SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ... - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI...

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ... - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEJ

of 24

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ... - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI...

PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Biaystok, 1 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W ROKU 2012

Walne Zebranie Czonkw Podlaskiej Regionalnej

Organizacji Turystycznej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU 2012

1

SPIS TRECI OGLNE INFORMACJE O PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

I. CZONKOWIE PROT WALNE ZEBRANIE

II. ZARZD PROT

III. KOMISJA REWIZYJNA

IV. BIURO PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

DZIAALNO PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU 2012 I. PROJEKTY

II. PROMOCJA TURYSTYCZNA WOJEWDZTWA PODLASKIEGO

VII PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE

TARGI TURYSTYCZNE I IMPREZY WYSTAWIENNICZE

PROMOCJA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH I TRADYCYJNYCH

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE

III. KONFERENCJE, SZKOLENIA, WARSZTATY

IV. ROZWJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WOJEWDZTWIE PODLASKIM

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

CERTYFIKACJA JEDNOSTEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

WDRAANIE SIECI URZDZE PREZENTACYJNYCH

V. KONKURY O TEMATYCE TURYTYCZNEJ

VI. WSPPRACA KRAJOWA I REGIONALNA

VII. KSZTATOWANIE WIZERUNKU PODLAKIEJ REGIONANEJ ORGANIZACJI TURYSTCZNEJ

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU 2012

2

OGLNE INFORMACJE O PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

I. CZONKOWIE PROT

Lp. NAZWA PODMIOTU ILO GOSW

Jednostki Samorzdu Terytorialnego:

1. Samorzd Wojewdztwa Podlaskiego 3

2. Samorzd Miasta Biaystok 2

3. Samorzd Miasta Augustw 1

4. Samorzd powiatu augustowskiego 1

5. Samorzd powiatu hajnowskiego 1

6. Samorzd Gminy Choroszcz 1

7. Samorzd Gminy Biaowiea 1

8. Samorzd Gminy Mielnik 1

9. Samorzd Gminy Narewka 1

10. Samorzd Miasta Ciechanowiec 1

11. Samorzd Miasta Gonidz 1

12. Samorzd Gminy Radziw 1

Pozostae podmioty:

13. "Zagroda Kuwasy" 1

14. Agencja "Benkowski" 0

15. Augustowska Organizacja Turystyczna 1

16. Best Western Hotel ubrwka**** Biaowiea 1

17. Biaowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "ubr" 1

18. Biebrzasko-Narwiaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "o" 1

19. Casablanca Catering 1

20. Centrum Konferencyjno-Bankietowe "Rozogi" 1

21. Dwr Czarneckiego 1

22. Golf-Park Lipowy Most 1

23. Hotel 3 Trio*** 1

24. Hotel Podlasie ** Biaystok 1

25. Hotele "Zbyszko" 1

26. LGD Puszcza Knyszyska 1

27. LOT "Brama na Bagna" 1

28. LOT Ziemia omyska 1

29. Nature Travel Sp. Z o. o. 1

30. Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne 1

31. Orodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Ptasia Osada" 1

32. Pensjonat "Sioo Budy" 1

33. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 1

34. Podlaski Orodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 0

35. Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 1

36. Polska Izba Turystyki Oddzia Podlaski 1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU 2012

3

37. Przedsibiorstwo Turystyczne SZOT 1

38. Przedsibiorstwo Usugowe "Zamek" Jacek Nazarko 1

39. PTTK Biaowiea 1

40. Regionalny Oddzia PTTK w Biaymstoku 1

41. Sejneskie Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami 1

42. Spdzielnia Produkcyjno-Handlowa "Krynka" 1

43. Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" 1

44. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Agrokresy" 1

45. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Puszcza Mielnicka" 1

46. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Raj Bobra" 1

47. Stowarzyszenie Ziemia Sejneska 1

48. Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna 1

49. Suwalska Organizacja Turystyczna 1

50. Towarzystwo "Amicus" 1

51. Usugi turystyczno kolejowe Marcin Grze 1

52. Wysza Szkoa Menederska 1

W 2012 roku do PROT przystpio 6 nowych czonkw:

Samorzd Gminy Mielnik Przedsibiorstwo Usugowe Zamek w Tykocinie Hotel Podlasie *** Usugi turystyczno kolejowe Marcin Grze Przedsibiorstwo Turystyczne SZOT Dwr Czarneckiego

Z grona czonkw PROT wypisani zostali:

Davis & Kryjan Gardens S.C. ECHO Sp. z o.o.

