SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2017R

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2017R

of 31

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2017R

Str.1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Dziaalnoci w 2017R

Oglnopolskiej Izby Gospodarczej Orodkw Szkolenia Kierowcw (OIGOSK) z/s w Koszalinie

za okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r Sporzdzone wg. wskazwek rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 maja 2001r w sprawie

ramowego zakresu sprawozdania z dziaalnoci fundacji (Dz.U.50/2001 poz. 529 z p. zm.)

nazwa: Oglnopolska Izba Gospodarcza Orodkw Szkolenia Kierowcw z/s w Koszalinie (OIGOSK) adres siedziby: 75-211 Koszalin ul. Bohaterw Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail: www.izbaosk.eu oigosk@izbaosk.eu

data wpisu do KRS: 22 marca 2007r

nr KRS: 0000276855

REGON: 320335046

NIP: 669 243 99 55

DANE O CZONKACH ZARZDU (stan na 31.12.2017) Lp. Nazwisko imi Adres korespondencyjny funkcja

1 Roman Stencel 75-211 Koszalin ul. Bohaterw Warszawy 2 lok.5 prezes

2 Piotr Berent 87-100 Toru ul. Drzymay 17 / 4 wiceprezes

3 Zbigniew Facon 78-100 Koobrzeg ul. Koniecpolskiego 11"C"/4 wiceprezes

4 Daniel Wers 76-142 Malechowo Pkanino 36 A sekretarz

5 Katarzyna Szambelan 76-200 Supsk ul. Marii Konopnickiej 16 lok. 2 skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA (stan na 31.12.2017) 1 Wiesaw Kociak Przewodniczcy

2 Czesaw Talko Wiceprzewodniczcy

3 Janusz Trzebowski Sekretarz

4 Mirosaw Pawlicki Czonek

5 Mieczysaw onierek Czonek

SD KOLEESKI (stan na 31.12.2017) 1 Janusz Szambelan Przewodniczcy

2 Sawomir Trzciski Wiceprzewodniczcy

3 Damian Miszke Sekretarz

4 Marian Kottas Sdzia

5 Jan Pluta Sdzia

6 Stanisaw uraski Sdzia

Liczba Czonkw OIGOSK, stan na 31.12.2017r 139 czonkw ogem, w tym: 1 czonek honorowy (od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godno nadao 24.05.2014 VII ZD OIGOSK),

33 czonkw wspierajcych - instruktorw nauki jazdy,

4 czonkw wspierajcych - innych - - - - - 32 ZAOZYCIELI tj. uczestnikw Walnego Zebrania Zaoycieli w dniu 3 lutego 2007

http://www.izbaosk.eu/index.php/sprawozdaniafile:///L:/OIGOSK-Sprawozdania/oigosk@izbaosk.eu

Str.2

Dla przypomnienia - w dniu 3 lutego 2007r w Unieciu k/Koszalina odbyo si Zebranie Zaoycielskie, w ktrym uczestniczyo lub byo reprezentowanych 126 podmiotw. Jak przedstawia ponisze zobrazowanie graficzne, kryzys w brany osk od 2013r oraz negatywne zjawiska demograficzne skutkuj tendencj malejc liczebnoci czonkw Izby. W dniu 31 grudnia:

2007 roku zrzeszalimy 228 czonkw, 2008 roku 265 czonkw, 2009 roku - 278 czonkw, 2010 roku - 281 czonkw, 2011 roku - 264 czonkw, 2012 roku - 265 czonkw, 2013 roku - 226 czonkw, 2014 roku - 203 czonkw, 2015 roku - 188 czonkw, 2016 roku - 163 czonkw, 2017 rok zamknlimy liczb 139 czonkw.

228

265

278 281

264 265

226

203

184

163

139

191

217

228

233

214

205

180

155

147

124

102

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

2007R

2008R

2009R

2010R

2011R

2012R

2013R

2014R

2015R

2016R

2017R

OGEM

Zwyczajnych i Honorowych

Str.3

I. Pierwsze w 2017r obrady Zarzdu OIGOSK odbyy si 3 lutego 2017 w Mielnie (Royal Park Hotel & Spa):

1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 2. Piotr Berent / wiceprezes OT2 - wiceprezes, 3. Zbigniew Facon - wiceprezes, 4. Daniel Wers - sekretarz, 5. Katarzyna Szambelan - skarbnik, 6. Wiesaw Kociak przewodniczcy KR 7. Janusz Szambelan / sekretarz OT4 przewodniczcy SK

Przyjta tematyka obrad 1) Odczytanie protokou z poprzednich obrad Zarzdu 10.12.2016 prot. Z - 06/12/2016 / ref. sekretarz D. Wers

2) Informacja o wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego do SR K-lin IX Wydzia KRS o zastosowanie wobec OIGOSK art.13 ustawy o izbach gospodarczych oraz adekwatne decyzje. Uzupenienie porzdku obrad XZD OIGOSK o podjcie uchway ws. wniosku wojewody.

3) Modyfikacja uchway nr 04/20160925 w zakresie osb wyrnianych z okazji Jubileuszu X-lecia OIGOSK 4) Informacja nt. szacunkowego wydatku na obchody Jubileuszu X-lecia OIGOSK { ref. R Stencel } 5) Informacja nt. goci zaproszonych na uroczystoci Jubileuszu X-lecia OIGOSK 6) Sprawozdanie Finansowe za 2016r oraz analiza wykonania preliminarza finansowego za 2016r i przyjcie preliminarza

na 2017r { ref. R Stencel i K. Szambelan },

7) Decyzje w sprawach czonkowskich/ przyjcia, skrelenia itp. {ref. R Stencel} 8) Uchwaa o likwidacji OT nr 5 w Krakowie z powodu niemonoci wyonienia zarzdu OT5 oraz nie speniania wymogu

minimalnej liczebnoci, o ktrej mowa w uchwale nr 03/20160709 z 9 lipca 2016 {ref. R. Stencel },

9) Inne

Istotne decyzje, uchway:

1. Podjto Uchwa o zleceniu kancelarii prawnej merytorycznej pomocy i ewentualnego reprezentowania OIGOSK w

postpowaniach przed sdem rejestrowym w sprawach z wnioskw Wojewody Zachodniopomorskiego o zastosowanie

wobec OIGOSK rodkw nadzorczych, o ktrych mowa w przepisach art.13 ust.2 ustawy o izbach gospodarczych.

2. Uchylono uchwa nr 04/20160925 w zakresie wyrnienia 7 czonkw - wobec kompletnego braku zainteresowania i

nie zgoszenia w zakrelonym terminie uczestnictwa w uroczystoci Jubileuszu X lecia OIGOSK w Mielnie 4 lutego 2017,

3. Szczegowo analizowano Sprawozdanie Finansowe za 2016r oraz wykonanie preliminarza finansowego za 2016r i przyjto preliminarz na 2017r. Wskanik limitu wydatkw oddziaw terenowych pozostawiono w dotychczasowej

wysokoci 50% wolumenu wpaconych skadek czonkowskich.

4. Podjto uchway ws wnioskw czonkw.

5. Wobec nie uczestniczenia w XIV Seminarium szkoleniowym OIGOSK oraz nie usprawiedliwienia nieobecnoci pomimo wezwania - jednomylnie zdecydowano o skreleniu z Listy Wykadowcw 6 czonkw nie speniajcych wymogu, o ktrym mowa w 1 ust.9 lit. a uchway nr Z 10/I/2011 w sprawie Listy Wykadowcw OIGOSK link http://www.izbaosk.eu/index.php/178 (obowizek podnoszenia kwalifikacji, w szczeglnoci uzyskania w 2016 roku co najmniej 20 pkt. z tytuu uczestnictwa w wymaganych szkoleniach).

6. Podjto uchwa nr 01/20170203 ws rozwizania z dniem 28 lutego 2017 Oddziau Terenowego nr 5 w Krakowie z powodu niemonoci wyonienia zarzdu OT5 oraz nie speniania wymogu minimalnej liczebnoci czonkw

zwyczajnych.

