Sprzedaż drewna w PGL LP na 2019 rok – sprzedaż ...· 7 Sprzedaż otwarta –wielkość oferty

download Sprzedaż drewna w PGL LP na 2019 rok – sprzedaż ...· 7 Sprzedaż otwarta –wielkość oferty

of 32

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprzedaż drewna w PGL LP na 2019 rok – sprzedaż ...· 7 Sprzedaż otwarta –wielkość oferty

Sprzeda drewna w PGL LP na 2019 rok

sprzeda otwarta

Materiay informacyjne dla przedsibiorcw LP

2

Harmonogram Sprzeda otwarta

29 padziernika - 2 listopada 2018 r.

Od godziny 10:00 dnia 29.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 02.11.2018 r.

- skadanie przez przedsibiorcw ofert zakupu surowca drzewnego

w etapie zasadniczym sprzeday otwartej

Podpisywanie ofert zakupu zoonych w etapie zasadniczym sprzeday

otwartej moliwe bdzie do godziny 18:00 w dniu 02.11.2018 r.

5 listopada 2018 r.

Publikacja wynikw etapu zasadniczego sprzeday otwartej na 2019 rok.

3

Harmonogram Sprzeda otwarta

7 - 9 listopada 2018 r.

Od godziny 10:00 dnia 07.11.2018 r. do godziny 15:00 dnia 09.11.2018 r.

- skadanie przez przedsibiorcw ofert zakupu surowca drzewnego

w I dogrywce sprzeday otwartej

Podpisywanie ofert zakupu zoonych w I dogrywce sprzeday otwartej

moliwe bdzie do godziny 18:00 w dniu 09.11.2018 r.

13 listopada 2018 r.

Publikacja wynikw I dogrywki sprzeday otwartej na 2019 rok.

14 - 16 listopada 2018 r.

Od godziny 10:00 dnia 14.11.2018 r. do godziny 15:00 dnia 16.11.2018 r.

- skadanie przez przedsibiorcw ofert zakupu surowca drzewnego

w II dogrywce sprzeday otwartej

Podpisywanie ofert zakupu zoonych w II dogrywce sprzeday otwartej

moliwe bdzie do godziny 18:00 w dniu 16.11.2018 r.

4

Harmonogram Sprzeda otwarta

19 listopada 2018 r.

Publikacja wynikw II dogrywki oraz wynikw caej sprzeday otwartej

na 2019 rok.

21 - 23 listopada 2018 r.

Zgaszanie sprzeciwu dotyczcego konsolidacji wynikw sprzeday

podstawowej i sprzeday otwartej.

20 - 26 listopada 2018 r.

Skadanie w aplikacji PLD odwoa od wynikw sprzeday podstawowej

i sprzeday otwartej na 2019 rok.

29 listopada 2018 r.

Ogoszenie ostatecznych wynikw sprzeday PL-D.

Rozpoczcie spisywania umw dotyczcych procedur sprzeday na rok

2019.

5

SKADANIE OFERTY ZAKUPU

6

Sprzeda otwarta wielko oferty zakupu

Wielko oferty zakupu jak mog zoy przedsibiorcy

uzaleniona jest od kwoty wpaconego wadium oraz przypisu

drewna we wszystkich etapach sprzeday podstawowej (dla

przedsibiorcw, ktrzy brali w niej udzia).

Wielko oferty zakupu okrelona jest trzema przedziaami:

do 1000 m3 przy wpaconym wadium 5 000 z

do 15000 m3 przy wpaconym wadium 10 000 z

powyej 15000 m3 przy wpaconym wadium 30 000 z

7

Sprzeda otwarta wielko oferty zakupu

Jeli przedsibiorca bra udzia w sprzeday podstawowej

w PLD na wielko oferty wpywaj masy jakie kupi w tej

procedurze.

Przykad:

Przedsibiorca wpaci w nadlenictwie macierzystym wadium w wysokoci 5 000 z

i uczestniczy w procedurze podstawowej.

W sprzeday podstawowej zoy oferty na 1000 m3 i otrzyma przypis w wysokoci 800

m3.

W sprzeday otwartej moe zoy oferty na 200 m3 (oferta ograniczona kwot

wpaconego wadium) lub zwikszy kwot wadium do np. 10 000 z w wyniku czego

w procedurze otwartej bdzie mg zoy oferty zakupu na 14 200 m3, poniewa

wadium w wysokoci 10000 z umoliwia zoenie ofert na 15 000 m3.

8

Sprzeda otwarta wielko oferty zakupu i wadium

Wadium mona wpaci w dowolnym momencie trwania

procedury sprzeday w PL-D. Naley jednak pamita, e

na rejestracj wadium w systemie jednostka macierzysta

ma 1 dzie roboczy.

W czasie trwania procedury sprzeday otwartej moliwe

jest tylko zwikszenie kwoty wadium do wysokoci

kolejnych progw wadium (5 000,10 000 i 30 000 z).

Przypis drewna w zakoczonej sprzeday podstawowej oraz w

kolejnych etapach procedury otwartej pomniejsza moliwo zoenia

oferty zakupu w biecym etapie.

9

Sprzeda otwarta wielko oferty zakupu i wadium

Wielko oferty jak moe zoy

przedsibiorca i informacje o wadium

widoczne s w panelu Wane informacje od

dnia rozpoczcia sprzeday otwartej w PLD.

Wielko oferty (jeli warto jest mniejsza od informacji wynikajcej z kwoty wpaconego wadium

(tu 1000 m3) oznacza to, e przedsibiorca startowa

w procedurze podstawowej i otrzyma w niej przypis

drewna).

Przy skadaniu oferty zakupu w sprzeday otwartej nie ma podziau na grupy

drewna (np. WI, Wl, WDb, S i M).

