wiadkowie Jehowy - Rzetelno›‡ Przek‚adu Nowego wiata

download wiadkowie Jehowy - Rzetelno›‡ Przek‚adu Nowego wiata

of 41

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  585
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata

Transcript of wiadkowie Jehowy - Rzetelno›‡ Przek‚adu Nowego wiata

 • 1. CZYLI PISMO WITE PRZETUMACZONE PRZEZ WIADKW JEHOWY
 • 2. Pismo wite w Przekadzie Nowego wiata przekad Pisma witego dokonany przez Komitet Przekadu Biblii Nowego wiata wiadkw Jehowy, przez nich wydawany i przez nich gwnie uywany. Przekadu dokonano bezporednio z jzyka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na wspczesny jzyk angielski. Wydania w innych jzykach oparte s na przekadzie angielskim, z uwzgldnieniem jzykw oryginau. Tumaczenie przygotowa anonimowy Komitet Przekadu Biblii Nowego wiata (New World Bible Translation Committee). Komitet przekaza opracowany przez siebie tekst do Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Pensylwaskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Stranica), oficyny wydawniczej wiadkw Jehowy, by zaja si jego drukowaniem, tumaczeniem na inne jzyki i rozpowszechnianiem. rdo: wikipedia
 • 3. JAK RZETELNY JEST TO PRZEKAD? CZY GODNY JEST NASZEGO ZAUFANIA?
 • 4. 1. WZYWANIE IMIENIA PASKIEGO RZYM. 10:13 NWT Gdy kady, kto wzywa imienia Jehowy, bdzie wybawiony. RZYM. 10:13 BW Kady bowiem, kto wzywa imienia Paskiego, zbawiony bdzie.
 • 5. KONTEKST - RZYM. 10:8-15 BW 8 Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest sowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, sowo wiary, ktre gosimy. 9 Bo jeli ustami swoimi wyznasz, e Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, e Bg wzbudzi go z martwych, zbawiony bdziesz. 10 Albowiem sercem wierzy si ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje si ku zbawieniu. 11 Powiada bowiem Pismo: Kady, kto w niego wierzy, nie bdzie zawstydzony. 12 Nie masz bowiem rnicy midzy ydem a Grekiem, gdy jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, ktrzy go wzywaj. 13 Kady bowiem, kto wzywa imienia Paskiego, zbawiony bdzie. 14 Ale jak maj wzywa tego, w ktrego nie uwierzyli? A jak maj uwierzy w tego, o ktrym nie syszeli? A jak usysze, jeli nie ma tego, ktry zwiastuje? 15 A jak maj zwiastowa, jeeli nie zostali posani? Jak napisano: O jak pikne s nogi tych, ktrzy zwiastuj dobre nowiny!
 • 6. GRECKIE SOWO KYRIOS OZNACZA PAN. CAY KONTEKST 10-GO ROZDZIAU LISTU DO RZYMIAN ORAZ GRECKOPOLSKI PRZEKAD MIDZYWIERSZOWY POTWIERDZA, E CHRZECIJANIE MUSZ UWIERZY I WZYWA IMIENIA PANA JEZUSA, ABY DOSTPI ZBAWIENIA. ABY TO MOGO MIE MIEJSCE NAJPIERW MUSZ USYSZE EWANGELI. JEDNAKE, PRZEKAD NOWEGO WIATA BDNIE ODDAJE SOWO KYRIOS NA JEHOWA I W TEN SPOSB SUGERUJE, I NALEY WZYWA IMIENIA JEHOWY ZAMIAST JEZUSA, ABY ZOSTA WYBAWIONYM. APOSTO PAWE NIE CYTUJE W 13 WERSECIE PISM HEBRAJSKICH, WIC JEST TO NIEUZASADNIONA MANIPULACJA MAJCA NA CELU POTWIERDZENIE KONIECZNOCI UYWANIA IMIENIA JEHOWY PRZEZ CHRZECIJAN.
 • 7. 2. CZYJ JESTEMY WASNOCI? RZYM. 14:8 NWT bo czy yjemy, yjemy dla Jehowy, czy te umieramy, umieramy dla Jehowy. Dlatego czy yjemy, czy te umieramy, naleymy do Jehowy. RZYM. 14:8 BW bo jeli yjemy, dla Pana yjemy; jeli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy yjemy, czy umieramy, Pascy jestemy.
 • 8. KONTEKST - RZYM. 14:2-10 BW 2 Jeden wierzy, e moe je wszystko, saby za jarzyn jada. 3 Nieche ten, kto je, nie pogardza tym, ktry nie je, a kto nie je, niech nie osdza tego, ktry je; albowiem Bg go przyj. 4 Kime ty jeste, e osdzasz cudzego sug? Czy stoi, czy pada, do pana swego naley; ostoi si jednak, bo Pan ma moc podtrzyma go. 5 Jeden robi rnic midzy dniem a dniem, drugi za kady dzie ocenia jednakowo; niechaj kady pozostanie przy swoim zdaniu. 6 Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dzikuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dzikuje Bogu. 7 Albowiem nikt z nas dla siebie nie yje i nikt dla siebie nie umiera; 8 bo jeli yjemy, dla Pana yjemy; jeli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy yjemy, czy umieramy, Pascy jestemy. 9 Na to bowiem Chrystus umar i oy, aby i nad umarymi i nad ywymi panowa.