7. Dostosowujc si do wymogw prawa Zarzd uchwa okreli wymagan form zatrudnienia prezesa Stencla i okreli now wysoko wynagrodzenia.

8. Uwzgldniajc zgaszane due zadowolenie czonkw uczestniczcych w wyjedzie do Sztokholmu w 2016r. Zarzd jednogonie zdecydowa o zorganizowaniu w maju 2017 podobnego promowo - autokarowego wyjazdu szkoleniowo integracyjnego ze winoujcia do Kopenhagi okrelajc jednoczenie stopie zaangaowania funduszy

OIGOSK oraz wysoko dofinansowania uzalenion od statusu czonkowskiego.

Obszerne fragmenty protokou z obrad opublikowano na witrynie internetowej link:

http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/381-2017-02-03-mielno-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

http://www.izbaosk.eu/index.php/178http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/381-2017-02-03-mielno-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Str.4

II. Drugie w 2017r obrady Zarzdu OIGOSK miay miejsce w siedzibie w Koszalinie 20 maja 2017

1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 2. Piotr Berent / wiceprezes OT2 - wiceprezes, 3. Zbigniew Facon - wiceprezes, 4. Daniel Wers - sekretarz, 5. Katarzyna Szambelan - skarbnik, 6. Wiesaw Kociak przewodniczcy KR 7. Janusz Szambelan / sekretarz OT4 przewodniczcy SK

Tematyka obrad 1) Odczytanie protokou z poprzednich obrad Zarzdu 03.02.2017 prot. Z - 01/02/2017 / ref. sekretarz D. Wers

2) Informacja o aktualnej dyscyplinie skadek czonkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2017r { ref. R Stencel i K. Szambelan },

3) Uchway w sprawach czonkowskich: przyjcia, skrelenia , pozwy itp. {ref. R Stencel} 4) Uchwaa o likwidacji OT3 w odzi z powodu nie speniania wymogu minimalnej liczebnoci czonkw zwyczajnych, o

ktrej mowa w uchwale nr 03/20160709 z 9 lipca 2016 {ref. R. Stencel },

5) Uchwaa ws finansowania uczestnictwa zawodnikw OIGOSK w XVIII Konkursie Instruktor 2017 Roku 23 24 czerwca 2017 w odzi. Ufundowanie i wrczenie nagrody dla zwycizcy jednej z konkurencji tego konkursu na wniosek prezesa PFSSK {ref. R. Stencel },

6) Intencyjna, wstpna uchwaa o zorganizowaniu w IV kw br, konferencji szkoleniowej. 7) Inne:

Istotne decyzje, uchway:

1. Szczegowo przeanalizowano dyscyplin opacania skadek czonkowskich oraz wykonanie preliminarza finansowego na 2017r

2. Podjto liczne decyzje w sprawach czonkowskich / przyjcia, skrelenia, wezwania do zapaty , skierowanie do egzekucji prawomocnych tytuw wykonawczych itp./

3. Podjto uchwa nr 01/20170520 ws rozwizania z dniem 30 czerwca 2017 Oddziau Terenowego nr 3 w odzi z powodu trudnoci wyonienia zarzdu OT3 oraz nie speniania wymogu minimalnej liczebnoci czonkw zwyczajnych. .

4. Podjto Uchwa ws finansowania uczestnictwa 2 zawodnikw OIGOSK w XVIII Konkursie Instruktor 2017 Roku 23 24 czerwca 2017 w odzi oraz ufundowania i wrczenia nagrody + puchar dla zwycizcy jednej z konkurencji tego konkursu o wartoci w max kwocie S00 PLN. Relacja fotograficzna, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/INSTRUKTOR2017-RelacjaFot.pdf

5. Podjto Uchwa o zorganizowaniu w Koszalinie lub okolicy (z uwagi na liczebno i aktualn geografi oddziaw terenowych ) dorocznej Konferencji Szkolenio