Przedsibiorca moe skada ofert na wybran/wybrane grupy drewna.

10

Skadanie oferty zakupu

Przy pierwszym logowaniu

aplikacja wywietla tre

obowizujcego

regulaminu (jeli

przedsibiorca wczeniej

nie logowa si do

aplikacji).

Akceptacja regulaminu (1)

jest konieczna aby mc

zoy ofert zakupu

w PL-D na 2019 rok.

(1)

11

Klauzula RODO

W zwizku z

wymaganiami

zwizanymi z

przetwarzaniem danych

osobowych do PLD

zostaa wprowadzona

funkcjonalno RODO.

Przy pierwszym

logowaniu kady

uytkownik zostanie

poinformowany o celach

i zasadach

przetwarzania danych

zgromadzonych

w aplikacji PL-D.

12

Skadanie oferty zakupu

Do skadania oferty zakupu drewna

wykorzysta mona punkty menu Nowa oferta

zakupu (1) oraz Nowa oferta zakupu z

przeliczeniem (2).

(1)(2)

Pozostae punkty menu w panelu Oferty:

Moje oferty zakupu zestawienie zoonych ofert zakupu,

Podpisywanie ofert zakupu umoliwia podpisanie oferty zakupu przez

uprawnionego uytkownika/uytkownikw

Rozliczenie ofert zawiera wyniki poprzednich procedur

13

Skadanie oferty zakupu

Uycie linku Nowa oferta zakupu umoliwia wyszukanie oferty zakupu (1).

Tabela podaje zestawienie podstawowych informacji o ofertach jednostka LP

wystawiajca ofert, GHG, ilo, cen minimaln i maksymaln w z, ilo jaka

pozostaa i procent oboenia (2). Dodatkowo moliwy jest podgld ramowego wzoru

umowy sprzeday (3).

Tabela Sortymenty (4) wywietla szacunkowy udzia sortymentw w wybranej GHG.

Informacja o ofertach na drewno (5) zawiera rozliczenie zoonych ofert.

(1)

(2) (3)

(4) (5)

14

Skadanie oferty zakupu

Uycie linku Nowa oferta zakupu z przeliczeniem (1) prezentuje zestawienie,

w ktrym poza informacjami dostpnymi w punkcie menu Nowa oferta zakupu zawiera

kolumn Przewidywana ilo na dogrywk.

Przewidywana ilo na dogrywk aktualizowana jest raz na dob i zawiera ilo

drewna jaka zostaaby zaoferowana do sprzeday w danej GHG w dogrywce przy

zaoeniu, e na dat aktualizacji zamykany jest przetarg i obliczane s wyniki,

na podstawie zoonych ofert zakupu. Informacja o czasie aktualizacji dostpna jest

nad tabel (2).

(1)

(2)

15

Skadanie oferty zakupu

Ikony w kolumnach ze wzorami umw umoliwiaj pobranie Ramowego wzoru

umowy w formacie PDF

16

Skadanie oferty zakupu

Wybr oferty sprzeday do zakupu w przypadku uycia Nowej oferty

zakupu i Nowej oferty zakupu z przeliczeniem dokonywany jest za

pomoc ikony Koszyka.

17

Skadanie oferty zakupu

Ekran skadania oferty zakupu

zawiera informacje o jednostce LP

oferujcej do sprzeday drewno,

wielkoci oferty i cenach: minimalnej

i maksymalnej dla sortymentu

reprezentatywnego (1) i opis oferty

(2).

Zoenie oferty polega na uzupenieniu danych w polach Ilo m3 i Cena netto z/m3

i uycia przycisku Zatwierd (3).

Przycisk Przelicz umoliwia obliczenie cen wszystkich sortymentw w GHG na

podstawie ceny sortymentu reprezentatywnego (4). Tabela Sortymenty (5) wywietla

szacunkowy udzia sortymentw w wybranej GHG.

(1)

(2)

(5)

(4)

18

Skadanie oferty zakupu

Po uyciu przycisku Zatwierd oferta zakupu zapisywana jest na koncie

przedsibiorcy, a aplikacja przechodzi do ekranu wyszukiwania ofert sprzeday

Nowa oferta zakupu lub Nowa oferta zakupu z przeliczeniem.

O zapisaniu oferty informuje komunikat (1)

Zestawienie ofert zakupu dostpne jest w punkcie menu Moja oferta zakupu (2).

(1)

(2)

19

Skadanie oferty zakupu

Zestawienie Moje oferty zakupu zawiera informacje o zoonych ofertach,

o ich oboeniu, pozostaej iloci GHG w danej ofercie w nadlenictwie

i ocenach poszczeglnych kryteriw (1) oraz o potencjalnym wyniku (2).

Potencjalny wynik obliczany jest na podstawie zoonych ofert przez wszystkich

przedsibiorcw na dan GHG z czstotliwoci co 15 minut.

Ikony Edycja i Usu su do modyfikacji zoonych ofert (3).

(1)

(2)

(3)

20

Skadanie oferty zakupu

Aby zoone oferty zakupu wziy udzia w obliczeniu

wynikw etapu zasadniczego i kadej z dogrywek musz

zosta podpisane.

Podpisanie ofert umoliwia punkt menu

Podpisywanie ofert zakupu przycisk Podpisz oferty (1)

(1)

O podpisaniu oferty informuje

komunikat. Dla podpisanych

ofert moliwe jest pobranie

certyfikatu podpisania oferty

zakupu (2).

(2)

21

Skadanie oferty zakupu

Oferta zakupu musi zosta podpisana przez okrelon w formularzu

rejestracyjnym liczb osb. O koniecznoci zoenia kolejnego/kolejnych

podpi