Walne Zebrania Czonkw PROT Czonkowie PROT zebrali si w 2012 roku 2 razy na Walnych Zebraniach Czonkw PROT, z ktrych jedno byo Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym, na ktrym zostao zatwierdzone m.in. roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz zostali wybrani dwaj nowi czonkowie Zarzdu PROT. cznie na Walnych Zebraniach Czonkw PROT w 2012 r. zostao podjtych 9 uchwa:

1. Uchwaa nr 1 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przyjcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Czonkw PROT zgodnego ze Statutem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przyjtym uchwa nr 8 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Czonkw PROT z dn. 27.06.2011 r.

2. Uchwaa nr 2 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przyjcia planu pracy PROT na 2012 rok

3. Uchwaa nr 3 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokoci skadek czonkowskich na 2012 rok.

4. Uchwaa nr 4 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przyjcia planu wpyww i wydatkw PROT na 2012 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU 2012

4

5. Uchwaa nr 1 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie odwoania Czonka Zarzdu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pana Romualda Zikowskiego

6. Uchwaa nr 2 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Czonkw Zarzdu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

7. Uchwaa nr 3 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok

8. Uchwaa nr 4 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia straty przychodami przyszych okresw.

9. Uchwaa nr 5 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Czonkom Zarzdu PROT za 2011 rok.

II. ZARZD PROT

Lp.

FUNKCJA W ZARZDZIE PROT

IMI I NAZWISKO

1. Prezes Bartomiej Andruk

2. Wiceprezes Wodzimierz Pietroczuk

3. Wiceprezes Waldemar Pawowski (do 31.05.2012 r.) Artur Wojtkowski (od 05.07.2012 r.)

4. Sekretarz Agnieszka Maria Zyzao (do 05.07.2012 r.) Katarzyna Monika Turosieska-Durlik (od 05.07.2012 r.)

5. Skarbnik Romuald Zikowski (do 27.06.2012 r.) Agnieszka Maria Zyzao (od 05.07.2012 r.)

Uchway podjte w 2012 roku W 2012 roku odbyo si 7 zebra Zarzdu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, na ktrych podjto 22 uchway:

1. Uchwaa nr 2/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie upowanienia Prezesa Zarzdu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do skadania owiadcze woli zwizanych z prowadzeniem biecej dziaalnoci Stowarzyszenia.

2. Uchwaa nr 3/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjcia nowego czonka do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Gmina Mielnik

3. Uchwaa nr 4/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjcia nowego czonka do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Przedsibiorstwo Usugowe Zamek Jacek Nazarko Tykocin ul. Puchalskiego 3.

4. Uchwaa nr 5/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjcia nowego czonka do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Hotel Podlasie** bdcy wasnoci HASS H.A.Z. Wasiluk.

5. Uchwaa nr 6/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjcia projektu planu pracy PROT na 2012 rok

6. Uchwaa nr 7/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia projektu wysokoci skadek czonkowskich na 2012 rok

7. Uchwaa nr 8/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjcia projektu planu wpyww i wydatkw PROT na 2012 rok

8. Uchwaa nr 9/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania infokiosku multimedialnego zakupionego w zwizku z realizacj projektu Rozwj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAALNOCI PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W ROKU 2012

5

Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT) na obszarze Euroregionu Niemen wspfinansowanego z funduszu PHARE 2003, Narodowy Program dla Polski, Program dla Polskiej Granicy Wschodniej, Fundusz Maych Projektw-Realokacja, uyczonego zgodnie z umow nr 3/08/2006 z dnia 30.08.2006.

9. Uchwaa nr 10/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zwoania Walnego Zebrania Czonkw PROT

10. Uchwaa nr 1/02/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wykrelenia z listy czonkw Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Davis & Kryjan GARDENS S.C.

11. Uchwaa nr 2/02/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wykrelenia z listy czonkw Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - firma ECHO Sp. z o.o.

12. Uchwaa nr 3/02/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie refundacji kosztw zakupu okularw korekcyjnych dla pracownikw PROT

13. Uchwaa nr 1/03/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odwoania Pana Waldemara Pawowskiego z penienia funkcji Wiceprezesa Zarzdu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

14. Uchwaa nr 3/03/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego za rok 2011

15. Uchwaa nr 4/03/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powoania Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej

16. Uchwaa nr 5/03/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zwoania Walnego Zebrania Czonkw PROT

17. Uchwaa nr 6/03/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej