Okrelenie wymiarw poprzecznych chodnika przycianowegoMetoda minimalnych obryswMetoda minimalnych obrysw polega na wyznaczeniu minimalnej wysokoci i szerokoci wyrobiska w oparciu o zastosowanie maszyny i urzdzenia w tym wyrobisku. W tej metodzie naley zsumowa wszystkie szerokoci urzdze oraz minimalne odstpy ruchowe pomidzy tymi urzdzeniami i odstpy ruchowe pomidzy urzdzeniami i obudow chodnikow.

Poniej pokazany zosta przykad (fig.2) doboru szerokoci i wysokoci wyrobiska z uwagi na zainstalowane w nim urzdzenia i maszyny.

Na podstawie przykadu prosz dobra maszyny i urzdzenia znajdujce si w przodku i wykona schemat przekroju wyrobiska wraz z konturami maszyn grniczych.

Wymiaru maszyn i urzdze znajduj si w katalogach, odstpy ruchowe PN-G-06009 lub Rozporzdzenie ministra w sprawie prowadzenia ruchu zakadu grniczego.

Fig. 3. Przykadowy schemat doboru przekroju wyrobiska z uwagi na szerokoci maszyn grniczych

1 lutniocig, 2 kolejka podwieszana, 3 przejcie dla ludzi, 4 przenonik tamowy.

=

i

w

x

S

1

.

1

min

.

Gdzie:

Sw min minimalna szeroko wyrobiska

Xi szeroko urzdze, maszyn przejcia dla ludzi oraz odstpy ruchowe

=

=

i

n

w

y

y

H

)

.

(max

1

.

1

min

.

Gdzie:

Hw min maksymalna wysoko wyrobiska

Yi wysokoci urzdze, maszyn przejcia dla ludzi oraz odstpy ruchowe

Obliczanie kryterium wentylacyjnego dobranej obudowy

Dla projektowanego wyrobiska powinno zosta spenione kryterium wentylacyjne

Vrz= S

Q

( Vdop

gdzie:

Vrz- rzeczywista prdko powietrza [m/s]Q- natenie przepywu powietrza [m3/s]S- przekrj uyteczny wyrobiska (w wietle obudowy) [m2]Vdop- dopuszczalna prdko powietrza w wyrobisku [m/s]Obliczenie wydatku powietrza ze wzgldu na ilo ludziQ1 = a*N [m3/min]wspczynnik zaleny od gbokoci dla H (120 m ; a= 10 m3/min

N- ilo ludzi na najliczniejszej zmianie w danym oddzialeQ1= [m3/min]Obliczanie wydatku powietrza ze wzgldu na wydobycieQ2=Wd*gw [m3/min];

gdzie:gw - wspczynnik najmniejszego wydatku powietrza przypadajcego na 1 ton wydobycia PN-63/G-05162Wd- wydobycie dobowe [T]Q2= [m3/min]

Obliczanie wydatku powietrza ze wzgldu na gboko zalegania zo

Q3=kz*Q2 [m3/min]

kz wspczynnik zaleny od gbokoci [m3/min] PN-63/G-05162Q3= [m3/min]

Prdko przepywu powietrza:

Vrz= S

Q

( Vdop

Z uwagi na zmniejszenie przekroju wyrobiska z powodu umieszczenia tam maszyn i urzdze i wydzielania przez nie ciepa zwikszamy ilo powietrza do . [m3/min], Vdop = . [m/s] warunek zosta ..Parametry wentylacyjne zostay wyznaczone wg PN-63/G-05162

Obliczenie obcienia obudowy

Statyczne obcienie stropowe

gdzie:qw cinienie warunkowe [MPa]Ww wysoko wyrobiska w wyomie [m]

ko wspczynnik wpywu kta tarcia wewntrznego ska w ociosach tab.5 Warto wspczynnika ko w zalenoci od wytrzymaoci ska w ociosach RcoRco [MPa]101520253035404550

ko0,82840,60550,47210,38520,32450,28620,24620,21950,1980

Warto cinienia warunkowego qw dobieramy z tablic (zamieszczone poniej). Zaley ona od gbokoci posadowienia wyrobiska H, obliczeniowej szerokoci wyrobiska Sobl oraz wytrzymaoci na ciskanie ska stropowych Rc.

Sobl = SwSw szeroko wyrobiska w wyomie [m]

Obcienie obliczeniowe

gdzie:

kg wspczynnik osabienia grotworu (przyj z tablic poniej)Rs wsp. Wpywu wilgotnoci ska na ich wytrzymao (przyj 0,950,75)

ku wspczynnik wpywu uskoku, przyj 1,2

k wspczynnik nachylenia warstw stropowych wzgldem wyrobiska, przyj 1,15

k wspczynnik wpywu nachylenia podunego wyrobiskaKt nachylenia wyrobiskak

0o <