 • 9. KONTEKST 14-GO ROZDZIAU LISTU DO RZYMIAN ORAZ GRECKO-POLSKI PRZEKAD MIDZYWIERSZOWY POWIADCZA NAM, E CHRZECIJANIE NALE DO CHRYSTUSA, S JEGO WASNOCI CZYLI S PASCY. ON WYKUPI ICH PRZEZ SW WASN MIER I OY, ABY PANOWA NAD NIMI. NIESTETY, PRZEKAD NOWEGO WIATA PONOWNIE ZASTPUJE GRECKIE SOWO KYRIOS SOWEM JEHOWA I WYPACZA SENS WYWODW APOSTOA PAWA, SUGERUJC, I CHRZECIJANIE NALE DO JEHOWY, A NIE DO CHRYSTUSA, CHOCIA WERSET 9 WYRANIE MWI DO KOGO NALE.
 • 10. 3. CZY APOSTOOWIE MODLILI SI DO PANA JEZUSA? DZ. APOST. 7:60 NWT Potem, upadszy na kolana, zawoa silnym gosem: Jehowo, nie policz im tego grzechu. Kiedy to powiedzia, zapad w sen mierci. DZ. APOST. 7:60 BW A padszy na kolana, zawoa dononym gosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedzia, skona.
 • 11. KONTEKST - DZ. APOST. 7:55-60 BW 55 On za, bdc peen Ducha witego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrza chwa Bo i Jezusa stojcego po prawicy Boej 56 i rzek: Oto widz niebiosa otwarte i Syna Czowieczego stojcego po prawicy Boej. 57 Oni za podnieli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili si na niego. 58 A wypchnwszy go poza miasto, kamienowali. wiadkowie za zoyli szaty swoje u stp modzieca, zwanego Saulem. 59 I kamienowali Szczepana, ktry si modli tymi sowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. 60 A padszy na kolana, zawoa dononym gosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedzia, skona.
 • 12. KONTEKST 7-GO ROZDZIAU DZIEJW APOSTOLSKICH WSKAZUJE, I PRZELADOWANY SZCZEPAN WIDZI OTWARTE NIEBO I CHRYSTUSA STOJCEGO PO PRAWICY BOEJ. KONAJC MIERCI MCZESK PROSI CZYLI MODLI SI DO PANA JEZUSA, ABY PRZYJ JEGO DUCHA I WYBACZY TYM, KTRZY GO MORDOWALI. I TYM RAZEM, NIE BACZC NA KONTEKST PRZEKAD NOWEGO WIATA W WERSECIE 60-TYM ZASTPUJE GRECKIE SOWO KYRIOS SOWEM JEHOWA I SUGERUJE, JAKOBY SZCZEPAN UYWA IMIENIA BOEGO I MODLI SI DO BOGA OJCA CZYLI JEHOWY ZAMIAST DO PANA JEZUSA.
 • 13. 4. DZIE PASKI CZY DZIE JEHOWY? 2 TES 2:2 NWT ebycie nie dali si szybko wytrci ze swego sposobu rozumowania ani poruszy czy to przez jak natchnion wypowied, czy przez ustn wiadomo, czy przez list rzekomo od nas, jakoby ju nasta dzie Jehowy. 2 TES 2:2 BW abycie nie tak szybko dali si zbaamuci i nastraszy, czy to przez jakie wyrocznie, czy przez mow, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby ju nasta dzie Paski.
 • 14. KONTEKST 2 TES 2:6- BW 1 Co si za tyczy przyjcia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 abycie nie tak szybko dali si zbaamuci i nastraszy, czy to przez jakie wyrocznie, czy przez mow, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby ju nasta dzie Paski. 3 Niechaj was nikt w aden sposb nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstpstwo i nie objawi si czowiek niegodziwoci, syn zatracenia, 4 przeciwnik, ktry wynosi si ponad wszystko, co si zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasidzie w wityni Boej, podajc si za Boga. 5 Czy nie pamitacie, e jeszcze bdc u was, o tym wam mwiem? 6 A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak i si objawi dopiero we waciwym czasie.
 • 15. APOSTO PAWE PISZC PONOWNIE DO TESALONICZAN OSTRZEGA ICH, ABY SI NIE DALI ZWIE W KWESTII POWROTU CHRYSTUSA. CZY TO WYDARZENIE BEZPOREDNIO Z DNIEM PASKIM. INNYMI SOWY DZIE PASKI TO DZIE CHWALEBNEGO POWROTU PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. PRZYJDZIE WIDZIALNIE, ALE JEGO POWRT BD POPRZEDZA PEWNE ZNAMIENNE WYDARZENIA, TAKIE JAK POJAWIENIE SI ANTYCHRYSTA. PRZEKAD NOWEGO WIATA PONOWNIE W WERSECIE 2-GIM ZASTPUJE GRECKIE SOWO KYRIOS SOWEM JEHOWA I WYWOUJE ZAMIERZONE ZAMIESZANIE W TYM TEMACIE. WG DOKTRYNY TOWARZYSTWA STRANICA POWTRNE PRZYJCIE JEZUSA I DZIE PASKI (JEHOWY) TO DWA RNE WYDARZENIA. PRZYJCIE PANA TO NIEWIDZIALNA PARUZJA CZYLI OBECNO OD 1914R., A JEJ KULMINACJ BDZIE DZIE JEHOWY, CZYLI WYKONANIE WYROKU NA BEZBONYM WIECIE PODCZAS ARMAGEDONU.
 • 16. 5. JEZUS - BG CZY bg? JANA 1:1 NWT Na pocztku by Sowo, a Sowo by u Boga i Sowo by bogiem. JANA 1:18 NWT aden czowiek nigdy nie widzia Boga; jednorodzony bg, ktry zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten da co do niego wyjanienie. JANA 1: